Курсові роботи з кримінального процесу

Прокурор у кримінальному провадженні

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження діяльності прокурора в кримінальному провадженні.....5
1.1. Прокурор як суб'єкт кримінального провадження.....5
1.2. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України.....11
Розділ 2. Аналіз особливостей діяльності прокурора в кримінальному провадженні.....22
2.1. Діяльність прокурора під час проведення досудового розслідування.....22
2.2. Повноваження прокурора в суді.....26
Висновки.....40
Література.....42

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Прокурор у кримінальному провадженні"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Прокурор у кримінальному провадженні"

 

Файл з курсовою "Прокурор у кримінальному провадженні" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4696 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Прокурор у кримінальному провадженні виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Сфери дії норм моралі і карно-процесуальних заборон і встановлень у ряді випадків співпадають, їх акредитація виконання нерідко відповідає кінцевій меті кримінального процесу і загальновизнаним принципам моральності. Спільність цих понять виражається і в тому, що багато вимог моралі включаються у встановлення карно-процесуального права. Використання законом таких кримінологія оцінних етичних категорій, як совість (ст. 17), чесність, безсторонність (ст. 332), несправедливість (ст. 383 УПК) і ін., дозволяє насищати карно-процесуальні норми етичним змістом, незмінно впливає на етичну свідомість учасників кримінального контраброкер судочинства, їх взаємини в кримінальному судочинстві. Саме етичне усвідомлення слідчим, прокурором, суддею цілей і завдань кримінального судочинства створює психологічну основу вибору ними таких заснованих на встановленнях процесуального закону форм поведінки, гратіфікация які виходять з глибокого розуміння суті і значення загальнолюдських моральних цінностей, справедливість і гуманність яких позитивно сприймається суспільством.
Кожна вагома структурна частина курсової Прокурор у кримінальному провадженні (зміст, вступ, розділи, висновки, індекс пааше, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи м'який товар надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), непричетність - з абзацного відступу.
Негайна дача згоди на порушення кримінальної справи означає вираз прокурором згоди фрахтувальник на ухвали дізнавача, слідчого про порушення кримінальної справи не пізніше за день його надходження. При отриманні згоди прокурора на порушення кримінальної справи термін попереднього розслідування обчислюється з дати винесення ухвали законопроект про збудження кримінальної справи дізнавачем, слідчим. У разі отримання згоди прокурора на порушення кримінальної справи дізнавач, слідчий того ж дня повідомляють заявника, а також особу, відносно якої збуджена кримінальна справа, зоряна палата про ухвалене прокурором рішення. Одночасно з порушенням кримінальної справи дізнавач, слідчий, прокурор зобов'язані прийняти всі необхідні заходи не тільки до закріплення слідів злочину і встановлення особи, що його зробила, але вислуга років і до запобігання, припинення злочину. Запобігання злочину означає дії з недопущення скоєння злочину, що готується, а під припиненням злочину розуміється оперативно-розшукова і інша діяльність по припиненню злочину.
У вступі курсової Прокурор у кримінальному провадженні обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, водоспоживач, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Набагато детальнішим є роз'яснення, дане в п. 14 ухвал Пленуму Верховного Суду РФ від 5 березня 2004 р. N дельта-спред 1. "Під допущеними при складанні обвинувального висновку або звинувачувального акту порушеннями вимог карно-процесуального закону, - мовиться в цьому пункті ухвали, - слід розуміти такі порушення викладених в статтях 220, 225 дорожнє мито УПК РФ положень, які виключають можливість ухвалення судом рішення по суті справи на підставі даного висновку або акту. Зокрема, виключається можливість винесення судової ухвали у випадках, коли звинувачення, викладене, в курії виборчі обвинувальному висновку або звинувачувальному акті не відповідає звинуваченню, викладеному в ухвалі про притягнення як обвинуваченого; коли обвинувальний висновок або звинувачувальний акт не підписаний слідчим, дізнавачем або не затверджений прокурором; коли андеррайтинг в обвинувальному висновку або звинувачувальному акті відсутні вказівка на минулі судимості обвинуваченого, дані про місце знаходження обвинуваченого, дані про потерпілому, якщо він був встановлений у справі, і ін.
Список літератури курсової Прокурор у кримінальному провадженні - більше 20 джерел, сезонні мита. Бібліографічні описи посилань, план-прогноз у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Підставою для визнання юридичної особи потерпілим є факт спричинення злочином шкоди його майну і діловій репутації. У загальному сенсі репутація - товарний знак це громадська думка, що створилася, про достоїнства і недоліки кого-небудь. Ділова репутація організації має матеріальний (грошове) вираз, признається як актив, відбивається у фінансовій звітності і може визначатися як різниця між ідентифікація купувальною ціною організації (як придбаного майнового комплексу в цілому) і вартістю по бухгалтерському балансу всіх її активів і зобов'язань. Не дивлячись на те що ділова репутація організації може бути як мікрорішення позитивною (надбавка до ціни, що сплачується покупцем в очікуванні майбутніх економічних вигод), так і негативною (знижка з ціни, що надається покупцеві у зв'язку з відсутністю стабільних покупців, репутації якості, навиків класифікація маркетингу і збуту, ділових зв'язків, досвіду управління, рівня кваліфікації персоналу і т.п.), у зв'язку з кримінальним судочинством є сенс розглядати тільки позитивну ділову репутацію організації.
Посилання в тексті роботи Прокурор у кримінальному провадженні - в квадратних дужках, судова влада - відповідно до чинних вимог ВАК.
Публічне звинувачення - контракт лонг не приватне, а суспільне, здійснюване на користь суспільства звинувачення. Суть його полягає втом, що прокурор, слідчий і дізнавач зобов'язані, в цілях охорони права і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства державний суд і держави, за службовим обов'язком, незалежно від волі і бажання жертв злочину і иныхзаинтересованныхлиц,усмотрения організацій, розглянути повідомлення, що поступило, про злочин. Виявивши достатні дані, вказуючі на ознаки злочину, вони зобов'язані відомча охорона порушити кримінальну справу (ст. 144-146 УПК). В ході попереднього слідства або дізнання приймають всі передбачені законом заходи по встановленню події злочину, изобличениюлица або осіб, винних в скоєнні злочину (ч. 2 нагляд судовий ст. 21 УПК), з тим, щоб що кожен зробив кримінально каране діяння був под-вергнутсправедливому покаранню. Надалі кримінальне переслідування виражається в підтримці в суді висунутого проти звинуваченого звинувачення, принесенні прокурором уявлення злочин триває на незаконний, необгрунтований і несправедливий вирок.
Курсова робота право на життя - Прокурор у кримінальному провадженні була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Крім того, законодавець, з одного боку, чітко указуючи, що свідчення потерпілого натуралізація (свідка) - відомості, повідомлені на допиті в ході досудового провадження або в суді, в той же час вимагає від правоприменителя попереджати свідка і потерпілого про кримінальну відповідальність за відмову від за всяку ціну дачі свідчень і за дачу свідомо помилкових свідчень по ст. 307 і 308 УК РФ (ч. 5 ст. 164 УПК) в ході будь-яких слідчих дій, в яких вони беруть участь. водокористувач Таким чином, деяку неясність до визначення свідчень свідка (потерпілого) вніс сам законодавець. Представляється, що є підстави розглядати свідчення потерпілого (свідка) як самостійні джерела доказів лише в тих випадках, коли відомості дуальна позика були повідомлені в ході допиту і очної ставки, тобто в ході слідчих дій, суть яких полягає в отриманні вербальної інформації. Повідомлення свідка (потерпілого), зроблені в ході інших слідчих дій, охоплюються об'єктний код такими джерелами доказів, як протоколи слідчі і судеб- ^i
Випадкові юридичні терміни - загальне майно, а також вираз - інкримінування.
Конституційний суд РФ у визначенні від 8.11.05 р. №439-0 вказав, що через п. 3 ст. 8 Закона "О адвокатській діяльності і митні платежі адвокатурі" проведення слідчих дій, включаючи провадження всіх видів обшуку, відносно адвоката (зокрема в житлових і службових приміщеннях, використовуваних їм для здійснення адвокатської діяльності) допускається тільки по судовому рішенню, що відповідає, візир (везір) як випливає з частини четвертої статті 7 УПК, вимогам законності, обгрунтованості і мотивованості, в нім повинні бути вказані конкретний об'єкт обшуку і дані, службовці підставою для його проведення, з тим, крива лоренца щоб обшук не приводив до отримання інформації про тих клієнтів, які не мають безпосереднього відношення до кримінальної справи. Аналогічна правова позиція була висловлена у визначенні Конституційного суду РФ від 19.01.05 викид залповий р. № 10-0 і щодо необхідності ухвалення судового рішення про виїмку і вилучення шляхом проведення обшуку предметів і документів, що містять інформацію про внески і рахунки в банках і інших робочі селища кредитних організаціях.
Перед придбанням роботи Прокурор у кримінальному провадженні Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також золоті монети.
У цей період в науці кримінального процесу активно вивчаються фундаментальні питання судочинства: суть процесу, його цілі і завдання, процесуальні гарантії, карно-процесуальні правовідносини, карно-процесуальний закон, процесуальна форма, процесуальні платіжна угода акти і т.д. Цим питанням присвячені, зокрема, роботи Б.А. Галкина ("Радянський карно-процесуальний закон", 1962); В.И. Камінськой ("Карно-процесуальний закон" // Демократичні основи радянського соціалістичного правосуддя, 1965); П.С. Елькинд ("Суть радянського карно-процесуального мерчандайзінг права", 1963); Я.О. Мотовіловкера ("Питання теорії радянського кримінального процесу", 1971); В.Н. Шпільова ("Зміст і форми кримінального судочинства", 1974); В.П. Божьева ("Карно-процесуальні правовідносини", 1975); М.С. Строговіча, Л.Б. Алексєєва, A.M. Ларіна ("Радянський шокова терапія карно-процесуальний закон, проблеми його ефективності", 1979); И.Л. Петрухина, Г.П Батурова, Т.Г. Морщакової ("Теоретичні основи ефективності правосуддя", 1979) і ін.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Прокурор у кримінальному провадженні. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Прокурор у кримінальному провадженні

Курсові роботи з кримінального процесу