Курсові роботи з кримінального процесу

СЛІДЧИЙ ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Завдання органів досудового слідства та принципи їх діяльності.....5
Розділ 2. Повноваження слідчого та його правовий захист.....9
Розділ 3. Процесуальна самостійність слідчого та її значення для забезпечення законності у кримінальному процесі.....16
Висновки.....33
Література.....35

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Слідчий як учасник кримінального процесу"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Слідчий як учасник кримінального процесу"

 

Файл з курсовою "Слідчий як учасник кримінального процесу" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4607 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Слідчий як учасник кримінального процесу виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Європейська конвенція про взаємну правову допомогу по аккит кримінальних справах крім названої підстави для відхилення прохання про правову допомогу указує, що в допомозі може бути відмовлено, якщо прохання стосується злочину, який запрошувана держава вважає політичним злочином, злочином, пов'язаним віра з політичним злочином, або фінансовим злочином (ст. 2). При цьому країни-учасниці не користуються правом, передбаченим в ст. 2(а) Конвенції, відмовляти в допомозі тільки на тій підставі, що прохання стосується злочину, стан який запрошувана держава вважає фінансовим злочином (ст. 1 Додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу по кримінальних справах). Як було вказано вище, ратифікуючи Європейські конвенції про видачу і обшук про взаємну правову допомогу по кримінальних справах, Російська Федерація вказала на ряд злочинів, передбачених у ряді міжнародних конвенцій, які вона не розглядатиме як "політичних злочинів" або "злочинів, пов'язаних з політичними опит злочинами". Крім того, Російська Федерація може відмовити в наданні правової допомоги, якщо особа, яка в запрошуючій державі підозрюється або звинувачується в здійсненні правопорушення, знаходиться під судом або було засуджене або депо виправдане у зв'язку з цим правопорушенням в Російській Федерації або в третій державі, або відносно цієї особи в Російській Федерації або в третій державі винесена ухвала про відмову в збудженні баскак або припиненні провадження у справі, з приводу якого поступив запит про правову допомогу (див. п. 4 і п. 5 ч. 1 ст. 27 КПК), а також, якщо переслідування або виконання дьесмо рішення у справі неможливої зважаючи на закінчення терміну давності відповідно до російського законодавства (див. ст. ст. 78, 83 УК).
Кожна вагома структурна частина курсової Слідчий як учасник кримінального процесу (зміст, вступ, розділи, висновки, запис, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи церква надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), підпис - з абзацного відступу.
У тих випадках, коли динар обвинувачений не визнає себе винним, суд після з'ясування цієї обставини приступає до формування лави присяжних. Лава присяжних формується з 12 чоловік. Закон 1974 р. про присяжних встановив правила відбору присяжних ексцес і вимоги, якою вони повинні відповідати. Імена присяжних, що підлягають викличу до суду, вибираються із списків виборців до парламенту і в місцеві органи влади. Судовий чиновник, призначений на посаду лордом-канцлером, капітал складає первинний список присяжних, які повинні відповідати наступним вимогам: 1) возраст- не молодше 18 і не старше 70 років; 2) постійне мешкання в Сполученому королівстві і в усякому разі -не брутто менше п'яти років після досягнення 13-річного віку; 3) не повинні відноситися до групи населення, яка відстороняється від участі в суді присяжних. Згідно законам 1974, 1984 і 1994 рр. присяжними не маршал можуть бути особи, які в тільки що минулі десять років були засуджені до будь-якого покарання або в останні п'ять років були узяті під нагляд поліції, що знаходяться під заставою або демарш поручительством як запобіжним заходом, а також ті, хто "погано розуміє" англійську мову. Виконання обов'язків присяжними продовжує залишатися примусовим, тому відмова від явки до суду як засідатель присяги карається штрафом. Обвинувачений нотаблі до останнього часу користувався правом заявляти присяжним до семи безмотивних відведень, які в 1982 р. були скорочені до три, а потім Законом про присяжних 1988 р. право обвинуваченого на такі агреман відведення було скасоване. Кількість мотивованих відведень, які можуть заявляти обвинувачені присяжним, законом не обмежено.
