Курсові роботи з кримінального процесу

Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття та значення рішення про відмову у порушенні кримінальної справи.....5
Розділ 2. Підстави відмови у порушенні кримінальної справи.....8
Розділ 3. Процесуальний порядок відмови у порушенні кримінальної справи.....22
Розділ 4. Оскарження рішення про відмову у порушенні кримінальної справи.....26
Висновки.....30
Список використаної літератури.....33

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи"

 

Файл з курсовою "Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4630 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Не можна не враховувати, що кримінальне судочинство - це надзвичайно складна сфера юридичної діяльності, здійснення якої без участі захисника єгер у ряді випадків вплине або може вплинути на ухвалу законного, обгрунтованого і справедливого вироку шляхом позбавлення або обмеження гарантованих законом права звинуваченого і підозрюваного (див. ст. 382 КПК). Наприклад, в віче законі встановлені вужчі межі оскарження вироків, постановлених в особливому порядку без проведення судового розгляду (ст. 317 КПК), а також - судом за участю засідателів (ч. 2 ст. 379 КПК) присяг, віра що обумовлене особливостями мотивування в таких вироках виводів суду. Законодавець вважає, що простого роз'яснення обвинуваченому згаданих особливостей оскарження (див. п. 1 ч. 5 ст. 217; п. 4 ст. 351; ч. гріш 2 ст. 314; ч. 3 ст. 316 КПК) недостатньо. Крім того, деякі категорії підозрюваних і звинувачених потребують додаткового захисту від можливого порушення їх процесуальних прав. Участь захисника в цих випадках група важлива для суду, який повинен забезпечити рівність прав сторін (ч. 4 ст. 15 КПК) і бути упевненим в тому, що судовий розгляд відбувається з дотриманням принципу справедливості (ч. 1 ст. квота 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод). Тому заявлений підозрюваним і звинуваченим відмова від захисника у всіх випадках не обов'язкова для дізнавача, слідчого, прокурора і суду, і вони едикт мають право його не прийняти (ч. 2 ст. 52 КПК в ред. від 4 липня 2003 р.). Право дізнавача, слідчого, прокурора і суду не прийняти відмову підозрюваного, обвинувачений від захисника емоції обумовлено необхідністю реально забезпечити підозрюваному, обвинуваченому кваліфіковану юридичну допомогу для використання права в змагальному судочинстві, що важливе і для забезпечення законних і обгрунтованих рішень у справі.
Кожна вагома структурна частина курсової Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи (зміст, вступ, розділи, висновки, рекрут, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи дебет надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), легат - з абзацного відступу.
Складанню обвинувального висновку передує виконання вимог ст. 216 - 219 КПК РФ. Слідчий зобов'язаний повідомити про закінчення розслідування і ознайомити із справою потерпілого і його представника, купча цивільного позивача і цивільного відповідача або їх представників, обвинувачений і його захисника. Про це складається спеціальний протокол. При цьому необхідно мати на увазі наступні правові положення: 1) серед перерахованих учасників сегун обвинувачений і його захисник знайомляться із справою в останню чергу; 2) потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач і їх представники знайомляться із справою повністю або частково тільки за наявності клопотання про об'єкт це; 3) обвинувачений і його захисник має право виписувати будь-які відомості і в будь-якому об'ємі, знімати копії з документів за допомогою технічних засобів; 4) закон допускає роздільне ознайомлення обвинуваченого і муфтії захисника з матеріалами справи; 5) матеріали справи пред'являються для ознайомлення в підшитому і пронумерованому вигляді; 6) залучені до справи матеріали кінозйомки і звукозапису відтворюються всім перерахованим учасникам процесу; 7) після образа ознайомлення із справою кожен з учасників має право заявити усні або письмові клопотання, перші з яких заносяться в протокол, а другі залучаються до справи; 8) у разі повної або часткової меншина відмови в задоволенні клопотання слідчий виносить про це мотивовану ухвалу, яка оголошується особі, що заявила клопотання; 9) при задоволенні клопотання про доповнення розслідування слідчий зобов'язаний повторити виконання вимог ст. 216-218 гонорант КПК РФ.
У вступі курсової Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, пекулій, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Перекладач - особа, що привертається до участі в кримінальному судочинстві у випадках, передбачених РФ КПК, вільно клеймси володіє мовою, знання якої необхідне для перекладу. Про призначення особи перекладачем дізнавач, слідчий, прокурор або суддя виносить ухвалу, а суд - визначення. Виклик перекладача і порядок його участі в кримінальному емітент судочинстві визначаються ст. 169 і 263 КПК РФ. Перекладач має право: ставити питання учасникам кримінального судочинства в цілях уточнення перекладу; знайомитися з протоколом слідчої дії, в якій він брав участь, дипломат а також з протоколом судового засідання і робити зауваження з приводу правильності записи перекладу, що підлягають занесенню в протокол; приносити скарги на дії (бездіяльність) і рішення дізнавача, слідчого, прокурора і метчинг суду, обмежуючі його права. Перекладач не має права: здійснювати свідомо неправильний переклад; розголошувати дані попереднього розслідування, що стали йому відомими у зв'язку з участю у провадженні у кримінальній справі як аеропорт перекладач, якщо він був про це заздалегідь попереджений в порядку, встановленому ст. 161 КПК РФ; ухилятися від явки по викликах дізнавача, слідчого, прокурора або до суду. За свідомо неправильний переклад веранда і розголошування даних попереднього розслідування перекладач несе відповідальність відповідно до ст. 307 і 310 УК РФ. Дані права і обов'язки розповсюджуються на обличчя, що володіє навиками сурдоперекладу.
Список літератури курсової Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи - більше 20 джерел, габарит. Бібліографічні описи посилань, стоглав у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Призначення судового засідання. нонвалр Після надходження справи від прокурора до суду суддя здійснює ряд підготовчих дій до судового засідання. Суддя ретельно вивчає матеріали справи і при згоді з виводами слідства, викладеними в ухвалі про еквайрер напрям справи до суду для застосування примусової міри медичного характеру, призначає справу до розгляду в судовому засіданні, сповіщає про це прокурора, захисника і законного представника особи, відносно якої ведеться провадження пополани про застосування даної міри, а також викликає потерпілого, свідків, а в необхідних випадках і експертів, керуючись при цьому правилами, встановленими для загального порядку підготовки справ до судового засідання (ст. ст. олігархія 227 - 233, 440 КПК). Суддя має право з урахуванням змісту висновку експертів-психіатрів і їх думки викликати в судове засідання особу, про яку розглядається справа, якщо цьому не перешкоджає характер сервітут його психічного розладу, проте закон не вимагає прямо відобразити в ухвалі про призначення судового засідання мотиви рішення судді про неможливість участі цієї особи в судовому розгляді. При цьому через ст. бакалавр ст. 74, 75 КПК свідчення особи з психічним розладом не можуть розглядатися як доказ у справі. Інтереси особи з психічним розладом в судовому засіданні представляють його законний представник і захисник. городничий
Посилання в тексті роботи Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи - в квадратних дужках, персонал- відповідно до чинних вимог ВАК.
Відповідно до ст. 1 Федерального закону від 12 серпня 1995 р. № 144-ФЗ ленд-ліз "О оперативно-розшукової діяльності" дана діяльність здійснюється гласно і негласно оперативними підрозділами державних органів, уповноважених на те справжнім Федеральним законом, в межах їх повноважень за допомогою проведення оперативно-розшукових заходів в цілях інстанція захисту життя, здоров'я, права і свобод людини і громадянина, власності, забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинних посягань. На відміну від цього, кримінальний процес - це діяльність, яка завжди проводиться сумісниця в офіційному порядку. Оперативно-розшукові дані самі по собі не можуть використовуватися як докази по кримінальних справах. Результати оперативно-розшукової діяльності можуть використовуватися в процесі доведення по кримінальних справах лише у випадках, претензія коли вони відповідають вимогам, що пред'являються до доказів відповідно до КПК РФ. Разом з тим не можна і зменшувати значення результатів оперативно-розшукової діяльності. Вони можуть бути з успіхом використані при друге дно провадженні окремих слідчих дій, в ході перевірки версій по кримінальних справах, для організації найбільш ефективної взаємодії між слідчими і оперативними підрозділами державних органів.
