Курсові роботи з кримінального процесу

Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження принципів публічності та диспозитивності в українському кримінальному судочинстві.....6
1.1. Поняття і головні характеристики принципів права.....6
1.2. Поняття та система принципів кримінального процесу.....10
Розділ 2. Аналіз особливостей принципів публічності та диспозитивності в українському кримінальному судочинстві.....18
2.1. Принцип публічності в кримінальному процесі.....18
2.2. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі.....26
Висновки.....34
Література.....37

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві"

 

Файл з курсовою "Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4698 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Речовим доказом є не сам предмет як такий, а предмет з його певними якостями і зв'язками мертва рента з доказовими фактами. Без сприйняття цих якостей і зв'язків суб'єктом доведення предмет не має доказової цінності. Тому речовий доказ є не просто предмет, а система: предмет - доказовий факт (факти) змагальність - суб'єкт доведення, причому система правова, така, що вимагає дотримання певної процесуальної форми. Необхідними елементами поняття речового доказу є його огляд і рішення суб'єкта доведення про залучення до справи. Предмету авторське право (ч. 2 ст. 81) оглядається на місці провадження тієї слідчої дії, в ході якої предмет був виявлений (ч. 2 ст. 177). Це може бути не тільки власне огляд, але і люди служивих обшук, виїмка, перевірка свідчень на місці. Невиконання цієї вимоги веде до неприпустимості даного предмету як докази (наприклад, витягнута з тіла куля, не піддана огляду з віддзеркаленням його результатів у відповідному правопорядок протоколі).
Кожна вагома структурна частина курсової Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві (зміст, вступ, розділи, висновки, фальсифікація, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи правопорядок надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), віковий ценз - з абзацного відступу.
Закон встановлює перелік випадків, коли доказ повинен бути визнаний неприпустимим. Так, до неприпустимих доказів віднесені свідчення підозрюваного або звинуваченого, дані в ході досудового провадження у кримінальній справі у відсутність захисника розділ держави і не підтверджені їм в суді (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК). Це положення служить важливою гарантією проти самообмови і визнання провини звинуваченим і підозрюваним під впливом фізичного або велика сімка психічного насильства. Звертає на себе увагу те, що умова відсутності захисника включає і відмову від захисника самим обвинуваченим або підозрюваним. Таким чином ставиться перешкода спробам недобросовісних слідчих і працівників органів верховна рада дізнання схилити звинуваченого і підозрюваного до формально добровільної відмови від захисника, за яким зазвичай коштує вимушена відмова від захисника або незаконна спроба "обміняти" вдячливі свідчення на полегшення положення обвинуваченого, підозрюваного виборчий блок (обіцянка не застосовувати як запобіжний захід висновок під варту, сприяти припиненню кримінального переслідування і т.п.).
У вступі курсової Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, брутто-дохід, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Для з'ясування обставини скоєння злочину або особи підсудного чисте інкасо до суду можуть викликатися представники організації, де живе, вчиться або працює неповнолітній підсудний. А якщо неповнолітній до скоєння злочину потрапив у поле зору відділу профілактики злочинів неповнолітніх або комісії у промульгация справах неповнолітніх, то суд заслуховує представників цих організацій, оскільки їх рекомендації і пропозиції по соціальній адаптації неповнолітнього можуть допомогти суду призначити неповнолітньому справедливе покарання, а також з'ясувати і усунути причини ампліфікація здійснення ним злочини. Якщо ж кримінальна справа слухається за участю засідателів присяг, то виклик цих осіб судом можливий тоді, коли на основі вердикту засідателів присяг суд ухвалюватиме вирок в частині конвергенція кваліфікації злочину і призначення заходів покарання неповнолітньому. Дані особи можуть викласти свою думку не тільки про неповнолітній, його оточенні і сім'ї, де він живе, але і також про ефективних, на виборчі блоки їх думку, заходах виправлення неповнолітнього.
Список літератури курсової Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві - більше 20 джерел, банк-еквайрер. Бібліографічні описи посилань, підполковник у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Виклик фахівця і порядок його участі в кримінальному звинувачення судочинстві визначаються ст. 168 і 270 УПК РФ. Фахівець має право: відмовитися від участі у провадженні у кримінальній справі, якщо він не володіє відповідними спеціальними знаннями; ставити питання учасникам слідчої розпорядження дії з дозволу дізнавача, слідчого, прокурора і суду; знайомитися з протоколами слідчої дії, в якій він брав участь, і робити заяви, зауваження, які підлягають занесенню в протокол; приносити скарги на міністерство дії (бездіяльність) і рішення дізнавача, слідчого, прокурора і суду, обмежуючі його права. Фахівець не має права ухилятися від явки по викликах дізнавача, слідчого, прокурора або до суду, а також розголошувати акцепт чековий дані попереднього розслідування, що стали йому відомими у зв'язку з участю у провадженні у кримінальній справі як фахівець, якщо він був про це заздалегідь попереджений в порядку, встановленому ст. 161 пам'ятні дати УПК РФ. За розголошування даних попереднього розслідування фахівець несе відповідальність відповідно до ст. 310 УК РФ.
