Курсові роботи з кримінального процесу

ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ В ОРГАНАХ ОХОРОНИ КОРДОНУ

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Злочини, що посягають на недоторканість державного кордону України.....5
1.1. Незаконне перетинання державного кордону.....5
1.2. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.....13
1.3. Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки.....15
1.4. Порушення правил міжнародних польотів.....19
Розділ 2. Органи та особи, які мають право порушити кримінальну справу щодо порушення державного кордону.....26
Розділ 3. Процесуальні особливості здійснення провадження в органах охорони державного кордону.....31
3.1. Повноваження начальника органу дізнання та особи, яка провадить дізнання в органах охорони державного кордону.....31
3.2. Використання процесуальних та не процесуальних засобів діяльності органів дізнання при доказуванні у справах про порушення державного кордону України.....35
Висновок.....45
Список використаних джерел.....47

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Порядок провадження в органах охорони кордону"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Порядок провадження в органах охорони кордону"

 

Файл з курсовою "Порядок провадження в органах охорони кордону" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2591 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Порядок провадження в органах охорони кордону виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

КПК РФ відносяться: 1) відсутність події злочину (п. 1 ч. 1 ст. 24 КПК РФ); 2) відсутність в діянні складу злочину (п. сейм 2 ч. 1 ст. 24 КПК РФ); 3) непричетність підозрюваного або звинуваченого до здійснення злочину (п. 1 ч. 1 ст. 27 КПК РФ). Крім того, в ч. 2 ст. 133 дума КПК РФ вказані ще деякі підстави припинення кримінальної справи, що також викликають реабілітацію, а саме: 1) відсутність заяви потерпілого, якщо кримінальна справа може бути збуджена не інакше як за його акція заявою, за винятком випадків, передбачених ч. 4 ст. 20 КПК РФ (п. 5 ч. 1 ст. 24); 2) відсутність висновку суду про наявність ознак злочину в діях однієї з осіб, ліміт вказаних в п. 1, 3-5, 9 і 10 ч. 1 ст. 448 КПК РФ, або відсутність згоди відповідно Ради Федерації, Державної Думи, Конституційного Суду РФ, кваліфікаційній колегії суддів на порушення спот кримінальної справи або притягнення як обвинуваченого однієї з осіб, вказаних в п. 1 і 3-5 ч. 1 ст. 448 КПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 24); 3) наявність відносно орден підозрюваного або звинуваченого вироку по тому ж звинуваченню, що вступив в законну силу, або визначення суду або ухвали судді про припинення кримінальної справи по тому ж звинуваченню (п. 4 ч. вплив 1 ст. 27 КПК РФ); 4) наявність відносно підозрюваної або звинуваченої невідміненої ухвали органу дізнання, слідчого або прокурора про припинення кримінальної справи по тому ж звинуваченню або про відмову в гранд збудженні кримінальної справи (п. 5 ч. 1 ст. 27 КПК РФ); 5) відмова Державної Думи Федеральних Зборів РФ в дачі згоди на позбавлення недоторканності Президента РФ, що припинив виконання своїх манія повноважень, і (або) відмову Ради Федерації в позбавленні недоторканності даної особи (п. 6 ч. 1 ст. 27 КПК РФ).
Кожна вагома структурна частина курсової Порядок провадження в органах охорони кордону (зміст, вступ, розділи, висновки, цензор, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи гість надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), шаріат - з абзацного відступу.
Визначенням суду, що стосуються питання про запобіжний регіон захід, в КПК 2001 р. присвячена окрема норма (ст. 255 КПК) в розділі про загальні умови судового розгляду. У ній встановлена не тільки правомочність суду вибрати, змінити або відмінити запобіжний острог захід відносно підсудного, але і визначені терміни утримання під вартою в період судового розгляду. За загальним правилом, з моменту надходження справи до суду і до виголошення вироку термін утримання під наймити вартою не може перевищувати шести місяців. Цей термін, проте, не обмежує час, протягом якого справа повинна бути розглянута в засіданні суду. Крім того, у справах про тяжких і особливо тяжких халіфат злочинах суд має право продовжувати зазначений термін утримання під вартою, зокрема на весь час до виголошення вироку, але кожного разу не більше ніж на три місяці. Такий порядок вабить ряд емісія істотних наслідків: а) через закон суд зобов'язаний після закінчення шести місяців перевірити, чи збереглися підстави для утримання під вартою або особа може бути звільнено з-під варти ще до закінчення судового індосат розгляду; б) якщо звільнення визнається неможливим, це необхідно мотивувати у визначенні (ухвалі) суду; у) вказана процедура перевірки обгрунтованості арешту далі повинна проводитися через три місяці; г) рішення суду про продовження кондор терміну утримання під вартою може бути оскаржене в касаційному порядку до закінчення судового розгляду; д) суд, постійно контролюючи наявність підстав для продовження змісту підсудного під вартою, тим самим орієнтований на підряд усунення тяганини в організації провадження у справі, повинен уникати в нім необгрунтованих перерв і відкладень.
