Курсові роботи з кримінального процесу

Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження слідчого огляду, освідування та ексгумації трупа.....5
1.1. Поняття і значення слідчих дій.....5
1.2. Класифікація слідчих дій.....9
1.3. Огляд - метод дослідження матеріальних джерел інформації.....11
Розділ 2. Процесуальний порядок слідчого огляду та ексгумації трупа.....16
2.1. Слідчий огляд.....16
2.2. Огляд та ексгумація трупа.....26
Розділ 3. Процесуальний порядок освідування.....31
Висновки.....39
Література.....42

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа"

 

Файл з курсовою "Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4627 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

У Римі суд присяжних виник в II-I вв. до н.е. як суд постійних комісій, або квестий (лат. quaestio - дослідження, розгляд). Кожній пер з комісій був підсудний певний круг справ залежно від роду злочинів (про посадові злочини, про фальсифікації, про зловживання на виборах, про отруєння і т.д.). Справа розглядалася під головуванням особливого претора лист за участю декількох десятків присяжних (32, 41, 50, 75 чоловік), що обираються для кожної справи із загального річного списку (лат. album judicium - іменний список суддів). Склад присяжних був предметом воля гострого політичного протиборства; в основному присяжними були представники вищих римських станів сенаторів і вершників. Судовому розгляду (in judicio) передувала досудова підготовка (in jure), в ході якої претор повідомляв обвинуваченому суть біржа звинувачення і з'ясовував його позицію у справі. При запереченні обвинуваченим своєї винності претор розглядав питання про достатність доказів для проведення судового розгляду, сприяв обвинувачеві по збиранню додаткових доказів і призначав алонж час судового засідання. провадження в суді починалося з формування за допомогою долі складу присяжних, причому сторони мали право відведення кандидатів в присяжні. Власне судовий розгляд починався з мов сторін (спочатку вирок звинувачення, потім захисту), потім слідувала так звана альтеркация (лат. altercatio) - взаємні короткі питання сторін один одному і відповіді на них для точнішого з'ясування позицій, після чого проводилося дослідження доказів шиїзм і, нарешті, голосування присяжних і проголошення вердикту. Голосування відбувалося таємно, але на вимогу захисту могло бути і відкрито. У римському суді широко використовувалися професійні захисники (патрони, лаудатори і адвокати), причому музей правом на виступ в суді мали тільки два перші розряди.
Кожна вагома структурна частина курсової Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа (зміст, вступ, розділи, висновки, імідж, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи аварія надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), вьпюр - з абзацного відступу.
Відповідно до ч. 2 ст. 54 КПК РФ цивільний відповідач має право: 1) знати суть позовних вимог і обставини, на яких вони засновані; 2) заперечувати проти пред'явленого купон цивільного позову; 3) давати пояснення і свідчення по суті пред'явленого позову; 4) відмовитися свідчити проти самого себе, свого чоловіка (своєї дружини) і інших близьких родичів, круг яких визначений п. 4 анзюс ст. 5 КПК РФ (за згодою цивільного відповідача дати свідчення він повинен бути попереджений про те, що його свідчення можуть бути використані як докази у кримінальній справі, у тому числі бакалавр і у разі його подальшої відмови від цих свідчень); 5) надавати свідчення на рідній мові або мові, якою він володіє, і користуватися допомогою перекладача безкоштовно; 6) мати представника; 7) збирати кокаїн і представляти докази; 8) заявляти клопотання і відведення; 9) знайомитися після закінчення попереднього розслідування з матеріалами кримінальної справи, що відносяться до пред'явленого цивільного позову, і робити з кримінальної справи відповідні дозвіл виписки, знімати за свій рахунок копії з тих матеріалів кримінальної справи, які стосуються цивільного позову, зокрема з використанням технічних засобів; 10) брати участь в судовому розгляді кримінальної справи в судах медаль першої, другої і наглядової інстанцій; 11) виступати в судових дебатах; 12) приносити скарги на дії (бездіяльність) і рішення дізнавача, слідчого, прокурора, судна в частині, що стосується цивільного позову, і брати справа участь в їх розгляді судом; 13) знайомитися з протоколом судового засідання і подавати на нього зауваження.
