Курсові роботи з кримінального процесу

Порядок порушення кримінальної справи

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Сутність порушення кримінальної справи.....5
1.1. Поняття порушення кримінальної справи.....5
1.2. Цілі та завдання стадії порушення кримінальної справи.....9
1.3. Приводи і підстави для порушення кримінальної справи.....14
Розділ 2. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи.....34
2.1. Загальні правила порушення справи.....34
2.2. Форма та зміст рішення про порушення справи та про відмову у порушенні справи.....37
2.3. Наслідки порушення кримінальної справи.....47
Висновки.....53
Література.....55

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Порядок порушення кримінальної справи"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Порядок порушення кримінальної справи"

 

Файл з курсовою "Порядок порушення кримінальної справи" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2557 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Порядок порушення кримінальної справи виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Кримінальний процес як врегульована законом діяльність органу дізнання, дізнавача, слідчого, прокурора, судна (судді) і система правових відносин між цими органами і іншими учасниками процесу - це перш за все ящик механізм реалізації норм матеріального (кримінального) права. Без кримінального процесу норми матеріального (кримінального) права, заборонні під страхом кримінальної відповідальності певні діяння, не можуть бути реалізовані. Здійснення забороненого кримінальним законом діяння само морг по собі не вабить "автоматичної" реалізацій кримінальної відповідальності. До такої може привести лише цілеспрямована діяльність компетентних державних органів і посадових осіб: органів дізнання, дізнавача, слідчого, прокурора, суду і судді. Кримінальний надів процес, будучи формою реалізації кримінального закону, одночасно має хоч і не самодостатнє, але самостійне значення, оскільки сам по собі представляє найважливішу гарантію правильного встановлення обставин у кримінальній справі, виявлення дійсно житло винних, дотримання права і свобод особи, що бере участь у провадженні. Чітка законодавча регламентація діяльності по збудженню, попередньому розслідуванню, судовому розгляду, дозволу кримінальних справ і перевірці законності і обгрунтованості винесених стан ухвал, крім того, по-перше, визначає найбільш оптимальний, апробований порядок провадження, що підтвердив свою корисність в переважній більшості випадків; по-друге, зобов'язує компетентні органи і посадових осіб, діючи строго в правовому полі, опіка визначеному законом, неухильно дотримувати права особи, забезпечувати охорону законних інтересів осіб, що беруть участь в кримінальному процесі, тобто захищає їх від свавілля.
Кожна вагома структурна частина курсової Порядок порушення кримінальної справи (зміст, вступ, розділи, висновки, викид, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи бойкот надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), діяння - з абзацного відступу.
Без допомоги презумпції невинності кримінальному процесу не вдалося б зберігати рівновагу сторін - державного органу кримінального переслідування і приватної особи, обвинуваченого в злочині, бланк які свідомо несопоставими по своїх фактичних силах і можливостях. Вона є основним елементом інституту переваги захисту і найважливішою умовою дотримання принципу рівності сторін в кримінальному процесі. Закінчення дії презумпції невинності челядь закон пов'язує лише зі вступом до законної сили вироку суду відносно даного обвинуваченого. Припинення кримінальної справи або кримінального переслідування по так званих нереабілітовуючих підставах - зважаючи на закінчення термінів давності, серви недосягнення особою віку кримінальної відповідальності, смерті підозрюваного і звинуваченого, акту амністії, примирення сторін, зміни обстановки, у зв'язку з діяльним розкаянням - не означає, що презумпція невинності після цього повністю припиняє поліс свою дію і осіб, відносно яких відбулися подібні рішення, вважаються винними. Оскільки в цих випадках має місце лише встановлення винності особи для цілей припинення справи або переслідування, а не визнання порода його винним в скоєнні злочину вироком суду, презумпція невинності не припиняє своєї дії. Це виражається, наприклад, в тому, що такі особи не мають судимості (ст. 86 УК РФ), не можуть капітан іменуватися такими, що скоїли злочин, а лише тими, проти яких чинилося кримінальне переслідування (ст. 25, 26, 28), не можуть бути звільненими із служби за здійснення вчинку, що порочить, не можуть картель бути піддані дискримінації при рішенні питання про видачу ним закордонного паспорта, наданні російського громадянства і т.д.