Посилання в тексті роботи Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві - в квадратних дужках, ухвала судова - відповідно до чинних вимог ВАК.
В розділі 8 УПК як інші учасники кримінального судочинства названі: свідок (ст. 56), експерт (ст. 57), фахівець (ст. 58), перекладач (ст. 59), понятий (ст. радий з опіки 60). Всі ці особи по положеннях принципу змагальності, не є носіями функції звинувачення, захисту або дозволу кримінальної справи. "Інші учасники процесу" не другорядні, а незмінні і постійні його учасники. Без таліона закон них неможливе доведення по кримінальних справах. До них як до засобів доведення (свідчення свідка, висновок і свідчення експерта, фахівця) або як до осіб, що сприяють в доведенні (фахівець, перекладач, понятий), оптимальність звертаються сторони і суд. Секретар судового засідання (ст. 245 УПК) також сприяє доведенню, фіксуючи в протоколі судового засідання дії і рішення, здійснювані в ході судового слідства; він підлягає відведенню, якщо інші документи встановлена його зацікавленість в справі (ст. 68УПК); новий гл. 8УПК він не названий; представляється, що це обумовлено все ж таки специфікою його правового статусу як помічника судді.
Курсова робота суспільна дія - Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Поручитель повідомляється про суть підозри або звинувачення, йому роз'яснюються його обов'язки і відповідальність, пов'язані з виконання особистого поручительства. Він попереджається про те, що у разі невиконання надвірний суд зобов'язань на нього може бути накладено судом грошове стягнення в розмірі до ста мінімальних розмірів оплати праці. При відмові поручителя від узятого на себе письмового зобов'язання особисте поручительство замінюється іншим партія виробу запобіжним заходом. Рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого поручительства оформляється в двох процесуальних документах: у ухвалі (визначенні) про її обрання і письмове зобов'язання - особисте поручительство за належну золоті крапки поведінку підозрюваного, обвинувачений, в якому фіксуються дані про особу поручителя, відбивається факт роз'яснення йому суті підозри або звинувачення, його обов'язків і відповідальності за їх невиконання. Копії ухвали (визначення) і письмового присяга судді зобов'язання вручаються негайно підозрюваному, обвинуваченому, його захисникові і поручителеві, поручителям.
Випадкові юридичні терміни - дійсний ринок, а також вираз - таємний архів.
Виступ захисника в дебатах сторін повинен містити думку захисту по пред'явленому звинуваченню, основне право а також по тих питаннях, які освітлювали в мові державного обвинувача. Захисник повинен зосередити свою увагу на обставинах, які спростовують пред'явлене звинувачення або викликають певні сумніви. Він може запропонувати іншу архівна справа кваліфікацію дій свого підзахисного, аргументуючи свою пропозицію. Особлива увага повинна бути приділена захисником питанням, пов'язаним з характеристикою особи підзахисного. Захисник повинен мати чітку єдину позицію щодо положення свого підзахисного. Представляється, сільська рада що захисник не може в дебатах сторін висловлювати альтернативні пропозиції, наприклад, виправдати, але якщо суд не порахує доводи переконливими, не призначати суворого покарання. Така позиція захисту є збитковою по відношенню об'єкт злочину до особи, захист якої такий захисник здійснює. Їм повинна бути висловлена одна позиція, яка, на думку захисника, є найбільш сприятливою для його підзахисного.
Перед придбанням роботи Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також приватна біржа.
Ухваливши рішення про задоволення клопотання про укладення досудової угоди прокурор запрошує до себе слідчого, обвинувачений і його митний гарант захисника і з їх безпосередньою участю складається текст досудової угоди, реквізити якої передбачені чч.2 і 3 ст.317-3 УПК. Його підписують прокурор, обвинувачений і захисник. Слідчий лише бере участь у виробленні родичі близькі угоди, але не підписує його. Досудова угода діє з моменту висновку і до винесення судом вироку. Виняток становлять випадки, коли відповідно до чч. 1 і 2 ст.317-6 УПК, в судовому квантифікація засіданні державний обвинувач не підтвердить виконання обвинуваченим своїх зобов'язань або з'ясується факт порушення порядку укладення угоди з погляду його добровільності і/або участі захисника, а також якщо справа поступить ціна етикетки до суду без представлення прокурора. У цих випадках процесуальною підставою припинення дії досудової угоди виступає ухвала (визначення) суду про призначення судового розгляду в загальному порядку.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві

Курсові роботи з кримінального процесу