Курсові роботи з кримінального процесу

Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Значення прямих і непрямих доказів в кримінальному процесі.....5
1.1. Сутність та види доказів в кримінальному процесі.....5
1.2. Класифікація доказів. Відмінності між прямими та непрямими доказами.....10
Розділ 2. Характеристика особливостей доказування за допомогою прямих і непрямих доказів.....12
2.1. Поняття непрямих доказів.....12
2.2. Класифікація непрямих доказів.....16
2.3. Збирання, перевірка та оцінка прямих та непрямих доказів.....22
2.4. Перевірка алібі як приклад використання прямих доказів.....35
Висновок.....40
Література.....42

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4669 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Обвинувачений в скоєнні злочину має конституційне права на розгляд його справи судом за ярд участю засідателів присяг у випадках, передбачених федеральним законом (ч. 2 ст. 47 Конституції РФ). Таким федеральним законом є Карно-процесуальний кодекс, згідно якому суддя федерального суду загальної юрисдикції і колегія з філи 12 засідателів присяг можуть розглядати по клопотанню обвинуваченого кримінальні справи, підсудні верховному суду республіки, краєвому або обласному суду, суду міста федерального значення, суду автономної області і суду автономного округу (ч. руга 3 ст. 31). Згідно ч. 2 ст. 20 Конституції РФ всякий обвинувачений в скоєнні особливо тяжкого злочину проти життя, за який йому по кримінальному закону може бути призначена виняткова міра різки покарання, - страта, має право на розгляд його справи судом за участю засідателів присяг. Вже при ознайомленні обвинуваченого і його захисника з матеріалами кримінальної справи після закінчення попереднього слідства слідчий сім'я роз'яснює обвинуваченому його право клопотати про розгляд його кримінальної справи судом за участю засідателів присяг (ч. 5 ст. 217 КПК). Кримінальна справа, в якій бере участь декілька підсудних, розглядається судом скарги за участю засідателів присяг відносно всіх підсудних, якщо хоч би один з них (навіть після надходження справи до суду) заявляє клопотання про розгляд кримінальної справи судом в даному складі. За штраф наявності такого клопотання суддя зобов'язаний провести попереднє слухання. Втім, це не означає, що обвинувачені, що заперечують проти розгляду їх справи судом за участю засідателів присяг, позбавлені можливості добитися проведення судового депозит розгляду без участі присяжних. Якщо один або декілька обвинувачені при закінченні ознайомлення з матеріалами кримінальної справи заявлять про відмову від суду за участю засідателів присяг, то слідчий вирішує питання про анонс виділення кримінальних справ відносно цих обвинувачених в окреме провадження. І лише при неможливості виділення кримінальної справи в окреме провадження кримінальна справа в цілому розглядається судом за участю засідателів присяг а дато.
Кожна вагома структурна частина курсової Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, заявка, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи община надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), шикана - з абзацного відступу.
Однак, з тіуни іншого боку, нічим не обмежене визнання за засідателями присяг права вирішувати не тільки питання факту, але і питання права здатне привести до конфлікту рішень суду присяжних з принципом законності. Так, листки питання про винність, ставящийся на дозвіл присяжних, іноді розглядається не як питання про провину (намірі або необережності), але як питання про те, чи слід піддати підсудного покаранню, незважаючи навіть на авункулат те, що скоєння даного злочину саме підсудним було до цього визнаними присяжними доведеним. У наший дореволюційній літературі цю позицію найвиразніше сформулював С.И. Вікторський: ".Отвечая на питання: чи "винен суб'єкт в таліон скоєному", - люди завжди погоджуватимуться з майбутньою відповідальністю цього суб'єкта; адже "винен" означає "слід покарати", і якщо я знаю, що за моєю ствердною відповіддю про винність послідує висновок підсудного у цессия в'язницю на три місяці, то сміливо і із спокійною душею скажу: "так", а якщо цього суб'єкта чекає каторга до восьми років, то по совісті вимовлю: "нет"". Аналогічного погляду продовжують дотримуватися дуайен і деякі сучасні автори. В результаті виходить, що підсудний може бути одночасно визнаний вердиктом присяжних що зробив діяння, що містить всі ознаки складу злочину, але звільнений від кримінальної відповідальності і оренда покарання без законних для цього підстав, які вказані в ст. 75-78, 84, 85 УК РФ, - єдино зважаючи на думку присяжних про недоцільність карати особу за здійснення хоч би і образа кримінально протиправного вчинку.
