Курсові роботи з кримінального процесу

Протокольна форма досудової підготовки матеріалів

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження протокольної форми досудової підготовки матеріалів.....5
1.1. Поняття, ознаки і система стадій (проваджень) кримінального процесу.....5
1.2. Суть протокольної форми досудової підготовки матеріалів.....12
Розділ 2. Аналіз особливостей використання протокольної форми підготовки матеріалів.....22
2.1. Діяльність органів внутрішніх справ при використанні протокольної форми досудової підготовки матеріалів.....22
2.2. Процесуальний порядок провадження протокольної форми досудової підготовки матеріалів.....24
Висновки.....31
Список використаних джерел.....34

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Протокольна форма досудової підготовки матеріалів"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Протокольна форма досудової підготовки матеріалів"

 

Файл з курсовою "Протокольна форма досудової підготовки матеріалів" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4648 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Протокольна форма досудової підготовки матеріалів виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Це принцип публічного кримінального процесу. Приватно-позовне провадження, на противагу публічному, не дуже потребує істини, бо розраховано на суспільного суб'єкта, якого цікавить в першу чергу власне "Я". Найвища літ цінність для приватно-позовного процесу - рішення не істинне, а таке, що влаштовує обидві сторони. Головною метою такого суду є збереження в суспільстві "миру", так само як для того, що передував хадд йому звинувачувального процесу було характерне прагнення запобігти суспільному "сум'яттю". Проте приватно-позовний спосіб судового розгляду, на відміну від свого "предка", намагається зберігати "пристойність". Він не замінює правду випадковістю, а стверджує, що ерл знає істину. Проте для нього це не "груба" істина факту, а істина формально-юридична або, принаймні, найбільш правдоподібний виклад фактів. Приватно-позовний процес повний юридичних фікцій (презумпції, операції). Fictio est contra veritatem, гімн sedpro veritate habetur (лат.) - фікція протистоїть істині, але фікція признається за істину. Разом з тим не можна категорично стверджувати, що приватно-позовний процес абсолютно цурається істини. Як пише професор державного драфт університету Мічігану У. Бернам, стосуючись особливостей змагального процесу США (приватно-позовного по своїй типології), "важко представити собі справу, в якій сторони спільно не мали б стимулу до виявлення і представлення суду округ всієї інформації, що дійсно відноситься до вирішуваного питання". Встановлення фактів такими, які вони є, для такого процесу все ж таки переважніше, ніж підміна їх лукавою грою презумпцій. Проте цей інтерес банда до істини факту не стійкий, не принциповий. Альтернатива - істина або фікція - зазвичай вирішується на користь останньої. Дефіцит засобів пізнання, пов'язаний з відсутністю попереднього розслідування, егоїстичною природою приватного інтересу, імамат вимушує допустити використання в процесі формальних засобів, що приводять
Кожна вагома структурна частина курсової Протокольна форма досудової підготовки матеріалів (зміст, вступ, розділи, висновки, афера, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи манко надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), цедент - з абзацного відступу.
Стаття 5 Європейській конвенції про захист прав людини позов і основних свобод від 4 листопада 1950 р. передбачає, що кожна людина має право на свободу і особисту недоторканність. Ніхто не може бути позбавлений свободи інакше як у випадках і нотіс в порядку, встановлених законом: а) законне утримання особи під вартою після його засудження компетентним судом; b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного рішення суду або з метою забезпечення палиці виконання будь-якого зобов'язання, наказаного законом; з) законний арешт або затримання особи, проведене з тим, щоб воно з'явилося перед компетентним судовим органом по обгрунтованій підозрі в здійсненні правопорушення або у разі, імамат коли є достатні підстави вважати, що необхідно запобігти здійсненню ним правопорушення або перешкодити йому сховатися після його здійснення; d) затримання неповнолітньої особи на підставі законної ухвали для виховного нагляду або стредл його законне затримання, проведене з тим, щоб воно з'явилося перед компетентним органом; е) законне затримання осіб з метою запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань, а також психічнохворих, алкоголіків, наркоманів або бродяг; ^ свідок законний арешт або затримання особи з метою запобігання його незаконному в'їзду в країну або особі, проти якої вживається заходам по його висилці або видачі. Кожна особа, піддана арешту або затриманню етикет відповідно до положень подп. "c" п. 1 справжньої статті, негайно доставляється до судді або до іншої посадової особи, уповноваженому законом здійснювати судові функції.
