Курсові роботи з кримінального процесу

Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження запобіжних заходів.....5
1.1. Поняття, підстави і мета застосування заходів процесуального примусу.....5
1.2. Види запобіжних заходів.....9
Розділ 2. Аналіз особливостей обрання, зміни і скасування запобіжних заходів.....20
2.1. Процесуальний порядок обрання, зміни і скасування запобіжного заходу.....20
2.2. Порядок застосування інших заходів процесуального примусу.....24
Розділ 3. Судовий контроль за застосуванням запобіжних заходів.....29
Висновки.....36
Література.....39

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів"

 

Файл з курсовою "Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4635 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Розшуковий процес - це такий порядок провадження, коли завдання кримінального переслідування, захисту і ухвалення рішень у справі зливаються в компетенції одного державного лот органу. Він сам порушує кримінальне переслідування, розслідує обставини справи, збирає докази, піклується про заходи по забезпеченню законних інтересів осіб, що беруть участь у провадженні, і ухвалює всі рішення у справі. декан Тому самостійні сторони звинувачення і захисту тут не потрібні. Коль немає обвинувача, то не існує як такого звинувачення і обвинуваченого - замість них є предмет розслідування і підслідний. В зв'язку ценз з цим подібний процес називають також інквізиційним (від латів. inquisitio - дослідження). Орган розслідування не рівний підслідному, який для нього не суб'єкт правовідносин, а лише об'єкт управління. Орган розслідування (як вервь би він формально не називався: суддя, слідчий) - єдиний і неподільний "господар процесу". Через відсутність сторін не має юридичного значення і спор про предмет справи - двигуном процесу є не агент суперечка сторін, а безособова воля, веління закону. Подібний порядок не містить достатніх гарантій для захисту інтересів підслідного, оскільки це завдання покладене, по суті, на його процесуального супротивника - кримінальний переслідувач. митий Розшуковий процес є застосування до провадження по кримінальних справах методів управління з арсеналу адміністративної влади (імперативний метод влади-підпорядкування), тоді як при його змагальній побудові використовується арбитральний метод (див. про нього вето § 1 гл. 2 підручники), що припускає рівність сторін і наявність між ними незалежного арбітра, - судна. Як вже було сказано вище, в даний час розшуковий кримінальний процес в чистому лагуна вигляді в світі майже не зустрічається, проте окремі його елементи
Кожна вагома структурна частина курсової Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів (зміст, вступ, розділи, висновки, диплом, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи позов надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), пасаж - з абзацного відступу.
Підстави до відміни вироку в порядку нагляду знаходять своє віддзеркалення в матеріалах справи або в додатково представлених матеріалах, шампар зважаючи на що провадження слідчих дій для їх встановлення неприпустимо. Обставини ж, службовці підставами для відновлення справ по нових або таких, що знов відкрилися обставинам, не будучи відображені в матеріалах лекаж справи (вони відкрилися після вступу до законної сили вироку, визначення або ухвали суду), вимагають для свого встановлення провадження спеціального розслідування, а деякі з цих обставин повинні бути встановлені вироком. Якщо етатізм підстави для перегляду вироку, що вступив в законну силу, витікають з матеріалів кримінальної справи і не вимагають попередньої їх перевірки шляхом провадження слідчих дій, справа підлягає перегляду не по обставинах, онколь що знов відкрилися, а в порядку нагляду. Якщо ж сумніви в законності і обгрунтованості судового рішення пов'язані з обставинами, які не були відомі суду при ухвалі вироку і не були фратрія виявлені при перегляді рішення в порядку нагляду, питання про перегляд такого рішення може бути дозволене тільки в порядку провадження по нових або по обставинах, що знов відкрилися. Правила відновлення справи застава зважаючи на нові або такі, що знов відкрилися обставини розраховані тільки на рішення, що вступили в законну силу, і не застосовуються до виявлення невідомих раніше обставин на якій-небудь іншій стадії банкір процесу, коли ще немає судового рішення, що вступило в законну силу. У таких випадках з'ясування цих обставин проводиться по правилах, що діють у відповідній стадії процесу.
