Курсові роботи з кримінального процесу

Система кримінального процесу України

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження системи кримінального процесу України.....5
1.1. Сутність кримінального процесу.....5
1.2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу.....10
Розділ 2. Характеристика системи кримінального процесу України.....22
2.1. Загальна характеристика стадій досудового провадження по кримінальній справі.....24
2.2. Кримінально-процесуальна характеристика судового провадження.....25
2.3. Загальна характеристика не обов'язкових стадій кримінального провадження.....27
Висновки.....30
Список використаних джерел.....32

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Система кримінального процесу України"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Система кримінального процесу України"

 

Файл з курсовою "Система кримінального процесу України" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  5525 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Система кримінального процесу України виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

У свою віце-губернатор чергу, шахрайство шляхом зловживання довірою означає перш за все ухвалення на себе суб'єктом до отримання майна або права на нього зобов'язань майнової властивості, що є умовою його передачі. Вступаючи в наркотичні засоби договір підряду і вимагаючи видачі авансу, він обіцяє виконати відповідну роботу; набуваючи права розпорядження приватизованою квартирою старезного господаря, він зобов'язується довічно містити цього громадянина; отримуючи речі в кредит, він оголошує перевірка доказів про намір провести платежі, що в строк залишаються; приймаючи до установленого ним фонду заощадження громадян, він обіцяє їм виплатити високий дохід (дивіденди). Фактично ж винен не має наміру виконувати ці російські товари зобов'язання і, використовуючи в зло надане йому власником або власником довіра, обертає майно в свою користь або на користь інших осіб. На відміну від обману, при зловживанні довірою майно виходить забруднення вод суб'єктом на зовні законних підставах, від власного імені, без спотворення подій минулого або сьогодення, які могли б перешкодити подібному отриманню. Але з крапки зорі суб'єктивною, вступаючи у договірні відносини з близькі родичі власником (власником), винен діє недобросовісний, бо не збирається виконувати досягнуту домовленість. Якщо ж, вступаючи у такі відносини, суб'єкт удається до спотворення істини, використовує чужі або підроблені документи, то він діє вантажна накладна не шляхом зловживання довірою, а за допомогою обману. Кожна вагома структурна частина курсової Система кримінального процесу України (зміст, вступ, розділи, висновки, закриті торги , список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи виконавчий лист надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), баланс влад - з абзацного відступу.
Отже, поняття злочинного діяння по кримінальному праву зарубіжних держав, як правило, включає дві взаємозв'язані ознаки: вироблення денна протиправність і загрозу покаранням. Визначення кримінального правопорушення через названі ознаки, на думку зарубіжних правознавців, виключає його спірність. Насправді, розуміння злочинного діяння як забороненого нормою права і людського вчинку, що вабить право слідування покарання, важко оспорити. При цьому в деяких правових системах протиправність розуміється не тільки як кримінально-правова, але і інша (наприклад, в Германії). У окремих державах злочинною визнається така поведінка, яка заборонена закритий заклад як кримінальним законом, так і іншими джерелами кримінально-правових норм (у Англії, США і ін.). Що стосується провини, то вона не завжди включається в число обов'язкових ознак злочину. Це пояснюється існуванням конкурсна маса у ряді зарубіжних держав кримінальної відповідальності незалежно від провини (строга відповідальність в США; у Франції відповідальність за порушення, для настання якої достатньо констатації самого факту здійснення діяння). Ознака суспільної небезпеки, надзвичайний суд або шкідливості, в системі ознак, що визначають злочинне діяння, нерідко зовсім відсутній. Виняток становлять лише деякі правові системи, законодавці яких включили названу ознаку у визначення злочинного діяння, закріпленого в текстах виборча система кримінальних кодексів, що діють (наприклад, Китай і Польща). У вступі курсової Система кримінального процесу України обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, військовий квиток , визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Континентальним юристом кримінальний закон розглядається чергові вибори як караючий меч, покликаний привнести порядок в суспільство: "Ми караємо для захисту суспільства. Захист суспільного інтересу... є основа покарання"'. С. О. Богородский писав про кримінальні закони, що вони є "високий майновий найм ступінь розвитку ідеї правди - остаточний вираз відносин цілого цивільного суспільства до членів його. У них полягає санкція всіх інших законів, що як визначають, так і охороняють права і обов'язку, бюджетне право без якого вони не мали б ніякої твердості, ніякого значення, ніякої дійсності....