У вступі курсової Слідчий як учасник кримінального процесу обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, лізинг, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Хід і результати слідчої дії повинні знайти віддзеркалення в протоколі відповідної слідчої дії. Загальні вимоги до протоколу слідчої дії передбачені ст. 166 КПК. Крім експорт того, в додатках до ст. 476 КПК містяться бланки протоколів більшості слідчих дій. Слід звернути увагу на необхідність строгого проходження вимогам законодавця щодо змісту протоколу слідчої дії, оскільки порушення, допущені залізниця при оформленні протоколу, так само небезпечні з погляду вирішення задач кримінального процесу, як і порушення в ході слідчої дії. До поширених порушень при фіксації ходу і результатів слідчої дії в монархія протоколі можна віднести, наприклад, наступні: невіддзеркалення в протоколі часу почала і закінчення слідчої дії (зі всіма перервами) з точністю до хвилини; перерахування в протоколі не всіх осіб, що брали участь висилка в слідчій дії; відсутність в протоколі підписів учасників слідчої дії про те, що їм були роз'яснені права і обов'язки; надмірне коротке віддзеркалення в протоколі змісту слідчої дії (що не завжди денарії дозволяє оцінити законність пошукових дій, отриманих результатів); ігнорування вимоги указувати в протоколі деяких слідчих дій умови, в яких вони проводилися (погода, освітлення); відсутність вказівки на технічні засоби фіксації, що фактично кліринг застосовувалися; відсутність інформації про те, яким чином були упаковані і чи упаковані взагалі вилучені предмети і документи.
Список літератури курсової Слідчий як учасник кримінального процесу - більше 20 джерел, джоббер. Бібліографічні описи посилань, міністр у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Перекладачем є особа, що вільно володіє мовою, знання якої необхідне для перекладу, і що привертається для участі в кримінальному судочинстві у випадках, передбачених ст. 18 КПК, тобто коли особа, що акціонер бере участь в справі, не володіє або недостатньо володіє мовою, на якій ведеться провадження у справі. Такою особою можуть бути підозрюваний, обвинувачений, підсудний, потерпілий, інші учасники з власними інтересами, а облігація також свідок, експерт, фахівець і т.д. За допомогою перекладача забезпечується право такої особи надавати свідчення і пояснення, заявляти клопотання, приносити скарги, знайомитися з матеріалами кримінальної справи, виступати в суді на евпатріди рідній мові або на іншій мові, якою воно володіє. Вказана особа має право безкоштовно користуватися послугами перекладача в порядку, встановленому КПК. Перекладач, як наголошувалося вище, повинен відповідати вимогам компетентності і ліцензіат незацікавленості в справі. Компетентність перекладача означає, що він добре володіє двома мовами, необхідними для перекладу, може вільно висловлюватися на них і грамотно писати. Доцільно викликати для перекладу професійних перекладачів, а вкладник також викладачів іноземних мов вищих і середніх учбових закладів, інших осіб, які через свою професійну діяльність займаються перекладацькою діяльністю. Як правило, це особи з вищою освітою.
Посилання в тексті роботи Слідчий як учасник кримінального процесу - в квадратних дужках, детеншен- відповідно до чинних вимог ВАК.
Зміст же свідчень - це ті реальні відомості, думки, припущення і т.д., які ревокация мають місце в свідченнях підозрюваного (обвинуваченого). Поняттям "Зміст свідчень", окрім інформації про значущі для кримінальної справи обставини, охоплюються також різного роду особисті відчуття обвинуваченого, що не мають відношення до кримінальної преамбула справи, повідомлення про діяльність інших осіб, не пов'язаних з даним злочином, і т.д. У зміст свідчень підозрюваного (обвинуваченого) можуть входити відомості про факти, що не є доказами, повідомлення підозрюваного (обвинуваченого) бестселер про злочини, здійснені іншими особами. Оскільки такі повідомлення не відносяться до кримінальної справи, що розслідується, вони і не складають предмету допиту підозрюваного (обвинуваченого). Разом з тим слідчий, дізнавач, прокурор і праймеріз суд не має права перешкодити особі повідомити ті або інші дані по тих мотивах, що вони не мають значення для кримінальної справи. Змістом свідчень підозрюваного (обвинуваченого) охоплюються також клопотання, заявлені республіка цією особою усно в ході допиту (очної ставки). У таких випадках необов'язкове складання окремого протоколу, досить відобразити клопотання в протоколі допиту, очної ставки (ст. 120 КПК).
Курсова робота брокерідж - Слідчий як учасник кримінального процесу була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Особливе місце займають правила допустимості доказів. Існує ряд заборон доведення, замовлення які діляться на дві групи. До першої відноситься заборона встановлення певних фактичних обставин (зв'язаних, наприклад, з державною таємницею) і використання певних джерел доказів (наприклад, імунітет свідка). Другу групу складають заборони абсентеїзм використання в кримінальному процесі незаконно отриманих коштів доведення, наприклад, свідчень обвинуваченого. Докази визнаються неприпустимими, якщо вони істотно порушують "правову сферу" обвинуваченого. У практиці німецького кримінального процесу як докази використовуються повідомлення латифундія секретних джерел оперативно-розшукову діяльність, що можливо шляхом допиту співробітника поліції про те, що йому відомо із слів секретного агента, або шляхом допиту найсекретнішого інформатора без розкриття учасникам процесу його особи. агент-банк Після закінчення попереднього розслідування за наявності "достатньої підозри" прокурор передає справу до суду. У німецькому кримінальному процесі прокурор наділений правом відмовитися від передачі справи до суду в певних випадках, наприклад, бюрократизм коли обвинувачений або його близькі самі серйозно постраждали від злочину.
Випадкові юридичні терміни - андеррайтер, а також вираз - інжиніринг.
Що регламентує порядок провадження огляду ст. 179 КПК не містить вказівки на можливість вилучення предметів і документів при огляді. З цього виходить вивід, що огляд не може мати партнершип на меті виявлення і вилучення тих, що мають значення для справи предметів і документів. Інакше кажучи, огляд предметів одягу, взуттю в ході огляду неможливий. За наявності такої необхідності повинен проводитися уніфікація особистий обшук. Проте в ст. 180 КПК "Протоколи огляду і огляду" наголошується, що в даних документах перераховуються і описуються всі предмети, вилучені при огляді і (або) огляді. Таким чином, вилучення легалізація як частина слідчої дії побічно допускається. Хоча в додатку 70 до ст. 476 КПК, що містить бланк протоколу огляду, графа про вилучені предмети і документи відсутня, представляється, що в ході приміщення огляду вилучення виявлених предметів і документів все ж таки можливо. Наприклад, що випав з кишені одягу при огляді пістолет або записка, виявлена в природному отворі людського тіла або штучно створеному тоталітаризм тайнику, можуть і повинні бути вилучені. Проте таке виявлення і вилучення не може бути метою огляду.
Перед придбанням роботи Слідчий як учасник кримінального процесу Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також права дитини.
Від міждержавних договорів про надання правової допомоги по кримінальних справах відрізняються доручення, що направляються на умовах принципу взаємності у випадках, коли громадянство відповідні міждержавні договори і угоди відсутні. Принцип взаємності означає надання іноземній державі або іноземним громадянам певних прав, пільг або надання ним сприяння в даній державі за умови, що аналогічні права, капітуляції пільги або сприяння будуть надані даній державі або його громадянам у відповідній іноземній державі. Доручення на умовах взаємності також відносяться до категорії міжнародних договорів, будучи, по суті, міжвідомчими угодами, що хабарництво укладаються шляхом обміну договірними сторонами письмовими зобов'язаннями. Принцип взаємності підтверджується письмовим зобов'язанням відповідного федерального російського відомства (Верховного Суду, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Федеральної служби безпеці, Генеральної брехливість прокуратури) надати від імені Російської Федерації правову допомогу іноземній державі у провадженні окремих процесуальних дій.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Слідчий як учасник кримінального процесу. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Слідчий як учасник кримінального процесу

Курсові роботи з кримінального процесу