Курсові роботи з кримінального процесу

Стадії кримінального процесу

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження стадій кримінального процесу.....5
1.1. Поняття і зміст кримінального процесу.....5
1.2. Завдання і структура кримінального процесу.....9
Розділ 2. Характеристика стадій кримінального процесу.....15
2.1. Загальна характеристика стадій досудового провадження по кримінальній справі.....15
2.2. Кримінально-процесуальна характеристика судового провадження.....16
2.3. Загальна характеристика необов'язкових стадій кримінального провадження.....18
Розділ 3. Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду.....21
Висновки.....29
Література.....32

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Стадії кримінального процесу"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Стадії кримінального процесу"

 

Файл з курсовою "Стадії кримінального процесу" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4654 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Стадії кримінального процесу виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Захисник має право знайомитися з протоколом затримання, ухвалою про застосування запобіжного заходу і протоколами слідчих дій, проведених за участю підозрюваного, обвинуваченого, а також документами, які рух їм пред'являлися або повинні були пред'являтися (п. 6 ч. 1 ст. 53). Слід зазначити, що захисникові, звинуваченому і підозрюваному повинні пред'являтися по їх клопотанню і всі рішення, які можуть бути барон оскаржені ними вищестоящому прокуророві або до суду. Як відзначив Конституційний Суд РФ, "неодмінній складовій права на судовий захист є забезпечення зацікавленим особам можливості представити суду докази в обгрунтування своєї позиції, етап а також висловити свою думку щодо позиції, займаною протилежною стороною, і доводів, що приводяться нею; без ознайомлення з винесеною відносно зацікавленого учасника процесу ухвалою і його обгрунтуванням він не в тени змозі не тільки належним чином аргументувати свою скаргу до суду, але і правильно визначити, чи буде звернення до суду відповідати його інтересам". Крім того, Конституційний Суд РФ в іншому своєму хунта рішенні вказав, що "відмова захисникові в ознайомленні з матеріалами следствия, які були здобуті за участю підозрюваного або стали йому відомі іншим чином до визнання його підозрюваним, як і обмеження права відок захисника виписувати з матеріалів, з якими він був ознайомлений до закінчення слідства, будь-які відомості і в будь-якому об'ємі, не мають розумної підстави, не можуть бути виправдані інтересами слідства або іншими талон конституційно значущими цілями, що допускають відповідні обмеження права і свобод". З урахуванням сказаного можна зробити вивід, що захисникові на його вимогу повинні бути представлені для ознайомлення такі документи, як: ухвала обшук про збудження кримінальної справи, ухвали про притягнення як обвинуваченого, про призначення експертизи, про продовження термінів утримання під вартою і термінів попереднього розслідування, а також інші матеріали дослідчої перевірки.
Кожна вагома структурна частина курсової Стадії кримінального процесу (зміст, вступ, розділи, висновки, бальі, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи погром надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), бояри - з абзацного відступу.
Значення апеляційного і касаційного провадження визначається успішним рішенням завдань даних стадій, які, у свою чергу, безпосередньо залежать ангел від процесуальної суті стадії. Суть даних стадій полягає в тому, що, перш за все, ці стадії є контрольними по відношенню до передуванням. Вони перешкоджають вступу до законної сили і виконання демпінг вироків і інших судових рішень, які не відповідають вимогам законності, обгрунтованості, мотивованості і справедливості. Правові засоби даних стадій включають ряд компенсаційних механізмів, направлених на усунення недоліків процесуальної діяльності попередніх стадій. збиток У число завдань стадій входить і по можливості швидке виправлення судових помилок. В деяких випадках помилка може бути виправлена самим судом, що розглядає кримінальну справу в касаційному або апеляційному порядку ваучер (ухвала нового вироку судом апеляційної інстанції, зміна вироку судом касаційної інстанції). У інших ситуаціях помилка усувається судом першої інстанції, але за ініціативою вищестоящого суду (відміна вироку судом касаційної інстанції і рабство напрям кримінальної справи на новий судовий розгляд). Слід мати на увазі, що КПК РФ усунув з числа засобів виправлення помилок, допущених на попередніх стадіях процесу, повернення судом кримінальних справ для хаїрінг додаткового розслідування. Таким чином, недоліки попереднього розслідування повинні бути або компенсовані на стадії судового розгляду і подальших судових стадіях, або ваблять несприятливі процесуальні наслідки у вигляді недосягнення цілей доведення апанаж.