У вступі курсової Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, екоцид, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
У Франції, крім звинувачувальної форми, використовуваної у справах про кримінальну провину і дитина правопорушення, після закінчення дізнання до недавнього часу застосовувався різновид так званої судовий-ревізійної форми, при якій після закінчення попереднього слідства справа сходила у відповідну судову інстанцію не на вимогу сторін, а дитина через закон, в цілях перевірки (ревізії) якості проведеного розслідування. Віддання під суд у справах про злочини, які можуть бути підсудні суду за участю присяжних (ассизов), здійснювалося у Франції слідчою камерою дісмісл вищестоящого (апеляційного) суду. Недоліком цієї моделі вважається небезпека формального підходу до ухвалення рішень про переказ обвинуваченого суду, бо вищестоящий суд насилу може забезпечити всестороннє вивчення всіх кримінальних справ, що поступають боржник до нього з безлічі нижчестоячих судів. Тому в даний час (французький закон від 15 червня 2000 р.) ухвала про переказ обвинуваченого суду у справах про злочини, підсудні суду ассизов, виносить узукапія слідчий суддя, а відповідні повноваження слідчої камери скасовані. Таким чином, у французькому кримінальному процесі разом із звинувачувальною формою (вживаною після закінчення дізнання) нині існує особлива судова модель даного інституту, коли дирекція рішення про переказ обвинуваченого суду при закінченні попереднього наслідку in jure (т.е. в порядку попередньої підготовки справи) приймається слідчим суддею.
Список літератури курсової Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів - більше 20 джерел, петиція. Бібліографічні описи посилань, гетьман у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Складовою частиною даного принципу є заборона застосування до учасників кримінального судочинства насильства, тортур, іншого жорстокого або такого, нувориш що принижує людську гідність звернення. Поняття "тортури" сформульоване в ст. 1 Конвенції ООН проти тортур і інших жорстоких, нелюдяних або принижуючих гідність видів звернення і покарання від 10 грудня 1984 атестат р. і означає "будь-яку дію, якою якій-небудь особі умисне заподіюється сильний біль або страждання, фізичне або етичне, щоб отримати від нього або від третьої особи зведення або визнання, покарати його караність за дію, яка зробила воно або третя особа або в здійсненні якого воно підозрюється, а також залякати або примусити його або третю особу... коли такий біль або страждання заподіюються державною вотувати посадовою особою або іншою особою, виступаючою в офіційній якості, або по їх підбурюванню, або з їх відома або мовчазної згоди". Конвенція підкреслює, що тортурами не є "біль або страждання, які блокейдж виникають лише в результаті законних санкцій, неотделими від цих санкцій або викликаються ними випадково". У КПК подібне положення закріплене в ч. 4 ст. 164, де мовиться, що при провадженні слідчих оффіциал дій неприпустимо застосування насильства, погроз і інших незаконних заходів, а рівне створення небезпеки для життя і здоров'я осіб, що беруть участь в них.
Посилання в тексті роботи Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів - в квадратних дужках, табелліон- відповідно до чинних вимог ВАК.
Європейський суд найчастіше звертався до аналізу принципу змагальності стосовно процедур апеляційного і касаційного провадження, що передбачають особливі повноваження прокурора на даних стадіях процесу, що голосний ставило осоружну сторону в нерівне процесуальне положення. Ця проблема була актуальна і для Росії. Не дивлячись на наявність ч. 3 ст. 123 Конституції РФ, яка звела принцип змагальності на конституційний рейхстаг рівень, даний принцип не міг бути повною мірою реалізований до ухвалення нового КПК. Конституційний Суд РФ в ході судової реформи визнав неконституційним цілий ряд процесуальних норм, що суперечать принципу змагальності. консумент При цьому слід звернути увагу на те, що практично в кожній ухвалі, в якій аналізувався принцип змагальності, Конституційний Суд спирався не тільки на Конституцію РФ, але і на міжнародні норми, іммігранти у тому числі і на практику їх застосування в Європейському суді. У новому КПК враховані позиції як Конституційного Суду РФ, так і Європейського суду по питаннях змагальності правосуддя при розгляді факсиміле справи в першій інстанції, касаційному і наглядовому провадженні. КПК ліквідовував практично всі переваги, якими володіла прокуратура при перегляді вироку, особливо в наглядовому порядку.
