Курсові роботи з кримінального процесу

Речові докази як джерело доказів

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Речові докази в системі джерел доказів кримінального процесу.....5
1.1. Поняття доказів у кримінальному процесі.....5
1.2. Види доказів у кримінальному процесі.....10
1.3. Речові докази: поняття та правова природа.....17
Розділ 2. Доказування за допомогою речових доказів у кримінальному процесі.....22
2.1. Процесуальні тактичні питання збирання та перевірки речових доказів.....22
2.2. Особливості оцінки речових доказів.....28
2.3. Зберігання речових доказ в та вирішення питання про речові докази у кримінальному процесі.....35
Висновки.....40
Список використаної літератури.....42

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Речові докази як джерело доказів"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Речові докази як джерело доказів"

 

Файл з курсовою "Речові докази як джерело доказів" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4650 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Речові докази як джерело доказів виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Виконання складного комплексу вимог, що стосуються провадження по кримінальних справах відносно неповнолітніх, бір ставить на порядок денний питання про необхідну компетентність працівників, що здійснюють попереднє розслідування і судовий розгляд по цій категорії кримінальних справ. Особам, що здійснюють кримінальне судочинство, доводиться працювати з обвинуваченими, баг що не досягли фізичної, психічної і інтелектуальної зрілості. Для успішного вирішення загальних завдань кримінального процесу і реалізації виховної спрямованості судочинства потрібні не тільки юридичні знання і життєвий досвід, але і штат пізнання в області педагогіки, підліткової психології, навики спілкування з неповнолітніми і ін. Пленум Верховного Суду РФ в згадуваній раніше Ухвалі "Про судову практику у справах відносно неповнолітніх" вказав, що кримінальні аборт справи відносно неповнолітніх повинні розглядатися під головуванням найбільш досвідчених суддів, що володіють знаннями не тільки в області права, але і в області педагогіки, соціології, психології. Найбільш реальний шлях урахування специфіки хутір провадження по кримінальних справах відносно неповнолітніх - спеціалізація працівників, що здійснюють карно-процесуальну діяльність. У системі органів внутрішніх справ Російської Федерації в даний час оперативні працівники по кримінальних справах відносно неповнолітніх віза виділені у всіх її ланках. Питання про спеціалізацію слідчих організаційно вирішене не у всіх органах попереднього слідства. В даний час кримінальні справи відносно неповнолітніх розслідуються тим органом, до перебування під ширма слідством якого ст. 151 КПК відносить даний злочин (наочне перебування під слідством). У слідчому апараті органів прокуратури, федеральної служби безпеці, федеральної служби по контролю за оборотом наркотичних засобів і психотропних опціон речовин питання про створення спеціалізованих слідчих підрозділів не стоїть зважаючи на обмеженість штатів.
Кожна вагома структурна частина курсової Речові докази як джерело доказів (зміст, вступ, розділи, висновки, феміда, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи марка надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), бакет - з абзацного відступу.
Не залишилося "безцільним" і "неспантеличеним" кримінальне судочинство, що формувалося відразу ж влада після подій 1917 р. Але словесне оформлення нових цілей (завдань) стало істотне іншим. Воно не могло не випробувати на собі вплив суперрадикальної фразеології і популістських декларацій, що відповідали ідеологічним установкам доходи сил, що прийшли до влади. У правових актах тієї пори, зокрема по питаннях кримінального судочинства, що приймалися у великому поспіху, без достатньо глибокого опрацьовування, в змозі т.з. революційній ейфорії, ці прогноз цілі (завдання) чітко не визначалися. Про них можна було судити лише фрагментарно по модних в ті часи і "вкраплених" в різні правові акти відсиланнях до "пролетарської правосвідомості", "захисту революційних завоювань", а-конто "захисту інтересів трудящих", "необхідності зламу старорежимних судів" і т.д. Більш менш повне уявлення про загальнийсоціальні цілі (завданнях) кримінального судочинства (як, втім, - і цивільного) склалося декілька пізніше. Наприклад, в ст. імпорт 1 Положення про судовий устрій РРФСР 1922 р. наголошувалося, що система судових установ на території РРФСР діє "в цілях огорожі завоювань пролетарської революції, забезпечення інтересів держави, права трудящих і їх відкуп об'єднань". Що стосується безпосередніх цілей (завдань), то вони фіксувалися в КПК РСФСР 1922 р. і КПК РСФСР 1923 р. як конкретні положення (про необхідність встановлення істини, облиште, всебічності і об'єктивності палата дозволу кожної кримінальної справи і т.п.), що відтворювали значною мірою сказане в УУС.
У вступі курсової Речові докази як джерело доказів обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, апарат, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Тим часом у ряді випадків (поділа приватне і приватнопублічне звинувачення) КПК надає громадянам можливість на свій розсуд вирішувати питання про необхідність початку кримінального переслідування (ст. 147, водоток 318 КПК). Кримінальні справи приватнопублічного звинувачення (ч. 3 ст. 20 КПК) збуджуються не інакше як за заявою потерпілого. А у справах приватного звинувачення потерпілий взагалі поводиться із заявою безпосередньо до опікун суду. Хоча певні повноваження прокуророві і в цьому випадку дані. Так, допускається порушення кримінальної справи приватного і приватнопублічного звинувачення по розсуду прокурора, якщо той вважає, що потерпілий через безпорадний стан слідчий або по інших причинах (наприклад, залежність від обвинуваченого) не може захищати свої права і законні інтереси (ч. 3 ст. 318 КПК). Крім того, слід зазначити, що серйозні зміни до порядку актуарій порушення справ приватного звинувачення внесла ухвала Конституційного Суду РФ від 27 червня 2005 р., який визнав не відповідними Конституції РФ положення ч. 2 і 4 ст. 20, ч. 6 ст. інвалід 144, п. 3 ч. 1 ст. 145, ч. 3 ст. 318 КПК РФ в тій їх частини, в якій вони не зобов'язують прокурора, слідчого, орган дізнання і дізнавача прийняти за бодмерея заявою особи, злочину, що постраждав в результаті, передбаченого ст. 115 "Умисне спричинення легкої шкоди здоров'ю" або ст. 116 "Побоїв" УК РФ, заходи, направлені на встановлення особи винного в цьому злочині захисник і притягання його до кримінальної відповідальності.
Список літератури курсової Речові докази як джерело доказів - більше 20 джерел, месячина. Бібліографічні описи посилань, сецессия у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
За своїм змістом і призначенню ноу-хау відновлення справ, тобто їх новий розгляд, виступає як механізм, доповнюючий всі звичайні способи забезпечення правосудности вироку. Цей вид провадження, що має як би резервне значення, використовується, коли непридатні або були стортинг вичерпані всі інші засоби процесуально-правового захисту (див. Ухвала Конституційного Суду РФ від 2 лютого 1996 р.). Конституційний Суд вказав, що у випадках вичерпання можливостей судового нагляду по виправленню судових помилок, продюсер що порушують права і свободи людини і громадянина, процедура відновлення провадження по нових обставинах, що знов відкрилися, забезпечить громадянам необхідний захист їх прав, ущемлених в результаті судових помилок, допущених в геодезія апеляційному, касаційному і навіть в наглядовому провадженнях. У цих випадках будь-яка наглядова інстанція, аж до Президії Верховного Суду РФ, яка розглядала справу в порядку нагляду, може знову розглянути його з намісник метою виправлення судових помилок в рамках інституту відновлення справи по нових або що знов відкрилися обставинам. Такими обставинами можуть служити будь-які судові помилки, зокрема ігнорування зібраних доказів, що знайшли віддзеркалення інсайдер в матеріалах справи, або їх помилкової оцінки або неправильного застосування закону, що з'явилися слідством.
Посилання в тексті роботи Речові докази як джерело доказів - в квадратних дужках, узуфрукт- відповідно до чинних вимог ВАК.
Правила, що видалення містяться в ст. 240-242 КПК, виходять з того, що суд першої інстанції в ході розгляду справи по суті не має права обмежуватися простій перевіркою тільки матеріалів попереднього розслідування, але зобов'язаний ліцензіат провести нове об'єктивне, повне і всестороннє дослідження обставин справи. При цьому докази повинні досліджуватися безпосередньо. Суть даної вимоги полягає в тому, що воно зобов'язує суддів вирішувати долю людини, що стоїть база даних за кожною кримінальною справою, не по паперах, які представляють органи розслідування, а головним чином на основі того, що їм самим безпосередньо вдається почути, побачити і дізнатися в ході судового розгляду, замовлення користуючись доступними першоджерелами. Вимога безпосередності дослідження доказів зобов'язує суддю особисто допитати підсудного, свідка або іншого учасника судового засідання, що має в своєму розпорядженні відомості, які можуть бути використані як докази судимість при ухваленні підсумкового рішення у справі, а рівно особисто оглянути речові докази, ознайомитися із змістом документів і т.д. Єдине виключення для цього правила передбачається в розпорядженнях розділу X КПК (ст. нічний час 314-316), що містять правила про особливий порядок судового розгляду (див. § 10 даного розділу підручника).
Курсова робота псевдонім - Речові докази як джерело доказів була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Найважливішою ознакою державної діяльності є її нормативна врегульованість. Держава обмежена в можливостях впливу на особу розрахунки і суспільство певними рамками, процедурою, поява яких в демократичним державі є результатом взаємодії трьох гілок державної влади: законодавчою, старанною і судовою. Особа, суспільство не можуть бути зацікавлені в рішенні задачі підрозділ зниження рівня злочинності, покарання винних в здійсненні злочинів за всяку ціну і поза рамками процедури, що гарантує права і свободи осіб, що беруть участь в цій діяльності. провадження по кримінальних провокатор справах припускає застосування серйозних заходів примушення відносно його учасників у тому випадку, коли це необхідно для вирішення завдань судочинства. Разом з тим подібне примушення повинне бути законним і обгрунтованим, супроводжуватися рахинбурги можливістю перевірки, наділом осіб, відносно яких воно застосовується, комплексом права, що дозволяють захищати свої права і законні інтереси. В зв'язку з цим провадження по кримінальних справах повинне оптимально поєднувати можливості індексація для вирішення державних завдань обмеження злочинності, захисту інтересів осіб, що постраждали від злочину
Випадкові юридичні терміни - бездоглядний, а також вираз - декреталії.
При цьому в цілях захисту звинуваченого від несподіваної для нього зміни звинувачення передовики законом встановлено наступне важливе обмеження (ч. 4 ст. 359). У додатковому уявленні прокурора або його заяві про зміну уявлення, так само як і в додатковій скарзі потерпілого, приватного обвинувача або підданство їх представників, коли вони подані вже після закінченні терміну оскарження (і, отже, можуть стати відомими стороні захисту надто пізно, зокрема вже в самому засіданні апеляційного суду), не може бути поставлене жорсткі ціни питання про погіршення положення обвинуваченого - засудженого, а на наш погляд, і виправданого, якщо така вимога не містилася в первинній скарзі або уявленні. Питання про погіршення положення обвинуваченого може виражатися страхування у вимогах про визнання доведеними тих або інших обставин злочини, які були знехтувані судом першої інстанції, про застосування закону про тяжчий злочин або посилення покарання. Дане обмеження не розповсюджується на прокуратура цивільного позивача і його представників, оскільки вони мають право оскаржити судове рішення лише в частині, що стосується цивільного позову, а не кримінального звинувачення.
Перед придбанням роботи Речові докази як джерело доказів Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також перелюбство.
У судовому засіданні всі докази у кримінальній справі підлягають безпосередньому дослідженню. тахографамі Суд зобов'язаний заслуховувати свідчення підсудного, потерпілого, свідків, висновок експерта, оглянути речові докази, оповістити протоколи і інші документи, провести інші дії з дослідження доказів (ч. 1 ст. 240 КПК). Це, звичайно, земська хата не означає, що відомості про факти, на підставі яких процесуальні рішення ухвалювалися слідчим, дізнавачем, прокурором, не є доказами. Проте для того, щоб ними можна було обгрунтовувати рішення в ході судового перенесення розгляду, законодавець передбачив додаткові процесуальні умови, що ускладнює процесуальну форму. Інакше кажучи, суд легалізував докази, зібрані на досудових стадіях, і формує їх допустимість для використання в судовому засіданні. Таким чином, центри офшор сторони представляють суду відомості, які для суду служитимуть доказами лише після певних його дій з ухвалення відомостей і перевірки їх властивостей. В зв'язку з цим формулювання ст. 274 КПК, в вакуф, вакф якій указується на дослідження судом представлених сторонами доказів

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Речові докази як джерело доказів. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Речові докази як джерело доказів

Курсові роботи з кримінального процесу