У вступі курсової Протокольна форма досудової підготовки матеріалів обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, ремісія, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Приватний обвинувач, як учасник кримінального судочинства, з боку звинувачення наділений сукупністю передбачених законом прав обвинувача (ч. ч. 4 - 6 ст. 246 КПК), основним агнати серед яких є його право висувати і підтримувати звинувачення в суді. Справи приватного звинувачення розглядає світовий суддя. В ході судового розгляду справи приватний обвинувач, виступаючи з боку звинувачення, має право резерви представляти докази і брати участь в їх дослідженні, заявляти клопотання і відведення, висловлювати свою думку по суті звинувачення; пред'являти і підтримувати цивільний позов, висловлювати свої пропозиції про застосування кримінального закону рухомість і призначення підсудному покарання, а також по інших питаннях, що виникають в ході судового розгляду. Якщо приватним обвинувачем у справі виступає потерпілий, він має право до видалення суду в дорадчу асьенда кімнату для виголошення вироку примиритися з обвинуваченим (ч. 2 ст. 20 КПК). Суддя в цьому випадку припиняє провадження у справі. Приватний обвинувач має право оскаржити в апеляційному порядку вирок і префект ухвалу про припинення кримінальної справи, винесені світовим суддею, а також оскаржити в касаційному порядку вирок і ухвалу суду апеляційної інстанції (ст. 354 КПК), оскаржити в порядку нагляду і зважаючи на ліквідат нові обставини, що знов відкрилися, вироки і ухвали світового судді і судна апеляційної інстанції (ст. ст. 402, 403, 415, 417 КПК) і брати участь при розгляді його скарги вищестоящим судом. трейдер
Список літератури курсової Протокольна форма досудової підготовки матеріалів - більше 20 джерел, рескрипт. Бібліографічні описи посилань, синдикат у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Заміна засідателя присяги здійснюється і в інших передбачених законом випадках (ст. 329 КПК РФ). Так, якщо в ході судового розгляду, але до видалення присяжних в дорадчу витрати кімнату для винесення вердикту з'ясується, що хто-небудь із засідателів присяг не може продовжувати брати участь в судовому засіданні або відстороняється суддею від участі в судовому засіданні, то він замінюється запасним овертаїм присяжним в послідовності, вказаній в списку при формуванні колегії засідателів присяг у кримінальній справі. Якщо в ході судового розгляду вибуває старшина засідателів присяг, то його заміна проводиться шляхом повторних виборів аффідевіт в порядку, встановленому ст. 331 КПК РФ. Якщо кількість вибулих засідателів присяг перевищує кількість запасних, то судовий розгляд, що відбувся, визнається недійсним. В цьому випадку відповідно до ст. 328 КПК даун-тик РФ головуючий приступає до відбору засідателів присяг, в якому можуть брати участь і засідателі присяг, що звільнилися у зв'язку з розпуском колегії. Якщо неможливість участі в судовому засіданні кого-небудь із заготовки засідателів присяг виявиться під час винесення вердикту, то засідателі присяг повинні вийти в зал судового засідання, провести доукомплектование колегії з числа запасних засідателів присяг і віддалитися для подальшого обговорення вердикту. полувіра
Посилання в тексті роботи Протокольна форма досудової підготовки матеріалів - в квадратних дужках, інститут- відповідно до чинних вимог ВАК.
До теперішнього часу КПК не визначив термін такого додаткового розслідування. У літературі пропонується встановити його в межах одного місяця з можливістю продовження судом. У 2004-2005 нотаріус рр. після повернення справи прокуророві повторно направлено до суду в строк зверху одного місяця 16,8 %, а понад три місяці - 12,6 % від загального числа повернених судами кримінальних ліквідат справ. Конституційний суд РФ у визначенні від 05.02.04 р. № 134-0 вказав, що даним судом справою є така справа, яка прийнята до провадження, по якому проводяться процесуальні дії, причому можливість люстрація їх проведення не втрачена і не блокується процедурними нормами. Будь-яке інша справа, що знаходиться у провадженні суду, зокрема припинене провадженням, не може бути розцінена як що розглядається. ^Конституционний суд федералізм РФ у визначенні від 05.02.04 р. № 134-0 вказав, що положення федерального закону (зокрема КПК РФ), що застосовані або підлягають застосуванню в конкретній справі і що суперечать, на думку суду, букингнот Конституції РФ, через конституційний принцип самостійності органів судової влади (ст. 10 Конституції РФ) можуть їм не застосовуватися і справа може бути дозволена на основі самих конституційних норм, проте при цьому дні робочі необхідне виконання певних умов.
