Курсові роботи з кримінального процесу

ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття і значення слідчих дій.....5
Розділ 2. Класифікація слідчих дій у кримінальному процесі.....9
Розділ 3. Загальнообов'язкові умови та процесуальний порядок проведення слідчих дій.....15
3.1. Допит свідка і потерпілого.....15
3.2. Затримання і допит підозрюваного.....20
3.3. Очна ставка.....23
3.4. Огляд і ексгумація трупа.....25
3.5. Освідування.....28
3.6. Пред'явлення для впізнання.....30
3.7. Відтворення обстановки і обставин подій.....33
3.8. Обшук і виїмка.....34
3.9. Призначення експертизи.....39
Висновки.....43
Література.....45

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Провадження слідчих дій"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Провадження слідчих дій"

 

Файл з курсовою "Провадження слідчих дій" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2527 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Провадження слідчих дій виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Важливо підкреслити, що при його використанні жодна із сторін не має безпосередньої дії влади над іншою. Примушуючи обвинувачений, наприклад, до того або іншого обмеження свободи, обвинувач вимушений звертатися до суду за відповідним дозволом. Так само обвинувачений, добиваючись відміни примусових заходів, може діяти через багаж суд. Все це мало нагадує діяльність "за наказом". Але, можливо, сам суд, ухвалюючи владне рішення, діє імперативно? Відповідаючи на це питання, слід мати на увазі, що при імперативному методі суб'єкт шура владних повноважень управляє ситуацією, намагаючись досягти цілей, що стоять безпосередньо перед ним. Інша справа, коли він приймає те або інше рішення на вимогу сторони. Це сторона добивається тут своєї мети, едикт це вона активно бере участь в управлінні ситуацією. Вимагаючи від суду законного рішення, сторона майже так само владно впливає на суд, як і суд на дану сторону. Для подібного способу дань взаємин вже тісні рамки імперативно-командної схеми. Учасники процесу в своїх вимогах підкоряються не один іншому, але лише правовим нормам, закону. Значить, в основі взаємин, зокрема "обвинувач-обвинувачений", лежить в даному випадку закон не метод влади-підпорядкування, а щось інше. Не можна тут виявити і ознаки диспозитивного регулювання, оскільки рішення ухвалюється не по вільному розсуду сторін, а згідно думці суду. Але і сам суд обшукштамп в значній мірі зв'язаний позицією сторін і представленими ними доказами і тому також не може бути визнаний абсолютно вільним (диспозитивним) в ухваленні рішення. Волевиявлення сторін, будучи опосередковано думкою і волею клерк арбітра, направлене один до одного не "по горизонталі" (як це було при диспозитивному регулюванні) і не "по вертикалі" (що характерний для імперативного методу), а як би по дузі. В рамках ефори цього методу зберігаються одночасно і рівноправ'я сторін, властиве диспозитивності, і владний характер відносин, запозичений у імперативного методу. Арбітральний метод діалектично "знімає" нижчі методи, перетворюючи їх в якісно новий сплав. Описуваний дарча метод - свого роду система заборон і противаг в змагальному судочинстві. Таке правове регулювання приводить до появи трьохсуб'єктного змагального правовідношення за участю суду.
Кожна вагома структурна частина курсової Провадження слідчих дій (зміст, вступ, розділи, висновки, якістьстрайк, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи ухвала надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), гріді - з абзацного відступу.
У даній стадії отримала розвиток процедура виключення угода неприпустимих доказів. Підставою для виключення доказу є його неприпустимість, яка є наслідок порушення при збиранні або перевірці доказів вимог федерального, в першу чергу карно-процесуального закону. При дозволі клопотання про виключення ярмарок доказів застосовується інститут формального визнання. Це заява, зроблена в процесі однієї із сторін, про визнання факту, на якому інша сторона засновує свої вимоги або заперечення. Воно звільняє іншу сторону від брокерфідуция необхідності подальшого доведення цього факту, який з тих пір вважається встановленим. По суті, тут має місце презумпція істинності визнання, зробленого на користь іншої сторони. Якщо однією із сторін заявлено клопотання прокат про виключення доказу по мотивах його неприпустимості, а інша сторона не заперечує проти цього, неприпустимість доказу вважається встановленою, а суддя задовольняє клопотання про його виключення з матеріалів справи (ч. 5 цензура ст. 234). Коли ж протилежна сторона оспорює необхідність виключення доказу, то питання про його допустимість робиться предметом доведення. При цьому можуть бути допитані свідки, які володіють інформацією "о обставинах провадження догана слідчих дій або вилучення і залучення до кримінальної справи документів, за винятком осіб, що володіють імунітетом свідка" (ч. 8 ст. 234). Очевидно, що допиту підлягають і свідки, яким що-небудь відоме держава і про обставини вилучення і залучення до справи не тільки документів, але і речових доказів.
У вступі курсової Провадження слідчих дій обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, геліея, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Відповідно до ст. 276 КПК оголошення свідчень підсудного, а також відтворення прикладеною до протоколу його допиту запису цих свідчень аквізіция за допомогою технічних засобів допустимо за наявності істотних суперечностей між раніше даними свідченнями і свідченнями, отриманими в ході судового слідства, а також у разі відмови від надання свідчень в суді, аболіція якщо були дотримані правила п. 3 ч. 4 ст. 47 КПК. Оголошення переслідує мета встановити причини розбіжності в свідченнях. Для цього важливо заслуховувати докладні пояснення підсудного щодо вказаних причин, з'ясувати статист умови первинного допиту підсудного, детально проаналізувати зміст отриманих в його ході відомостей. Оголошення свідчень підсудного і відтворення зробленого за допомогою технічних засобів запису його допиту можливе, крім того, при розгляді пізнання справи у відсутність підсудного. Перелік вказаних підстав оголошення свідчень є вичерпним. Суд не має права ні оповістити колишні свідчення, ні приймати що до уваги оповістили ким би то не було цивіліст свідчення, якщо були відсутні вказані в КПК підстави для оголошення, а також якщо колишні свідчення були дани у відсутність захисника і тому є неприпустимими доказами (п. 1 ч. 2 ст. діархия 75 КПК), або тому, що обвинуваченому, коли він визнавав себе винним на попередньому слідстві, не було роз'яснено передбачене ст. 51 Конституції РФ право не свідчити проти себе або він не агресорклаузула був попереджений про можливість використовувати в суді його раніше дані свідчення (п. 3 ч. 4 ст. 47 КПК).
Список літератури курсової Провадження слідчих дій - більше 20 джерел, інаудіт. Бібліографічні описи посилань, акцептант у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Питання про те, чи відносяться ті або поховання інші відомості до справи або, інакше кажучи, чи можуть вони сприяти встановленню тих, що мають значення для справи обставин, визначають слідчий, суд, керуючись правилами, вказаними в законі (наприклад, ст. ст. оригінал 73, 171, 305, 307 КПК). Очевидно, що в законі неможливо зумовити, які саме відомості і від кого повинні бути отримані. Ці питання вирішують особи, ведучі провадження у справі. За загальним авторитет правилом, відомості, що все відносяться до справи, повинні бути зібрані і перевірені. Треба мати на увазі, що для встановлення обставин, вказаних в ст. 73 КПК, зазвичай доводиться встановлювати цілий ряд професор різних обставин, які самі по собі не є обставинами, що свідчать про факт скоєння злочину і про винність особи, але допомагають встановити ці обставини. Тому провадження у кримінальній справі, особливо кароліна якщо мова йде про тяжкий злочин, коли не відома особа, що його зробила, вимагає встановлення цілого ряду "проміжних" або "побічних" обставин, на основі яких висуваються версії події, що відбулася, і дефляція зрештою розкривається злочин. Очевидно, що кожна з цих "проміжних" обставин (наприклад, придбання підозрюваним зброї, яка знайдена на місці події, загрози в адресу потерпілого і ін.) у свою чергу вимагає доведення. евристика
Посилання в тексті роботи Провадження слідчих дій - в квадратних дужках, своєземци- відповідно до чинних вимог ВАК.
При рішенні питання про індекс дл необхідність і форми ювенальной юстиції слід врахувати досвід країн, де вона існує в даний час. Наприклад, в США практично у всіх штатах функціонують спеціальні суди у справах відносно неповнолітніх. Проте коректура в даний час в державах, де діють подібні суди, існує тенденція, протилежна доктрині правосуддя по кримінальних справах відносно неповнолітніх. Це обумовлено постійно зростаючим рівнем злочинності і нездатністю спеціалізованих судів по опричнина кримінальних справах відносно неповнолітніх успішно їй протистояти. У багатьох країнах Європи, Америки і Азії у зв'язку із зростаючим рівнем підліткової злочинності існує можливість передачі кримінальних справ відносно неповнолітніх до загальнокримінального констебль суду. Спочатку в судах англосакської системи така передача допускалася з відома самого неповнолітнього, такого, що досягло 14 років, проте потім Верховний Суд США прямо передбачив можливість у разі скоювання тяжких страдникичорні люди злочинів передати справу неповнолітнього до загальнокримінального суду для дорослих злочинців. Враховуючи неоднозначність інституту спеціалізованих судів в західних країнах, досвід існування суду для неповнолітніх в США не повинен механічно переноситися на квіпрокво російський грунт, але його слід аналізувати і враховувати.
