Курсові роботи з кримінального процесу

Підозрюваний у кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття та правове становище підозрюваного в кримінальному процесі.....5
Розділ 2. Особливості допиту підозрюваного.....11
2.1. Процесуальні права та обов'язки підозрюваного під час проведення допиту.....11
2.2. Процесуальний порядок проведення допиту підозрюваного.....19
Розділ 3. Оформлення процесу та результатів допиту підозрюваного у матеріалах кримінальної справи.....30
Висновок.....33
Список літературних джерел.....35
Додаток.....37

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Підозрюваний у кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Підозрюваний у кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Підозрюваний у кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4619 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Підозрюваний у кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Цивільний відповідач має право: 1) знати суть позовних вимог і акт обставини, на яких вони засновані; 2) заперечувати проти пред'явленого цивільного позову; 3) давати пояснення і свідчення по суті пред'явленого позову; 4) відмовитися свідчити проти самого себе і своїх близьких родичів, річ круг яких визначений п. 4 ст. 5 КПК. За згодою цивільного відповідача дати свідчення він повинен бути попереджений про те, що його свідчення можуть бути використані як докази у кримінальній бід справі, у тому числі і у разі його подальшої відмови від цих свідчень; 5) надавати свідчення на рідній мові або мові, якою він володіє, і користуватися допомогою перекладача безкоштовно; 6) фетва мати представника; 7) збирати і представляти докази; 8) заявляти клопотання і відведення; 9) знайомитися після закінчення попереднього розслідування з матеріалами кримінальної справи, що відносяться до пред'явленого цивільного позову, і робити жірант з кримінальної справи відповідні виписки, знімати за свій рахунок копії з тих матеріалів кримінальної справи, які стосуються цивільного позову, зокрема з використанням технічних засобів; 10) брати участь в судовому розгляді торги кримінальної справи в судах першої і апеляційної інстанцій; 11) виступати в судових дебатах; 12) приносити скарги на дії (бездіяльність) і рішення дізнавача, слідчого, прокурора, судна в частині, що стосується цивільного сейм позову, і брати участь в їх розгляді судом; 13) знайомитися з протоколом судового засідання і подавати на нього зауваження; 14) оскаржити вирок, визначення або ухвалу суду в частині, що стосується огляд цивільного позову, і брати участь в розгляді скарги вищестоящим судом; 15) знати про принесені у кримінальній справі скарги і уявлення і подавати на них заперечення, якщо вони зачіпають його інтереси. благо
Кожна вагома структурна частина курсової Підозрюваний у кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, мораль, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи досьє надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), гранди - з абзацного відступу.
Відповідно до ч. 3 ст. 259 КПК РФ протокол судового засідання містить наступні відомості: подія 1) місце і дата засідання, час його початку і закінчення; 2) яка кримінальна справа розглядається; 3) найменування і склад суду, дані про секретаря, перекладача, обвинувача, захисника, підсудного, а також про збірка потерпілому, цивільному позивачі, цивільному відповідачі, їх представниках і інших викликаних до суду особах; 4) дані про особу підсудного і про вибрану відносно його запобіжному заходу; 5) дії суду в тому баланс порядку, в якому вони мали місце в ході судового засідання; 6) заяви, заперечення і клопотання осіб, що беруть участь в кримінальній справі; 7) визначення або ухвали, винесені судом без видалення кабала в дорадчу кімнату; 8) визначення або ухвали, винесені судом з видаленням в дорадчу кімнату; 9) відомості про роз'яснення учасникам кримінального судочинства їх прав, обов'язків і відповідальності; 10) докладний зміст свідчень; догана 11) питання, задані допитуваним, і їх відповіді; 12) результати вироблених в судовому засіданні оглядів і інших дій з дослідження доказів; 13) обставини, які учасники кримінального судочинства просять занести в протокол; тварини 14) основний зміст виступів сторін в судових дебатах і останнього слова підсудного; 15) зведення про оголошення вироку і про роз'яснення порядку ознайомлення з протоколом судового засідання і принесення зауважень на індульт нього; 16) відомості про роз'яснення виправданим і засудженим порядку і терміну оскарження вироку, а також про роз'яснення права клопотати про участь в розгляді кримінальної справи судом касаційної інстанції.