У вступі курсової Порядок провадження в органах охорони кордону обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, мітинг, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Правильне амністія визначення підсудності кримінальних справ про злочини має велике соціально-правове значення, у зв'язку з чим дозвіл цього питання не можна віднести тільки до технічної операції. Воно полягає в наступному. По-перше, інститут гемблінг підсудності забезпечує своєчасність, повноту, всебічність і об'єктивність дослідження обставин кримінальної справи. По-друге, даний інститут сприяє реалізації карно-процесуального принципу рівності громадян перед законом і судом. По-третє, правила підсудності гарантують розгляд і замовник дозвіл кримінальної справи про злочин судом законним, компетентним, незалежним і неупередженим (ст. 14 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права 1966 р.). Останнє правило знайшло свою реалізацію в принципі: "Ніхто капітан не може бути позбавлений права на розгляд його справи в тому суді і тим суддею, до підсудності яких воно віднесене законом" (ст. 47 Конституції РФ). Цей принцип знайшов також свій культура вираз в ст. 8 КПК. По-четверте, встановлені карно-процесуальним законом правила підсудності усувають суб'єктивізм, довільність в рішенні питання, який суд першої інстанції розглядатиме конкретну кримінальну справу і на якій території. Тому альтинг учасники кримінального процесу (обвинувачений, потерпілий, цивільний позивач і інші особи) заздалегідь знають, який суд першої інстанції розглядатиме кримінальну справу, в якій вони беруть участь.
Список літератури курсової Порядок провадження в органах охорони кордону - більше 20 джерел, емблема. Бібліографічні описи посилань, клаузула у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Органи дізнання - це державні органи і посадові особи, уповноважені відповідно до справжнього Кодексу здійснювати дізнання і інші процесуальні повноваження прокуріст (п. 24 ст. 5 КПК). До них відносяться (ст. ст. 40, 151 КПК): 1) органи внутрішніх справ РФ, а також інші органи виконавчої влади, наділені відповідно до федерального закону повноваженнями імпортер по здійсненню оперативно-розшукової діяльності. Перелік цих органів даний у Федеральному законі "О оперативно-розшукової діяльності" від 12 серпня 1995 р. (з подальшими змінами і доповненнями); 2) головний судовий пристав РФ, головний вибірник військовий судовий пристав, головний судовий пристав суб'єкта РФ, їх заступники, старший судовий пристав, старший військовий судовий пристав, а також старші судові пристави Конституційного Суду РФ, Верховного Суду РФ і Вищого євровалюта Арбітражного Суду РФ; 3) командири військових частин, з'єднань, начальники військових установ або гарнізонів; 4) органи державної протипожежної служби; 5) капітани морських і річкових судів, що знаходяться в дальньому плаванні; 6) доведення керівники геологорозвідувальних партій і зимівель, віддалених від місця розташування органів дізнання, перерахованих в п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 40; 7) розділи дипломатичних представництв і консульських установ РФ; крадіжка 8) органи Госнаркоконтроля; 9) органи прикордонної служби РФ; 10) митні органи РФ.
Посилання в тексті роботи Порядок провадження в органах охорони кордону - в квадратних дужках, династія- відповідно до чинних вимог ВАК.
Питання кримінального судочинства депозитарій в Англії досить часто вирішуються в підзаконних (відомчих) актах. Серед актів такого роду видне місце займають акти Міністра внутрішніх справ. З їх числа, мабуть, найбільша популярність в наші дні належить, ськупщина наприклад, виданим цим Міністром на підставі і в розвиток Закону про поліцію і докази по кримінальних справах 1984 р. зведенням практичних правил (Codes of Practice). За своєю суттю це відомчі дарування інструкції, в яких містяться оснащені офіційними коментарями правила виконання майже всіх поліцейських дій при досудовому провадженні по кримінальних справах (такі зведень-інструкції є декілька, наприклад: про затримання для з'ясування особи і субвенція особистий обшук на місці затримання; про обшук приміщень і виїмки; про затримання за підозрою в скоєнні злочину, поводженні із затриманими і їх допиті; про встановлення посадовими особами поліції особи підозрюваного; парламент про допити із застосуванням аудіозаписуючих пристроїв). Широкою популярністю в англійській правоприменительной практиці користуються також витікаючі від Лорда-канцлера підзаконні акти (накази, інструкції, вказівки, керівництво), які він уповноважений приймати як розділ судового бундестаг відомства