Курсова робота місто-герой - Протокольна форма досудової підготовки матеріалів була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
У судовому засіданні звинувачення підтримується залежно від категорії даної кримінальної справи різними особами: державним обвинувачем у випадках, передбачених ч. 4 ст. 20 і ч. 3 ст. 318 ув'язнений КПК РФ (при порушенні кримінальної справи прокурором, у разі коли потерпілий через безпорадний або залежний стан або по інших причинах не здатний відстоювати свої законні права і інтереси); приватним обвинувачем ельдорадо - по кримінальних справах приватного звинувачення. Приватний і державний обвинувачі відповідно до ч. 5 ст. 321 КПК РФ має право представляти докази, брати участь в їх дослідженні, висловлювати суду свою митне право думку по суті звинувачення, про застосування кримінального закону і призначення підсудному покарання, а також по інших питаннях, що виникають в ході судового розгляду. Обвинувач має право змінити звинувачення, якщо при омологация цьому не буде погіршено положення підсудного і не порушиться його право на захист, а також може відмовитися від звинувачення. Крім вказаних обвинувач в ході судового розгляду у світового судді може імміграція використовувати інші права, передбачені ст. 246 КПК РФ, якщо це не противоречит правилам провадження у світового судді.
Випадкові юридичні терміни - місдімінор, а також вираз - опиту види.
Розгляд і дозвіл кримінальної справи судом неможливий без провадження попереднього розслідування, в рамках якого чиниться кримінальне переслідування особи, що скоїла злочин. На стадії попереднього розслідування посадові особи встановлюють факт злочину маркіровка і його обставини; особа, що його зробила, і характеризуючі його дані; характер і розмір заподіяного збитку і особа, що потерпіла від злочину; круг свідків; ведуть розшук підозрюваного і ін. Завданням планування попереднього розслідування виступає встановлення того круга обставин, без яких неможливо правильно вирішити кримінальну справу. У цих цілях на стадії попереднього розслідування проводяться слідчі дії, направлені на збирання і перевірку доказів чековласник у справі; в рамках взаємодії з органами дізнання здійснюється оперативно-розшукова діяльність, направлена на виявлення осіб, причетних до завершеного злочину і обвинувачених, що сховалися; застосовуються заходи процесуального примушення. На основі зібраних беззбиткова доказів слідчий ухвалює різні рішення про хід і напрям розслідування, про долю кримінальної справи, приймаються заходи по відшкодуванню заподіяного збитку і ін.
Перед придбанням роботи Протокольна форма досудової підготовки матеріалів Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також білль-брокер.
Виправдувальний вирок ухвалюється, якщо: а) не встановлена подія злочину; б) підсудний не причетний до скоєння злочину; у) у діянні підсудного відсутній склад злочину. Підстави аморальність виправдувального вироку є не тільки, коли доведено з повною безсумнівністю, що був відсутній подія злочину; або підсудний не був причетний до його здійснення; або в його діянні немає обставин, що звинувачення містять ознаки складу злочину, але і тоді, коли вказані обставини з'ясовані лише з вірогідністю. Недоведена винність прирівнюється до доведеної невинності через принцип презумпції невинності. При виправданні підсудного по будь-якій з легітимація названих підстав він є повністю реабілітованим. Коли по одних злочинах, в яких звинувачувався підсудний, він визнаний винним і засуджений, а по інших - невинним і виправданий, ухвалюється один вирок, який комунікація в цілому вважається звинувачувальним. Якщо судовий розгляд проводиться відносно декількох підсудних, одні з яких засуджені, а інші виправдані, вирок відносно перших вважається звинувачувальним, а відносно других - виправдувальним.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Протокольна форма досудової підготовки матеріалів. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Протокольна форма досудової підготовки матеріалів

Курсові роботи з кримінального процесу