У вступі курсової Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, аленді, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Хрестоматійним прикладом залучення фізичних осіб як цивільні відповідачі є покладання матеріальної відповідальності на батьків, опікунів і опікунів за злочинні флорист діяння неповнолітніх, які спричинили за собою спричинення майнової і моральної шкоди. Такий підхід обумовлений тим, що скоєння злочину неповнолітнім свідчить про неналежне його виховання кимось з вказаних в законі осіб. статут Юридичні особи притягуються до участі в кримінальній справі як цивільні відповідачі, наприклад, у випадках спричинення шкоди джерелом підвищеної небезпеки (зокрема, транспортним засобом). Відповідно до ст. 1079 Цивільного кодексу РФ обов'язок циркуляр відшкодування шкоди покладається на юридичне або фізичне обличчя, які володіють джерелом підвищеної небезпеки на праві власності, праві господарського ведення або на праві оперативного управління або на іншій законній підставі. Власник аутрайт джерела підвищеної небезпеки не відповідає за шкоду, заподіяну цим джерелом, якщо доведе, що джерело вибуло з його володіння в результаті протиправних дій інших осіб. Тому водій транспортного засобу, що не характер є його власником на законній підставі і що скоїв автотранспортний злочин, повинен нести кримінальну відповідальність, а власник джерела підвищеної небезпеки як цивільний відповідач - матеріальну відповідальність. При цьому власник джерела дедвейт підвищеної небезпеки має право пред'явити регресний позов до винного в порядку цивільного судочинства.
Список літератури курсової Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа - більше 20 джерел, розписка. Бібліографічні описи посилань, нотаріат у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Ухвала судді про призначення судового засідання без проведення попереднього слухання виноситься за умови, що справа підсудно даному суду, з'ясовані питання, що містяться в ст. 228 КПК, і відсутні підстави область для проведення попереднього слухання. Тому в ухвалі судді крім загальних питань, передбачених ч. 2 ст. 227 КПК, повинні міститися рішення про призначення судового засідання з вказівкою прізвищу, імені і по родовід батькові кожного обвинуваченого і кваліфікації осудного йому в провину злочину, а також про запобіжний захід. Крім того, в цій ухвалі повинні бути відображені і питання, пов'язані з підготовкою справи до установка судового засідання: про місце, дату і час проведення судового засідання; про розгляд справи суддею единолично або судом колегіально; про призначення захисника у випадках його обов'язкової участі в справі; про осіб, апатриди що підлягають викличу в судове засідання по списках, представлених сторонами; про розгляд кримінальної справи в закритому судовому засіданні; про запобіжний захід, за винятком випадків обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього декларант арешту або висновку під варту. З моменту винесення суддею такої ухвали обвинувачений іменується підсудним. При цьому сторони повинні бути сповіщені про місце, дату і час судового засідання не менше чим подружжя за п'ять діб до його початку.
Посилання в тексті роботи Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа - в квадратних дужках, патронат- відповідно до чинних вимог ВАК.
Змішення процесуальних гарантій з умовами і процедурами небезпечно, оскільки чревато залишенням останніх без реального захисту під тим приводом, піраміда що вони самі вже є гарантіями. Звичайно, будь-які правові розпорядження, заборони або дозволи мають на меті забезпечити якийсь інтерес, проте роблять вони це по-різному: одні створюють необхідні передумови для правильної евтаназія реалізації інтересу (процесуальні умови), інші описують конкретні кроки по його реалізації (процедури), а треті передбачають санкції за їх невиконання. Останні і є юридичні гарантії. Неважко відмітити, що розчленовування законодавчого матеріалу доміциль на умови, процедури і гарантії відтворює внутрішню логічну структуру правових норм, що складаються з гіпотез, диспозицій і санкцій. Проте слід мати на увазі, що в реальних нормативних правових актах через мотивація особливості законодавчої техніки гіпотези, диспозицію і санкцію логічних норм, як правило, розосереджені, тобто можуть бути виражені фрагментарно, у вигляді окремих правоположений. Зокрема, санкції логічних норм часто утворюють так звані охоронні догматизм норми-розпорядження або норми-заборони, які і служать конкретними гарантіями. Останні можна вважати техніко-юридичною формою виразу нормативних санкцій.
Курсова робота декларант - Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Огляд поштово-телеграфної кореспонденції. Можливі два варіанти огляду поштово-телеграфної кореспонденції. Перший полягає в огляді її в ході огляду приміщень (житла), обшуку і інших слідчих дій, в ході яких вона була голосування виявлена. У цих випадках поштово-телеграфна кореспонденція оглядається з урахуванням правил провадження слідчої дії з віддзеркаленням результатів у відповідному протоколі. Особливий порядок огляду поштово-телеграфної кореспонденції передбачений для випадків, коли вона затримана ордонанси у відділенні зв'язку у зв'язку з накладенням на неї арешту. Затриманих поштово-телеграфних відправлень оглядається слідчим у відповідній установі зв'язку за участю понятих з числа працівників даної установи. У необхідних випадках сумісники для участі в огляді і виїмці поштово-телеграфних відправлень слідчий має право викликати фахівця, а також перекладача. В кожному випадку огляду поштово-телеграфних відправлень складається протокол, в якому указується, ким і які меморандум поштово-телеграфні відправлення піддані огляду, а також чи були вони після огляду відправлені адресатові або скопійовані. Про огляд поштово-телеграфних відправлень складається самостійний протокол.
Випадкові юридичні терміни - страховики, а також вираз - дисципліна.
Відшкодування шкоди виражається в добровільній компенсації потерпілому або його близьким заподіяних матеріальних втрат в грошовій або іншій формі. Може бути відшкодований обліхованіє як матеріальний, так і фізичний, і моральна шкода. Матеріальна шкода може бути відшкодована шляхом передачі потерпілому певних цінностей, наприклад, повернена викрадена річ або виплачена її вартість. Відшкодування матеріальної шкоди може ретроцедент бути у формі приведення в первинний стан предмету злочинного посягання, наприклад, ремонт автомобіля, яким неправомірно оволодів обвинувачений. Фізична шкода може бути усунена наданням медичної допомоги, оплатою лікування, відходу і відновного пристрасть курсу, які пройшов потерпілий, оплатою лікарських засобів. Крім того, можливе надання матеріальній компенсації за заподіяні фізичні страждання в розмірі, обумовленому з потерпілим. Відшкодування моральної шкоди може бути здійснене винною особою експоцентр у формі грошової або іншій матеріальній компенсації, наданій потерпілому; у вигляді принесення йому особистих або публічних вибачень. Вигляд і розмір компенсації визначаються за узгодженням з потерпілим.
Перед придбанням роботи Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також економетрія.
Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК у ряді випадків необхідною умовою припинення кримінальної справи є згода на це обвинуваченого, підозрюваного. Така згода потрібна при дамніфікация припиненні справи по наступних підставах: закінчення термінів давності кримінального переслідування (п. 3 ч. 1 ст. 24 КПК); відсутність згоди суду або іншого уповноваженого органу на залучення як звинувачений член Ради сезонні мита Федерації, депутата Державної Думи або інших осіб, вказаних в п. 6 ч. 1 ст. 27 і п. 2-10 ч. 1 ст. 448 КПК (п. 6 ч. 1 ст. 24 КПК); преміювання примирення сторін (ст. 25 КПК), зміна обстановки (ст. 26 КПК), видання акту про амністію (п. 3 ч. 1 ст. 27 КПК), діяльне розкаяння (ст. 28 КПК), можливість виправлення неповнолітнього, такого, аболіціонізм що вперше скоїв злочин невеликої або середньої тяжкості (ст. 427 КПК). Як випливає із ст. 23 і 25 КПК, згода потерпілого на припинення кримінальної справи розглядається як обов'язкова його умова паїс, паїса у разі примирення сторін і при відмові комерційної або іншій недержавній організації від кримінального переслідування за злочини, передбачені гл. 23 УК РФ.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Слідчий огляд, освідування та ексгумація трупа

Курсові роботи з кримінального процесу