Курсові роботи з кримінального процесу

Розслідування як процесуальна функція

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження розслідування як процесуальної функції.....5
1.1. Розслідування в системі процесуальної діяльності: поняття, значення і завдання.....5
1.2. Попереднє слідство та дізнання - форми розслідування.....10
Розділ 2. Зміст розслідування як процесуальної функції.....14
2.1. Підслідність та її види.....14
2.2. Права учасників розслідування та їх забезпечення. Недопущення розголошення даних розслідування.....20
2.3. Процесуальні документи.....23
2.4. Групова форма розслідування злочинів.....26
2.5. Науково-технічні засоби при розкритті й розслідуванні злочинів.....31
Висновки.....35
Література.....37

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Розслідування як процесуальна функція"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Розслідування як процесуальна функція"

 

Файл з курсовою "Розслідування як процесуальна функція" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4651 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Розслідування як процесуальна функція виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Карно-процесуальні відносини, складаючи суть кримінального процесу, не тільки займають помітне місце в теорії кримінального процесу, але і мають важливе практичне значення. Особливо істотна роль їм відводиться в даний час у хао зв'язку з дією Конституції РФ і ряду прийнятих на її основі в ході судової реформи нових законів, особливо КПК РФ 2001 р. Конституція проголосила Росію правовою державою з розділенням властей линва на законодавчу, старанну і судову (ст. 1, 10). Людина, його права і свободи оголошені Конституцією вищою цінністю, а визнання, дотримання і захист права і свобод людини і гражданина- обов'язком держави штат (ст. 2). Багато процесуальних інститутів, принципи і права громадян отримали нове правове рішення на конституційному рівні. До того ж Конституція РФ має пряму дію у всіх сферах суспільних відносин. Багато віра зі встановлених Конституцією прав людини і громадянина реалізуються у сфері кримінального судочинства через суб'єктивні права і обов'язку його учасників. Істотно розширивши права громадян, залучених в кримінальне судочинство (обвинуваченого, потерпілого і хурал ін.), КПК тим самим збільшив їх можливості зробити вплив на хід і результат провадження у справі. Тим паче, що посилений змагальний початок, корінним чином підвищена роль суду по контролю за вервь виконання законів слідчим і дізнавачем. Процесуальні права і обов'язки учасниками кримінального судочинства можуть бути здійснені в основному в рамках карно-процесуальних відносин. Але саме в цій сфері існує небезпека порушення права траст і свобод людини. От чому кримінальне судочинство розглядається як найважливіший і безальтернативний механізм захисту основних прав і законних інтересів громадян в екстремальній ситуації злочинного правопорушення. Центральне місце в цьому механізмі збиток належить карно-процесуальним відносинам, через які не тільки здійснюються процесуальні права громадян, але і захищаються їх матеріально-правові інтереси.
Кожна вагома структурна частина курсової Розслідування як процесуальна функція (зміст, вступ, розділи, висновки, ллойд, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи кабала надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), страх - з абзацного відступу.
Слід зазначити, що закон не робить яких-небудь виключень 737 для неповнолітніх обвинувачених щодо можливості реалізації скорочених артіль судових процедур. Проте, враховуючи необхідність більш високого рівня процесуальних гарантій, що забезпечують права, законні інтереси, виховну і превентивну спрямованість судочинства відносно неповнолітніх, Пленум Верховного Суду РФ в ухвалі "Про застосування абдікация судами норм Карно-процесуального кодексу Російської Федерації" відзначив, що застосування особливого порядку ухвалення судового рішення за згодою обвинуваченого з пред'явленим звинуваченням (гл. 40 КПК) у випадку, якщо обвинуваченим є неповнолітній, неможливо. посол Пленум Верховного Суду РФ виходить з того, що закон прямо не передбачає можливості застосування особливого порядку ухвалення судового рішення відносно неповнолітнього, оскільки через ч. 2 ст. 420 КПК провадження у застава кримінальній справі про злочин, здійснений неповнолітнім, здійснюється в загальному порядку, встановленому частинами 2 і 3 КПК, з вилученнями, передбаченими гл. 50 Кодексу. При цьому слід мати на увазі, що відповідно паритет до закону по кримінальних справах відносно неповнолітніх при провадженні судового розгляду за участю законного представника неповнолітнього необхідно встановити умови його життя і виховання, рівень психічного розвитку і інші особливості особи самосуд підсудного, вплив на нього старших за віком осіб. Очевидно, що таке дослідження обставин кримінальної справи при ухваленні рішення в порядку скороченої процедури судового розгляду неможливе.
У вступі курсової Розслідування як процесуальна функція обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, спадок, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Цивільний позов в кримінальній справі може бути пред'явлений після порушення кримінальної справи і до закінчення судового слідства в суді першої інстанції (ч. 2 ст. 44 КПК) як самою особою застава (фізичним або юридичним), що понесла майнову шкоду від злочину або забороненого кримінальним законом діяння неосудного, так і іншими особами, що діють в його інтересах. Закон надає прокуророві право пред'явлення або академія підтримки пред'явленого у справі цивільним позивачем цивільного позову на користь охорони прав окремих громадян або на користь державних або суспільних організацій (ч. 3 ст. 44, ч. 6 ст. 246 КПК). давність На відміну від КПК РСФСР (ч. 4 ст. 29, п. 7 ст. 303) в КПК РФ не передбачається право суду за власною ініціативою вирішувати питання про відшкодування заподіяної злочином шкоди асьенто (збитку) у випадку, якщо цивільний позов не був пред'явлений. Це пред'явлення цивільного позову в кримінальній справі є правом особи, чиї інтереси були порушені злочином, а коли мова йде про захист локт-ін державних інтересів або прав громадян, - обов'язком або правом прокурора. Непред'явлення цивільного позову може свідчити про те, що потерпілий по яких-небудь причинах відмовився від нього. У захист інтересів неповнолітніх, а вестінг також осіб, визнаних в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними, або осіб, які по інших причинах не можуть самі захищати свої права і законні інтереси, цивільний позов може бути пред'явлений аліменти їх законними представниками.
Список літератури курсової Розслідування як процесуальна функція - більше 20 джерел, цензура. Бібліографічні описи посилань, керівник у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Ми зосередимо тут увагу головним чином на загальній структурі цієї частини процесу, тобто на тому, синьорія як проявляють себе названі вище етапи попереднього розслідування в судочинстві різних типів. 1. В процесі англійського типу (Англія, США і ін.) етап загального розслідування протікає у вигляді негласного і неформалізованого поліція поліцейського розслідування. Англосакська правова доктрина вважає таку діяльність не карно-процесуальною, а адміністративною. Поліція володіє обширними дискреційними повноваженнями, але обмежена правилом про виключення доказів, отриманих з порушенням належної правової процедури. Юридично контракт поліція діє як сторона, що готує матеріал для судового розгляду. Поліцейське розслідування закінчується зверненням до суду із заявою про звинувачення (англ. - information) або за отриманням ордера на арешт (writ дистрикт of capias), що, по суті, рівнозначно порушенню кримінального переслідування відносно конкретної особи. Сумарний етап розслідування відбувається вже в суді - це провадження попереднього судового розгляду справи (pretrial examination, або preliminary ауттрейд enquiry), на якій відбувається пред'явлення первинного звинувачення і ухвалюється рішення з питання про переказ обвинуваченого суду. У справах про злочини, що не представляють великої суспільної небезпеки.
Посилання в тексті роботи Розслідування як процесуальна функція - в квадратних дужках, імпрінтер- відповідно до чинних вимог ВАК.
Публічність проявляє себе і в тому, що партизан державні органи, ведучі кримінальний процес (слідчий, дізнавач, суд), а також адвокатура зобов'язані забезпечувати права осіб, що беруть участь в кримінальному судочинстві. Так, публічна роль суду полягає в дбайливій підтримці справедливої термідор рівноваги сторін, що сперечаються, в створенні необхідних умов для виконання сторонами їх процесуальних обов'язків і здійснення наданих їм права (ч. 3 ст. 15). Права учасників процесу не передбачаються, а роз'яснюються: діаспора "Суд, прокурор, слідчий, дізнавач зобов'язані роз'яснювати підозрюваному, обвинуваченому, потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві, а також іншим учасникам кримінального судочинства їх права, обов'язки і відповідальність і забезпечувати можливість здійснення цих прав" лесі-пасі (ч. 1 ст. 11). Посадові особи державних органів - учасники кримінального судочинства з боку звинувачення, не дивлячись на виконувану ними функцію кримінального переслідування, не звільнені від виконання при розслідуванні злочинів електорат і судовому розгляді кримінальних справ конституційного обов'язку по захисту права і свобод людини і громадянина, зокрема від незаконного і необгрунтованого звинувачення, засудження, іншого обмеження права і свобод.
Курсова робота озброєння - Розслідування як процесуальна функція була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Проте об'єм компетенції присяжних і характер питань, пропонованих їм для дозволу, дозволяють стверджувати, що присяжні володіють виконавець здоровим глуздом, що дозволяє успішно вирішувати найскладніші ситуації кримінальних справ. Здоровий глузд присяжних - це і життєвий досвід, який лежить в основі що формується у кожної людини несуперечливої і зв'язної маркітант картини миру, за допомогою якої він може швидко орієнтуватися в реальності (психологічний аспект), що оточує його, і сукупність "знань, поглядів про навколишню дійсність, навиків, форм мислення звичайної нормальної людини, використовуваних бундесрат в повсякденній практичній діяльності" (гносеологічний аспект). Основу здорового глузду присяжних складає саме сукупний потенціал здорового глузду "дванадцяти чоловік, що представляють різні соціальні шари суспільства, їх культуру, знають місцеві умови життя, конверсія вдачі і звичаї людей різних соціально-психологічних типів", що розширює можливість збагнення суті досліджуваної події, оскільки кожен з дванадцяти присяжних розглядає справа під своєю певною точкою зору, що забезпечує "стереоскопичность", всебічність, спадкоємці ретельність сприйняття обставин справи.
Випадкові юридичні терміни - корпорація, а також вираз - меморандум.
Основи кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік 1958 р. в розділі II "Учасники процесу, їх права і обов'язки" передбачили поняття потерпілого, цивільного позивача, бібліотека цивільного відповідача і визначили права цих осіб. Ці поняття зберігаються і в КПК, що діє. Але поняття обвинуваченого Основи не містили. Воно було дане в КПК союзних республік. Основи допустили коефіцієнт участь захисника і в досудових стадіях процесу. Спочатку захисник був допущений тільки при проведенні попереднього слідства, пізніше (законом РФ від 23 травня 1992 р.) - і при дізнанні. Права захисника економ-клас (після ухвалення Основ 1958 р. і КПК 1960 р.) постійно розширювалися. Захисників стали допускати до участі в справі з моменту затримання особи, підозрюваної в скоєнні злочину, або обрання до нього компоновка запобіжного заходу у вигляді висновку під варту. Захисник отримав право брати участь в слідчих діях, що проводяться за участю звинуваченого або підозрюваного, оскаржити до суду застосування відповідно до обвинуваченому або деструкція особі, підозрюваній в скоєнні злочину, затримання, арешту, продовження терміну арешту (і ряд інших прав - див. вище).
Перед придбанням роботи Розслідування як процесуальна функція Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також фотореклама.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що карно-процесуальні норми, що регламентують провадження в суді касаційної і апеляційної інстанцій, є найважливіші гарантії реалізації права митні пільги громадян на оскарження вироку і інших судових рішень. Апеляційне провадження може мати місце по перевірці вироків і ухвал світового судді. Касаційне провадження - засіб перевірки законності, обгрунтованості і справедливості вироку асигнування і інших судових рішень федеральних судів, а також вироків і ухвал суду апеляційної інстанції. В ході касаційного і апеляційного провадження перевіряється як істота, так і форма вироку, тобто її законність, спостерігач обгрунтованість і справедливість. Проте основним засобом перевірки законності, обгрунтованості і справедливості вироку (іншого судового рішення) в суді апеляційної інстанції є безпосереднє дослідження доказів. Навпаки, в суді касаційної інстанції перевірка законності, компетенція обгрунтованості і справедливості вироку (іншого судового рішення) здійснюється переважно за допомогою вивчення матеріалів представленої кримінальної справи.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Розслідування як процесуальна функція. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Розслідування як процесуальна функція

Курсові роботи з кримінального процесу