У вступі курсової Підозрюваний у кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, новела, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Таким чином, попереднє розслідування можна визначити, як діяльність органів дізнання, дізнавач, слідчого, прокурора по збиранню, перевірці і оцінці доказів, на основі яких встановлюються ті, що мають значення диплом для справи обставини, викривається і притягується як обвинуваченого особа, що скоїла злочин, приймаються заходи по виявленню обставин, що сприяли скоюванню злочинів, приймаються заходи по відшкодуванню збитку, нанесеного злочином. Ця діяльність майордом має своїм призначенням забезпечити захист права і законних інтересів осіб і організацій, потерпілих від злочину, і одночасно захист особи від незаконного і необгрунтованого звинувачення і обмеження її прав і свобод. апеляція Розслідування іменується попереднім тому, що воно передує провадженню в суді, де проводиться судове слідство і ухвалюється від імені держави рішення у справі. Зроблені слідчим виводи про те, що злочин мав завдаток місце, і про особу, що його зробила, є для суду версією звинувачення, яка підлягає безпосередній, всесторонній перевірці в суді в умовах рівності сторін і змагальності. Визнати обвинувачений винним в скоєнні баррістер злочину повноважний тільки суд (ст. 49 Конституції РФ). Очевидно, що попереднє розслідування, проведене в строгій відповідності із законом, забезпечує можливість повного і об'єктивного дослідження обставин справи в судовому засіданні, ухвали полюдье законного і обгрунтованого вироку або іншого рішення у справі.
Список літератури курсової Підозрюваний у кримінальному процесі - більше 20 джерел, ад'юнкт. Бібліографічні описи посилань, ландтаг у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
В даний час особливий порядок судового розгляду має два різновиди, що вельми істотно розрізняються між собою. Введений в 2002 писальне році в російський кримінальний процес особливий порядок судового розгляду є не що інше, як особливу форму судового розгляду, при якій у разі дотримання ряду умов можливе виголошення вироку судом без альменда проведення судового слідства. Умовою застосування особливого порядку судового розгляду виступає згода обвинуваченого з пред'явленим звинуваченням і заява ним відповідного клопотання, а також відсутність заперечень з боку прокурора і потерпілого. Нова корінець форма особливого порядку судового розгляду, введена в кримінальний процес в 2009 році, центр тяжіння переносить в досудові стадії і регулює специфічні відносини, що складаються на попередньому слідстві, коли між обвинуваченим корекція і прокурором поміщена досудова угода про співпрацю, змістом якої виступають дії обвинуваченого із сприяння слідству. В рамках особливого порядку судового розгляду суд також без проведення судового слідства оцінює повноту виконання пагамент обвинуваченим своїх зобов'язань за укладеною угодою і за наслідками цієї оцінки ухвалює звинувачувальний вирок, покарання по якому не може перевищувати половини максимального терміну або розміру найбільш строгого виду покарання, передбаченого кредитор відповідною статтею УК РФ.
Посилання в тексті роботи Підозрюваний у кримінальному процесі - в квадратних дужках, подимщина- відповідно до чинних вимог ВАК.
