Курсові роботи з кримінального процесу

ПРОКУРОР У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Правовий статус прокурора, його роль і завдання в кримінальному судочинстві.....5
Розділ 2. Права і обов'язки прокурора в досудових стадіях кримінального процесу.....13
Розділ 3. Повноваження прокурора в суді.....29
Висновки.....33
Література.....36

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Прокурор у кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Прокурор у кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Прокурор у кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2526 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Прокурор у кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Інтерес представляє і питання про наявність або відсутність судової помилки при виникненні нових обставин. У визначенні Конституційного Суду РФ від 10.07.2003 р. за скаргою громадянина Хворостовского И.С. на порушення його адат конституційних прав ч. 2 ст. 413 і ст. 417 КПК РФ сказане: "Як випливає з... положень статті 413 КПК Російської Федерації, підставою для відновлення провадження зважаючи на нові або такі, угін що знов відкрилися обставини не може служити неправосудность винесених у справі ухвал, якщо вона з'явилася результатом судової помилки, зокрема підтвердженою виявленими вже після вступу вироку до законної сили додатковими доказами, штат підтверджуючими невинність або меншу винність засудженого". У Ухвалі Конституційного Суду РФ від 16.05.2007 № 6-П у справі про перевірку конституційності положень ст. 237, 413 і 418 КПК РФ у зв'язку автор із запитом президії Курганного обласного суду знову підтверджується ця позиція: "Відновлюючи провадження у кримінальній справі зважаючи на нових або таких, що знов відкрилися обставин, суд забезпечує не заповнення недоліків звинувачувальної гіпноз і судової діяльності, а можливість дослідження тих фактичних обставин, які кримінальний закон визнає такими, що мають значення для визначення підстав і меж кримінально-правової охорони, але які через об'єктивні причини раніше серви не могли входити в предмет дослідження у кримінальній справі". З даним тлумаченням, на наш погляд, не можна погодитися по наступних підставах. Як було відмічено нами вище, так звані інші нові биття обставини (т.е. фактичні) - це не що інше, як обставини кримінальної справи, невідомі суду при ухвалі судового рішення зважаючи на неповноту доведення, тобто їх невідомість суду є все ж таки фрахт результат недоліків судово-слідчої діяльності. Нові обставини - що не знов відкрилися, тобто вони не були до цього повністю приховані і є новими для суду лише тому, що той не зумів армія їх вчасно виявити (наприклад, зважаючи на самообмову засудженого; обмови його іншими підсудними і т.п.). Критерій відмінності їх від наглядових підстав полягає в тому, що ці невідомі суду обставини повинні бути хартія виявлені саме шляхом збирання нових доказів, оскільки в порівнянні з наглядовими вони більш глибоко приховані від уваги
Кожна вагома структурна частина курсової Прокурор у кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, дивани, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи білль надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), купон - з абзацного відступу.
Конституційні гарантії прав особи і ефективність кримінального судочинства вимагають строгого дотримання встановлених законом термінів дитина змісту обвинувачених (підозрюваних) під вартою. Ця вимога сформульована в ч. 2 ст. 10, а також в ч. 1 ст. 109 КПК. Утримання під вартою при розслідуванні злочинів не може перевищувати ампаро двох місяців. Проте не завжди вдається укластися в цей термін і тоді за відсутності підстав для зміни або відміни запобіжного заходу цей термін може бути продовжений суддею районного суду або папство військового суду відповідного рівня в порядку, встановленому ч. 3 ст. 108 КПК. Прокурор, а також слідчий і дізнавач з відома прокурора порушують перед судом клопотання про продовження терміну утримання під джучиди вартою обвинуваченого (а їх може бути декілька), обгрунтовувавши його, як правило, об'єднанням в одне провадження декілька подів, проведенням тривалих експертиз, виходом на нові епізоди злочинів, які необхідно розслідувати. В цьому делікт випадку термін утримання під вартою обвинуваченого може бути продовжений до шести місяців. Якщо справи набуває затяжний характер, то подальше продовження терміну утримання під вартою можливо відносно осіб, обвинувачених в здійсненні цензура тяжких і особливо тяжких злочинів, тільки у випадках особливої складності справи і за наявності підстав для обрання цього заходу припинення суддею того ж суду по клопотанню слідчого, внесеному з відома монарх прокурора суб'єкта РФ або прирівняного до нього військового прокурора, до 12 місяців.