У вступі курсової Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, ліквіди, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Світовий суддя розглядав справи про провину довжина проти порядку управління, народного здоров'я, особистої безпеки, права сімейних, проти чужої власності, благочинності і порядку, а також про погрози і насильство, про порушення правил продажу міцних спиртних напоїв, статутів про десятина паспорти, про будівництво, про шляхи сполучення і ін. В компетенції світового судді було призначення наступних видів покарання: 1) догани, зауваження, навіювання; 2) грошові стягнення не понад трьохсот руб.; 3) арешт інородці не понад три місяці; 4) висновок у в'язниці не зверху одного року і шести місяців. За провину, здійснену без наміру (ненавмисно), оголошувалися догани, зауваження і навіювання; за умисну провину застосовувалися ареопаг інші названі заходи покарання. Виконавці і підбурювачі піддавалися строгішому покаранню. У провину не ставилася провина: здійснені випадково; у малолітті (до 10 років); божевільними або в безпам'ятності; з примусу непереборної сили; документ при необхідній обороні. Вироки світових суддів вважалися остаточними, якщо грошове стягнення не перевищувало 15 крб., а арешт - не більше трьох днів. По цих справах допускалися тільки касаційні скарги і станиця протести у разі порушення порядку судочинства. Ці скарги і протести вносилися до другої інстанції -сьезд світових суддів певного округу, який був апеляційною інстанцією для вироків світових суддів, що підлягали оскарженню. область У засіданнях з'їзду світових суддів брав участь один з товаришів прокурора, який давав свої висновки.
Список літератури курсової Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі - більше 20 джерел, загиблий. Бібліографічні описи посилань, контроль у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
На попередньому розслідуванні, не дивлячись на наявність у обвинуваченого значних правових засобів захисту, він все ж таки залишається по перевазі особою допитуваним. На відміну від нього підсудний, виступаючи гідність повноправною стороною перед судом, активно бере участь в дослідженні всіх доказів, у тому числі і в допитах всіх свідків, потерпілих, експертів і інших підсудних. За наявності в справі декілька підсудних споживач забезпечення їх участі в допиті один одного вимагає того, щоб підсудні допитувалися, як правило, не порізно, як це робиться на попередньому слідстві, а у присутності інших підсудних. Допит підсудного у доміциль відсутність іншого підсудного допускається за визначенням суду (ухвалі судді) лише у виняткових випадках (наприклад, коли присутність одного підсудного негативно впливає на надання свідчень іншими підсудними і заважає встановленню істини). При атестація цьому після повернення підсудного в зал суду йому обов'язково повідомляється зміст свідчень, даних в його відсутність, і забезпечується можливість поставити питання підсудному, допитаному в його відсутність (ч. 4 ст. 275 губернія КПК). Специфіка допиту підсудного в суді полягає і в тому, що в ході судового слідства його допитують спочатку сторони, а потім - суддя (суддя, що бере участь в судовому слідстві). фольварки
Посилання в тексті роботи Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі - в квадратних дужках, положення- відповідно до чинних вимог ВАК.
Крім того, експерт зобов'язаний не розголошувати дані попереднього розслідування, що стали йому відомими у зв'язку з його участю в справі, якщо він був про це заздалегідь попереджений у дифамація встановленому законом порядку, а відомості, складові державну, комерційну або іншу таємницю, що охороняється законом, - незалежно від такого попередження. Експерт зобов'язаний також забезпечити збереження представлених йому для дослідження об'єктів і вождество матеріалів справи. Нерідко дослідження зв'язане з пошкодженням або навіть повним знищенням об'єкту. Наприклад, при встановленні природи або хімічного складу речовини (наркотиків, вибухових речовин і ін.) застосування багатьох методів спричиняє за матеріали собою знищення (витрачання) об'єкту. А якщо об'єкт представлений в невеликих кількостях, то він може бути витрачений повністю, що спричиняє за собою втрату речового доказу. Деякі методи дослідження можуть спричинити істотну регламент зміну властивостей об'єкту або його зовнішнього вигляду. У зв'язку з цим законом встановлений порядок, згідно якому такого роду дослідження можуть проводитися тільки з дозволу органу або особи, що призначила експертизу. конвенція Такий дозвіл дається письмово по запиту експерта або може міститися в ухвалі (визначенні) про призначення експертизи.
Курсова робота поховання - Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Факультативною підставою припинення кримінального переслідування відносно конкретної особи є встановлене в ході провадження вчена рада у кримінальній справі діяльне розкаяння підозрюваного (обвинуваченого). У зв'язку з діяльним розкаянням можливе припинення кримінального переслідування, здійснюваного відносно особи, звинуваченого або підозрюваного в здійсненні злочину як невеликої, так і середньої митні збори тяжкості, по підставах, передбачених ст. 75 УК РФ, що надає суду, прокуророві, слідчому і дізнавачу право на застосування даного виду звільнення від кримінальної відповідальності. Діяльне розкаяння виражається в позитивній послепреступном кооператив поведінці особи, що рахує себе винним, направленим на запобігання, ліквідацію або зменшення шкоди, заподіяної злочином, або на надання допомоги особам, що чинять кримінальне переслідування, в розкритті здійсненого цим обличчям злочину позичальник і викриванні винних. Окрім елементів позитивної послепреступного поведінки ст. 75 УК РФ передбачає інші матеріальні підстави припинення кримінального переслідування: 1) скоєння злочину невеликої або середньої тяжкості; 2) скоєння злочину вперше; дезігнация 3) явка з повинною.
Випадкові юридичні терміни - наркобізнес, а також вираз - класні чини.
У випадках, передбачених законом, в ході судового слідства можуть оповістити і після відповідної перевірки покладені в основу вироку свідчення, які були опікування дани свідками, що потерпіли і підсудними на попередньому розслідуванні. Так, оголошення свідчень потерпілого і свідка, раніше даних при провадженні попереднього розслідування або судового розгляду, а також демонстрація фотознімків, зроблених в класний чин ході допитів, відтворення аудио- і (або) відеозаписи, кінозйомки допитів допускаються з відома сторін у разі нез'явлення в судове засідання свідка або потерпілого (ч. 1 ст. 281 КПК). Якщо свідок або митний огляд потерпілий не можуть з'явитися до суду унаслідок смерті, важкої хвороби, відмови свідка або потерпілого, що є іноземним громадянином, з'явитися по виклику суду, стихійного лиха або інших надзвичайних обставин, то суд координація має право оповістити раніше дані ними свідчення по клопотанню сторони або за власною ініціативою (ч. 2 ст. 281 КПК). Якщо між раніше даними свідченнями і свідченнями, даними в суді, є командитист істотні суперечності, то суд має право оповістити свідчення свідка або потерпілого по клопотанню сторони (ч. 3 ст. 281 КПК).
Перед придбанням роботи Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також цільова ціна.
Джерела доказів - це особи, від яких виходять доказові відомості: обвинувачений, підозрюваний, потерпілий, свідок, експерт, фахівець, цивільний позивач, цивільний конгломерат відповідач і їх представники; державні органи, фізичні і юридичні особи, від яких виходять документи; особи, що брали участь в складанні протоколу слідчої дії (слідчий, дізнавач, поняті і т.д.); особи, що контроферта представили речові докази. У процесуальній літературі була висловлена і інша точка зору, що полягає в тому, що джерелами доказів є не особи, а процесуальна форма, в якій зафіксована доказова інформація: департамент свідчення, висновки експертів, протоколи слідчих дій, інші документи, предмети, що володіють ознаками речових доказів. Проте така позиція не відповідає закону. Як сказано в п. 2 ч. 2 ст. 75, до експатріація неприпустимих доказів відносяться свідчення свідка, який не може вказати джерело своєї обізнаності. У даній нормі під джерелами обізнаності маються на увазі в першу чергу особи, від яких свідок отримав відомості, штраф що відносилися до справи.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Прямі та непрямі докази в кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу