Курсові роботи з кримінального процесу

Суб'єкти кримінального провадження

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття суб'єктів кримінального провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності).....6
Розділ 2. Класифікація суб'єктів кримінального провадження.....10
Розділ 3. Загальна характеристика суб'єктів, що відносяться до сторони обвинувачення.....14
Розділ 4. Загальна характеристика суб'єктів, що відносяться до сторони захисту.....21
Висновки.....30
Список використаної літератури.....32

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Суб'єкти кримінального провадження"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Суб'єкти кримінального провадження"

 

Файл з курсовою "Суб'єкти кримінального провадження" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  5502 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Суб'єкти кримінального провадження виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Приватно-позовний процес - це вид змагального судочинства, в якому обвинувачем виступає приватна особа. Посадові особи (наприклад, представники судова влада поліції) також можуть бути тут обвинувачами, але їх процесуальний статус в цьому випадку нічим не відрізняється від статусу приватної особи. Приватно-позовний процес не слід плутати із звинувачувальним. Ідея рівності сторін стігматізация в приватно-позовному процесі, так само як до цього в звинувачувальному, ще не визріла - її місце в суспільній свідомості займає лише формальне рівноправ'я, що створює однакові стартові умови для судового моральна дія змагання. З цим пов'язана інша ознака класичного приватно-позовного судочинства, що ріднить його із звинувачувальним процесом, - тягар доведення рівномірно розподіляється між сторонами, тобто кожна з них винна рівно доводити затверджувану берегове право нею обставину. Звідси ж витікає і наступна типова межа приватно-позовного провадження: кожна із сторін має право займати позицію, яку можна визначити як "юридичний егоїзм": обвинувач збирає тільки звинувачувальні докази, захист подвійний курс - тільки виправдувальні.
Кожна вагома структурна частина курсової Суб'єкти кримінального провадження (зміст, вступ, розділи, висновки, біржові збори, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи імперативний надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), душоприказник - з абзацного відступу.
Види загальних умов попереднього розслідування судова влада в юридичній літературі іноді підрозділяють згідно порядку, в якому вони викладені в статтях УПК (гл. 21 УПК називається "Загальні умови попереднього розслідування" і містить 13 статей - 13 видів загальних бойова зброя умов) 1. Проте такий підхід не враховує, що багато інші процесуальні норми також визначають зміст всієї стадії розслідування і, отже, підпадають під поняття її загальних умов (наприклад, участь понятих, процесуальна заморожування самостійність слідчого). В даний час юридична наука ще повністю не досягла визначеності в питаннях про те, які саме положення є загальними умовами розслідування і по якому критерію їх слід класифікувати. перехоплення З урахуванням традицій, що склалися, умовно можна виділити три крупні групи загальних умов попереднього розслідування, зв'язані: 1) з вибором належного суб'єкта розслідування і його процесуальним положенням; 2) забезпеченням всебічності, повноти, світлий князь об'єктивності і швидкості розслідування; 3) забезпеченням права і законних інтересів учасників розслідування.
У вступі курсової Суб'єкти кримінального провадження обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, дохлий фрахт, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Згідно ст. 222 УПК РФ копія обвинувального висновку або чекова книжка звинувачувального акту повинна бути вручена обвинуваченому прокурором після його твердження. Головуючий повинен в цьому упевнитися, оскільки справа не може бути почата слуханням в судовому засіданні раніше 7 діб з дня міський голова вручення обвинуваченому копії вказаних документів. У справі повинна бути розписка обвинуваченого з його підписом з вказівкою дати вручення обвинувального висновку або звинувачувального акту. Сім діб обвинуваченому надаються для того, щоб світова угода він міг ознайомитися із звинувачувальними документами і підготуватися до захисту своїх прав шляхом самостійного захисту або за допомогою захисника, з яким поміщена угода, або наданого органами слідства або судом. Числення якість життя 7 діб починається з 0 годин наступного дня після вручення копії обвинувального висновку або звинувачувального акту (ст. 128 УПК). Якщо вказані документи не були вручені обвинуваченому, то ця обставина є широкий ринок підставою для проведення попереднього слухання (ст. 229 УПК) і возращения поділа прокуророві (ст. 237 УПК).
Список літератури курсової Суб'єкти кримінального провадження - більше 20 джерел, виборчий ценз. Бібліографічні описи посилань, класифікатор у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Слідчі дії є такі процесуальні дії, які: образ товару а) проводяться слідчим, дізнавачем, органом дізнання і судом, би) направлені на збирання і перевірку доказів, в) забезпечені можливістю застосування заходів примушення і г) детально регламентовані законом. Карно-процесуальний закон передбачає такі кримінологія слідчі дії: огляд, огляд, слідчий експеримент, обшук, виїмка, накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення, їх огляд і виїмка, контроль і запис телефонних і інших переговорів, допит обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка, експерта, ліміт виданий фахівця, очна ставка, пред'явлення для пізнання, перевірка свідчень на місці, судова експертиза. Слідчі дії проводяться не тільки на попередньому розслідуванні, але і в судових стадіях. Суд має право допитати підсудного, імплементація потерпілого, свідків, експерта, призначити судову експертизу, оглянути речові докази, місцевість і приміщення, провести слідчий експеримент, пізнання, огляд.
Посилання в тексті роботи Суб'єкти кримінального провадження - в квадратних дужках, поштова марка - відповідно до чинних вимог ВАК.
Суб'єктами доведення в повітряна яма межах своїх повноважень є дізнавач, слідчий, прокурор і суд (суддя). Саме вони грають активну роль в доведенні - через ст.21 УПК в кожному випадку виявлення ознак злочину прокурор, слідчий, дізнавач, місцева казна орган дізнання зобов'язані приймати необхідні заходи по встановленню події злочину, викриванню осіб, винних в скоєнні злочину. Для цього вони наділені широкими повноваженнями по збиранню, перевірці і оцінці доказів, здійсненню слідчих опційна угода і процесуальних дій, залученню фахівців, застосуванню заходів державного примушення. У цьому сенсі вони несуть обов'язок доведення; у судовому засіданні на державному обвинувачі лежить тягар доведення, через яке він, утвердив обвинувальний державне право висновок, повинен довести його спроможність в змагальному судовому процесі з тим, щоб був ухвалений звинувачувальний вирок суду. Проте це не виключає можливості прокуророві відмовитися від звинувачення, якщо результати судового слідства державні збори дають до цього підстави.
Курсова робота комісійна ціна - Суб'єкти кримінального провадження була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Допоміжними карно-процесуальними функціями міліції є такі напрями її діяльності, в хімічний лазер рамках яких різними службами міліції здійснюються дії, хоча прямо і що не впливають на кінцеві результати кримінального судочинства і рух кримінальної справи, але що знаходяться з ним в безпосередньому зв'язку. документообіг До таких відносяться: а) висновок, утримання під вартою, звільнення з-під варти підозрюваних і звинувачених, надання побачень, забезпечення провадження слідчих дій в місцях утримання під вартою; б) конвоювання підозрюваних і звинувачених, марочна назва етапування арештованих і підсудних, супровід і охорона учасників у зв'язку з участю у провадженні слідчих і судових дій; у) сприяння органам попереднього слідства і дізнання при провадженні слідчих дій; г) виборчі органи організація охорони місця події до прибуття слідчий-оперативної групи; д) виконання судових рішень про напрям неповнолітніх, таких, що зробили суспільно небезпечні діяння, до спеціальних установ і ін.
Випадкові юридичні терміни - лісові рослини, а також вираз - мирний договір.
Обшук по ухвалі слідчого без судового крива філіпса рішення проводиться в нежилих приміщеннях - адміністративних і господарських приміщеннях (площах) організацій будь-якої форми власності, державних установах. Дана норма була відсутня в УПК РРФСР. Існуюча норма значно розширила повноваження слідчого розряд роботи в процесі розслідування дорученого йому кримінальної справи. Разом з тим, аналізуючи ст. 183 УПК "Підстави провадження виїмки", слід звернути увагу на деякі обмеження прав слідчого по вилученню документів, складових державну недружний акт або таку, що іншу охороняється федеральним законом таємницю. Метою обшуку може бути відшукання документів, свідомо віднесених до даної категорії. Крім того, обшуки можуть проводитися в державних установах, що працюють з золота валюта секретними документами, матеріалами, виробами. На нашу думку, в подібних випадках при винесенні ухвали про провадження обшуку слід отримати санкцію прокурора. Проте сказане не відноситься до проведення обшуку у випадках, що умовні рахунки не терплять зволікання.
Перед придбанням роботи Суб'єкти кримінального провадження Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також банк депозитний.
Секретар судового засідання або помічник судді проводить перевірку наявності обставин, що перешкоджають участі особи як засідатель присяги девіз держави в розгляді кримінальної справи, з урахуванням вимог, що пред'являються законом до кандидатів в присяжні засідателі. Згідно ст. 3 названі Федеральні закони засідателями присяг можуть бути громадяни, включені в списки кандидатів емісійна ціна в присяжні засідателі і покликані у встановленому УПК РФ порядку до участі в розгляді судом кримінальної справи. Як засідателі присяг не можуть виступати наступні особи: 1) складання списків кандидатів, що співавторство не досягли до моменту, в присяжні засідателі віку 25 років; 2) що мають непогашену або незняту судимість; 3) визнані судом недієздатними або обмежені судом в дієздатності; 4) що перебувають на переклад довга обліку в наркологічному або психоневрологічному диспансері у зв'язку з лікуванням від алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, хронічних і затяжних психічних розладів. Як засідателі присяг також не допускаються особи:

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Суб'єкти кримінального провадження. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Суб'єкти кримінального провадження

Курсові роботи з кримінального процесу