У вступі курсової Стадії кримінального процесу обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, туризм, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Згідно карно-процесуальному закону, що діє, перегляду в апеляційному порядку підлягають вироки (ухвали про припинення кримінальних справ) світових суддів, що лише не вступили сторно в законну силу. На перший погляд, це здається зрозумілим, оскільки апріорі передбачається менша компетентність світових суддів, що розглядають кримінальні справи единолично, в порівнянні з федеральними суддями. В цьому випадку апеляційне держава провадження розглядається як додаткова гарантія законного, обгрунтованого і справедливого вироку. Саме з урахуванням цих обставин апеляційне провадження передбачалося в дореволюційній Росії. Досвідченість і професіоналізм вищестоящих суддів, по словах И.Я. Фойніцкого, висилка безумовно, нівелювали прорахунки, допущені суддею, що розглядав кримінальну справу единолично. Правознавець визнавав за можливе відмовитися від апеляційного провадження лише за умови, що в розгляді справи разом з професійним суддею братиме етатізм участь народний елемент. Інакше кажучи, апеляція необхідна у випадках, коли недостатньо гарантій ухвали законного %|| обгрунтованого і мотивованого вироку. Це може бути обумовлено декількома причинами. Наприклад, кримінальна справа розглядалася суддею формуляр единолично або у нього менша кваліфікація, чим у вищестоящого судді; підсудному загрожує суворе покарання (довічне позбавлення волі, страта); процедура розгляду справи в першій інстанції для окремих категорій справ або судів протест істотно спрощена в порівнянні із звичайною.
Список літератури курсової Стадії кримінального процесу - більше 20 джерел, обмовка. Бібліографічні описи посилань, кар'єра у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Досвід в даній сфері в різних країнах накопичений чернетка вельми різноманітний: отримання згоди суду або судді на застосування тієї або іншої міри процесуального примушення, доставление затриманого до судді для перевірки законності і обгрунтованості застосованої міри, оскарження до суду в лісгосп цілях перевірки законності і обгрунтованості арешту або затримання і т.п. Наприклад, у Франції попереднє слідство здійснюють не посадові особи органів виконавчої влади, але слідчі судді. Крім того, існують органи попереднього коаліція наслідку другого ступеня - слідчі камери, які організаційно входять до складу апеляційного суду (ч. 1 ст. 191 КПК Франції) і складаються не з чиновників органів виконавчої влади, але з суддів. вагітність Слідчі камери як органи попереднього наслідку другого ступеня і покликані здійснювати ефективний судовий контроль за законністю дій і рішень слідчих суддів, що є органами попереднього наслідку першого ступеня. Слідчі камери естоппель наділені повноваженнями не тільки розглядати скарги на рішення слідчих суддів, але мають право також визнавати їх акти недійсними і вилучати з кримінальної справи. У певних випадках слідча камера має право наркомат самостійно здійснювати слідчі дії в цілях збирання доказів і навіть вилучати справу у слідчого судді для закінчення наслідку першої інстанції.
Посилання в тексті роботи Стадії кримінального процесу - в квадратних дужках, барбадос- відповідно до чинних вимог ВАК.
До злочинів, тисяцкий в результаті здійснення яких може бути застосована конфіскація, відносяться діяння, передбачені наступними розділами і статтями УК РФ: гл. 16 "Злочинів проти життя і здоров'я" (ст. 105 - вбивство; ч. 2 посібник ст. 111 - умисне спричинення тяжкої шкоди здоров'ю); гл. 17 "Злочинів проти свободи, чести і достоїнства особи" (ч. 2 ст. 126 - викрадання людини; ст. 127 - торгівля людьми; ст. власність 1272 - використання рабської праці); гл. 19 "Злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина" (ст. 146 - порушення авторських і суміжних прав; ст. 147 - порушення винахідницьких і овердрафт патентних прав); гл. 21 "Злочину проти власності" (ст. 164 - розкрадання предметів, що мають особливу цінність); гл. 22 "Злочини у сфері економічної діяльності" (ч. 3, 4 ст. 184 - підкуп метьюріті учасників і організаторів професійних спортивних змагань і видовищних комерційних конкурсів; ст. 186 - виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів; ст. 187 - виготовлення або збут підроблених кредитних або відставка розрахункових карт і інших платіжних документів; ст. 188 - контрабанда; ст. 189 - незаконний експорт або передача сировини, матеріалів, устаткування, технологій, науково-технічної інформації, незаконне виконання робіт (надання послуг)
Курсова робота завіс тари - Стадії кримінального процесу була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Цивільний позов в кримінальній справі пред'являється до обвинуваченому або іншим особам, що несуть матеріальну відповідальність за його дії. Сумісний окольничий розгляд і дозвіл цивільного позову і кримінальної справи обумовлений тим, що точне встановлення розміру шкоди має не тільки цивільно-правове, але і кримінально-правове значення для правильної кваліфікації діяння, для вирішення питання двовладдя про наявність або відсутність складу злочину і головного питання кримінального судочинства - про винність особи. У таких випадках встановлення шкоди, нанесеної злочином, стає невід'ємною частиною кримінального процесу. Через ст. 73 технополіс КПК характер і розмір шкоди, як і решта підлягають доведенню обставини, пов'язані з цивільним позовом, встановлюються по правилах карно-процесуального закону (ст. ст. 74, 85 КПК). Це означає покладання обов'язку доведення ангажемент характеру і розміру шкоди, заподіяної злочином, як обставин, що входять в предмет доведення у кримінальній справі, на сторону звинувачення. Разом з тим цивільний позивач має право збирати і представляти письмові канцелярист документи і предмети для залучення їх до кримінальної справи як докази (ст. 86 КПК).
Випадкові юридичні терміни - союзпатент, а також вираз - опініо юріс.
У разі припинення попереднього слідства на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК слідчий зобов'язаний приймати заходи до встановлення особи, підмета притягненню як обвинуваченого, забруднювач як особисто, так і використовуючи можливості органу дізнання. У випадках, коли у припиненій кримінальній справі невідкладні слідчі дії виконувалися органом дізнання, але встановити особу, що скоїла злочин, не вдалося, орган крос-умова дізнання зобов'язаний за власною ініціативою приймати розшукові і оперативно-розшукові заходи для встановлення особи, що скоїла злочин, повідомляючи слідчого про результати (ч. 4 ст. 157 КПК). Проте після припинення попереднього слідства статхаудер у зв'язку з невстановленням особи, підмета притягненню як обвинуваченого, слідчий повинен направити в орган дізнання письмове доручення про проведення оперативно-розшукових заходів з метою встановлення особи, що скоїла злочин (п. 4 екстрафрахт ч. 2 ст. 38 КПК). З тією ж метою слідчий може направляти запити, витребувати матеріали, отримувати думку фахівця, підготовлену за дорученням слідчого (ч. 4 ст. 21 КПК), приймати представлені предмети судочинство і документи (ст. 86 КПК), отримувати пояснення.
Перед придбанням роботи Стадії кримінального процесу Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також чиста тратта.
Матеріальними (фактичними) підставами провадження судової експертизи є необхідність спеціальних знань в прерогатива області науки, техніки, мистецтва або ремесла для встановлення обставин, що підлягають доведенню у кримінальній справі. Але існують декілька обов'язкових матеріальних (фактичних) підстав, в результаті яких провадження судової експертизи обов'язкове. Це злочинність для: 1) встановлення причини смерті; 2) встановлення характеру і ступеня шкоди, заподіяної здоров'ю; 3) встановлення психічного або фізичного стану підозрюваного, обвинуваченого, коли виникає сумнів в його осудності або здатності самостійно легалізація захищати свої права і законні інтереси в кримінальному судочинстві; 4) встановлення психічного або фізичного стану потерпілого, коли виникає сумнів в його здатності правильно сприймати обставини, що мають значення для кримінальної рукописання справи, і надавати свідчення; 5) встановлення віку підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, коли це має значення для кримінальної справи, а документи, підтверджуючі його вік, відсутні або викликають сумнів.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Стадії кримінального процесу. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Стадії кримінального процесу

Курсові роботи з кримінального процесу