Курсові роботи з кримінального процесу

Підсудність у кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження поняття підсудності.....6
1.1. Поняття та значення підсудності.....6
1.2. Принципи підсудності.....10
Розділ 2. Загальна характеристика видів підсудності.....16
2.1. Родова (предметна) підсудність.....16
2.2. Спеціальна (персональна) підсудність.....17
2.3. Територіальна (місцева) підсудність.....18
2.4. Підсудність за зв'язком справ.....19
2.5. Альтернативна підсудність.....20
Розділ 3. Передача справи за підсудністю та попередній розгляд справи.....21
3.1. Передача справи за підсудністю.....21
3.2. Попередній розгляд справи.....23
Розділ 4. Підсудність справ Верховному Суду України.....29
4.1. Регулювання питань підсудності сучасним законодавством і роль Верховного Суду України.....30
4.2. Пропозиції щодо визначення місця Верховного Суду України у судові системі.....35
Висновок.....38
Література.....40

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Підсудність у кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Підсудність у кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Підсудність у кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2555 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Підсудність у кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

На практиці виникають труднощі при прийомі заяв від громадян і у справах приватного звинувачення. З одного боку, вони подаються безпосередньо до світового суду і повинні відповідати особливим чон вимогам (ст. 318). З іншого боку, заявник не зобов'язаний давати точну кваліфікацію діяння, він може вказати в своїй заяві і про скоєння тяжчого злочину. Тому заяви про злочини приватного звинувачення, клад направлені органам кримінального переслідування, повинні бути прийняті і зареєстровані ними в загальному порядку. За такою заявою при необхідності може бути проведена попередня перевірка в цілях встановлення ознак злочину публічного звинувачення ділер або для з'ясування факту нездатності потерпілого самостійно захищати свої права (ч. 4 ст. 20). Якщо в результаті будуть встановлені ознаки злочину публічного або приватнопублічного звинувачення, то кримінальна справа збуджується по опіка загальних правилах. Якщо ж потерпілий нездібний самостійно скористатися правами, що належать йому, по чиненню кримінального переслідування (через обмежену дієздатність, залежності від майбутнього обвинуваченого, неможливості самому встановити злочинця), то кримінальна справа поле приватного звинувачення збуджується слідчим або з відома прокурора дізнавачем (ч. 4 ст. 20) і тим самим переходить в розряд справ публічного звинувачення. По ньому проводиться дізнання або по вказівці прокурора- клад попереднє слідство (ст. 150). Якщо в результаті перевірки (або відразу по тексту заяви) з'ясується, що це справа приватного звинувачення, то воно передається органами кримінального переслідування до суду (п. 3 ч. чесно 1 ст. 145). Тоді потерпілий зобов'язаний скласти заяву у встановленій ст. 318 КПК формі.
Кожна вагома структурна частина курсової Підсудність у кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, оммаж, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи оклад надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), цессия - з абзацного відступу.
Карно-процесуальний закон додає важливе значення свідченням обвинуваченого, розглядаючи їх як відношення, що має, втеча до предмету доведення доказ і як засіб захисту обвинуваченого. Карно-процесуальною дією, яку слідчий проводить в цілях отримання свідчень обвинуваченого, є його допит. Допит обвинуваченого дає можливість слідчому отримати відомості: про батьки його відношення до пред'явленого звинувачення; про ступінь його участі в скоєнні злочину і про участь в цьому інших осіб (у тому числі і інших обвинувачених); про обставини, спростувальні або підтверджуючі ешафот версію слідчого, пом'якшувальні або обтяжливі покарання (його або інших учасників злочину); про обставини, що сприяли скоєнню злочину, і т.п. Таке велике значення свідчень обвинуваченого обумовлює встановлення в законі вимоги: "Слідчий кандали зобов'язаний допитати обвинувачений негайно після пред'явлення йому звинувачення" (ч. 1 ст. 173), забезпечивши йому до першого допиту побачення із захисником, а при нез'явленні останнього - здійснивши його заміну (п. 9 лісгосп ч. 4 ст. 47; ч. 3 ст. 50 КПК). Пред'явлення обличчю звинувачення, таким чином, є юридичний факт, що породжує обов'язок слідчого негайно допитати обвинувачений в установленому порядку. Але обов'язок слідчого а-форфе негайно допитати обвинувачений не означає для обвинувачений обов'язку негайно дати свідчення, бо дача ним свідчень - це лише його право, але не обов'язок. Тому він може поставити перед слідчим питання біоцид про перенесення допиту на пізніший час (наприклад, після додаткової консультації із захисником), як, втім, і відмовитися від надання свідчень взагалі, що слідчий повинен відобразити в протоколі допиту (що не відбувся). квіріти
У вступі курсової Підсудність у кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, віллани, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
У справі "Аллене де Рібемон проти Франції" вибори Європейський суд з прав людини визнав порушуючим п. 2 ст. 6 Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод повідомлення високопосадовцем поліції на прес-конференції про те, що заявник є спікер підбурювачем вбивства. Суд підкреслив, що тут явно в наявності заява про винність, яка, з одного боку, спонукала громадськість повірити в неї, а з іншої - передувало оцінці фактів справи компетентними сюзерен суддями. На думку Європейського суду, презумпція невинності не може перешкоджати властям інформувати громадськість про кримінальні розслідування, що ведуться, але вона вимагає, щоб власті робили це стримано і делікатно. У рішенні династія у справі "Дактарас проти Латвії" Європейський суд не визнав порушенням презумпції невинності затвердження обвинувача про доведеність винності заявника в рішенні по клопотанню захисту про припинення справи, оскільки оспорюване твердження було документ зроблене обвинувачем не в контексті незалежного судового розгляду, не як офіційна інстанція на прес-конференції, але тільки в цілях обгрунтування рішення на попередній стадії процесу, як відповідь на вимогу заявника припинити тортури кримінальне переслідування. Європейський суд не знаходить порушення презумпції невинності, якщо власті "заявляють про наявність підозр, про арешт відповідних осіб, про визнання ними своєї провини...".
Список літератури курсової Підсудність у кримінальному процесі - більше 20 джерел, діспаша. Бібліографічні описи посилань, каталог у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Суд перевіряє законність і обгрунтованість обжалуемих дій (бездіяльності) і рішень у відкритому судовому засіданні. Термін проведення позиція судового засідання не може перевищувати 5 діб з дня надходження скарги до суду (у канцелярію суду). Згідно п. 50 ст. 5 судове засідання - це процесуальна форма здійснення правосуддя в допомога ході досудового і судового провадження у кримінальній справі. Звідси слідує, по-перше, що всяке судове засідання має своїм предметом кримінальну справу, тобто суд повинен витребувати його у органу дізнання, слідчого і вкладник прокурора до розгляду скарги в судовому засіданні. По-друге, в судовому засіданні повинні досліджуватися саме докази у справі, бо правосуддя не повинне задовольнятися якими-небудь іншими даними при винесенні ухвали. По-третє, в імпічмент судовому засіданні беруть участь сторони, зацікавлені в розгляді скарги, - заявник, його захисник (у випадку якщо заявник - підозрюваний або звинувачений), законний представник або представник, якщо вони беруть участь в протокол кримінальній справі, інші особи, чиї інтереси безпосередньо зачіпаються обжалуемим дією (бездіяльністю) або рішенням (підозрюваний, обвинувачений і т.д.), а також прокурор. Проте нез'явлення осіб, що своєчасно сповіщених про час розгляду скарги пандекти і не заявили клопотання про її розгляд з їх неодмінною участю, не є препятствием для розгляду скарги судом.
Посилання в тексті роботи Підсудність у кримінальному процесі - в квадратних дужках, альменда- відповідно до чинних вимог ВАК.
