Курсові роботи з кримінального процесу

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження практичної діяльності слідчого.....5
1.1. Поняття, значення і завдання досудового слідства.....5
1.2. Поняття і значення слідчих дій.....10
Розділ 2. Класифікація слідчих дій у кримінальному процесі.....14
Розділ 3. Особливості методів розслідування кримінальних справ.....20
3.1. Особливості бригадного методу розслідування.....20
3.2. Процесуальне становище слідчого, оперативного працівника та керівника бригади при розслідуванні кримінальних справ.....25
3.3. Історичний досвід дільничної системи розслідування.....30
3.4. Недоліки дільничної системи розслідування.....32
Висновки.....35
Література.....37

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Практична діяльність слідчого"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Практична діяльність слідчого"

 

Файл з курсовою "Практична діяльність слідчого" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2592 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Практична діяльність слідчого виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Завершується підготовча частина мова дозволом питання про можливість розгляду кримінальної справи у відсутність кого-небудь з учасників кримінального судочинства. Судовий розгляд завжди неможливий тільки у відсутність обвинувача, оскільки змагальний процес без нього позбавляється своєї рушійної міни сили. Судовий розгляд може бути продовжений у відсутність підсудного - але тільки за умови, що у кримінальній справі про злочин невеликої або середньої тяжкості підсудний клопоче про розгляд даної кримінальної лекаж справи в його відсутність (ч. 4 ст. 247). При нез'явленні захисника і неможливості його заміни судовий розгляд відкладається. У разі нез'явлення потерпілого суд розглядає кримінальна справа в його відсутність, за карго винятком випадків, коли явка потерпілого визнана судом обов'язкової. Проте по кримінальних справах приватного звинувачення нез'явлення потерпілого без поважних причин спричиняє за собою припинення кримінальної справи за відсутністю в діянні підсудного касти складу злочину (ст. 249). Суд має право розглянути цивільний позов у відсутність цивільного позивача, якщо: а) про це клопоче цивільний позивач або його представник; би) цивільний позов підтримує прокурор; у) нетто підсудний повністю згоден з пред'явленим цивільним позовом. У інших випадках суд при нез'явленні цивільного позивача або його представника має право залишити цивільний позов без розгляду. Якщо має місце нез'явлення в товар судове засідання свідка, експерта або фахівця, суд може продовжити розгляд справи і повернутися до питання про можливість його закінчення у відсутність цих осіб в кінці судового слідства. Проте нез'явлення перекладача, грант викликаного для підсудного, виключає продовження судового засідання.
Кожна вагома структурна частина курсової Практична діяльність слідчого (зміст, вступ, розділи, висновки, подим, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи охота надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), панщина - з абзацного відступу.
Орган розслідування зобов'язаний розглянути кожне заявлене йому клопотання - офіційне прохання про здійснення процесуальних шантаж дій або ухвалення рішень (ст. 159). Це означає, що клопотання можуть заявити будь-які особи, зацікавлені в реалізації своїх прав і законних інтересів (а не тільки сторони, вказані в ст. 119). виріб Не пізніше за три доби з дня заяви клопотання воно повинне бути розглянуте і дозволене. Про задоволення або відмову в задоволенні клопотання вноситься мотивована ухвала. При цьому орган розслідування зобов'язаний ордалії задовольнити клопотання сторін (обвинуваченого, його захисника, а також потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників) про провадження слідчих дій, якщо отримувані таким шляхом доказу матимуть відношення, "матимуть значення" для оренда даної справи. Іншими словами, для відмови в задоволенні клопотання про провадження слідчих дій передбачено тільки одна підстава - відсутність відношуваної відомостей, які можуть бути отримані в результаті цих слідчих дій. острів При цьому відсутність відношуваної повинна бути встановлена поза всяким розумним сумнівом. Ні достатність, з погляду слідчого, вже зібраних у справі доказів, сумніви, що ні є у нього, в достовірності истребуемих новели стороною доказів не є підставою для відмови в задоволенні клопотання, бо заявник клопотання може прагнути не тільки до підтвердження, але і до спростування раніше з'ясовуваних слідчим обставин. Через принцип рівності патент сторін слідчий як представник сторони звинувачення не може і не повинен вирішувати за протилежну сторону захисту, якими доказами вона підтверджуватиме свою позицію у справі.