Курсова робота самообмова - Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Після відновлення судового розгляду суд продовжує слухання з тієї миті, з якого воно було відкладене (ч. 2 ст. поведінка 253). Слід зазначити, що це означає, по суті, відмову від принципу безперервності судового засідання, який був відомий колишньому карно-процесуальному законодавству. Відповідно до цього принципу при відновленні судового розгляду воно повинне курс акції було починатися із самого початку, що забезпечувало цілісність і повноту враження суддів і сторін від досліджених в судовому засіданні доказів. Нерідко суди відкладають розгляд справ на вельми тривалі терміни, деколи підбурювач неодноразово. У проміжок між засіданнями у даній справі вони розглядають ряд інших справ, що здатне згладити або змішати в пам'яті суддів важливі деталі в свідченнях підсудного, потерпілого, свідків і т.д. пестициди В результаті судді іноді виносять ухвалу у справі фактично не на підставі оцінки судових доказів у справі в їх сукупності, а керуючись письмовими матеріалами, уривчатими спогадами, що залишилися від минулих егалітарний засідань, а також окремими (а тому, можливо, односторонніми) доказами, дослідженими в останньому засіданні. Представляється, що дана новація може зробити негативний вплив
Випадкові юридичні терміни - етнократія, а також вираз - державність.
Державний обвинувач, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач і акт агресії їх представники, підсудний і його захисник має право заявити в судовому засіданні заперечення у зв'язку із змістом напутливого слова головуючого по мотивах порушення ним принципу об'єктивності і безсторонності. У протоколі співучасть судового засідання повинно бути вказано, заявлені або не заявлені сторонами заперечення у зв'язку із змістом напутливого слова. Якщо напутливе слово викладене письмово, воно в повному об'ємі повинне бути залучене до корпорація справи. В цьому випадку в протоколі судового засідання досить зробити запис про вимовлення головуючим напутливого слова і відмітку про залучення напутливого слова письмово до справи. По сенсу закону, під порушенням клептоманія головуючим принципу об'єктивності і безсторонності при вимовленні напутливого слова слід розуміти, зокрема, нагадування засідателям присяг тільки викривальних або тільки реабілітовуючих підсудного доказів, досліджених в суді; дачу ним оцінки сили і мертва рука достовірності доказів, вираз в якій-небудь формі своєї думки по питаннях, поставлених перед колегією засідателів присяг.
Перед придбанням роботи Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також боніфікація.
Невідповідність виводів суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи, встановленим судом першої доброволець або апеляційної інстанції - одна з поширених на практиці підстав до відміни або зміни вироку. Згідно закону вирок суду першої або апеляційної інстанції відповідає фактичним обставинам справи, якщо в його коммендация основі лежать виводи, засновані на достовірних доказах, досліджених при судовому розгляді. Вирок признається не відповідним фактичним обставинам справи: а) якщо виводи суду не підтверджуються доказами, розглянутими в судовому засіданні; б) районні суди суд не врахував обставин, які могли істотно вплинути на його виводи; у) за наявності суперечливих доказів, що мають істотне значення для виводів суду, у вироку не вказано, по яких підставах наміснитцтво суд прийняв одні з цих доказів і відкинув інші; г) виводи суду, викладені, у вироку містять істотні суперечності, які вплинули або могли вплинути на рішення питання про винність або невинність міністерство засудженого або виправданого, на правильність застосування кримінального закону або на визначення міри покарання (ст. 380 КПК).

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів

Курсові роботи з кримінального процесу