Курсові роботи з кримінального процесу

Підстави та процесуальний порядок призначення експертизи в кримінальній справі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження підстав та процесуального порядку призначення експертизи в кримінальній справі ... 5
1.1. Сутність та види експертизи ... 5
1.2. Підстави призначення і проведення експертизи ... 11
Розділ 2. Процесуальний порядок призначення експертизи в кримінальній справі ... 16
2.1. Постанова про призначення експертизи і формулювання експертного завдання ... 16
2.2. Отримання зразків для порівняльного дослідження ... 18
2.3. Порядок проведення експертизи ... 22
2.4. Висновок і допит експерта ... 26
2.5. Проведення експертизи в суді ... 30
Розділ 3. Правове становище осіб, які беруть участь в експертних відносинах ... 33
3.1. Права і обов'язки осіб, що беруть участь у проведенні експертизи ... 33
3.2. Права та обов'язки експерта ... 36
Висновки ... 40
Література ... 42

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Підстави та процесуальний порядок призначення експертизи в кримінальній справі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Підстави та процесуальний порядок призначення експертизи в кримінальній справі"

Файл з курсовою "Підстави та процесуальний порядок призначення експертизи в кримінальній справі" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  4665 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Призначення експертизи в кримінальній справі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Ці глибокі ідеї видатного ученого, висловлені їм більше ста років тому, не втратили актуальності до цих пір. чин У приведеному положенні органічно пов'язаний зв'язок кримінального і карно-процесуального права, державних початків і інтересів особи. З урахуванням сказаного представляється малопродуктивною спроба завдання кримінального процесу сконцентрувати виключно на захисті права і фіск законних інтересів особи (ст. 6 КПК РФ). Це положення вірне, але воно недостатньо, воно не враховує тих державних завдань, які не можуть не бути присутніми у такої галузі публічного права, беки як карно-процесуальне право і регульоване їм кримінальне судочинство. Кримінальний процес не може виконати своїх завдань, не враховуючи завдань кримінального права. Тим часом в УК РФ підкреслено, що його завданнями є: брак охорона права і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку і суспільної безпеки, навколишнього середовища, конституційного ладу Росії від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також попередження злочинів квиток (ч. 1 ст. 2). Звичайно, вказані завдання матеріального права не можуть бути механічно відтворені в карно-процесуальному законі. Для цього існують відповідні процесуальні засоби. Але безумовно і те, що завдання кримінального пасив процесу не можуть ігнорувати завдання, поставлені державою перед кримінальним правом. Інакше значною мірою не може бути реалізована державна кримінальна політика. Відмітимо, проте, що при рішенні найважливіших поточних в ході провадження агресор у справі процесуальних питань розробники нового КПК РФ не могли не враховувати кримінально-правових передумов вирішення процесуальних проблем. Щоб переконатися в цьому, досить звернутися до положень КПК РФ, що встановлюють: а) кайзер підстави порушення кримінальної справи (ст. 140); би) обставини, що входять в предмет доведення (ст. 73); у) підстави залучення особи як обвинуваченого (ст. 171); г) вимоги, що пред'являються до обвинувального висновку буклет (ст. 220); д) питання, що вирішуються судом при ухвалі вироку (ст. 299) і ін.
Кожна вагома структурна частина курсової Призначення експертизи в кримінальній справі (зміст, вступ, розділи, висновки, карцер, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи бейліф надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), алонж - з абзацного відступу.
За наявності підстав для відведення суддя, прокурор, слідчий, дізнавач, секретар судового засідання, перекладач, експерт, фахівець, захисник, а також представники локаут потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача зобов'язані усунутися від участі у провадженні у кримінальній справі, тобто заявити самовідвід. У випадку якщо вказані особи самі не усуваються від участі у провадженні аварія у кримінальній справі, їм може бути заявлене відведення підозрюваним, обвинуваченим, його законним представником, захисником, а також державним обвинувачем, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або їх представниками. Відведення слідчому, дізнавачу, прокуророві ярмарок може бути заявлене на досудових стадіях процесу у будь-який час аж до напряму кримінальної справи з обвинувальним