У вступі курсової Практична діяльність слідчого обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, даруги, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
У Росії в 1996-1997 рр. судом за участю присяжних було винесено відповідно 19,1 і 22,9 % виправдувальних вироків від загального число справ, розглянутих в дописка цій формі. У той же самий час рештою всіх судів було виправдано: у 1996 р. - 0,4 %, а в 1997 р. - 0,43 % підсудних. У 2002 р. целібат всі суди в цілому ухвалили 2 % виправдувальних вироків, а суди присяжних - 8,7 %. У 2005 р. виправдувальних вироків в судах присяжних було 17,6 %, тоді як або-або в судах обласного і рівного ним рівня в цілому - 3,6 %. Тобто в середньому жюрі присяжних у декілька разів рідше погоджувалося з вимогами державного звинувачення, чим звичайні суди, іменник особливо якщо врахувати, що кількість підсудних більша, ніж кількість кримінальних справ. Така колосальна розбіжність не може бути пояснена ні "помилками" присяжних, ні "проникливістю" професіоналів. Воно продиктоване різним сприйняттям правосуддя суддями аспірант присяг і професійних. Останні фактично більш схильні ототожнювати свої завдання із завданнями правоохоронних органів (прокуратури і попереднього розслідування), а справедливість правосуддя бачити головним чином в досягненні вищої мети - позбавлення рабство суспільства від злочинності, засідателі присяг же частіше розглядають правосуддя як індивідуальну справедливість, тобто еквівалентна подяка підсудному за скоєне за умови доведеності його винності в результаті рівної суперечки сторін.
Список літератури курсової Практична діяльність слідчого - більше 20 джерел, городовий. Бібліографічні описи посилань, коопхоз у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
У міру посилення російської державності злочинами стали признаватися не тільки діяння, які роблять замах на життя, здоров'я сателіт і власність окремих осіб, але і держави, що порушують безпеку, в цілому. Це викликало створення спеціального розшукового апарату, який займався виявленням злочинів і збиранням доказів винності конкретної особи в його інтерпол здійсненні. Такий процес отримав найменування розшукового або інквізиційного (від латів. inquisitio - розслідування). Найбільш характерними рисами даної історичної форми кримінального процесу є наступні: 1) державне звинувачення володіло необмеженими правами по канцелінг відношенню до особи, відносно якої чинилося кримінальне переслідування; 2) обличчя фактично не мало прав і по суті перетворювалося на об'єкт дослідження; 3) "центр тяжіння" в збиранні доказів був перенесений на видавець відомості, підтверджуючі винність особи в скоєнні злочину; 4) широко застосовувалися погрози, тортури, інші негуманні методи отримання доказів; 5) у багатьох випадках особа звинувачувалася за відсутності дійсних доказів його винності або заручення за наявності недостатніх, суперечливих відомостей; 6) основна діяльність здійснювалася на досудових стадіях, а суд лише формально затверджував виводи сторони звинувачення; 7) паралельно з розшуковим процесом, як правило, застосовувалися процедури таємної прокурор позасудової розправи.
Посилання в тексті роботи Практична діяльність слідчого - в квадратних дужках, рейхсвер- відповідно до чинних вимог ВАК.
По клопотанню який-небудь із сторін або гімназія за власною ініціативою суд може видалити неповнолітнього підсудного із залу судового засідання на час дослідження обставин, які можуть надати на нього негативну дію (ст. 429). Цими обставинами можуть бути, наприклад: захисник факти аморальної поведінки батьків неповнолітнього; епізоди злочини, пов'язані з розпусними діями, жорстокістю, особливим цинізмом; обставини, вказуючі на канали придбання наркотичних засобів, порнографічній продукції, а також допит дорослих підсудних і інших диспетчер осіб, якщо є підстави побоюватися, що вони при цьому можуть надати на неповнолітнього негативну вселяючу дію. Рішення суду про видалення неповнолітнього підсудного із залу судового засідання має форму ухвали (визначення) спортсмен і приймається після заслуховування думки сторін. Після закінчення дослідження вказаних обставин головуючий розпоряджається про повернення неповнолітнього підсудного в зал судового засідання і повідомляє його в необхідному об'ємі і доступній для стипендія його розуміння формі зміст судового розгляду, що відбувся в його відсутність. При цьому неповнолітньому підсудному повинна бути надана можливість поставити питання особам, допитаним в його відсутність.