У вступі курсової Прокурор у кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, аналіз, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Це можна сказати про російське законодавство і понині, проте в п. 1 ст. 6 Європейській конвенції про маклер захист прав людини і основних свобод сказано, що "кожна людина має право при визначенні його цивільних прав і обов'язків або при розгляді будь-якого кримінального звинувачення, що пред'являється йому, на справедливий стратег і публічний розгляд справи". Поняттю публічності дається розгорнена атестація в рішенні Європейського Суду з прав людини від 08.12.83 р. у справі "Претто і інших проти Італії": "Публічний характер судочинства, про оптація яке мовиться в статті 6, п. 1, захищає позовників від таємного відправлення правосуддя поза контролем з боку громадськості; він служить одним із способів забезпечення довіри до судів як вищим, так картель і нижчим. Зробивши відправлення правосуддя прозорим, він сприяє досягненню цілей статті 6, п. 1, а саме справедливості судового розгляду, гарантія якого є одним з основоположних принципів всякого демократичного суспільства...". Як виручка видимий, в даному випадку публічність прирівняна до гласності процесу. У іншому своєму рішенні ("Екбатані проти Швеції", 26.05.88 р.) Європейський Суд висловився ще визначеніше: "...что стосується публічності, то всі матеріали справи дотація доступні широкій публіці". Отже, на думку одного з вищих міжнародних суден, публічне те, що доступно широкій публіці. Проте, як було показано вище (див. § 2 справжні розділи), публічність - значно герусия глибше поняття, ніж відкрите ведення судового засідання або оголошення вироку.
Список літератури курсової Прокурор у кримінальному процесі - більше 20 джерел, конвент. Бібліографічні описи посилань, інтерв'ю у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Здатність доказів встановлювати наявність або відсутність шуканих у справі обставин отримала в теорії судочинства назву відношуваної доказів. Відношувана - необхідна якість будь-якого доказу. Якщо відомості не мають ніякого значення ськальпер для даної кримінальної справи, вони не повинні визнаватися доказами. Разом з тим вказана здатність доказів не завжди безперечна, але може носити і гаданий, імовірнісний характер. Так, наприклад, при проведенні огляду концесія місця події слідчий детально відображає в протоколі цієї слідчої дії все виявлене при огляді, хоча багато хто з описаних в протоколі обставин надалі може виявитися такими, що не мають значення хирографа для справи. Проте на момент проведення огляду є вірогідність того, що будь-яка з виявлених слідчим обставин може мати для справи те або інше значення, тому вони визнаються відношуваними. Якщо в тель-кель ході подальшого провадження з'ясується, що, на погляд слідчого, зібрані відомості відношення до справи не мають, вони проте продовжують залишатися в матеріалах цієї справи, оскільки оцінка доказів здійснюється і іншими учасниками прохирон судочинства, які можуть мати із цього приводу іншу думку. Крім того, не виключено, що в світлі знов зібраних у справі доказів ці відомості можуть опинитися все ж таки значущими для демократія справи.
Посилання в тексті роботи Прокурор у кримінальному процесі - в квадратних дужках, емігранти- відповідно до чинних вимог ВАК.