Курсова робота чорний нал - Порядок провадження в органах охорони кордону була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Так, тільки суд в ході досудового провадження має право сприйняття ухвалювати деякі рішення, що безпосередньо зачіпають права особи, наприклад: про обрання запобіжних заходів у вигляді висновку під варту, домашнього арешту; про продовження терміну утримання під вартою; про приміщення підозрюваного, обвинуваченого, безробіття що не знаходиться під вартою, в медичний або психіатричний стаціонар для провадження відповідно судово-медичної або судово-психіатричної експертизи; про огляд житла за відсутності згоди осіб, що проживають в нім; про провадження публікація обшуку і (або) виїмки в житлі; про провадження особистого обшуку, за винятком випадків, передбачених ст. 93 КПК; про провадження виїмки предметів і документів, що містять інформацію про внески і рахунки засуджений в банках і інших кредитних організаціях; про накладення арешту на кореспонденцію, дозволі на її огляд і виїмку в установах зв'язку; про накладення арешту на майно, включаючи грошові кошти фізичних і субкомісія юридичних осіб, що знаходяться на рахівницях і у внесках або на зберіганні в банках і інших кредитних організаціях; про тимчасове відчуження підозрюваного і звинуваченого від посади; про контроль і запис валютна каса телефонних і інших переговорів.
Випадкові юридичні терміни - зондування, а також вираз - горді леви.
До правил, що конкретизують і розвивають правовий принцип, закріплений в ст. 21 Конституції РФ і міжнародних договорах Російської код ділера Федерації, можна також віднести інші: про заборону провадження слідчих дій в нічний час, за винятком випадків, не терплячих отлагательств (ч. 3 ст. 164); про неприпустимість здійснення (при провадженні слідчих експериментів, контрбаланс оглядів, особистих обшуків, при отриманні зразків для порівняльного дослідження) яких би то не було дій, принижуючу честь і гідність осіб, що беруть участь в справі, або що створюють небезпеку для дарувальник їх здоров'я (ст. 179, 181, 184, 202); про обов'язок слідчого, що проводить обшук, приймати заходи до нерозголошування виявлених обставин приватного життя осіб, що проживають в обшукуваному приміщенні, а рівно інших индент-агент осіб (ч. 7 ст. 182); про можливість проведення судового розгляду в закритому судовому засіданні, коли це необхідно для того, що перешкодило розголошуванню відомостей про інтимні сторони життя учасників кримінального судочинства консульство або відомостей, які можуть принизити їх честь і гідність (п. 3 ч. 3 ст. 241), і ін. (116)
Перед придбанням роботи Порядок провадження в органах охорони кордону Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також кво варранто.
Основним способом оскарження (перегляду) судових рішень в кримінальному процесі в США є апеляція. Апеляційна скарга може бути подана засудженим як за фактом самого засудження, так дерегуляция і з метою добитися пом'якшення міри покарання. Підставою для відміни звинувачувального вироку може служити яка-небудь "істотна помилка", допущена на будь-якій із стадій кримінальної процедури. Апеляційна скарга, як правило, не припиняє токсикологія виконання покарання. Виключенням є лише вирок до страти. На федеральному рівні вирок окружного федерального суду оскаржується до окружного апеляційного суду і лише після рішення окружного апеляційного суду - до Верховного підсудність суду США. Апеляційна скарга повинна містити правовий аналіз оспорюваних скаржником положень, підкріплення скарги відповідними матеріалами кримінальної справи і іншими документами, що мають процесуальне значення. З інших способів оскарження варто виділити кібернетика перегляд вироку вищестоящим судом по обставинах, що знов відкрилися. Прохання про перегляд подається до суду, що ухвалив вирок, причому термін подачі прохання сторонами не обмежений.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Порядок провадження в органах охорони кордону. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Порядок провадження в органах охорони кордону

Курсові роботи з кримінального процесу