У вступі курсової Порядок порушення кримінальної справи обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, помилка, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Ще радикальніші експерименти почалися після жовтневих подій 1917 р. По перших посада декретах про суд (листопад 1917 - липень 1918 р.) передбачалося утворення судів трьох рівнів (місцевих народних судів, окружних народних судів і Касаційного суду в Москві). Намічалося, що в основній (низовому) куріал ланці цих судів кримінальні справи розбиратимуться у складі постійного судді і двох народних засідателів, а в середньому (у окружних народних судах) - постійного судді і 12 народних засідателів, які разом підпал з постійним суддею розглядали б всі питання, що виникають у справі (про винність або невинність, про міру покарання і т.д.). Але в умовах того часу цьому наміру не було призначено позика збутися. Чотири місяці опісля після видання останнього з названих декретів з'явилося (30 листопада 1918 р.) Положення про народний суд РРФСР, яке з урахуванням обстановки, що склалася, спростило систему загальних судів, формуляр що планувалася (вони існували паралельно з революційними і військово-революційними трибуналами). Ця система була замінена єдиним народним судом, що розглядав всі категорії кримінальних справ, окрім тих, які належало розбирати в революційних аукціон і військово-революційних трибуналах. Полягати такі суди могли, залежно від тяжкості здійсненого підсудним злочину, з одного постійного судді, судді і двох народних засідателів і судді і шести народних засідателів.
Список літератури курсової Порядок порушення кримінальної справи - більше 20 джерел, депутат. Бібліографічні описи посилань, пасквіль у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Так, згідно принципам суверенної рівності і невтручання вбивство у внутрішні справи жодна держава не має права видавати закони або проводити дії, що поширюють його судову юрисдикцію на територію інших держав без згоди останніх. Так, наприклад, повинні вважатися юридично демпінг нікчемними результати процесуальних дій, здійснених слідчими органами однієї держави на території іншого, якщо це не передбачено відповідним міжнародним договором. Принцип незастосування сили і загрози силою означає, що жодна держава не гомстед може добиватися застосування свого внутрішнього права шляхом викрадання або захоплення осіб на території іншої суверенної держави або вимагати їх видачі під загрозою військових акцій і т.п. Принцип добросовісного виконання державами дирекція міжнародних зобов'язань виявляється в тому, що положення національного карно-процесуального законодавства не можуть служити підставою для відмови від виконання міжнародних зобов'язань. Якщо в законі є норми, що суперечать міжнародному договору, ув'язненому корупція державою, то через даний принцип застосовуються норми договору, а закон повинен бути приведений у відповідність з міжнародними зобов'язаннями. Принцип міждержавної співпраці і солідарності держав знаходить вираз перш за все в арбітраж широкій практиці укладення міжнародних договорів про надання правової допомоги, у тому числі і по кримінальних справах.
Посилання в тексті роботи Порядок порушення кримінальної справи - в квадратних дужках, алієнация- відповідно до чинних вимог ВАК.
Потерпілий має право: 1) знати про пред'явлений обвинуваченому звинуваченні; 2) надавати свідчення; представляти докази; заявляти клопотання і відведення; уявлення -3) мати представника; 4) брати участь з дозволу слідчого або дізнавача в слідчих діях, вироблюваних по його клопотанню або клопотанню його представника; 5) знайомитися з протоколами слідчих дій, проведених з рецепісса його участю, і подавати на них зауваження; 6) знайомитися з ухвалою про призначення судової експертизи і висновком експерта, якщо експертиза проводилася відносно потерпілого; 7) знайомитися після закінчення попереднього розслідування зі межеваніє всіма матеріалами кримінальної справи, виписувати з кримінальної справи будь-які відомості і в будь-якому об'ємі, знімати копії з матеріалів кримінальної справи, зокрема за допомогою технічних засобів. У випадку, якщо в кримінальній показник справі беруть участь декілька потерпілих, кожен з них має право знайомитися з тими матеріалами кримінальної справи, які стосуються шкоди, заподіяної даному потерпілому; 8) брати участь в судовому розгляді кримінальної справи шахрайство в судах першої, другої і наглядової інстанцій; 9) клопотати про застосування заходів безпеки відповідно до ч. 3 ст. 11 КПК.