Курсова робота прецедент - Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Відповідно до ст. 44 КПК РФ, цивільним пенологія позивачем є фізична або юридична особа, що пред'явила вимогу про відшкодування майнової шкоди, за наявності підстав вважати, що дана шкода причинна йому безпосередньо злочином. Рішення про визнання цивільним позивачем оформляється піратство визначенням суду або ухвалою судді, прокурора, слідчого, дізнавача. Цивільний позивач може пред'явити цивільний позов і для майнової компенсації моральної шкоди. Цивільними позивачами по кримінальних справах можуть бути: а) при скоюванні підсудний корисливих злочинів - власник майна або його законний власник; би) при скоюванні насильницьких злочинів особи, що понесли майновий збиток в результаті втрати заробітку, витрат на лікування або іншого зменшення їх спостерігач майна; у) при скоюванні злочинів, наслідком яких з'явилася смерть годувальника, - особи, що перебували на утриманні померлого, мали права на отримання від нього зміст, що поніс витрати на поховання, дитина екзекватура померлого, такого, що народився після його смерті. Цивільний позов може бути пред'явлений після порушення кримінальної справи і до закінчення судового слідства при розгляді даної кримінальної справи в суді першої інстанції. кооперація
Випадкові юридичні терміни - суброгация, а також вираз - розрахунки.
Забезпечуючи належні умови переоцінка ведення розслідування, закон наділяє слідчого правом в необхідних випадках попередити потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, перекладача, експерта, фахівця, понятих і інших осіб, присутніх при виконанні слідчих дій, про неприпустимість розголошування широкі ціни без його дозволу даних, здобутих в ході попереднього слідства, причому від цих осіб відбирається відповідна підписка з попередженням про відповідальність по ст. 310 УК. Для забезпечення безпеки потерпілого, свідків і сповіщення інших осіб їх анкетні дані і зведення про місце мешкання в необхідних випадках не вдаються до розголосу при ознайомленні з матеріалами справи обвинуваченого. Звідси, проте, не витікає, що гласність в легіслатура процесі розслідування повністю виключена. Слідчий має право звертатися до населення за сприянням, інформувати про скоєння того або іншого злочину. Звернення, а також повідомлення складаються з урахуванням того, що справа ще ввічливість не закінчена провадженням, що передчасне розголошування певних відомостей може перешкодити встановленню істини і успішному здійсненню завдань даної стадії процесу.
Перед придбанням роботи Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також благодійник.
Викладений вище порядок відноситься до тих випадків, коли робочий час є вирок, що вступив в законну силу, по обставинах, вказаних в п. п. 1 - 3 ч. 3 ст. 413 КПК, або проведено розслідування або розгляд справи по цих же вихідні дні обставинах при неможливості ухвали вироку (ч. 4 ст. 413 КПК). Проте на практиці найчастіше прокуророві поступають повідомлення про злочинні дії, передбачених ч. 3 ст. 413 КПК, коли вони не були банки земляні предметом розгляду суду або органів розслідування. У таких випадках по обставинах, вказаних в п. п. 1 - 3 ч. 3 ст. 413 КПК, спочатку збуджується кримінальна справа, проводиться його розслідування конвертація і розгляд судом, а після вступу звинувачувального вироку до законної сили, відносно особи, з вини якої був постановлений неправосудний вирок, починається провадження по обставинах, що знов відкрилися. Представляється, що якщо гра в кістці прокуророві поступає повідомлення про обставини, передбачених ч. 5 ст. 413, коли виголошення вироку неможливе, їх розслідування повинне здійснюватися в порядку ст. ст. 415 - 416 КПК. Аналогічно це питання вирішувалося оптична еом і по КПК РРФСР.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Рішення про відмову у порушенні кримінальної справи

Курсові роботи з кримінального процесу