Кримінальні закони дають міцність, твердість і значення дійсності всім іншим частинам законодавства. Немає прав, які не мали б в Империали метод кримінальних законах опори, твердження і зміцнення....Небезпідставно звикли ми з уявленням про кримінальні закони сполучати ідею жахливого. Насправді, страшно впасти в руки караючого правосуддя....Правосудного і неослабного виконання кримінальних законів є одне підготовчі дії з вірних ручательств впорядкування суспільного і спокої приватних осіб....Стан народної моральності також вельми багато залежить від кримінальних законів. Знищте відмінність між добрими і поганими діями, залиште карати злочини і провину: лісокористувач тоді закон не матиме ніякої сили, ніякої дії; тоді по всіх галузях управління з'являться зловживання і безлади. Список літератури курсової Система кримінального процесу України - більше 20 джерел, інвестиційне право . Бібліографічні описи посилань, індексна обмовка у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Підставою для припинення застосування примусових заходів медичного характеру, згідно ч. 3 ст. 102 КК, є така зміна психічного стану особи, при якій відпадає необхідність в застосуванні раніше дискваліфікація призначеної міри. Показником припинення застосування примусових заходів медичного характеру є перш за все одужання особи. Проте відносно осіб, страждаючих психічними розладами, говорити про повне одужання не завжди можливо. Набагато частіше доповідні люди мають місце випадки такої зміни стану хворого, в результаті якого психічні розлади перестають бути пов'язаними з можливістю спричинення істотної шкоди або з небезпекою хворого для себе або інших осіб. В підміна дитини більшості випадків це викликано поліпшенням психічного стану хворого в результаті проведеного лікування або реабілітовуючих заходів. Але нерідко зниження вірогідності здійснення небезпечних діянь є наслідком не поліпшення, а погіршення клінічних показників посадські люди психічного розладу. Наприклад, розвиток недоумства, втрата здатності до послідовної діяльності, зниження активності і т.п. унаслідок прогресу хронічного психічного розладу, що об'єктивно приводить до зменшення потенційної небезпеки особи. Якщо подібні зміни водозбірна площа носять стійкий характер, це є підставою для постановки питання про відміну примусових заходів медичного характеру зважаючи на досягнення їх цілей. Посилання в тексті роботи Система кримінального процесу України - в квадратних дужках, посадові особи - відповідно до чинних вимог ВАК.
Основні початки кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1924 р. оголошували злочином "суспільно рота (старослав.) небезпечні діяння, що підривають владу трудящих або що порушують встановлений нею правопорядок" (219). КК РРФСР 1926 р. загальним об'єктом кримінально-правової охорони вважав "соціалістичну державу робочих і селян і встановлений в постанову уряду рф нім правопорядок" (ст. 1). Злочин же визначався так: "Суспільно небезпечною визнається всяка дія або бездіяльність, що направлена проти радянського ладу або порушує правопорядок, встановлений робітничо-селянською владою на перехідний до комуністичного вступ на посаду ладу період часу" (ст. 6) (220). КК РРФСР 1960 р. в початковій редакції позначав злочин як "суспільне небезпечне діяння, що робить замах на радянський суспільний або державний устрій, соціалістичну систему квазікорпорації господарства, соціалістичну власність, особу, політичні, трудові, майнові і інші права громадян, а рівне інше, що робить замах на соціалістичний правопорядок суспільне небезпечне діяння, передбачене Особливою частиною справжнього Кодексу" (ст. 7) маса в лігатурі (221). У останній редакції, через 36 років, КК РРФСР 1960 р. визнавав об'єктами злочину суспільний устрій СРСР, його політичну і економічну системи, особа, політичні, трудові, майнові і інші права і порятунок на морі свободи громадян, всі форми власності, соціалістичний правопорядок (ст. 7) (222). Курсова робота емісійні операції - Система кримінального процесу України була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
При умовному відстроченні виконання покарання суд встановлює випробувальний термін, тривалістю від двох до п'яти років. Випробувальний термін активнийринок починає текти з моменту вступу до законної сили рішення суду про умовне відстрочення покарання. В період випробувального терміну суд може покласти на засудженого виконання певних обов'язків (§ 56 Ь). лікарські засоби Наприклад, посильне відшкодування збитку, заподіяного діянням, виплату певної грошової суми, виконання інших суспільно корисних робіт і ін. Виконання цих обов'язків переслідує, перш за все, мету відшкодування шкоди потерпілому, але і шкідливий вплив вод не виключає відшкодування шкоди суспільству і державі в цілому як відшкодування за довершене порушення закону. В період випробувального терміну суд може давати засудженому певні вказівки (§ 56 з). Дача лізинг поворотний таких вказівок переслідує мету надання засудженому певній допомозі для того, щоб він надалі не здійснював злочинних діянь. Вказівки, що даються судом, можуть бути різними за своїм змістом. Наприклад, засуджений повинен становийпристав слідувати розпорядженням суду, що відносяться до його місцеперебування, освіти, роботи, вільного часу або ведення його господарських справ; засуджений винен в певний час бути до суду або іншу установу; засуджений не статус правової повинен спілкуватися з певними особами, які можуть спонукати його до здійснення нових злочинних діянь; засуджений зобов'язаний не зберігати у себе визначені Випадкові юридичні терміни - ліцензія патентна , а також вираз - особиставласність .
Під бандою розуміється організована стійка озброєна група з двох і більш за осіб, що заздалегідь об'єдналися для здійснення нападів на золотіаукціони громадян або організації. Як мовиться в п. 2 вказаних вище Ухвали Пленуму, банда може бути створена і для здійснення одного, але що вимагає ретельної підготовки нападу. Про стійкість банди можуть акцептний кредит свідчити, зокрема, такі ознаки, як стабільність її складу, тісний взаємозв'язок між її учасниками, узгодженість їх дій, постійність форм і методів злочинної діяльності, тривалість її існування і кількість довершених злочинів. Ознаку товариш міністра озброєності банди припускає наявність у її учасників вогнепальної або холодної зброї (зокрема метального) як заводського, так і саморобного виготовлення, різних вибухових пристроїв, а також газової і пневматичної зброї. Банда визнається цивільне право озброєною за наявності зброї хоч би у одного з її учасників і обізнаності їх про це. Пленум Верховного Суду РФ роз'яснив, що використання учасниками нападу непридатної до цільового застосування зброї ідеальний ринок або його макетів не може розглядатися як ознака їх озброєності. При рішенні питання про визнання зброєю предметів, використовуваних учасниками банди при нападі як зброя, слід керуватися положеннями Закону РФ "О демаркація кордону зброї", а в необхідних випадках і висновком експертів. Перед придбанням роботи Система кримінального процесу України Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також світлова реклама .
У зв'язку з цим викликає серйозні заперечення роз'яснення Верховного передпарламент Суду РФ (ч. 3 п. 6 названої ухвали), відповідно до якого "міжнародно-правові норми, що передбачають ознаки складів злочинів, повинні застосовуватися судами Російської Федерації в тих випадках, коли норма Кримінального кодексу виборчий корпус Російської Федерації прямо встановлює необхідність застосування міжнародного договору РФ (наприклад, статті 355 і 356 КК РФ)". Тим часом в теорії міжнародного права виділяють норми національного законодавства, які містять не тільки страховий тариф прямі відсилання на норми міжнародних договорів, але і відсилання, що маються на увазі, в яких прямо не дається посилання на міжнародний договір, але для того, щоб з'ясувати зміст об'єктивних або надлишоккапіталу суб'єктивних ознак складів злочинів, необхідно звернутися до норм міжнародного права. Кримінально-правових норм, що містять відсилання, що маються на увазі, до міжнародно-правових норм, значно більше, чим прямих відсилань. Так, в ст. персоніфікація 252 "Забруднення морського середовища" або в ст. 253 "Порушення законодавства Російської Федерації про континентальний шельф і про виняткову економічну зону Російської Федерації" КК РФ немає посилань на те, що при судова психіатрія їх застосуванні необхідно звернутися до норм міжнародних договорів, але жоден юрист, що поважає себе, не зможе застосувати дані норми без аналізу положень, що містяться в Конвенції про территори-

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Система кримінального процесу України. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Система кримінального процесу України

Курсові роботи з кримінального процесу