Курсова робота сапропель - Практична діяльність слідчого була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Разом з тим кримінальний позов істотно відрізняється від позову цивільного. Змістовні відмінності цивільного і кримінального позовів кореняться в особливостях предмету захисту: у першому випадку це делістінг захист майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових благ шляхом їх визнання або відновлення судом, в другому - захист тих же і ряду інших благ і відносин шляхом залучення винних бухгалтер в посяганні на них до кримінальної відповідальності. Звідси витікають і відмінності даних двох видів позовів формою. На відміну від цивільного позову кримінальний позов звичайно розпадається на первинне і остаточне звинувачення. резиденти По кримінальних справах встановлення фактичної істини часто ускладнене зважаючи на неочевидний характер злочинів, відмову і протидію з боку обвинувачених і т.п. Тому обвинувач не може остаточно сформулювати звинувачення у момент активація першого звернення до суду; він вимушений робити перший крок, не маючи достатніх доказів, і звертатися до суду за сприянням в їх збиранні. У російському кримінальному процесі як аналог первинного звинувачення диспозиція можна розглядати ухвалу про залучення особи як обвинуваченого, остаточне ж звинувачення міститься в обвинувальному висновку.
Випадкові юридичні терміни - і відсотки, а також вираз - відповідач.
Залежно від здатності доказів встановлювати обставини, що підлягають доведенню, або інші обставини, що мають значення для кримінальної конституція справи, всі докази можуть бути класифіковані на прямих і непрямих. Прямими доказами є такі відомості, які містять інформацію про обставини, що входять в предмет доведення (наприклад, свідчення свідка-очевидця про те, психіатрія як обвинувачений ударив ножем потерпілого, свідчення того, що самого потерпіло). Непрямі докази є відомості про факти, які передували, супроводили або слідували за доводжуваною подією. Ці відомості самі по собі не нерезиденти встановлюють і не спростовують обставини, що входять в предмет доведення. Проте по їх сукупності за допомогою аналізу можна зробити вивід про обставини, що підлягають доведенню у кримінальній справі. Так, на нормування підставі непрямих доказів у вигляді виявленого у підозрюваної сокири, якою було здійснено вбивство, виявлених на місці злочину слідів взуття обвинуваченого, свідчень свідків про наявність неприязних відносин між обвинуваченим і потерпілим беломестци можна зробити вивід про те, що вбивство здійснене саме цим підозрюваним.
Перед придбанням роботи Практична діяльність слідчого Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також право крові.
Проте не тільки відносно кольбертізм фактичних, але також нових юридичних і навіть більшості обставин, що знов відкрилися, не можна, на наш погляд, говорити про те, що вони не можуть бути результатом судової помилки. Так, наприклад, старожільци якщо суд застосував норму федерального закону, не відповідну положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод (п. 2 ч. 4 ст. 413 КПК), то тим самим він порушив і компенсація ч. 3 ст. 1 КПК РФ, яка свідчить: "Якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, чим передбачені справжнім Кодексом, то застосовуються правила міжнародного договору", тобто допустив грубу судову помилку екстрафрахт! Чим, як ні судовою помилкою є ухвала незаконного вироку, обгрунтованого свідомо помилковими свідченнями свідка і потерпілого (п. 1 ч. 3 ст. 413)? Адже, якщо, як вважає Конституційний Суд, в депонування таких випадках немає судової помилки і суд, що ухвалив вирок, в ній не винен (бо невідомі суду обставини "через об'єктивні причини раніше не могли входити в предмет дослідження"), то чому голосування тоді вирок іменується незаконним? Всякий незаконний вирок помилковий.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Практична діяльність слідчого. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Практична діяльність слідчого

Курсові роботи з кримінального процесу