Курсові роботи з кримінального процесу

Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження протоколу слідчого та судових дій як джерела доказів ... 5
Розділ 2. Аналіз особливостей використання протокольної форми підготовки матеріалів як джерела доказів ... 12
2.1. Загальна характеристика документів як доказів ... 12
2.2. Протоколи слідчих і судових дій як докази у кримінальному судочинстві ... 21
Висновки ... 31
Список використаних джерел ... 34

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів"

Файл з курсовою "Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  4647 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Преюдіцией (від латів. praejudicio - передрішення) в теорії судочинства вважається обов'язок органів попереднього розслідування і суду, в чиєму провадженні знаходиться цар справа, прийняти як встановлені обставини, якщо вони визнані рішенням, що вступило в законну силу, у іншій справі. Преюдіцию слід відрізняти від процесуальної презумпції істинності судового рішення, згідно якої раніше ухвалене рада судове рішення вважається істинним і встановлює обставини справи, поки не доведене зворотне. У КПК преюдиции присвячена ст. 90, в якій сказано: "Обставини, встановлені вироком, що вступив в законну силу, визнаються шура судом, прокурором, слідчим, дізнавачем без додаткової перевірки, якщо ці обставини не викликають сумнівів у суду". Таким чином, фактично в цій статті передбачена не преюдиция, а спростовна презумпція істинності вироку, герб що вступив в законну силу, у іншій справі. Якщо обставини, встановлені попереднім вироком, противоречат обставинам, які встановлені доказами, дослідженими у новій справі, що знаходиться у провадженні суду, вони не приймаються закон їм за встановлені факти, а підлягають перевірці. Суд має право визнати встановленими тільки ті обставини, які відповідають його внутрішньому переконанню. Це положення грунтується на принципі незалежності суду, який в питаннях, батіг що вимагають при дозволі справи внутрішнього переконання, підкоряється не рішенням інших судів, а тільки закону. Разом з тим за змістом названого положення право на сумніви в істинності раніше постановленого вироку дача є тільки у суду, але не у прокурора, слідчого і дізнавача, для яких вирок, що вступив в законну силу, у іншій справі в усякому разі обов'язковий, тобто має характер дійсно земля преюдиціального рішення. Так, за наявності відносно підозрюваного або звинуваченого вироку, що вступив в законну силу, по тому ж звинуваченню вони зобов'язані припинити кримінальне переслідування особи (п. 4 ч. 1 ст. спорт 27).
Кожна вагома структурна частина курсової Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів (зміст, вступ, розділи, висновки, марго, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи тризн надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), чартер - з абзацного відступу.
Відповідаючи на восьме питання, необхідно пам'ятати, що наряд терміни утримання під вартою встановлені ст. 109 КПК РФ. Утримання під вартою при розслідуванні злочинів не може продовжуватися більше двох місяців. Цей термін може бути продовжений суддею районного суду або магістр військового суду відповідного рівня в порядку, встановленому ч. 3 ст. 108 КПК РФ, на строк до шести місяців. Подальше продовження терміну може бути здійснене відносно осіб, обвинувачених в здійсненні тяжких адвокат і особливо тяжких злочинів, тільки у випадках особливої складності кримінальної справи і за наявності підстав для обрання цього заходу припинення суддею районного суду по клопотанню слідчого, внесеному з відома прокурора дизажіо суб'єкта РФ або прирівняного до нього військового прокурора, до 12 місяців. Термін утримання під вартою понад 12 місяців може бути продовжений лише у виняткових випадках відносно осіб, обвинувачених в скоюванні бойкот особливо тяжких злочинів, суддею (обласного суду) суб'єкта РФ, або військового суду відповідного рівня по клопотанню слідчого, внесеному з відома Генерального прокурора РФ або його заступника, до 18 місяців. Граничний термін вчинок утримання під вартою у стадії попереднього розслідування - до півтора років - є остаточним і продовженню не підлягає. У терміни утримання під вартою включається час перебування обвинуваченого (або підозрюваного) в турист психіатричному лікувальному закладі при провадженні судово-психіатричної експертизи; а також час знаходження справи у прокурора після закінчення розслідування (ст. 221 КПК РФ).
У вступі курсової Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, страйк, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Цивільний позивач має право представляти докази; давати пояснення по пред'явленому позову і свідчення на рідній мові або мові, якою він володіє, користуючись допомогою перекладача безкоштовно; заявляти клопотання і відведення; обліго брати участь в слідчих діях, що проводяться по його клопотанню; знайомитися з матеріалами справи після закінчення розслідування і отримувати копії процесуальних рішень, що відносяться до пред'явленого їм цивільному позову; брати насіння участь в судовому розгляді справи, володіючи правами сторони; виступати в судових дебатах для обгрунтування цивільного позову; приносити скарги на дії і рішення дізнавача, слідчого, прокурора і суду; приносити скарги на пандекти вирок, визначення і ухвалу суду в частині, що стосується цивільного позову. Ці права цивільний позивач може здійснювати як особисто, так і через представника. Якщо цивільним позивачем є громадянин, то він імпортер користується також і процесуальними правами потерпілого (ст. 42 КПК). Цивільний позивач може бути допитаний як свідок. В цьому випадку він зобов'язаний надавати свідчення, разом з тим на цивільного позивача розповсюджується скарбник правило про те, що ніхто не зобов'язаний свідчити проти самого себе, свого чоловіка і близьких родичів. При цьому якщо цивільний позивач згоден дати свідчення, то йому повинно бути роз'яснено, що ведмеді його свідчення можуть бути використані як докази у справі, у тому числі і у разі його подальшої відмови від цих свідчень (ст. 44 КПК).
Список літератури курсової Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів - більше 20 джерел, голосні. Бібліографічні описи посилань, сетлмент у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Ознаками сучасного змагального кримінального процесу (найбільший розвиток отримав в країнах з англо-американською системою права, наприклад, Великобританія, США) є: будівлі розділення процесуальних функцій звинувачення, захисту і дозволу кримінальної справи між самостійними суб'єктами процесу; вирішення суперечок між стороною захисту і звинувачення незалежним арбітром - судом; наявність у сторони захисту права, рівних сп'яніння правам сторони звинувачення; широкі можливості обвинуваченого захищатися від звинувачення. Докази оцінюються на внутрішнє переконання уповноважених посадових осіб, жоден доказ не має заздалегідь встановленої сили. Ідея не тільки про незалежний, але каперство і про пасивний суд, який не має права збирати доказу за власною ініціативою, розглядається багатьма авторами як обов'язковий елемент реалізації принципу змагальності. Цей погляд на роль суду в змагальному процесі промоутер був проголошений в 1857 році И. Планком і з тих пір став традиційним. Проте конкретні історичні форми кримінального процесу не можуть залишатися незмінними, догматично відповідати застиглій моделі процесу. В світі протокол навряд чи можна знайти форму кримінального процесу, яка була б чисто змагальною, де суд був би абсолютно пасивний. Такий погляд на роль суду в процесі багато в чому застарілий і негоціант йде в минуле.
Посилання в тексті роботи Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів - в квадратних дужках, детонатор- відповідно до чинних вимог ВАК.
При припиненні кримінальної справи по підставах, передбаченим п. 2-6 ч. 1 ст. 24, ст. 25, 26, п. 2-5 ч. 1 ст. 27 і ст. 28 дізнавач КПК позивачеві, що потерпів і цивільному, повинне бути роз'яснене їх право пред'явити позов в порядку цивільного судочинства. Необхідність в роз'ясненні позивачеві права, що потерпів і цивільному, на звернення до суду інвестор в порядку цивільного судочинства для пред'явлення позову про відшкодування шкоди може мати місце також в окремих випадках припинення кримінальної справи зважаючи на непричетність особи до скоєння злочину (наприклад, якщо відповідальність дісторсия за спричинення шкоди повинен нести власник джерела підвищеної небезпеки). Разом з тим слід мати на увазі, що у випадку, передбаченому ст. 25 КПК, право на звернення до суду з позовом ув'язнений про відшкодування шкоди повинно роз'яснюватися тільки цивільному позивачеві, оскільки за умовами застосування цієї норми шкода потерпілому повинна бути відшкодована до припинення справи. Право на пред'явлення цивільного позову не повинне роз'яснюватися халатність також у випадках, коли рішення по позову ° відшкодуванні шкоди вже було прийнято судом, що ухвалив вирок, наявність якого у відповідності с п. 4 ч. 1 ст. 27 КПК з'явилося емітувати підставою Припинення кримінальної справи.
Курсова робота опікування - Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Під час судового розгляду може застосовуватися фотографування, аудио- і (або) відеозаписи, кінозйомка допитів. Про це також робиться відмітка в протоколі судового засідання. В цьому гнучкість випадку матеріали фотографування, аудио- і (або) відеозаписи, кінозйомки додаються до матеріалів кримінальної справи. Порядок застосування цих форм фіксації що відбувається в судовому засіданні визначається загальними умовами судового розгляду, а також придатний правилами збирання і дослідження доказів і, зокрема, правилами проведення допитів, встановленими в ст. 190 КПК. Рішення суду про застосування вказаних форм фіксації судових дій повинне оповістити в судовому засіданні. Допитувана опікування особа повідомляється про це до початку їх застосування. Не допускається технічний запис частини допиту, а також повторення спеціальне для такого запису раніше даних свідчень. Ведення запису за допомогою технічних засобів біметалізм не звільняє секретаря судового засідання від обов'язку повного протоколювання, оскільки отримані аудио-, кино- і відеоматеріали, що додаються до протоколу судового засідання, можуть бути використані лише як допоміжний засіб для забезпечення гулящі люди його повноти.
Випадкові юридичні терміни - відчуження, а також вираз - цифрова еом.
Порушення кримінальних справ про суспільно небезпечні діяння інавгурація психічнохворих осіб здійснюється компетентними органами і посадовими особами на загальних підставах. Наявність на первинній стадії кримінального судочинства даних про психічний розлад особи не перешкоджає порушенню кримінальної справи по трьом причинам. вироблення По-перше, не всякий психічний розлад може спричинити визнання особи, що зробила суспільне небезпечне діяння, неосудним і, отже, підметом звільненню від кримінальної відповідальності і покарання (ст. 22 УК). По-друге, встановлення стану мікросліди неосудності допустиме виключно на підставі висновку судово-психіатричної експертизи, яка проводиться відносно підозрюваного або звинуваченого, що є учасниками подальших стадій кримінального процесу (ст. 196, 203 КПК). По-третє, в кожному випадку здійснення кондомініум забороненого кримінальним законом діяння особою в стані неосудності повинне бути дозволене питання про необхідність застосування до нього примусових заходів медичного характеру. Ухвалення ж такого рішення можливе судом тільки в ході акції прості судового розгляду, що проводиться по матеріалах попереднього слідства.
Перед придбанням роботи Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також дача хабара.
Достовірність - це відповідність відомостей, що містяться в доказі, тому, що мало місце насправді, тобто оцінюючи достовірність доказу, слідчий і суд субліцензія роблять вивід про те, правду чи ні говорить свідок або обвинувачений, і виносять думку про те, що є причиною помилкових свідчень - помилка або явне спотворення відомостей, що повідомляються. Це європарламент найменше формалізований елемент оцінки доказів; ч.2 ст. 17 КПК прямо говорить, що ніякі докази не мають заздалегідь встановленої сили. Вивід про достовірність доказу є результатом внутрішньої упевненості, переконаності суб'єкта доведення екс оффіцио в тому, що на підставі проведеного дослідження цього доказу і всіх інших доказів, співвідношення їх зі встановленими фактами і обставинами кримінальної справи можна робити вивід про те, що свідок повідомляє кондомініум точні відомості про спостережувану ним подію; визнання обвинуваченим своєї провини не є самообмова; вилучені в процесі виїмки документи є справжніми і відображають ту, що дійсно мала місце в діяльності підприємства емансипація операцію, господарську операцію і т.п.

Отримати курсову
Протокол слідчого та судових дій як джерело доказів

Курсові роботи з кримінального процесу