висновком до суду. Якщо відведення слідчому або дізнавачу заявлене після надходження справи з мігрант обвинувальним висновком прокуророві і той його задовольняє, справа повинна бути повернена прокурором для додаткового розслідування з того моменту, коли виникли підстави для відведення з усуненням даного слідчого або дізнавача від кворум провадження розслідування (п. 7 ч. 2 ст. 37, п. 3 ч. 1 ст. 221). Заява про наявність підстав для відведення слідчого і дізнавача, яке мало місце в період досудового провадження, рамбурс може бути зроблено сторонами також і в судових стадіях процесу, проте це вабить не відведення цих осіб, а обговорення питання про неприпустимість отриманих ними доказів і їх виключення (ч. 2, лізинг 4 ст. 88).
У вступі курсової Призначення експертизи в кримінальній справі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, герцог, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
На підставі ст. 285 КПК РФ протоколи слідчих дій, висновок експерта, даний в ході попереднього розслідування, все інші документи, залучені до батоги кримінальної справи або представлені в судовому засіданні, якщо ці протоколи, висновок і інші документи містять або засвідчують обставини, що мають значення для кримінальної справи, можуть оповістити в ході судового слідства. естуарій Питання про те, чи містять або чи засвідчують такі документи обставини, що мають значення для даної кримінальної справи, вирішується судом в ході судового слідства. Тільки у разі їх оголошення в грузнув залі судового засідання протоколи, висновки і інші документи можуть бути покладені в основу вироку (про цьому див. також п. 1 ст. 273 КПК РФ). Про оголошення протоколів, висновків експертів і детектив інших документів суд виносить визначення або ухвала. Така ухвала (визначення) може бути винесена як по клопотанню сторони, так і за ініціативою самого суду. Визначення або ухвала про оголошення документів указує, промеса повністю або частково оповістився протокол слідчої дії, висновок експерта, даний в ході попереднього розслідування, або інший документ, залучений до кримінальної справи або представлений в судовому засіданні. Якщо документ оповістився частково, психіка в ухвалі (визначенні) необхідно вказати в якій частині він оповістився. Та частина документа, яка не оповістила в ході судового засідання, вважається не дослідженою в ході судового слідства і, відповідно, не саботаж може бути покладена в основу вироку.
Список літератури курсової Призначення експертизи в кримінальній справі - більше 20 джерел, дефіцит. Бібліографічні описи посилань, іпотека у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Висновок експерта - представлені письмово зміст дослідження і виводи по питаннях, поставлених перед експертом особою, ведучим провадження у кримінальній справі, або сторонами катарсис (ч. 1 ст. 80). Висновок експерта як доказ володіє наступними ознаками: а) воно є результатом експертизи, яка призначається за дорученням слідчого, дізнавача або суду і проводиться з дотриманням особливого процесуального колектор порядку, би) виходить від осіб, що володіють спеціальними пізнаннями в тій, що цікавить провадження у даній справі області, в) є підсумком проведення цими особами самостійного дослідження зібраних у справі доказів прописка і інших матеріалів, г) має форму доказу особливого вигляду. Основне завдання експерта - дати відповіді на питання, поставлені йому в ухвалі (визначенні) про призначення експертизи. Проте якщо при провадженні судової дія закону експертизи експерт встановить обставини, які мають значення для кримінальної справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, то він має право вказати на них в своєму висновку (п. 4 аквізітор ч. 3 ст. 57, ч. 2 ст. 204). Експерт дає висновок або на основі безпосереднього дослідження матеріальних об'єктів експертизи, або на основі такого дослідження із залученням відомостей, відомих з матеріалів комерсант справи, або тільки на основі таких відомостей.
Посилання в тексті роботи Призначення експертизи в кримінальній справі - в квадратних дужках, банкомат- відповідно до чинних вимог ВАК.
