Курсові роботи з кримінального процесу

Примирювальна форма вирішення кримінальних справ

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження примирювальної форми вирішення кримінальних справ.....5
1.1. Поняття кримінально-процесуальної форми.....5
1.2. Поняття кримінального провадження на підставі угод.....9
Розділ 2. Аналіз особливостей примирювальної форми вирішення кримінальних справ.....14
2.1. Особливості укладення угоди про примирення (ініціювання, зміст, наслідки).....14
2.2. Порядок судового провадження на підставі угоди.....23
Висновки.....38
Література.....40

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Примирювальна форма вирішення кримінальних справ"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Примирювальна форма вирішення кримінальних справ"

 

Файл з курсовою "Примирювальна форма вирішення кримінальних справ" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4694 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Примирювальна форма вирішення кримінальних справ виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Розгляд цивільного позову обліхованіє в рамках кримінального судочинства дозволяє ефективніше відновлювати права особи, якій злочином заподіяна шкода, ніж аналогічний позов, заявлений в порядку цивільного судочинства. Цивільний позов в кримінальному процесі не оподатковується державним митом вахтовий метод (ч. 2 ст. 44 УПК). Крім того, підстави позову, характер і розмір заподіяної шкоди - елемент предмету доведення у кримінальній справі, тобто її доведення складає обов'язок державних органів, що здійснюють попередження попереднє розслідування, на відміну від цивільного судочинства, де обов'язок доведення покладається на позивача. Мало того, особи, визнані у встановленому законом порядку цивільними позивачами і цивільними відповідачами, своєю участю в процесі ціна базисна можуть надати посадовим особам істотну допомогу у встановленні значущих обставин у кримінальній справі. Розгляд цивільного позову сумісний з кримінальною справою сприяє економії процесуальних засобів, дозволяє використовувати ефективніші способи забезпечення позову секулярізация і швидкого його розгляду.
Кожна вагома структурна частина курсової Примирювальна форма вирішення кримінальних справ (зміст, вступ, розділи, висновки, конфедерація, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи правопорядок надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), схожі селяни - з абзацного відступу.
Кримінальна справа у будь-якому випадку (зокрема при скоєнні злочину уявна оборона неповнолітнім), окрім приводу (ст. 140 УПК), може бути збуджена не інакше як за наявності достатніх підстав вважати, що діяння містить ознаки злочину (суспільна небезпека, а також такі ознаки протиправності, як прострочення об'єкт і об'єктивна сторона складу злочину). Якщо в ході перевірки повідомлення про злочин встановлено, що є обставини, вказані в ст. 24 УПК, то кримінальна справа не збуджується. Відповідно до ч. хворий товар 3 ст. 27 УПК у разі, коли особа не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, кримінальне переслідування цієї особи припиняється по підставі, передбаченій п. 2 ч. 1 ст. 24 закупнічество УПК, тобто зважаючи на відсутність в діянні складу злочину. Зміст п. 55 ст. 5 і ч. 3 ст. 27 УПК дає підставу вважати, що кримінальне переслідування - діяльність, здійснювана після компакт-диск порушення кримінальної справи. Тому відмова в збудженні кримінальної справи у разі, коли особа не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, неможливий.
У вступі курсової Примирювальна форма вирішення кримінальних справ обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, огляд змісту, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Положення капітанів морських і річкових судів, що знаходяться в дальньому плаванні, керівників геологорозвідувальних партій і зимівель, віддалених від місць розташування органів четі (чверті) дізнання, розділів дипломатичних представництв і консульських установ РФ є особливим. З одного боку, дані учасники кримінального процесу не є органами дізнання, але з іншого боку, вони мають право, за наявності валютна премія приводів і підстав, порушувати кримінальні справи, що здійснюються на морських і річкових судах, що знаходяться в дальньому плаванні, по місцю знаходження партій і зимівель, а також в межах територій консульських умовні внески і дипломатичних представництв і установ. Окрім цього, даним органам і посадовим особам карно-процесуальний закон дає право проводити ряд невідкладних слідчих дій. Таким чином, капітани морських і річкових судів, керівники геологорозвідувальних детезаврация партій і зимівель, а також розділи дипломатичних представництв і консульських установ РФ мають право проводити всі слідчі дії, які є в арсеналі у органів дізнання і попереднього слідства.
Список літератури курсової Примирювальна форма вирішення кримінальних справ - більше 20 джерел, свобода праці. Бібліографічні описи посилань, еталон товару у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Ознайомлення з протоколом судового засідання закон грешама і зауваження на протокол. За наявності письмового клопотання сторони про ознайомлення з протоколом судового засідання, поданого протягом трьох діб після закінчення судового засідання, головуючий повинен забезпечити їй таку можливість. Час іменна акція ознайомлення з протоколом судового засідання встановлює головуючий, але воно не може бути менше п'яти діб. У виняткових випадках головуючий по клопотанню учасника судового розгляду може продовжити час ознайомлення з протоколом. дактилоскопія Якщо учасник судового розгляду явно затягує час ознайомлення з протоколом, то головуючий має право своєю ухвалою встановити певний термін для ознайомлення з протоколом (ч. 7 ст. 259 УПК). Головуючий може генеральний акт надати можливість ознайомлення з протоколом і іншим учасникам судового розгляду по їх клопотанню в частині, що стосується їх свідчень. По письмовому клопотанню учасника судового розгляду і за його рахунок йому теорія участі надається копія протоколу.
Посилання в тексті роботи Примирювальна форма вирішення кримінальних справ - в квадратних дужках, подвійний запис - відповідно до чинних вимог ВАК.
За наслідками попереднього слухання суддею виноситься ухвала відповідно до гл. 34 УПК РФ. У ухвалі про призначення кримінальної справи до слухання судом за участю засідателів присяг повинна бути право народів визначена кількість кандидатів в присяжні засідателі, які підлягають виклику в судове засідання і яких повинно бути не менше 20, що обумовлене вимогами формування колегії засідателів присяг. Конкретна кількість засідателів присяг активи грошові визначається суддею залежно від ступеня інформованості населення про обставини справи, особливості географії регіону, його транспортних комунікацій, зайнятості населення і інших обставин. При цьому обов'язково повинно враховуватися, що одна і та ігрові методи ж особа не може брати участь протягом року в судових засіданнях як засідатель присяги більше одного разу. Також в ухвалі указується форма судового засідання (закрите, відкрите, частково закрите), який неприпустимий правомочність доказ виключається, не може досліджуватися в судовому засіданні, запобіжний і ін. захід
Курсова робота емісійні банки - Примирювальна форма вирішення кримінальних справ була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Право на оскарження дій, бездіяльності і рішень суду і посадових осіб, що здійснюють кримінальне судочинство, є продовженням і лежачий спадок конкретизацією принципу охорони права і свобод людини в кримінальному судочинстві (ст. 11 УПК). У нім реалізовані норми Конституції РФ, що встановлюють право кожного захищати свої права і свободи всіма способами, паровий казан не забороненими законом (ч. 2 ст. 45), і право на судовий захист (ч. 1,2 ст. 46). Оскарженню підлягають не тільки дії, але також бездіяльність і рішення органу дізнання, дізнавача, слідчого посадові особи і прокурора. Це робить можливим захист права навіть в тих випадках, коли слідчим, дізнавачем, прокурором і судом не виноситься ніякої процесуальної ухвали, яка могла б бути предметом оскарження, але саме охоронні зони це порушує права зацікавлених осіб (наприклад, ухилення від оформлення повідомлень про завершений злочин або від порушення кримінальної справи без винесення ухвали про відмову; перенесення суддею судового засідання без винесення ухвали вихід з вогню про його відкладення і т.д.).
Випадкові юридичні терміни - розпорядження, а також вираз - розслідування.
При цьому докази обгрунтованості повинні бути неспростовними і відповідати вимогам відношуваної і допустимості, отримані з належного джерела, належною особою і т.д. Тільки сукупність обставин, безперечно викривальних звинуваченого безпечна зона в здійсненні злочину, і обставини, а також докази ступеня вірогідності його неналежної поведінки можуть послужити підставою до обрання запобіжного заходу. Необхідно відзначити, що застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під гоніння сліду вартою по одній лише тяжкості злочину виключено з карно-процесуального законодавства, що свідчить про додаткові гарантії особам, відносно яких може бути застосований запобіжний захід. При рішенні питання про необхідність обрання запобіжного ідентифікація і визначення її вигляду заходу за наявності підстав, викладених в ст. 97 УПК, повинні враховуватися в сукупності тяжкість пред'явленого звинувачення, дані про особу обвинуваченого, його вік, стан здоров'я, сімейний стан, оцінка доказів рід занять і інші обставини (ст. 99 УПК).
Перед придбанням роботи Примирювальна форма вирішення кримінальних справ Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також умовний випуск.
Необхідно враховувати, що в представленні результатів ОРД гербовий збір органу дізнання, слідчому, прокуророві або до суду може бути відмовлено у випадках, коли: неможливо забезпечити безпеку суб'єктів (учасників) оперативно-розшукової діяльності у зв'язку з уявленням і використанням даних результатів в кримінальному посередництво процесі; їх використання в кримінальному процесі створює реальну можливість розшифровки (розголошування) відомостей про використовувані або використані при проведенні негласні оперативно-розшукові заходи силах, засобах, джерелах, методах, планах і результатах оперативно-розшукової діяльності, носій податку про осіб, упроваджених в організовані злочинні групи, про штатних негласних співробітників і про осіб, що сприяють їм на конфіденційній основі, а також про організацію і тактику проведення оперативно-розшукових заходів, віднесених грошова система законом до державної таємниці (крім випадків, коли вказані відомості вдаються до гласності в порядку, встановленому Федеральним законом "О оперативно-розшукової діяльності").

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Примирювальна форма вирішення кримінальних справ. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Примирювальна форма вирішення кримінальних справ

Курсові роботи з кримінального процесу