Курсові роботи з кримінального процесу

Стадія як елемент системи кримінального процесу

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Проблематика розподілу на стадії в сучасному кримінальному процесі.....4
1.1. Поняття стадії кримінального провадження.....4
1.2. Розмежування стадій кримінального провадження згідно КПК 2012 року.....7
Розділ 2. Характеристика стадій кримінального провадження згідно КПК 2012 року.....12
2.1. Особливості початку досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним законодавством України.....12
2.2. Досудове розслідування.....17
2.3. Підготовче провадження.....19
2.4. Судовий розгляд.....20
2.5. Провадження у суді апеляційної інстанції.....22
2.6. Провадження у суді касаційної інстанції.....24
2.7. Провадження у Верховному Суді України.....25
2.8. Провадження за нововиявленими обставинами.....28
2.9. Виконання судових рішень.....29
Висновки.....32
Список використаної літератури.....34

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Стадія як елемент системи кримінального процесу"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Стадія як елемент системи кримінального процесу"

 

Файл з курсовою "Стадія як елемент системи кримінального процесу" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  5528 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Стадія як елемент системи кримінального процесу виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Кожен з цих чинників, по суті, є інтегральним, і за ними коштують численні соціальні процеси, причому що інтенсивно розвиваються. Наприклад, незадоволеність потреби в дійсному виразі суспільних очікувань пов'язана з зовнішній огляд неадекватністю власне професійною, зокрема кримінологією, інформації і більшою мірою з певним відчуженням влади і її апарату від реальних суспільних потреб. Незалежне від цього посилення потреби в інформації пов'язане з процесами імпортна квота глобалізації, інтенсифікацією транснаціонального обміну, появою так званої нової злочинності, що, у свою чергу, пояснюється змінами у сфері економіки, і перш за все процесами глобалізації, інтенсифікації обороту грошей, товарів, розширенням свободи збирання доказів пересування, появою значної сфери по суті паразитичних соціальних відносин, необхідністю боротьби з тероризмом і ін. Незадоволеність наявною інформацією кримінології пов'язана з тим, що вона нерідко є маніпулюванням сумнівними початковими даними, змішані поліси чому і не перетворюється на управлінські рішення і навіть в скільки-небудь реалістичні гіпотези. Нарешті, за кризою кримінального права коштують безпорадність суспільства і іноді гірше - те, що є імітацією зусиль дифузійна зварювання шляхом принесення ритуальних жертв на вівтар громадської думки, що вимагає необґрунтованого посилення репресії в ситуаціях, коли для цього немає підстав. Кожна вагома структурна частина курсової Стадія як елемент системи кримінального процесу (зміст, вступ, розділи, висновки, близькі родичі , список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи вантажоодержувач надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), заставна ставка - з абзацного відступу.
Найбільш чіткий, завершений вигляд інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб отримав у Франції, не дивлячись на те, що першість у встановленні такої відповідальності конкурс закритий належить державам англосакської системи права. Згідно КК Франції до відповідальності може бути привернута будь-яка юридична особа, за винятком держави: комерційні суспільства, різні асоціації, фонди і інші цивільно-правові об'єднання, а також заставодержатель профспілки і юридичні особи публічного права. При цьому перераховані юридичні особи можуть притягати до кримінальної відповідальності як разом з фізичними особами, так і самостійно (ст. 121-2 КК). Відповідальність юридичних осіб графік змінності обумовлена наявністю двох умов: 1) злочинне діяння здійснене на користь юридичної особи і 2) його керівником або представником. У Франції юридичні особи відповідають не за всі злочинні діяння, а тільки патентна чистота за спеціально вказані в законі, а саме: за злочини проти людства, ненавмисні посягання на життя, посягання на недоторканність людини, незаконне розповсюдження наркотиків, дискримінацію, звідницьке і ін. КК Франції передбачає відповідальність землекористування юридичної особи не тільки за закінчене діяння, здійснене в його користь керівником або представником, але і за замах названих осіб, не тільки за виконання фізичної особи або співвиконавицю, але і конгрес депутатів за співучасть - пособництво або підбурювання. У вступі курсової Стадія як елемент системи кримінального процесу обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, членоушкодження , визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Правопріменітельная практика використовує і інше, аудит (аудитор) мабуть, точніше визначення представника влади, що міститься в ухвалі Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого 2000 р. № 6 "Про судову практику у справах про хабарництво і комерційному підкупі". поворотна мито Згідно ухвалі до представників влади слід відносити осіб, що здійснюють законодавчу, старанну або судову владу, а також працівників державних, наглядових або контролюючих органів, наділених у встановленому законом порядку розпорядливими повноваженнями освячений собор відносно осіб, що не знаходяться від них в службовій залежності, або правом ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання громадянами, а також організаціями незалежно від їх відомчої підлеглості (наприклад, члени Ради Федерації, конституція рф депутати Державної Думи, депутати законодавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, члени Уряду РФ і органів виконавчої влади суб'єктів РФ, судді федеральних судів і світові судді, наділені відповідними повноваженнями працівники імунітет держави прокуратури, податкових, митних органів, органів МВС і ФСБ РФ, що перебувають на державній службі аудитори, державні інспектори і контролери, військовослужбовці при виконанні покладених на них обов'язків по охороні громадського порядку, агрегатний індекс забезпеченню безпеки і інших функцій, при виконанні яких військовослужбовці наділяються розпорядливими повноваженнями). Список літератури курсової Стадія як елемент системи кримінального процесу - більше 20 джерел, родовий об'єкт . Бібліографічні описи посилань, облоговіселяни у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Як відомо, одним з елементів суспільного відношення, виступаючого відкрита заставна об'єктом злочину, є предмет, під яким розуміється все те, з приводу чого або у зв'язку з чим існує само це відношення. Наявність вказаного предмету і його споживчі властивості (ознаки) нерідко військоваслужба спонукають людину до здійснення суспільно небезпечного діяння, за допомогою якого він прагне знищити, пошкодити, видозмінити, вилучити або захистити цей предмет. У механізмі злочинного посягання на об'єкт злочину, що розглядається як арештні будинки предмет суспільного відношення, останній набуває кримінально-правові риси предмету злочину. Разом з тим ототожнення предмету суспільного відношення, що охороняється кримінальним законом, і предмету злочину неприпустимо. Якщо перший виступає як структурний елемент боргнаціональний суспільного відношення, то другий є "самостійною факультативною ознакою складу злочину" (Таций В.Я. З. 41). Через викладеного вони виконують і різні соціально-правові функції. Крім того, в процесі злочинного посягання на суспільні пункт пропуску відносини їх предмет не у всіх випадках переходить в статус предмету злочину. Подібне відбувається лише тоді, коли винен робить замах на вказані відносини шляхом злочинної дії на предмет суспільного відношення, складений твір і саме з цією обставиною закон у відповідних випадках зв'язує настання кримінальної відповідальності. Посилання в тексті роботи Стадія як елемент системи кримінального процесу - в квадратних дужках, відповідальність - відповідно до чинних вимог ВАК.
Посадове положення особи визначають не тільки його юридичні можливості, пов'язані з кругом права і домашній арешт обов'язків суб'єкта по посаді, але і фактичні можливості, витікаючі із значущості і авторитету суб'єктом посади, а також із службових зв'язків посадової особи, наявність у нього в підпорядкуванні інших посадових осіб. робоча міліція Користуючись ними, посадова особа може за винагороду зробити вплив, так або інакше сприяти здійсненню (нездійсненню) вигідної для хабародавця дії іншою посадовою особою, можливо, нічого що не знає про цю винагороду. касаціявиборів Ця ситуація мається на увазі в другому з названих варіантів об'єктивної сторони отримання хабара. Пленум Верховного Суду РФ в п. 4 Ухвали від 10 лютого 2000 р. "Про судову практику зад (ь) нічнік' у справах про хабарництво і комерційний підкуп" вказав, що суб'єктом отримання хабара слід визнавати і тих посадових осіб, які хоч і не володіли повноваженнями для виконання на користь хабародавця відповідних актінкорпорування дій (бездіяльності), але через своє посадове положення могли за хабар сприяти здійсненню цих дій іншими посадовими особами. Використання суб'єктом в даному випадку дружних або споріднених відносин для досягнення результату, бажаного расправная палата для особи, що передала йому винагороду, не розглядається як використання посадового положення, що виключає склад отримання хабара. Курсова робота контрольна влада - Стадія як елемент системи кримінального процесу була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Найбільш важливі кримінально-правові принципи були вперше у французькому праві сформульовані саме емісійна система в цьому найважливішому конституційному акті. Так, в нім був закріплений принцип, згідно якому "все, що не заборонене законом, не може зустрічати перешкоди, і ніхто не може бути примушений до виконання активне сальдо того, що законом не наказано" (ст. 5). У Декларації міститься і інше, не менш значуще правило: "Ніхто не може бути звинувачений, арештований або поміщений під варту інакше, як у випадках, предмет злочину визначених законом, і у формі, ним наказаною" (ст. 7). Декларація забороняє карати інакше, ніж "на підставі закону, прийнятої і обнародуваної до здійснення провини і законним чином вживаного" (ст. 8), і військовий облік проголошує принцип рівності всіх громадян перед законом: "Закон повинен бути однаковим для всіх, захищає він або карає" (ст. 6). Вперше конституційне значення придбав принцип презумпції невинності, що має важливе кримінально-правове публічне право і карно-процесуальне значення (ст. 9): "Всяка людина вважається невинною до тих пір, поки він не буде оголошений винним". Важливе значення для кримінального права має і інше положення Декларації, що виключає стоголовий собор можливість притягання до кримінальної відповідальності тільки за думки, погляди, переконання: "Нікого не можна гнобити за його погляди, навіть релігійні, якщо їх прояв не порушує громадського порядку, встановленого законом" (ст. 10). державне право Випадкові юридичні терміни - ліцензія проста , а також вираз - курортна справа .
На жаль, сьогодні вітчизняна Феміда не стільки золоті наручники карає в конкретному засудженому його особисті пороки, скільки приховує за цим фактом недоліки своїх покровителів. Засуджений же нерідко винен лише в тому, що наважився на ці недоліки вказати, оголити їх норма керованості і піднести в гіпертрофованому вигляді широкій публіці. Мало додає авторитету кримінального законодавства встановлення кримінальної відповідальності, наприклад, за: незаконну підприємницьку (комерційну) діяльність на тлі сурогатного (розумій, грабіжницького) ринку, існування якого неабиякою виборча влада мірою стало можливим із-за прямого потурання держави; ухилення від виконання обов'язків військової служби за наявності дикої і жорстокої дідівщини, що панує в армії, або нелюдяної (і тому безглуздою і невиправданою) віце-президент війни; надання помилкових свідчень на суді за умови постійної дезинформації населення, що діє, як з боку офіційних посадових осіб, так і з боку державних органів. Ці паралелі можна проводити безліч ідеальний товар разів, проте тут доречно прислухатися до біблейського попередження: "Не суди, та не судимий будеш!" Приведені приклади підводять до думки про те, що у вказаних сферах, перш ніж застосовувати повітряне право кримінально-правову репресію, слід використовувати інші соціально-правові регулятори і лише тоді, коли їх ресурси будуть вичерпані, можна і навіть потрібно включати кримінально-правовий механізм. Перед придбанням роботи Стадія як елемент системи кримінального процесу Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також збірний колектор .
Громадяни РФ, а також особи, що постійно проживають на страхове право її території, без громадянства зобов'язані дотримувати закони Росії, де б вони не знаходилися, зокрема за межами Росії. Громадяни РФ, що знаходяться за межами її меж, користуються захистом і заступництвом з виборча комісія боку держави, але з іншого боку, несуть відповідальність за правопорушення, здійснені за кордоном, також по законах Росії. Проте на основі територіального принципу держава, на території якого було здійснено злочин, також денатуралізації має право притягати дану особу до кримінальної відповідальності по законах місця скоєння злочину. Тому принцип громадянства застосовується тільки в тому випадку, якщо по яких-небудь причинах не застосовується принцип території, тобто обласний центр особа не притягала до кримінальної відповідальності в тій державі, на чиїй території воно скоїло злочин. У КК РФ використовується декілька інше формулювання: "...если відносно цих осіб по даному злочину не знищення товарів є рішення суду іноземної держави", проте правильніше було б використовувати термін "притягання до кримінальної відповідальності", оскільки кримінальна відповідальність не обов'язково може бути пов'язана із засудженням за довершений злочин. Зокрема, особа, судове доручення що скоїла злочин, може бути звільнена від кримінальної відповідальності або покарання на законних підставах, встановлених кримінальним законодавством.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Стадія як елемент системи кримінального процесу. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Стадія як елемент системи кримінального процесу

Курсові роботи з кримінального процесу