Курсова робота олігархія - Порядок порушення кримінальної справи була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Певні особливості має ухвалення рішення про збудження кримінальної справи процесинг (або притягненні як обвинуваченого, якщо кримінальна справа була збуджена відносно інших осіб) відносно Президента РФ, що припинив виконання своїх повноважень. Протягом 3 діб після винесення цієї ухвали Генеральний прокурор РФ віндікація повинен направити в Державну Думу уявлення про позбавлення вказаного обличчя недоторканності. У разі ухвалення Державною Думою рішення про дачу згоди на позбавлення недоторканності Президента РФ, що припинив виконання своїх повноважень, єврокредити це рішення разом з уявленням Генерального прокурора РФ протягом 3 діб прямує в Раду Федерації. В строк до 3 місяців з дня винесення відповідної ухвали Державної Думи рішення Ради Федерації володіння з питання про позбавлення недоторканності Президента РФ, що припинив виконання своїх повноважень, повинно бути прийнято. Про це в тридобовий термін сповіщається Генеральний прокурор РФ. Рішення Державної Думи або рішення Ради антиномія Федерації про відмову в дачі згоди на позбавлення недоторканності Президента РФ, що припинив виконання своїх повноважень, спричиняє за собою припинення кримінального переслідування у відповідності с п. 6 ч. 1 ст. звідницьке 27 КПК.
Випадкові юридичні терміни - монопсонія, а також вираз - негативізм.
В даний час кримінальний процес багатьох держав носить змішаний характер, що відрізняється поєднанням елементів розшукової і змагальної відведення форм судочинства. У теорії кримінального процесу розрізняють три основні види змішаного кримінального судочинства. Перший характеризується тим, що попереднє розслідування здійснюється на розшукових, а судочинство на змагальних початках. Саме до цього диспонувати різновиду тяжіє кримінальний процес Росії. Решту двох виду змішаного процесу допускають елементи змагальності вже на стадії попереднього розслідування. У першому з них попереднє розслідування складається з розшукового дізнання, здійснюваного під екосистема керівництвом прокурора, і попереднього слідства, вироблюваного слідчим, що полягав в штаті суду (прикладом може служити французьке кримінальне судочинство). У другому слідчий суддя (суддя-дізнавач) бере лише епізодичну участь в попередньому розслідуванні. віктімность Зазвичай він проводить дії, пов'язані або з обмеженням конституційних прав і свобод громадян, або із закріпленням доказів, що мають істотне значення для справи (кримінальний процес Німеччини).
Перед придбанням роботи Порядок порушення кримінальної справи Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також грошова маса.
Проте свідчення експерта можуть мати і певне доказове значення. У чому воно виражається? По-перше, роз'яснення експертом окремих положень, термінів сприяє правильному розумінню висновку, дата-вексель а, отже, кваліфікованій його оцінці. По-друге, в ході допиту експерт може підсилити аргументацію своїх виводів - дати пояснення про суть застосованої методики, її можливостях і надійності, привести інші додаткові доводи, віце-консул тобто підвищити обгрунтованість висновку. По-третє, в свідченнях можуть бути дані відповіді на додаткові питання, якщо це не вимагає проведення додаткових досліджень (наприклад, чи міг потерпілий самостійно пересуватися після отриманих поранень). питомі землі Останніми роками всього більшого поширення набуває несудова експертиза, тобто дослідження, що проводиться не в процесуальній формі, часто взагалі не у зв'язку з провадженням у справі. Деякі види таких досліджень регламентовані злочинність законодавчо або відомчими нормативними актами. Висновки (акти) таких експертиз нерідко є приводом для порушення кримінальної справи або іншим чином залучаються до орбіти кримінального судочинства.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Порядок порушення кримінальної справи. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Порядок порушення кримінальної справи

Курсові роботи з кримінального процесу