Слідчий володіє процесуальною самостійністю. Всі рішення про напрям слідства і провадження слідчих дій він ухвалює самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено отримання санкції прокурора або дозволу суду, ціна шансу і несе повну відповідальність за їх законне і своєчасне проведення. Вказівки прокурора у кримінальній справі, що розслідується, обов'язкові для слідчого. Проте у разі незгоди слідчого з цими вказівками про притягнення депортація як обвинуваченого особи; про кваліфікацію злочину і об'єм звинувачення; про обрання запобіжного заходу або відміну або зміну запобіжного заходу, вибраного слідчим відносно підозрюваного або звинуваченого; про відмову в дачі згоди форс-мажор на збудження перед судом клопотання про обрання запобіжного заходу або про провадження інших процесуальних дій, передбачені пп. 2 - 11 ч. 2 ст. 29 КПК РФ; про напрям кримінальної справи зберігання до суду або його припинення; про відведення слідчого або відчуження його від подальшого ведення слідства; про передачу кримінальної справи іншому слідчому - слідчий має право представити справу вищестоящому прокуророві з компрадор письмовим викладом своїх заперечень. І тоді прокурор або відміняє вказівку нижчестоячого прокурора, або доручає провадження слідства у цій справі іншому слідчому (ст. 38 КПК РФ).
Курсова робота стольники - Прокурор у кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Ухвала судді про повернення кримінальної справи прокуророві виноситься у випадках, коли: 1) допущені порушення вимог закону при складанні обвинувального висновку або звинувачувального акту; 2) обвинуваченому квазіціна не вручена копія обвинувального висновку або звинувачувального акту при порушенні правив ч. 4 ст. 222 і ч. 3 ст. 226 КПК; 3) необхідне складання обвинувального висновку або звинувачувального акту у асигнації справі, направленому до суду з ухвалою про застосування примусових заходів медичного характеру; 4) є підстави для з'єднання кримінальних справ; 5) обвинуваченому не були роз'яснені права, передбачені ч. 5 ст. 217 комморієнти КПК. У ухвалі суддя повинен вказати, по якій підставі справа повертається прокуророві, а також вирішити питання про запобіжний захід відносно звинуваченого з урахуванням конкретних обставин злочину і особи обвинуваченого. Прокурор ману закони протягом п'яти діб повинен забезпечити усунення допущених порушень. Заборона провадження яких-небудь слідчих або інших процесуальних дій, не передбачених ст. 237 КПК у кримінальній справі, поверненій прокурором (ч. ч. 4, 5 розкрадання ст. 237 КПК), визнана не відповідною Конституції РФ.
Випадкові юридичні терміни - боєприпаси, а також вираз - компіляція.
Після цього з дозволу головуючого кандидати піддаються опиту з боку учасників з метою виявлення причин, що заважають їм виконувати свої обов'язки, берг-колегія причому першою опит починає сторона захисту. Право дати мотивоване відведення кандидатові належить будь-якому учасникові процесу з боку звинувачення і захисту. Крім того, державному обвинувачеві, підсудному (його захисникові) належить право невмотивованого азартна гра відведення кандидата, причому вони мають право на два таких відведення кожен. Після завершення цих процедур колегія засідателів присяг формується з кандидатів, що залишилися, шляхом подальшого жеребкування, внаслідок чого утворюється колегія порнографія комплектних засідателів (12 чоловік) і 2 запасних засідателя. Якщо існують підстави сумніватися в здатності присяжних виконувати свою місію, існує можливість за пропозицією державного обвинувача, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, підсудного купча земля і його захисника, і за рішенням головуючого розпустити колегію засідателів присяг. Але це повинно бути зроблено до моменту приведення їх до присяги. У разі розпуску колегія формується знову в передбаченому опціон колл порядку.
Перед придбанням роботи Прокурор у кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також дорожній рух.
Росія визнала конгломерат юрисдикцію Європейського суду і через це його рішення, які стосуються Росії, для неї обов'язкові. Проте інші рішення цього суду, де Росія не є стороною, лише орієнтують російського законодавця і правоприменительную нерезиденти практику в частині розуміння і практики застосування Європейським судом норм міжнародного права, зокрема Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод від 04.11.1950 р. У літературі обгрунтовується точка зору арешт майна про те, що реальне застосування норм і принципів міжнародного права може мати місце лише в тому випадку, якщо вони визнані такими Російською Федерацією; без подібного визнання вони не можуть вважатися авансовий звіт частиною її правової системи, що породжує для держави в цілому, його органів і посадових осіб юридичні зобов'язання.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Прокурор у кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Прокурор у кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу