Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальний статус обвинуваченого та гарантії забезпечення його процесуальних прав

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття обвинуваченого.....5
Розділ 2. Процесуальний статус обвинуваченого.....11
2.1. Поняття і підстави притягнення особи як обвинуваченого.....11
2.2. Процесуальне оформлення притягнення особи як обвинуваченого.....17
2.3. Пред'явлення обвинувачення. Допит обвинуваченого.....21
Розділ 3. Гарантії забезпечення процесуальних прав обвинуваченого.....28
Висновки.....38
Література.....40

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Процесуальний статус обвинуваченого та гарантії забезпечення його процесуальних прав"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Процесуальний статус обвинуваченого та гарантії забезпечення його процесуальних прав"

 

Файл з курсовою "Процесуальний статус обвинуваченого та гарантії забезпечення його процесуальних прав" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4605 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Процесуальний статус обвинуваченого виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Оцінка доказів має орда процесуальну форму, яка має або узагальнений вид викладу в процесуальних рішеннях зроблених на її основі виводів, або, у встановлених законом випадках, - самого процесу обгрунтування цих виводів, тоді оцінка набуває унія вигляду мотивування процесуального рішення. Закон пред'являє до мотивування процесуальних рішень вимоги повноти і несуперечності. Повнота полягає в тому, що з обгрунтування виводів про наявність або відсутність обставин справи не повинно банк виключатися жодне із зібраних у справі доказів. У разі визнання тих або інших доказів недоброякісними слідчий, дізнавач, прокурор і суд зобов'язані вказати в своєму підсумковому рішенні (обвинувальному висновку або акті, наїб рішенні про припинення справи або кримінального переслідування, вироку і т.д.), чому вони приймають одні з доказів і відкидають інші. Так, якщо у вироку суду сказано, що суд довіряє свідченням потерпілого квота і свідка звинувачення і вважає їх правдивими, він повинен вказати, по яких саме підставам суд прийняв ці свідчення і відкинув свідчення підсудного, що суперечили ним. При цьому недостатньо мотивованою є куна лише посилання на те, що, заперечуючи провину, підсудний намагається піти від відповідальності, оскільки це не може замінити змістовної оцінки доказів. Обставини, визнані встановленими на основі доказів і вказані в одному міна і тому ж процесуальному акті, не повинні також суперечити один одному або виключати один одного. Такий дефект матиме місце, якщо, наприклад, в резолютивній частині вироку суду особі, обвинуваченому в розбійному угода нападі, ставиться застосування насильства небезпечного для життя і здоров'я, хоча в описовій частині вироку суд погоджується з висновком судово-медичного експерта, що
Кожна вагома структурна частина курсової Процесуальний статус обвинуваченого (зміст, вступ, розділи, висновки, раджа, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи серваж надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), наймач - з абзацного відступу.
Інститут світових суддів має англійське походження. Ще в 1195 армія р. королівською прокламацією в допомогу шерифам були призначені "лицарі миру", повноваження яких спочатку носили адміністративний характер, але поступово їм стали передаватися і деякі судові функції. З ухваленням в середині XIV акцизи в. законів про робочих для вирішення трудових конфліктів була установлена посада just ice of the peace, або власне світових суддів. Світові судді зазвичай призначалися з представників дрібномаєтного дворянства - gentry, статути які часто не мали юридичної освіти і не фінансувалися державою. Традиція відправлення світового права суддями неюристами, не оплачуваними, а значить, нічим не зобов'язаними виконавчій владі, збереглася в Англії до цих ваучер пір. Світові судді довгий час збиралися на четвертні сесії (чотири рази на рік), де вони за участю присяжних розглядали справи про всі кримінальні злочини, не виключаючи ті, які каралися стратою. аборигени З 1496 р. світовим суддям було дано право розглядати кримінальні справи і між четвертними сесіями, в так званих petty sessions - малих сесіях, що поклало початок їх сумарної юрисдикції як дісмісл суддів-магістратів. Статутами 1461, 1554 і 1555 рр. на світових суддів була покладена також обов'язок проводити попереднє дослідження (preliminary investigation) матеріалів звинувачення, перш ніж воно виносилося на розгляд великого жюрі. Надалі земство цей обов'язок перетворився на проведення світовими суддями попереднього слухання (preliminary enquiry, hearing), в якому вирішувалося питання про переказ обвинуваченого суду, а також в деяких інші їх повноваження в ході досудової чартист підготовки.
У вступі курсової Процесуальний статус обвинуваченого обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, метеки, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Розрізняються вони, по-перше, органами, що здійснюють провадження дізнання і слідства. Попереднє слідство здійснюється слідчими прокуратури, органів внутрішніх статус справ, Федеральної служби безпеці і органів по контролю за оборотом наркотичних засобів і психотропних речовин, а дізнання - органом дізнання. Перелік органів дізнання викладений в ст. 40, 151 і 157 пастіжер КПК РФ. До них відносяться: 1) органи внутрішніх справ; 2) судові пристави; 3) командири військових частин, з'єднань і начальники військових установ і гарнізонів; 4) органи Державної протипожежної служби; 5) капітани, колонат морських і річкових судів, що знаходяться в дальньому плаванні; 6) керівники геологорозвідувальних партій і зимівель, віддалених від місць розташування органів дізнання; 7) розділи дипломатичних представництв і консульських установ; 8) дізнавачі договір прикордонних органів ФСБ; 9) дізнавачі митних органів; 10) органи Федеральної служби безпеці; 11) начальники установ і органів кримінально-виконавчої системи Мінюсту РФ; 12) органи по контролю за оборотом наркотичних засобів і дистрикт психотропних речовин. Слід мати на увазі, що орган дізнання - це система, що складається з його начальника і осіб, що проводять дізнання. Наприклад, в органах внутрішніх справ процесуальне керівництво органу ціна фас дізнання здійснюють: начальник ОВД, начальник кримінальної міліції і начальник міліції суспільної безпеки.
Список літератури курсової Процесуальний статус обвинуваченого - більше 20 джерел, мезанін. Бібліографічні описи посилань, дигести у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
У розділ I (основні положення) включені розділи, присвячені карно-процесуальному законодавству (гл. 1); принципам кримінального судочинства (гл. 2); кримінальному переслідуванню (гл. 3); підставам винність відмови в збудженні кримінальної справи, припинення справи і кримінального переслідування (гл. 4). У II розділі є п'ять розділів (гл. 5-9), в яких розміщені статті закону про учасників кримінального судочинства, їх відчуття права і обов'язки, а в III розділі (гл. 10-11) - про докази і доведення. Розділ IV (гл. 12-14) містять статті, регулюючі застосування в кримінальному процесі затримання підозрюваного, запобіжного і інших патриції заходів процесуального примушення заходів. Розділ V (гл. 15-16) присвячений правовому регулюванню питань, пов'язаних із заявою в ході кримінального судочинства клопотань і скарг особами, що беруть участь в кримінальному процесі. VI срібники розділ є системою норм, регулюючих процесуальні терміни і процесуальні витрати (гл. 17), а також питання реабілітації (гл. 18). VII розділ (гл. 19-20) містить систему карно-процесуальних норм, регулюючих карно-процесуальні відносини у апостіль стадії порушення кримінальної справи (ст. 140-149), а розділ VIII (гл. 21-32) - у стадії попереднього розслідування (ст. 150-226). У IX-XII розділах (гл. 33-42) розміщені статті КПК, присвячені регулюванню карно-процесуальних відносин. вилучення
Посилання в тексті роботи Процесуальний статус обвинуваченого - в квадратних дужках, детектив- відповідно до чинних вимог ВАК.
У пострадянський час вітер змін торкнувся і карно-процесуальної теорії. На початок 90-х років назріла потреба в міграція радикальній судовій реформі, покликаній замінити застарілі процесуальні конструкції сучасним демократичним законодавством. Особливо слід зазначити праця колективу авторів Інституту держави і права "Карно-процесуальне законодавство Союзу РСР і РРФСР. Теоретична модель" під юрисдикція ред. проф. В.М. Савіцкого (1990). Багато положень цієї книги було надалі затребувано при підготовці остаточного проекту КПК РФ. Була підготовлена і прийнята найвищим органом законодавчої влади країни Концепція судової реформи мандатарій (24.10.91 р.), створена колективом учених-правознавців (Б.А. Золотухин, С.Е. Віцин, А.М. Ларін, И.Б. Михайлівська, Т.Г. Морщакова, С.А. Пашин, И.Л. Петрухин, Ю.И. Стецовський). У її основу лягли ідеї розділення властей, змагальності судочинства, індосамент незалежної судової влади, рівності сторін, презумпції невинності, недоторканності особи, контролю суду за дотриманням конституційних прав громадян на попередньому розслідуванні і т.д. Згодом багато хто з них знайшов закріплення в Конституції боністіка РФ (1993). Це послужило стимулом до нового витка розвитку вітчизняної карно-процесуальної науки.
Курсова робота фейєрверк - Процесуальний статус обвинуваченого була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Разом з крос-курс тим даний вивід не є абсолютно безперечним. Згідно ч. 2 ст. 162 в строк попереднього слідства включається лише час з дня порушення кримінальної справи до дня його напряму прокуророві з конкордат обвинувальним висновком. Тобто, по сенсу цієї норми, дії прокурора після надходження до нього поділа з обвинувальним висновком мають місце вже після закінчення попереднього слідства, що підтверджується і найменуванням ст. 215 принципал КПК ("Закінчення попереднього слідства з обвинувальним висновком"), в якій мова йде про дії слідчого ще до напряму справи прокуророві. При розгляді матеріалів справи, що поступили до нього з обвинувальним висновком, діськреция прокурор може повернути кримінальну справу для провадження додаткового попереднього слідства (п. 2 ч. 1 ст. 221 і п. 4 ч. 1 ст. 226), що також дистанціює вказані дії прокурора від експедиція провадження попереднього слідства. Таким чином, можна констатувати існування в КПК РФ колізії правових норм щодо кінцевого моменту попереднього слідства. З урахуванням сказаного можна припустити, що є передумови розглядати дії прокурора презумпція в порядку гл. 31 КПК як що знаходиться на етапі законодавчого оформлення нову, третю, стадію досудового провадження.
Випадкові юридичні терміни - хронометраж, а також вираз - віндікація.
Головним чином це стосується російських громадян. Але процесуальні дії проводяться згідно КПК РФ інструкція і відносно іноземців і осіб без громадянства - коли вони є звинуваченими і підозрюваними або іншими учасниками кримінального судочинства (потерпілими, свідками і т.д.). Разом з тим у ряді випадків дія латифундія російського карно-процесуального закону розповсюджується на іноземних громадян і осіб без громадянства, навіть якщо вони скоїли злочин не на російській території. У законодавстві і судовій практиці багатьох держав, зокрема Росії (ч. презумпція 3 ст. 12 УК РФ), признається принцип захисту і безпеки, згідно якому держава має право притягати до кримінальної відповідальності на своїй території і по своїх законах будь-яка особа, підозрювана або бізнес-клас звинувачена в скоєнні злочину проти його інтересів або інтересів його громадян поза територією даної держави. Крім того, екстериторіальна юрисдикція може здійснюватися також через принцип універсальності, згідно якому юрисдикція держави на лонг-термін основі міжнародного права розповсюджується на деякі злочини, незалежно від громадянства підозрюваних або звинувачених
Перед придбанням роботи Процесуальний статус обвинуваченого Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також маржіналізм.
Вирок суду вступає в законну силу не частинами, а повністю. Тому якщо апеляційна або касаційна скарга або відповідне представлення державного обвинувача принесені відносно ціна (тариф) не всіх, а лише окремих засуджених або виправданих, то вирок відносно всіх засуджених (виправданих) не вступає в законну силу до моменту, вказаного в ст. 390 КПК. Проте при цьому слід патерналізм мати на увазі, що момент вступу вироку в законну силу не завжди кореспондує з моментом його виконань. Так, вирок відносно виправданих, хоч і вступає в законну силу по тих же дні вихідні правилах, що і звинувачувальний вирок, підлягає негайного виконання після проголошення. Також негайного виконання (у частині звільнення засудженого з-під варти) підлягають звинувачувальні вироки із звільненням засудженого від покарання або без призначення суб'єкти рф покарання; з призначенням покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а також визначення або ухвали суду про припинення кримінальної справи. До закінчення терміну на касаційне оскарження можуть виконуватися і деякі судові митна заявка рішення, несприятливі для обвинуваченого. Так, ухвала або

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Процесуальний статус обвинуваченого. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Процесуальний статус обвинуваченого та гарантії забезпечення його процесуальних прав

Курсові роботи з кримінального процесу