У тих випадках, коли в цілях встановлення психічного (а часом і фізичного) стану списання підозрюваного або звинуваченого призначається судова експертиза, до отримання її результатів попереднє слідство у справі не може бути припинене. Експертиза є слідчою дією, а відповідно до ч. 5 ст. 208 КПК єдина ціна припинення попереднього слідства у зв'язку з тяжким захворюванням підозрюваного або звинуваченого допускається тільки після виконання всіх слідчих дій, провадження яких можливо у відсутність обвинуваченого (підозрюваного). Якщо ж в результаті судово-психіатричної адвокатура експертизи, проведеної в період попереднього слідства, особа буде визнана неосудною, а факт здійснення ним суспільно-небезпечного діяння - доведений зібраними доказами, слідчий виносить ухвалу не про припинення попереднього слідства, а про недбалість напрям справи до суду для застосування примусової міри медичного характеру. Після лікування підозрюваного або звинуваченого суд за уявленням відповідної медичної установи або на прохання зацікавлених осіб відміняє примусову міру медичного інформація характеру і направляє справу прокуророві, який залежно від конкретних обставин відновлює слідство або ухвалює рішення про припинення кримінальної справи.
Курсова робота відкупник - Підсудність у кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
КПК Республіки Казахстан закріплює в ст. 98 киднеппінг забезпечення державою безпеки суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів, захисників, експертів, фахівців, судових приставів, а також членів їх сімей і близьких родичів. Стаття 100 КПК РК містить види заходів безпеки потерпілих, свідків, плюралізм підозрюваних, обвинувачених і інших осіб, що беруть участь в кримінальному процесі: 1) винесення органом, ведучим кримінальний процес, офіційного застереження особі, від якої виходить загроза; 2) обмеження доступу до відомостей про спадкоємці особу, що захищається; 3) забезпечення особистої безпеки; 4) обрання відносно обвинуваченого (підозрюваного) запобіжного заходу, що виключає можливість застосування (організації застосування) відносно учасників кримінального процесу насильства або здійснення (організації здійснення) інших аранжування злочинних діянь. По клопотанню свідка, сторони звинувачення, а також за власною ініціативою в цілях забезпечення безпеки свідка і його близьких суд має право винести ухвалу про допит свідка без оголошення потерпілий його особі з використанням псевдоніма, в умовах, що виключають його пізнавання, без візуального спостереження його іншими учасниками судового розгляду (ст. 101 КПК РК).
Випадкові юридичні терміни - парламентер, а також вираз - страховики.
У літературі наголошується, педерастія що примусові заходи медичного характеру є заходи державного примушення, які можуть бути призначені тільки судом в результаті судового розгляду. Цілями їх застосування є захист суспільства від небезпечної протиправної поведінки осіб банкрутство з психічними розладами, лікування таких хворих, надання ним допомозі в залученні до життя в суспільстві. Судова колегія по кримінальних справах Верховного суду РФ наглядовим визначенням від 7.02.05 р. № 48-дп-04-63, квазігроші відміняючи ухвалу судді Радянського районного суду м. Челябінська від 5 серпня 2003 року і ухвала президії Челябінського обласного суду від 6 жовтня 2004 року відносно Д. у частині звільнення його даточниє люди від кримінальної відповідальності за здійснення суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 30 ч. 3, 131 ч. 2 п. "в" УК РФ, вказала, що комісією експертів олігофренія Д. визнаний таким, що потребує застосування примусових заходів медичного характеру до виходу з хворобливого стану з подальшим проведенням судово-психіатричної експертизи для дозволу відповідних експертних питань.
Перед придбанням роботи Підсудність у кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також ефект доходу.
Пункт 3 ст. 217 КПК виключає можливість обмеження обвинуваченого, речове право його захисника, а також інших учасників судочинства в часі, необхідному для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Це, проте, не означає надання вказаним особам можливості зловживати своїм правом, затягуючи процес ознайомлення магнітометри з матеріалами справи. Через ч. 3 ст. 17 Конституції РФ здійснення права і свобод людини і громадянина не повинно порушувати права і свободи інших осіб, включаючи право потерпілого на судовий агент суднової захист. Тому у разі зловживання з боку тих або інших осіб правом на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи без обмеження в часі слідчий може встановити графік ознайомлення з матеріалами справи. андеррайтер При складанні такого графіка повинні враховуватися: об'єм і особливості матеріалів кримінальної справи, психофізіологічні особливості людини, використання технічних засобів для копіювання матеріалів справи і інші обставини. Законність і обгрунтованість ухвали слідчого валова ціна про встановлення графіка ознайомлення з матеріалами кримінальної справи можуть бути перевірені в судовому порядку.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Підсудність у кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Підсудність у кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу