Курсові роботи з кримінального процесу

Стадія досудового розгляду (досудове слідство) в кримінальному праві

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження досудового розгляду кримінальної справи.....5
1.1. Поняття, значення і завдання досудового слідства.....5
1.2. Форми попереднього розслідування.....10
Розділ 2. Поняття і характеристика основних положень досудового слідства.....14
2.1. Підслідність.....14
2.2. Провадження досудового слідства.....17
2.3. Забезпечення прав учасників досудового слідства.....20
2.4. Недопущення розголошення даних досудового слідства.....21
2.5. Складання процесуальних документів при провадженні досудового слідства.....23
2.6. Розслідування злочинів групою слідчих.....26
2.7. Використання науково-технічних засобів при розкритті й розслідуванні злочинів.....31
Розділ 3. Сутність і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні дізнання та досудового слідства.....35
Висновки.....41
Література.....43

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Стадія досудового розгляду (досудове слідство) в кримінальному праві"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Стадія досудового розгляду (досудове слідство) в кримінальному праві"

 

Файл з курсовою "Стадія досудового розгляду (досудове слідство) в кримінальному праві" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2590 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Стадія досудового розгляду (досудове слідство) виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

З третього питання висновок експерта - це представлені письмово зміст дослідження і виводи по питаннях, поставлених перед експертом особою, ведучим провадження у літ кримінальній справі, або сторонами (ст. 80, 204 КПК РФ). Свідчення експерта - це відомості, повідомлені їм на допиті, проведеному після отримання його висновку, в цілях роз'яснення або уточнення даного висновку іїма відповідно до вимог ст. 205 і 282 КПК РФ. Експертиза - це процес дослідження експертом на основі своїх спеціальних пізнань об'єктів, представлених слідчим. Проведення експертизи і отримання висновку експерта обов'язкові віза для встановлення причин смерті; характеру і ступеня шкоди, заподіяної здоров'ю; для визначення психічного або фізичного стані звинуваченого і підозрюваного у випадках, коли виникає сумнів з приводу їх осудності або здатності повіт самостійно захищати свої права і законні інтереси в кримінальному судочинстві; для визначення психічного або фізичного стану потерпілого у випадках, коли виникає сумнів в його здатності правильно сприймати обставини, що мають намір значення для кримінальної справи, і надавати свідчення; для встановлення віку підозрюваного, обвинуваченого або потерпілого в тих випадках, коли це має значення для справи, а документи, підтверджуючі його вік, відсутні або новік викликають сумнів (ст. 196 КПК РФ). Питання, поставлені перед експертом, і його висновок не повинні виходити за межі спеціальних пізнань експерта. Якщо слідчий не згоден з виводами, викладеними експертом, то клан він може призначити додаткову або повторну експертизу. Додаткова експертиза доручається тому ж або іншому експертові. провадження повторної експертизи доручається завжди іншому експертові (ст. 207 КПК РФ).
Кожна вагома структурна частина курсової Стадія досудового розгляду (досудове слідство) (зміст, вступ, розділи, висновки, білль, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи аномія надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), нойон - з абзацного відступу.
Розгляд в суді першої інстанції вагон є апогеєм змагального процесу. У нім з найбільшою силою проявляють себе всі його принципи і гарантії, що забезпечують ухвалення законного, обгрунтованого і справедливого судового рішення. Таке рішення повинне бути авторитетне, рубель непорушно і стабільно. Закінчення судочинства вже в суді першої інстанції можна вважати ідеальним варіантом розвитку подій, бо в цьому випадку найповніше досягається стійкість правопорядку, швидкість і економічність процесу. Проте реальність генерал така, що, не дивлячись на всі гарантії досягнення істини і забезпечення прав особи, в кримінальному процесі зберігається можливість судових помилок. Це диктує необхідність перегляду судових рішень, під яким розуміється здійснювана оптація в певних процесуальних формах перевірка вироків, визначень і ухвал судів вищестоящими судовими інстанціями. Проте перевірка судових актів вищестоящими судами має на своїй меті не тільки турботу про істинність судових рішень, реклама але і забезпечення одноманітності розуміння і застосування закону всіма судами. Подібна діяльність в цілому кваліфікується законом як судовий нагляд за діяльністю судів (ст. 126 Конституції РФ). Судовий нагляд в такому суїцид широкому сенсі може здійснюватися в російському кримінальному процесі в чотирьох перевірочних стадіях процесу: у апеляційному, касаційному, наглядовому порядку, а також при відновленні провадження зважаючи на нових або таких, що знов жірочеки відкрилися обставин. Судовий нагляд в широкому сенсі необхідно відрізняти від судового нагляду у вузькому сенсі, тобто перегляду судових рішень, що вступили в законну силу, судами наглядової інстанції.
У вступі курсової Стадія досудового розгляду (досудове слідство) обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, земщина, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Мова захисника за своїм змістом включає виклад думки захисту по тих же питаннях, які аналізуються в мові державного обвинувача. Відповідно до ст. 53 ноу-хау КПК всі вирішувані в суді питання розглядаються захисником в його мові під кутом зору інтересів підсудного. Основна увага в захисній мові концентрується на тому, що спростовує звинувачення або свідчить про експерт його недоведеність, неподтвержденности який-небудь його частини, необхідності зміни кваліфікації злочину і застосування норми УК, що передбачає менш тяжкий злочин або покарання; про наявність пом'якшувальних відповідальність обставин; про необхідність призначення підзахисному оферта мінімального покарання (застосування умовного засудження, відстрочення виконання покарання і т.п.). Захисник повинен чітко визначити свою позицію. Він не має права виступати перед судом з альтернативними пропозиціями: виправдати підсудного або, якщо секвестр суд визнає його все ж таки винним, - змінити кваліфікацію звинувачення або призначити мінімальну міру покарання і т.п. Наявність таких альтернативних варіантів противоречит інтересам захисту підсудного, робить обидва виводи малопереконливими нотаблі для суду. Захисник повинен сказати все, що можна привести на користь підсудного, але зробити тільки один вивід - той, який він вважає найбільш за правильне за підсумками судового слідства і касація найбільш сприятливо для його підзахисного.
Список літератури курсової Стадія досудового розгляду (досудове слідство) - більше 20 джерел, журналіст. Бібліографічні описи посилань, ковернот у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Рапорт про виявлення ознак злочину складають співробітники правоохоронних органів, зокрема співробітники оперативно-розшукових підрозділів, інших органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури. При цьому складання рапорту при виявленні ознак злочину персонал є обов'язком не тільки осіб, уповноважених порушувати кримінальні справи, але і інших співробітників правоохоронних органів (іноді незалежно від виконання в даний момент службових обов'язків). Так, співробітник міліції незалежно від посади, мигалка місця знаходження на території Російської Федерації і часу доби зобов'язаний прийняти заходи до запобігання і припинення злочину і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції (ст. 18 Закону РФ "Про аліменти міліцію"). Рапорт адресується начальникові слідчого органу або органу дізнання (додаток 1 до ст. 476 КПК). Проте адресація його іншій посадовій особі органів кримінального переслідування не виключає процесуального значення рапорту. На осудність відміну від заяви в змісті рапорту немає вимоги про притягання до кримінальної відповідальності, в нім лише міститься інформація про ознаки злочину. Якщо ж співробітник правоохоронного органу особисто зацікавлений в справі наймання (наприклад, сам є таким, що постраждав), то її вимога про залучення когось до кримінальної відповідальності повинно бути оформлено у вигляді заяви в порядку ст. 141 КПК.
Посилання в тексті роботи Стадія досудового розгляду (досудове слідство) - в квадратних дужках, кандидат- відповідно до чинних вимог ВАК.
Поступовий і дуже обережний відхід від цієї установки почався в XIX сторіччі, коли стали з'являтися вергельд закони, що допускали можливість притягання до майнової відповідальності посадових осіб, що заподіювали шкоду неналежного виконання своїх службових обов'язків. Таку спрямованість мали, наприклад, ст. 780-784 російського УУС. Відповідно до них виправданому преюдіция судом "дозволялося просити винагороди за шкоду і збитки, заподіяні йому необгрунтованим залученням його до суду". Винагорода могла бути стягнута з посадових осіб, "у тому числі і судового слідчого і прокурора" логографи (а не з держави) у випадках, коли особа, що потерпіла шкоду, мала можливість "довести, що вони діяли упереджено, гнобительський, без законного приводу або підстави або взагалі недобросовісний". Поділа по такого акваторія роду претензіям підлягали розгляду в порядку цивільного судочинства. Можливість притягання до майнової відповідальності суддів взагалі не передбачалася. Іншими словами, що потерпіло збиток особа повинна була виграти украй важку "судову дуель" поховання безпосередньо з такими "супротивниками", як судовий слідчий або прокурор. Добитися цього можна було, довівши, що вони діяли недобросовісний або зловжили даною ним владою.
Курсова робота база даних - Стадія досудового розгляду (досудове слідство) була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Разом з тим, як це буде видно у відповідних розділах підручника, кожен етап або обов'язок стадія має і свої конкретні, специфічні завдання (цілі), своє коло процесуальних дій і їх учасників. Наприклад, при підготовці судового засідання перевіряється достатність підстав для розгляду справи в такому засіданні і хеджування здійснюється ряд дій, сприяючих тому, щоб це засідання відбулося в умовах, які відповідають інтересам якнайповнішого, всестороннього і об'єктивного дослідження матеріалів справи. При перевірці достатності підстав для розгляду справи в судовому здібності засіданні з'ясовується, зокрема, чи підсудна справа даному суду, чи містить діяння, осудне в провину обвинуваченому, склад злочину, чи немає підстав для припинення кримінальної справи, чи дотримані при порушенні справи, провадженні сімейство дізнання або попереднього слідства всі вимоги, передбачені карно-процесуальним і іншим законодавством, чи є незадоволені клопотання, в якому складі суду повинна розглядатися справа, що потрібно зробити заздалегідь для забезпечення законного складу жандармерія суду і т.д. І все це не є самоціллю. Воно здійснюється, кінець кінцем, ради виконання завдань, що стоять перед кримінальним судочинством в цілому.
Випадкові юридичні терміни - стереотипи, а також вираз - цикл товару.
Розгляд питань діяльності прокурора стосовно сфери оперативно-розшукової діяльності конституція у зв'язку з карно-процесуальною діяльністю обумовлений поряд обставин. По-перше, оперативно-розшукові заходи нерідко застосовуються у взаємодії (наприклад, при залученні до роботи слідчої групи посадових осіб, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність) із прекурсори заходами процесуальними (слідчими). По-друге, підставами для проведення оперативно-розшукових заходів можуть бути доручення слідчого або вказівки прокурора (п. 5 ч. 2 ст. 157 КПК, п. 3. ч. 1 ст. 7 Федерального суброгация закону "О оперативно-розшукової діяльності"). По-третє, оперативно-розшукові дії часом передують карно-процесуальним (ст. 143 КПК, п. 1. ч. 2 ст. 7 Закону про ОРД). Все це дозволяє зробити вивід, що для слідчого коза ностра (як, втім, і для суду) зовсім не байдуже, чи дотриманий закон при проведенні оперативно-розшукових заходів, чи не порушені при цьому права громадян. Тому і результати прокурорського нагляду за діями органів, інституції що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, можуть зробити вплив на хід і результати розслідування.
Перед придбанням роботи Стадія досудового розгляду (досудове слідство) Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також стан війни.
Вказана діяльність державних органів строго врегульована карно-процесуальним законом, протікає в певному порядку, тобто має процесуальну форму. Дотримання карно-процесуального закону при провадженні дата платежу у кримінальній справі - прояв універсального правового принципу законності і необхідна умова, що забезпечує юридичний результат судочинства. Відповідно до ч. 2 ст. 50 Конституція РФ при здійсненні правосуддя не допускається фігурант(но) використання доказів, отриманих з порушенням федерального закону. Дане положення розвивається в КПК, де вказано, що порушення карно-процесуальних норм судом, прокурором, слідчим, органом дізнання або дізнавачем в ході кримінального судочинства спричиняє грюндерство за собою визнання неприпустимими отриманих таким шляхом доказів (ст. 75 КПК). Відступ від вимог карно-процесуального законодавства при провадженні по кримінальних справах з неминучістю спричиняє за собою порушення процесуальних гарантій. Звідси департамент або результат доведення не може бути гарантовано достовірним, або його отримання супроводжувалося утиском права і свобод особи, що також неприпустимо.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Стадія досудового розгляду (досудове слідство). Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Стадія досудового розгляду (досудове слідство) в кримінальному праві

Курсові роботи з кримінального процесу