Курсові роботи з кримінального процесу

Реабілітація в кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження реабілітації в кримінальному процесі.....5
1.1. Поняття та значення реабілітації в кримінальному процесі.....5
1.2. Підстави реабілітації.....8
Розділ 2. Характеристика особливостей реабілітації в кримінальному процесі.....18
2.1. Заходи реабілітації.....18
2.2. Порядок реабілітації.....24
Висновки.....30
Література.....32

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Реабілітація в кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Реабілітація в кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Реабілітація в кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4670 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Реабілітація в кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Фактичні дані, отримані при допиті обвинуваченого, слідчий фіксує в яма протоколі його допиту, який складається з дотриманням загальних (ст. 166, 167 КПК) і спеціальних правил (ст. 190 КПК). У протоколі допиту указуються прізвище, ім'я і по батькові обвинуваченого, час і фікх місце його народження, громадянство, освіта, рід занять, судимість, дані про вживані технічні засоби і інші відомості, які виявляться необхідними по обставинах справи. Свідчення обвинуваченого заносяться в протокол в першій особі лаж і по можливості дослівно. Питання і відповіді на них записуються в тій послідовності, яка мала місце в ході допиту (ч. 2 ст. 190 КПК). У протокол записуються всі питання, зокрема бони відведені слідчим або що залишилися без відповіді, з вказівкою мотивів відведення або відмови. Складений за підсумками допиту протокол пред'являється обвинуваченому і його захисникові для прочитання. Він може бути прочитаний слідчим бонус за наявності на те прохання обвинуваченого. Обвинувачений і його захисник при цьому має право вимагати внесення до протоколу доповнень і поправок, які підлягають занесенню в протокол. У протоколі повинно бути пара відмічено, чи прочитаний він слідчим або обвинуваченим. Своїм підписом обвинувачений засвідчує правильність запису його свідчень. При цьому він ставить підпис на кожній сторінці протоколу. Після внесення доповнень до протоколу він рендж знов підписується особами, що беруть участь в допиті. Внесені до протоколу зміни і виправлення повинні бути обумовлені і засвідчені підписами вказаних осіб (ч. 6-8 ст. 190 КПК). Про складання обвинуваченим прево в ході допиту схем або планів наголошується в протоколі; вони упевняються слідчим і обвинуваченим, а потім додаються до протоколу допиту (ч. 5 ст. 190 КПК). Якщо обвинувачений відмовляється підписати протокол чинник допиту, про це робиться відмітка в протоколі, що завіряється підписом слідчого, а також підписами захисника, законного представника, представника (ч. 1 ст. 167, ч. 9 ст. 190 КПК). Застосування звукозапису при робот допиті обвинуваченого здійснюється і оформляється відповідно до загальних правил, встановлених законом (ч. 3 ст. 190 КПК).
Кожна вагома структурна частина курсової Реабілітація в кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, вирок, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи надра надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), прима - з абзацного відступу.
При відповіді на друге питання важливо пам'ятати, що розрізняють дію закону в часі, в просторі і по особах. Дія закону в часі визначається тим, що при улуси провадженні у кримінальній справі застосовується карно-процесуальний закон, що діє під час провадження відповідної процесуальної дії або ухвалення процесуального рішення (ст. 4 КПК РФ). Це положення має практичний сенс лише при роббері зміні закону у момент провадження у справі, коли виникає конкуренція старого і нового законів. При цьому потрібно мати на увазі, що на відміну від кримінального карно-процесуальний закон не має зворотної бакуфу сили навіть у разі встановлення ним яких-небудь пільг або зняття обмежень для учасників процесу. Дія закону в просторі визначається "принципом грунту", тобто територіальним принципом. Це означає, що незалежно від місця маніяк скоєння злочину провадження по кримінальних справах на території Росії здійснюється на підставі карно-процесуального законодавства. Норми КПК РФ застосовуються також при провадженні у кримінальній справі про злочин, здійснений на повітряному, морському паспорт або річковому судні, що знаходиться за межами території Росії під прапором Російської Федерації, якщо вказане судно приписане до порту РФ (ст. 2 КПК РФ). Дія закону з осіб визначається за патрон загальним правилом, порядок провадження для всіх однаковий. Виключення робляться для неповнолітніх і осіб, що мають фізичні і психічні недоліки, і деяких інших учасників процесу, захист інтересів яких вимагає надання ним корнер додаткових гарантій.
У вступі курсової Реабілітація в кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, валюта, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Ці риси дізнання як початкового етапу процесу зберігалися в російському дореволюційному законодавстві. За радянських часів (КПК РРФСР 1922 р., 1923 р.) дізнання стало замінювати попереднє слідство по нескладних кримінальних справах, оптація а в період масових репресій - фактично і у справах про політичні злочини. КПК РРФСР 1960 р. закріплював два різновиди дізнання: 1) у справах, по яких обов'язкове провадження попереднього слідства воркфер (класичне дізнання, що передувало попередньому слідству, - ст. 119); 2) у справах, по яких провадження попереднього слідства необов'язкове (дізнання "замість слідства" - ст. 120). Проте роль першого (класичною) різновиду дізнання сільрада як початкового етапу розслідування на практиці поступово зменшувалася, і по КПК РФ вона замість дізнання стала називатися "виконання невідкладних слідчих дій органом дізнання у справах, по яких провадження попереднього слідства відмова обов'язкове" (п. 2 ч. 2 ст. 40, ст. 157). Тому по КПК РФ дізнання не має різновидів і є лише "дізнанням замість слідства". Як і раніше, воно проводиться після порушення біженець кримінальної справи і тому зв'язане з можливістю застосування заходів процесуального примушення. В той же час дізнання до певної міри стало наступником такого інституту КПК РСФСР 1960 р., як протокольна форма петиція досудової підготовки матеріалів (ст. 414-416), від якої дізнання успадкувало деякі риси спрощеної процесуальної форми (скорочені терміни, відсутність інституту притягнення як обвинуваченого і ін.).
Список літератури курсової Реабілітація в кримінальному процесі - більше 20 джерел, каторга. Бібліографічні описи посилань, оборона у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
У ч. 3 ст. 47 КПК РФ особливо виділене право обвинуваченого захищати свої права і законні інтереси і мати достатньо часу і можливість для підготовки до захисту. Слід мати гарантія на увазі, що право обвинуваченого на захист - це ширше за своїм змістом право, ніж можливість особи користуватися допомогою захисника. Всі права, закріплені в ч. 4 ст. 47 КПК РФ, колектив по суті є конкретизацією його права на захист. Так, обвинувачений має право: 1) знати, в чому він звинувачується; 2) отримати копію ухвали про залучення його як обвинувачений, копію ухвали про дерогация застосування до нього запобіжного заходу, копію обвинувального висновку або звинувачувального акту; 3) заперечувати проти звинувачення, надавати свідчення по пред'явленому йому звинуваченню або відмовитися від надання свідчень (за згодою обвинуваченого дати абдікация свідчення він повинен бути попереджений про те, що його свідчення можуть бути використані як докази у кримінальній справі, у тому числі і при його подальшій відмові від цих свідчень, за контанго винятком випадку, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 75 КПК РФ, тобто за ситуації, коли обвинувачений дав свідчення в ході досудового провадження у відсутність захисника, включаючи випадки відмови від захисника, фахівець якщо він не підтвердив ці свідчення в суді); 4) представляти докази.
Посилання в тексті роботи Реабілітація в кримінальному процесі - в квадратних дужках, субсидія- відповідно до чинних вимог ВАК.
У гл. 6 КПК слідчий віднесений до учасників процесу з боку звинувачення, проте це не означає, що його діяльність по виявленню обставин справи епанагога носить односторонній звинувачувальний характер. Він зобов'язаний здійснювати всі слідчі і інші процесуальні дії, направлені не тільки на розкриття злочину і кримінальне переслідування особи, що його зробила, але і на виявлення страдники всіх інших обставин, що мають значення у справі, слідчий зобов'язаний забезпечити права всіх учасників процесу, зокрема підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача і ін. Це витікає із ст. 6 КПК, в праймеріз рівній мірі що вимагає забезпечення як захисту права і законних інтересів осіб, потерпілих від злочину, так і захисту особи від незаконного і необгрунтованого звинувачення, обмеження її прав і свобод. Такий інтерцесія обов'язок слідчого витікає з вимоги ст. 73 КПК, де сказано, що у справі повинні бути доведені не тільки подія злочину, винність особи в його здійсненні, обтяжливі обставини, але і обставини, кооптація що характеризують особу обвинуваченого, характер і розмір шкоди, заподіяної злочином, а також обставини, злочинність, що виключають, і караність діяння, пом'якшувальні покарання, можуть спричинити за собою звільнення від кримінальної відповідальності і інстанція покарання.
Курсова робота працівник - Реабілітація в кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Обвинувальний висновок має важливе юридичне значення. Воно визначає межі судового розгляду як відносно осіб, так і відносно предмету звинувачення. Цей акт дозволяє обвинуваченому своєчасно підготуватися муніципії до участі в судовому розгляді. Воно систематизує всі матеріали попереднього розслідування і визначає межі судового розгляду. Виклад державним обвинувачем на початку судового наслідку звинувачення (ст. 273 КПК) або вступна заява абсентеїзм (ст. 335 КПК) повинні бути засновані на обвинувальному висновку. Обвинувальний висновок повинен містити наступні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові обвинуваченого (обвинувачених), дані про їх особу, істота звинувачення з викладом місця бор чорний і часу скоєння злочину, його способів, мотивів, наслідків і інших обставин, що мають значення для справи, юридичне формулювання звинувачення з вказівкою пункту, частини, статті УК, перелік доказів, що як підтверджуючих губернатор звинувачення, так і приводяться стороною захисту, обставин, пом'якшувальних і обтяжливих покарання, дані про потерпілому, характері і розмірі шкоди. Виклад всіх обставин справи підкріплюється посиланням на томи і листи кримінальної справи. хуліганство
Випадкові юридичні терміни - душогубство, а також вираз - детермінізм.
При вивченні змісту ст. 239 КПК слід мати на увазі наступні обставини. По-перше, перелік рішень, які повинні бути відображені у відповідній ухвалі, валютні зони не носить, на жаль, вичерпного характеру. Так, не вказано, що суд повинен вирішити питання про розподіл карно-процесуальних витрат, про долю цивільного позову. По-друге, вказівка процесуального закону на дозвіл суддею питань, інквізиція пов'язаних з відміною накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення і контролю і запису телефонних і інших переговорів, є очевидним непорозумінням. Річ у тому, що перераховані дії належать до слідчих, провадження яких латентність врегульоване відповідно ст. 185 і 186 КПК. У цих нормах достатньо чітко встановлено, що арешт на поштово-телеграфні відправлення відміняється, а контроль і запис телефонних і інших переговорів припиняються, якщо в довіреність них відпала необхідність, але не пізніше за закінчення попереднього розслідування у кримінальній справі. Оскільки попереднє розслідування завершується складанням обвинувального висновку або звинувачувального акту, у стадії призначення судового засідання ці слідчі імпаундмент дії не можуть бути проведені у даній справі.
Перед придбанням роботи Реабілітація в кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також масштаб цін.
Ухвала про припинення справи по вказаних підставах приймається судом в результаті повного дослідження і оцінки всіх зібраних у справі доказів. У нім висловлюються виводи суду тактична дія про здійснення неповнолітнім злочини невеликої або середньої тяжкості, підстави для застосування до нього примусових заходів виховної дії, а також доказу того, що він може бути виправлений без застосування кримінального покарання. інтерпеляція Якщо суд ухвалив рішення про застосування до неповнолітнього такої примусової міри виховної дії при ухвалі вироку, то мотиви застосування примусових заходів виховної дії і звільнення неповнолітнього від покарання висловлюються в агломерація резолютивній частині вироку. Суд може призначити неповнолітньому одну з чотирьох або одночасні декілька примусових заходів виховної дії, передбачених в ч. 2 ст. 90 УК РФ. Суд визначає тривалість їх терміну, козачий круг грунтуючись на даних про особу винного і всі інші обставини справи. В усякому разі цей термін повинен бути розумним і достатнім для виправлення неповнолітнього.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Реабілітація в кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Реабілітація в кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу