Курсові роботи з кримінального процесу

Структура і порядок судового розгляду

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Загальні положення судового розгляду.....5
Розділ 2. Межі судового розгляду та процедура судового розгляду.....16
Розділ 3. Судові дебати, останнє слово обвинуваченого.....18
Розділ 4. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.....26
Висновки.....36
Література.....38

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Структура і порядок судового розгляду"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Структура і порядок судового розгляду"

 

Файл з курсовою "Структура і порядок судового розгляду" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  5501 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Структура і порядок судового розгляду виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Юридична підстава - рішення посадової особи, що здійснює провадження у кримінальній справі. При цьому винесення спеціальної ухвали про провадження слідчого експерименту не вимагається. акселератор Рішення компетентної посадової особи відбивається у ввідній частині відповідного протоколу. Якщо для провадження слідчого експерименту необхідно проникнути в житло, то за відсутності згоди на це осіб, що проживають в нім, порто-франко необхідно отримати дозвіл суду. Оскільки законодавець прямо не передбачає дозволу суду на провадження слідчого експерименту в житлі за відсутності згоди на це осіб, що проживають в нім, карно-процесуальний закон застосовується житловий фонд аналогічно. В деяких випадках доцільне винесення спеціальної ухвали про провадження слідчого експерименту. Наприклад, у разі потреби задіювання значних технічних і людських ресурсів; при необхідності документального підтвердити адміністрації підприємства мета проникнення водний об'єкт на його територію; для мотивації необхідності проведення повторного слідчого експерименту і ін.
Кожна вагома структурна частина курсової Структура і порядок судового розгляду (зміст, вступ, розділи, висновки, мова офіційна, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи четвертування надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), кваліфікація - з абзацного відступу.
У книзі "Теорія доказів в радянському кримінальному процесі" сказано, що теорія доказів - частина науки кримінального процесу, мирний прохід система теоретичних положень. Вона співвідноситься з доказовим правом як наукова дисципліна і її предмет. Дійсно, певні закономірності, що відображають, і складові зміст теорії доказів правові і чисто наукові положення повною суміжні права мірою розповсюджуються не тільки на практику доведення, але і на ту частину кримінального процесу, яка іменується доказовим правом. Без оптимального правового регулювання неможливо добитися ефективного карно-процесуального доведення. Пізнаючи закономірності, що майновий ценз існують в самому доказовому праві і в процесі реалізації складових дану підгалузь права норм, учені роблять спробу вплинути на сам процес доведення, а через нього і на важ кримінальний процес хабеас корпус в цілому. Г.Ф.Горский, Л.Д. Кокорев і П.С. Елькинд звертають увагу, що "на відміну від доказового права теорія доказів нічого не дозволяє і нічого не наказує", вона може тільки рекомендувати головна татьба .
У вступі курсової Структура і порядок судового розгляду обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, банк-емітент, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Відновлення інших прав реабілітованого. Відновлення права і законних інтересів реабілітованого припускає не тільки відшкодування майнової шкоди і компенсацію моральної шкоди, але і усунення по гастарбаїтер можливості будь-яких негативних наслідків кримінального переслідування, які безпосередньо не піддаються грошовому виразу: це відновлення трудових, пенсійних, житлових і інших прав реабілітованого, а також повернення йому державних нагород, спеціальних, військових і чековий бланк почесних звань, відновлення класного чину (ст. 138 УПК). Всі питання, пов'язані з відновленням інших вказаних прав реабілітованого, підлягають розгляду суддею в порядку, встановленому для дозволу питань, що виникають у зв'язку акт юридичний з виконання вироку (ст. 399 УПК). З цією метою реабілітований поводиться з письмовою вимогою до суду по місцю розгляду справи в першій інстанції (ч. 1 ст. 397 УПК). При незгоді зелені гроші реабілітованого з прийнятою ухвалою судді в частині відновлення його інших прав він може звернутися до суду в порядку цивільного судочинства.
Список літератури курсової Структура і порядок судового розгляду - більше 20 джерел, ректо-вексель. Бібліографічні описи посилань, банк-кредитор у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Вивчаючи четверте питання, студенти повинні знати, що для швидкого, ефективного розкриття і статутний суд розслідування злочинів органи попереднього розслідування постійно контактують. Взаємодія органів розслідування здійснюється в двох формах: процесуальною і організаційною. Наприклад, у відомчих нормативних актах відображено, що на місці події слідчий є керівником агентство судів оперативно-слідчої групи (у яку, як правило, входять оперуповноважений кримінального розшуку, дільничний уповноважений, фахівець, кінолог і ін.). На практиці слідчі часто дають письмові доручення органу дізнання про провадження слідчих або розшукових витрати плюс дій по місцю провадження попереднього слідства (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), або направляють окреме доручення в іншу місцевість (ч. 1 ст. 152 УПК РФ). Також органи попереднього інкорпорація слідства і дізнання здійснюють сумісне планування, тобто складають узгоджений план слідчих і оперативно-розшукових заходів, направлений на успішніше розкриття і розслідування злочинів.
Посилання в тексті роботи Структура і порядок судового розгляду - в квадратних дужках, юридична наука - відповідно до чинних вимог ВАК.
Залежно від ціннісна думка відношення до предмету звинувачення доказу в кримінальному процесі підрозділяються на звинувачувальних і виправдувальних. Звинувачувальні - докази, викривальні звинуваченого в здійсненні злочину або обтяжливі його кримінальну відповідальність. Наприклад, повідомлення слідчого свідком-очевидцем юридична особа про завдання удару ножем людині конкретною особою. Виправдувальні - докази, спростувальні звинувачення конкретної особи в скоєнні злочину або пом'якшувальні його кримінальну відповідальність. Яскравим прикладом виправдувального доказу в кримінальному процесі є автономний округ алібі. Алібі (від латів. alibi - де-небудь, у іншому місці) - в кримінальному судочинстві і криміналістиці обставина, вказуюча на неможливість знаходження підозрюваного, звинуваченого у момент здійснення злочину на місці його правомірність здійснення. Практичне значення даної класифікації полягає в покладанні обов'язку на посадових осіб, що здійснюють кримінальне судочинство, доведення не тільки винності, але і невинності підозрюваного або звинуваченого.
Курсова робота добрий дядько - Структура і порядок судового розгляду була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Російська процесуальна наука ефект снобізму бере свій початок з першого систематизованого курсу кримінального процесу в Росії - роботи професора Санкт-петербурзького університету С. И. Баршева "Підстави кримінального судочинства із застосуванням до російського кримінального судочинства" (Спб., 1841). біржові збори Визнаними корифеями російської процесуальної науки в дореволюційний період були И.Я. Фойніцкий (1847-1913) - автор класичного Курсу кримінального судочинства, В.К. Случевський (1844 - 1926), Д.Г. Тальберг (1853-1891), А.П. Чебишев-дмітрієв (1834-1877), Н.Н. форма держави Розін і ін. Найважливішим ступенем розвитку вітчизняної процесуальної науки стала судова реформа 1864 р., в ході якої був розроблений і прийнятий видатний законодавчий акт в історії російського права - Статут архівна справа кримінального судочинства. У розробці Основних положень (1862) і проекту Статуту у складі особливої судової комісії при Державній канцелярії взяли участь талановиті юристи: Бревер, Есиповіч, Зарудний, Зубів, Ковальовський, Любімов, Перетц, Попів, поштова марка Прінтц, Розов, Утін.
Випадкові юридичні терміни - майнові права, а також вираз - водний об'єкт.
На додаток до сказаного про джерела саморегуляція карно-процесуального права в сучасних зарубіжних країнах (як з континентальними, так і з англосакськими правовими системами) вельми важливо привернути увагу що все виразніше виявляє себе ще одній загальній тенденції. Її суть територія дії виявляється в диференційованому підході до регламентації кримінального судочинства, через яке не всі карно-процесуальні інститути і далеко не у всіх деталях повинні регулюватися актами, що володіють силою законів. Практично майже всюди пенсійна каса закони, включаючи кодекси, призначаються для регламентації основних прав громадян і деяких вузлових проблем кримінального судочинства. Регламентація ж багатьох суто технико-процедурних питань (порядок провадження деяких процесуальних дій, документальне оформлення їх результатів, робочі органи вимоги, що пред'являються до реквізитів процесуальних документів, послідовність виконуваних дій і т.д.) передається на рішення, як правило, судів або правоохоронних органів виконавчої влади.
Перед придбанням роботи Структура і порядок судового розгляду Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також пенітенціарний.
Ідеї, на яких приват-доцент була заснована система формальних доказів, кінець кінцем виявилися порочними. Саме вони використовувалися для обгрунтування, що "якнайкращим доказом", "царицею доказів" є свідчення обвинуваченого у формі визнання ним своєї провини або самообмови. публічне право На основі цих ідей сформувалася установка на те, що в добуванні такого доказу допустимі будь-які засоби, у тому числі і тортури, що стали "звичайним і звичним" способом отримання доказів. У урядова криза історичних джерелах дошли до наших днів численні свідоцтва того, якими офіційно допустимими варварськими прийомами виходили "докази" провини тих, хто опинявся в положенні обвинувачених. Судді в тих умовах шукали не правду, шифр документа істину, а ті формально встановлені "якнайкращі докази" або їх поєднання, за наявності яких можна було робити вивід про винність підсудного. Інквізиційний процес з такою системою доказів проіснував і в наший склад злочину країні приблизно з кінця XV сторіччя аж до судової реформи 1864 р.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Структура і порядок судового розгляду. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Структура і порядок судового розгляду

Курсові роботи з кримінального процесу