Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальний порядок допиту підозрюваного

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття, значення, підстави та умови проведення допиту підозрюваного.....5
Розділ 2. Процесуальні права та обов'язки підозрюваного під час проведення допиту.....15
Розділ 3. Процесуальний порядок проведення допиту підозрюваного.....23
Розділ 4. Оформлення процесу та результатів допиту підозрюваного у матеріалах кримінальної справи.....34
Висновок.....37
Список літературних джерел.....39
Практичне завдання: Скласти протокол допиту підозрюваного.....41

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Процесуальний порядок допиту підозрюваного"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Процесуальний порядок допиту підозрюваного"

 

Файл з курсовою "Процесуальний порядок допиту підозрюваного" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4624 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Процесуальний порядок допиту підозрюваного виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Одним з найважливіших засобів боротьби із злочинністю є кримінально-правові заходи, виникнення і розвиток яких пов'язаний шах з реакцією суспільства і держави на злочини, тобто правопорушення проти особи, суспільства або держави, що визнаються державною владою найбільш небезпечними і забороненими кримінальним законом під загрозою покарання. Тому в кримінальному ценз законі дано не тільки загальне нормативне поняття злочину, повний їх (злочинів) перелік, але і ознаки кожного з них. УК РФ визначив межі належного і можливого застосування заходів кримінального покарання, а дампо при певних підставах, вказаних в кримінальному законі, - звільнення винних від кримінальної відповідальності або кримінального покарання. Але норми кримінального права не можуть автоматично впливати на осіб, що скоїли злочин. От етика чому право державної влади на застосування кримінальної відповідальності припускає її можливість у кожному конкретному випадку на проведення спеціальної діяльності, направленої на встановлення підстав і умов застосування норм кримінального права. Щоб хвіст застосувати встановлене кримінальним законом покарання за скоєне, треба встановити: у чому полягає це діяння, хто його зробив, яким чином, з яким наміром, які наступили наслідки злочину і т.п. Для цього іджма в кожному випадку виявлення (отримання) даних, вказуючих на ознаки злочину, відповідний державний орган виносить ухвала про збудження кримінальної справи (див., напр., ч. 2 ст. 140, ч. 1 ст. 146 КПК денедж РФ). В цілях встановлення названих обставин і застосування норм кримінального кодексу необхідні органи судової влади, виконавські органи кримінального переслідування і т.п. Також важливо передбачити: хто, за допомогою яких засобів має сунна право і зобов'язаний проводити дії, направлені на досягнення вищезгаданих цілей.
Кожна вагома структурна частина курсової Процесуальний порядок допиту підозрюваного (зміст, вступ, розділи, висновки, вервь, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи фрахт надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), патент - з абзацного відступу.
На наш погляд, свідчення підсудного, незалежно від їх характеру (вдячливого або реабілітовуючого), завжди повинна представляти агент сторона захисту, бо підсудний належить саме до сторони захисту. Що стосується сторони звинувачення, то в суді вона здатна представити не усні свідчення підсудного (це справа іншої сторони), а протоколи допитів вотум підозрюваного і звинуваченого, отримані нею на попередньому розслідуванні. Тому за загальним правилом допит підсудного повинен слідувати лише після того, як сторона звинувачення закінчить представлення своїх доказів. Як результат, обвинувач вимушений злочин шукати для суду інші докази, не розраховуючи лише на вдячливі свідчення підсудного, що об'єктивно сприяє формуванню звинувачень, підтверджених достатньою сукупністю доказів. Втім, з дозволу головуючого підсудний має право надавати свідчення премія у будь-який момент судового слідства. Якщо в кримінальній справі бере участь декілька підсудних, то черговість дачі ними свідчень визначається судом з урахуванням думки сторін. Крім того, суд по клопотанню який-небудь претор із сторін має право змінити загальний порядок допиту підсудного, згідно якому першою його зазвичай допитує сторона захисту, а сторона звинувачення - другий, за умови, що в кримінальній справі бере участь міліція декілька підсудних. Підставою даної норми є принцип рівності сторін в змагальному процесі. Насправді, допит декілька підсудних, що починається кожного разу їх захисниками, може дати неправомірну перевагу стороні захисту, давши підсудним баласт можливість вже в ході допиту безперешкодно погоджувати свої свідчення.
У вступі курсової Процесуальний порядок допиту підозрюваного обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, ськонто, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Обставини, вказані в ч. 3 шеффени ст. 413 КПК, можуть спричинити відновлення справи лише у тому випадку, коли вони були встановлені вироком суду, яким було засуджено особу, що дала свідомо помилкові свідчення, що вступив в законну рабство силу, свідомо помилковий висновок, що представив підроблені речові докази, і т.д. Злочинні зловживання осіб, що провадили розслідування, є підставою для відновлення справи, якщо вони пов'язані із справою, що розслідується, і правила спричинили ухвалу незаконного або необгрунтованого вироку, ухвали або визначення суду. Якщо ці дії були виявлені в ході судового розгляду і їх результати усунені судом, вони не можуть бути підставою для оптація відновлення справи по обставинах, що знов відкрилися, оскільки не спричинили ухвалу незаконного або необгрунтованого рішення у справі. Злочинні зловживання суддів, допущені при розгляді справи, можуть виразитися як в ухвалі свідомо вказівки незаконного і необгрунтованого вироку, так і в здійсненні інших злочинних дій, що порушують права громадян або що завдають збитку інтересам правосуддя і що підривають його авторитет. Незалежно від того, чи графство вплинули ці злочинні дії судді на ухвалу вироку (наприклад, обіцянка за хабар пом'якшити покарання, припинити справу і т.п.), справа підлягає перегляду по обставинах, що знов відкрилися. Такі дії самі з боржник себе ставлять під сумнів правосудность ухваленого вироку і підривають виховне значення судового розгляду.
Список літератури курсової Процесуальний порядок допиту підозрюваного - більше 20 джерел, виборець. Бібліографічні описи посилань, амністія у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Метод карно-процесуального права переважно характеризується можливістю владної дії державних органів і їх посадових осіб на інших учасників процесу, а також відносинами влади підпорядкування і між самими державними органами вандалізм і посадовими особами, що здійснюють кримінальний процес. Такого роду метод правового регулювання заснований на пріоритеті в російському кримінальному процесі публічних початків. Разом з тим даний метод не є абсолютним, оскільки резиденти учасники кримінального процесу наділені широким комплексом права, які не можуть бути ущемлені державними органами або їх посадовими особами і дозволяють іншим учасникам активно впливати на хід кримінального процесу. Владні повноваження задушення органів і посадових осіб кримінального судочинства відносно інших суб'єктів обкреслені законодавчими рамками шляхом використання дозвільного способу правового регулювання (заборонено все, що прямо не дозволене). Проте дозвільний спосіб в КПК, що закриття діє, більшою мірою відноситься саме до державних органів, що здійснюють судочинство. Щодо деяких інших учасників процесу законодавець як переважний передбачив спосіб прямих заборон на окремі дії. Наприклад, цивільний відповідач, свідок, осудність фахівець "не має" права здійснювати певні дії. Передбачається, що інші дії, прямо не заборонені законом, вони можуть проводити.
Посилання в тексті роботи Процесуальний порядок допиту підозрюваного - в квадратних дужках, комплекс- відповідно до чинних вимог ВАК.
Принцип рівності сторін забезпечується в першу директива чергу тим, що обидві сторони сходяться в процесі лицем до лиця, очний, а не присилають замість себе письмові матеріали. Інакше повноцінне змагання не вийде, адже сперечатися можна лише з тим, едуськунт хто в змозі відповідати на питання по суті справи. З'єднання почала рівність сторін з людською (особовою) суттю процесу породжує в змагальному судочинстві принцип очности. Він припускає, по-перше, необхідність особистої присутності домініон сторін в судовому засіданні. Дана вимога міститься як в кримінальному, так і в цивільний-процесуальному праві, проте в кримінальному процесі воно діє строго. На відміну від цивільного процесу заочний розгляд справи кодекс му в змагальному кримінальному суді, як правило, неможливий, оскільки кримінальна процедура має більш особистий характер, ніж цивільний процес. Пояснюється цей факт тим, що самі відносини, з приводу яких ведеться кримінальне провадження, сп'яніння мають суто особистий початок. Це відбивається навіть у визначенні "кримінальний", що має відношення до "голови", до особи, тоді як цивільний розгляд ведеться в основному з приводу відносин власності. Можна сказати, супрефект що кримінальний процес цікавлять головним чином особи, а цивільний - речі.
Курсова робота відпустка - Процесуальний порядок допиту підозрюваного була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
У разі невиконання покладених на свідка обов'язків (залежно від характеру допущеного ним порушення) він може бути підданий приводу, на нього може бути накладене грошове стягнення (п. 3 ч. 2 ст. розстрочка 111, ст. 117 КПК) або поставлено питання про його притягання до кримінальної відповідальності. У разі ухилення від явки без поважних причин свідок може бути підданий приводу (ч. 7 ст. 56 експедитор КПК). За дачу свідомо помилкових свідчень або відмову від дачі свідчень свідок несе відповідальність відповідно до ст. 307 і 308 УК РФ (ч. 8 ст. 56 КПК). Порушення кримінальної справи повернення відносно свідка в цьому випадку може мати місце лише одночасно з ухвалою вироку у тій справі, по якій він дав свідомо помилкові свідчення. Свідок звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він емфітевзіс добровільно в ході попереднього розслідування або судового розгляду до рішення суду заявить про явну помилковість даних ним свідчень (примітка до ст. 307 УК). У разі порушення свідком обов'язку не розголошувати органіцизм дані попереднього розслідування, яка була оформлена відповідною підпискою з дотриманням вимог ст. 161 КПК, він може притягати до кримінальної відповідальності по ст. 310 УК.
Випадкові юридичні терміни - авансування, а також вираз - ціла позика.
Разом з відшкодуванням пенсії і допомога, виплата якої була припинена в зв'язку суголовним переслідуванням, відновлюються пенсійні права. Якщо реабілітований до комунальний дня звернення за пенсією не працює або отримує заробітну плату в менших розмірах, чим до засудження або притягання до кримінальної відповідальності, то на його прохання пенсія призначається йому виходячи з сюзеренітет окладу (ставки) за посадою (роботі), займаною їм до засудження або притягання до кримінальної відповідальності, або по іншій аналогічній посаді (роботі) на день вступу до законної сили виправдувального вироку або винесення легалізація ухвали (визначення) про припинення кримінальної справи. При призначенні пенсії на пільгових умовах або в пільгових розмірах час утримання під вартою, часом відбування покарання, а також час, протягом якого громадянин не водний фонд працював у зв'язку з усуненням його з посади, прирівнюється по вибору що звернувся за пенсією або до роботи, яка передувала засудженню або притяганню до кримінальної відповідальності, або до роботи, яка біхевіорізм слідувала за звільненням від кримінальної відповідальності або відбуванням покарання.
Перед придбанням роботи Процесуальний порядок допиту підозрюваного Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також пролонгація.
Найбільш відомою матеріальною юридичною презумпцією є презумпція невинності, відповідно до якої обвинувачений вважається невинним до тих пір, поки його винність не доведена старожільци і не встановлена вироком суду, що вступив в законну силу (див. про неї також § 6 гл. 4 підручники). Пояснити презумпцію невинності з фактичної точки зору неможливо, бо за статистикою банк-гарант переважна більшість осіб, що привертаються як обвинувачених, надалі виявляються дійсно винними. Але якщо дана презумпція і позбавлена фактичної підстави, то юридичне її значення важко переоцінити. Без допомоги презумпції невинності публічному заставництво змагальному процесу не вдалося б зберігати рівновагу сторін - державного органу кримінального переслідування і приватної особи, обвинуваченого в злочині, - які свідомо несопоставими по своїх фактичних силах і можливостях. Вона совісний суд є основним елементом інституту переваги захисту і найважливішою гарантією карно-процесуального принципу рівності сторін. Разом з тим презумпція невинності належить до спростовних. Тягар її спростування лежить на стороні звинувачення.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Процесуальний порядок допиту підозрюваного. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Процесуальний порядок допиту підозрюваного

Курсові роботи з кримінального процесу