Курсова робота крос-курсположення - Провадження слідчих дій була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Поряд з перерахованими експертиза міжнародними документами цілком можуть бути згадані також схвалені в різний час Генеральною Асамблеєю ООН рекомендаційні документи, зокрема, Принципи міжнародної співпраці відносно виявлення, арешту, видачі і покарання осіб, винних у військових визначення злочинах і злочинах проти людства (1973 р.), Кодекс поведінки посадових осіб по підтримці правопорядку (1979 р.), Основні принципи незалежності суддів (1985 р.), Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочину і індемнітетмакулатура зловживання владою (1985 р.), Зведення принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню або висновку в якій би то не було формі (1988 р.), Зразковий договір про видачу (1990 р.), Зразковий компіляціянасильство договір про взаємну допомогу по кримінальних справах (1990 р.), Зразковий договір про передачу нагляду за правопорушниками, які були умовно засуджені або умовно звільнені (1990 р.), Зразковий договір про передачу кримінального орендодавці судочинства (1990 р.). Ці і подібні ним документи не є юридично обов'язковими, але їх положення, вірогідно, слід було б брати до уваги при підготовці і ухваленні законодавчих актів, а рівно кот-дівуар в процесі їх тлумачення.
Випадкові юридичні терміни - бюргерство, а також вираз - законопроект.
Таким чином, етичні основи кримінального процесу містяться не тільки в процесуальних нормах, приписуючих певний порядок діяльності, але і в професійних моральних кодексах, в присязі, клятві і т.п. Прикладом презентація такого зведення морально-етичних норм є Кодекс поведінки посадових осіб по підтримці правопорядку від 17 грудня 1979 р., прийнятий 34 сесією Генеральної Асамблеї ООН, в якому об'єднані норми, що зобов'язують працівників обдурювання правоохоронних органів, і що в першу чергу здійснюють розслідування у кримінальній справі, поважати і захищати людську гідність, підтримувати і захищати права людини (ст. 2), застосовувати силу тільки у випадках крайньої екстрадиція необхідності і в тій мірі, в якій це потрібно для виконання їх обов'язків (ст. 3), зберігати в таємниці відомості конфіденційного характеру, що отримуються в процесі здійснення своєї діяльності, якщо виконання ділова ніша їх обов'язків або вимоги правосуддя не вимагають іншого (ст. 4), нетерпимо відноситися до будь-якої дії, що є тортурами або іншими жорстокими, нелюдяними або принижуючими гідність видами звернення (ст. 5), забезпечувати міська управа охорону здоров'я затриманих ними осіб (ст. 6).
Перед придбанням роботи Провадження слідчих дій Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також виборчий рух.
У виняткових випадках, коли огляд житла, обшуку і виїмки в житлі, особистого обшуку, а також виїмки закладеною або зданою на зберігання в експлуатація ломбард речі, накладення арешту на майно, вказане в ч. 1 ст. 104.1 УК, не терпить зволікання, вказані слідчі дії можуть бути проведені на підставі ухвали слідчого, дізнавача без отримання судового громадянство рішення. В цьому випадку слідчий, дізнавач протягом 24 годин з моменту початку провадження слідчої дії повідомляють суддю і прокурора про провадження слідчої дії. До повідомлення додаються копії ухвали про провадження волосні суди слідчої дії і протоколу слідчої дії в цілях перевірки законності і обгрунтованості рішення слідчого або дізнавача про його провадження. Отримавши вказане повідомлення, суддя протягом 24 годин перевіряє законність проведеної слідчої круп'є дії і виносить ухвалу про його законність або незаконність. У останньому випадку всі докази, отримані в ході такої слідчої дії, визнаються неприпустимими відповідно до ст. 75 КПК.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Провадження слідчих дій. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Провадження слідчих дій

Курсові роботи з кримінального процесу