Підводячи підсумок викладеному, можна констатувати, що карно-процесуальний закон, що діє, не передбачаючи яких-небудь значних правових основ перевірки заяв (повідомлень) про злочини на стадії порушення кримінальної справи, істотно карантин утрудняє її проведення ефективно і без утиску права і законних інтересів осіб, що беруть участь в такій діяльності. Основними засобами встановлення наявності або відсутності підстав до порушення кримінальної справи і конкордат після ухвалення в 2001 р. КПК РФ залишилися способи, вироблені практикою і тривалий час з успіхом що застосовувалися. При цьому широко поширена серед процесуалістів думка про необхідність розширення засобів доведення, велосипед використовуваних на стадії порушення кримінальної справи, за рахунок слідчих дій неспроможно в теоретичному плані, не має опори в чинному законодавстві, а також не обумовлено потребами практики. Підвищення ефективності і якості місництво діяльності на первинній стадії кримінального процесу, на наш погляд, повинне здійснюватися за рахунок розробки і закріплення в законі нових засобів, що вже застосовуються на даній стадії, доведення, які по своїй виготівник суті, порядку провадження і об'єму державного примушення відповідають завданням, що вирішуються на стадії порушення кримінальної справи.
Курсова робота жебрацтво - Призначення експертизи в кримінальній справі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Оскільки провадження допиту зв'язане із застосуванням державного примушення (обов'язок з'явитися на допит, дати переоблік правдиві свідчення, відповідальність за відмову від дачі свідчень і за дачу свідомо помилкових свідчень), допитувана особа відповідно до ухвали Конституційного Суду РФ за скаргою громадянина В.И. Маслова повинне мати право наставник на кваліфіковану юридичну допомогу незалежно від процесуального статусу. У разі допиту свідка таку юридичну допомогу має право надати адвокат, який присутній при допиті. Адвокат, що бере участь у провадженні допиту, екосистема має право давати у присутності слідчого короткі консультації свідкові, ставити з дозволу слідчого питання допитуваним особам, робити письмові зауваження з приводу правильності і повноти записів в протоколі допиту. Слідчий може координатор відвести питання захисника, але зобов'язаний занести відведені питання в протокол (ч. 2 ст. 53 КПК, ч. 5 ст. 189 КПК). У разі допиту потерпілого таку юридичну допомогу надає представник, при вассалітет допиті підозрюваного і звинуваченого - захисник. При допиті свідка адвокат не є ні представником, ні захисником, а суб'єктом, що надає свідкові юридичну допомогу.
Випадкові юридичні терміни - довіритель, а також вираз - ціна франко.
Суд - орган, що здійснює правосуддя, тобто розгляд кримінальних радикалізм справ по суті з дотриманням процесуальної форми в судовому засіданні, що має право застосовувати заходи державного примушення. Виходячи з сенсу п. 50 ст. 5 КПК правосуддям є також і діяльність депортація суду, здійснювана в судових засіданнях в досудовому провадженні у кримінальній справі. Слід зазначити, що трактування правосуддя як будь-якій діяльності суду, що протікає в судових засіданнях, в науці є неоднозначною. Традиційне оскарження розуміння кримінального правосуддя - зв'язується з діяльністю суду по розгляду справи по суті із застосуванням норми матеріального права до конкретних обставин, з рішенням питання про винність і відповідальність'. Останнім часом юрисконсульт активно аргументується і протилежна позиція про правосуддя як процесуальну діяльність суду по розгляду і вирішенню будь-яких конфліктів в правовій сфері життя суспільства, у тому числі і в ході досудового производства-. вовки-вівці Проте і в цьому випадку діяльність суду по розгляду питань про дачу дозволу на провадження окремих процесуальних дій в ході досудового провадження до поняття правосуддя віднести важко.
Перед придбанням роботи Призначення експертизи в кримінальній справі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також дітовбивство.
Для цілей забезпечення безпеки потерпілого, його представника, свідка, їх близьких родичів, родичів і близьких осіб годувальник слідчий має право в протоколі слідчої дії, в якій вони беруть участь, не наводити дані про їх особу. В цьому випадку слідчий з відома керівника слідчого органу виносить ухвалу, в діловодство якій висловлюються причини ухвалення рішення про збереження в таємниці цих даних, указується псевдонім учасника слідчої дії і приводиться зразок його підписи, які він використовуватиме в протоколах слідчих дій, проведених з експлікация його участю. Ухвала поміщається в конверт, який після цього опечатується і залучається до кримінальної справи. У випадках, що не терплять зволікання, вказана слідча дія може бути проведена на підставі ухвали період хвилі слідчого про збереження в таємниці даних про особу учасника слідчої дії без отримання згоди керівника слідчого органу. В даному випадку ухвала слідчого передається керівникові слідчого органу для перевірки його законності норма праці і обгрунтованості негайно при появі для цього реальної можливості.

Отримати курсову
Підстави та процесуальний порядок призначення експертизи в кримінальній справі

Курсові роботи з кримінального процесу