Разом з цим законодавець постійно шукав виборчі підходи до здійснення клерухиі розслідування кримінальних справ про злочини, що не представляють великої суспільної небезпеки і нескладних у провадженні. Були запропоновані основні напрями реформування законодавства: звільнення слідчого від розслідування найбільш простих кримінальних справ і дача хабара спрощене, в коротші терміни, провадження по ним. В результаті в КПК РСФСР 1923 р. було закріплено принципово нове процесуальне положення: разом з попереднім слідством отримала життя інша самостійна форма попереднього копірайтер розслідування - дізнання у справах, по яких попереднє слідство необов'язкове, тобто дізнання, не передування попередньому слідству, а його замінююче. Це той випадок, коли дізнанням вичерпується все попереднє провадження у кримінальній перегріни справі. Стаття 98 Кодексу запропонувала розрізняти два види дізнання, в залежності тому, проводиться воно у справах, по яких провадження попереднього слідства є обов'язковим, або ж у справах, по яких матеріали маркетинг дізнання можуть служити підставою до переказу обвинуваченого суду без провадження попереднього слідства. Якщо завершений злочин спричиняв за собою покарання, що не перевищує одного року позбавлення волі, органи
Курсова робота імпічмент - Підозрюваний у кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Законом передбачена гарантія проти порушення прав заявника в результаті незаконного або необгрунтованого рішення судді, що розглянув наглядову скаргу гастролер або уявлення. Голова верховного суду республіки, краєвого або обласного суду, суду міста федерального значення, судна автономної області і суду автономного округу, голова окружного або флотського військового суду, Голова Верховного Суду депозитор РФ або його заступники мають право не погодитися з рішенням судді про відмову в задоволенні наглядової скарги або уявлення. В цьому випадку він відміняє таке рішення і виносить ухвалу про облігація збудження наглядового провадження і передачу наглядової скарги або уявлення на розгляд суду наглядової інстанції. Пленумом Верховного Суду РФ дано роз'яснення, що голова суду має право зробити це лише за скаргою консорціум учасників процесу на рішення судді, яким було відмовлено в задоволенні їх наглядової скарги або уявлення. Представляється, проте, що через ревізійний характер наглядового провадження голові суду не можна відмовити в праві логроллінг відміняти ухвалу судді про відмову в задоволенні наглядової скарги або уявлення не тільки по скаргах учасників процесу, але і за власною ініціативою.
Випадкові юридичні терміни - банк ощадний, а також вираз - післяплата.
Другий вид дізнання є самостійне розслідування, що починається з порушення кримінальної справи і завершується ухваленням підсумкових рішень. Таке дізнання проводиться у справах бронювання про менш серйозні злочини з відносно нескладним складом. Дізнання проводиться протягом 20 діб з дня порушення кримінальної справи. Цей термін може бути продовжений прокурором, але не більше ніж на 10 денонсація діб (ч. 3 ст. 223 КПК РФ). Необхідно пам'ятати, що дізнання проводиться по кримінальних справах, вказаних в ч. 3 ст. 150 КПК РФ, що порушуються відносно конкретних осіб. Згідно ст. акцептація 224 КПК РФ, відносно особи, підозрюваної в скоєнні злочину, дізнавач має право порушити перед судом з відома прокурора клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді висновку під варту. Якщо даний легалізація запобіжний захід відносно підозрюваного був вибраний, то звинувачувальний акт складається не пізніше 10 діб з дня висновку підозрюваного під варту. При неможливості скласти звинувачувальний акт в зазначений термін підозрюваному пред'являється явні витрати звинувачення в порядку, встановленому гл. 23 КПК РФ, або даний запобіжний захід відміняється.
Перед придбанням роботи Підозрюваний у кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також маргінальна.
Для правильного дозволу цивільного позову не менш важливий точно встановити місце, час, спосіб і інші елементи події злочину. до закриття Хоча на перший погляд вони ніяк не впливають на результат розгляду цивільного позову, проте також підлягають встановленню і підтвердженню в кожному випадку пред'явлення цивільного позову незалежно від того, чи є інкасо чеків вони обов'язковими ознаками складу інкримінованого обличчю злочину, інакше, чи мають відповідні відомості значення для задоволення цивільного позову (задоволення цивільного позову в рамках кримінального процесу) чи ні. Без встановлення місця, часу, неосудність способу і т.п. неможливо визнавати доведеним факт наявності в реальній дійсності злочину (суспільно небезпечного діяння), як не буде, наприклад, хуліганства поки не встановлено коли, де і яким чином таке здійснене. автореферат Неможливо правильно вирішити цивільний позов також, не встановивши хто винен в настанні несприятливих наслідків. Отже наявність події злочину як елемент предмету цивільного позову за своїм змістом декілька ширше за "подію бажаний попит злочину" - елементу предмету доведення.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Підозрюваний у кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Підозрюваний у кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу