Курсові роботи з кримінального процесу

Суб'єкти кримінально-процесуального права

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Кримінально-процесуальне право: поняття, структура, джерела.....5
Розділ 2. Характеристика суб'єктів кримінального процесу.....10
2.1. Поняття і класифікація суб'єктів кримінального процесу.....10
2.2. Посадові особи, які ведуть та безпосередньо здійснюють кримінально-процесуальне провадження.....12
2.3. Особи, які мають та обстоюють у кримінальному процесі власні інтереси.....21
2.4. Особи, які захищають та представляють інтереси інших осіб.....28
2.5. Особи, які сприяють кримінальному процесу і здійсненню правосуддя.....36
Висновки.....44
Література.....46

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Суб'єкти кримінально-процесуального права"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Суб'єкти кримінально-процесуального права"

 

Файл з курсовою "Суб'єкти кримінально-процесуального права" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2558 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Суб'єкти кримінально-процесуального права виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Згідно ст. 172 КПК слідчий повинен роз'яснити тур обвинуваченому його права, передбачені ст. 47 КПК, при пред'явленні звинувачення, а не після цього, як часто відбувається на практиці. До пред'явлення звинувачення окремим протоколом роз'яснюється лише право мати захисника з урок моменту пред'явлення звинувачення. Обвинувачений з'являється в кримінальному процесі з моменту винесення ухвали про притягнення як обвинуваченого його. Вже з цієї миті він має право знати, в чому звинувачується, заявляти клопотання сегун і відведення, приносити скарги, представляти докази, реалізовувати інші права як обвинувачений, тому бажано роз'яснювати обвинуваченому до пред'явлення звинувачення всі права, які він має. Крім того, правильною представляється думка Е.Ф. Куцової, узанс що пропонує оформляти роз'яснення обвинуваченому всіх його прав протоколом, бо ознайомлення останнього з правами найчастіше зводиться до підпису бланка з переліком прав на ухвалі про притягнення як обвинуваченого, а це район не є в повному розумінні роз'ясненням права. Причому роз'яснюватися (з відповідним процесуальним оформленням) повинні також права, якими наділений обвинувачений в ході допиту (право клопотати про застосування звукозапису, вимагати доповнення і бюро виправлення відомостей в протоколі і ін.). Обов'язковому роз'ясненню підлягають положення ст. 51 Конституції РФ про те, що обвинувачений має право не свідчити проти самого себе, свого чоловіка і близьких родичів, опір круг яких визначається законом. На жаль, законодавець в новому КПК не сприйняв цю пропозицію, і в додатку 92 до ст. 476 КПК перелік права обвинуваченого розташований після графи про ознайомлення банки з ухвалою про притягнення як обвинуваченого.
Кожна вагома структурна частина курсової Суб'єкти кримінально-процесуального права (зміст, вступ, розділи, висновки, суддя, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи закліч надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), привід - з абзацного відступу.
Зміст примушення і ступінь його строгості (інтенсивності) визначають процедуру застосування. За процедурою застосування міри примушення діляться на дві групи: вживані в змагальному або розшук розшуковому порядку. За загальним правилом всі заходи примушення повинні застосовуватися судом по клопотанню зацікавлених осіб (недаремно в теорії судочинства вони іменуються заходами судового примушення). Змагальність підривається, якщо одна сторона (слідчий) квота застосовує до іншої сторони (обвинуваченому) міри примушення, тим більше пов'язані з обмеженням конституційних прав громадян (ст. 101 КПК). Не відповідає змагальності і застосування судом за власною ініціативою при запереченні сторін майорат заходів примушення (п. 10 ст. 108). В той же час специфіка кримінального процесу полягає в тому, що в невідкладних ситуаціях (при безпосередній загрозі втрати слідів злочину, заховання винних або втрати артіль можливості відшкодування збитку) примушення повинне застосовуватися негайно. Оперативність забезпечується розшуковою процедурою. В цьому випадку особливе значення належить подальшому (ретроспективному) судовому контролю. Затримання підозрюваного завжди є невідкладною мірою, проте підозрюваного протягом індент 48 годин повинен з'явитися перед судом (ст. 91-94). У виняткових (невідкладних) випадках огляд, обшук, виїмка в житлі, особистий обшук проводяться по ухвалі слідчого без отримання судового рішення. Протягом 24 годин позика про це повинен бути повідомлений суддя, який визнає законність або незаконність цих дій (ч. 5 ст. 165). У розшуковій процедурі застосовуються і порівняно "нестрогі" заходи примушення, коли оперативності віддається перевага. пасиви
У вступі курсової Суб'єкти кримінально-процесуального права обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, песета, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Правовою аброгація базою міжнародної співпраці у сфері кримінального судочинства служать двосторонні і багатобічні договори, конвенції і угоди. 09.03.2000 р. для Росії вступили в силу два важливі міжнародні договори - Конвенція про видачу легація 1957 р. і Конвенція про взаємну правову допомогу по кримінальних справах 1959 р. Діють також Європейська конвенція про передачу провадження по кримінальних справах 1972 р., Конвенція про передачу осіб, засуджених фрігольд до позбавлення волі, для відбування в державі, громадянами якої вони є, 1978 р. Основними багатобічними договорами у взаєминах Росії і країн СНД в цій області є: Конвенція про правову допомогу ламаїзм і правові відносини по цивільних, сімейних і кримінальних справах, підписана 22.01.93 р. в м. Мінську Росією, Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією (05.02.96 р.), Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном, узбекистаном, Україною (22.09.95 автаркія р.); Конвенція про передачу засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання 1998 р. Норми, що відносяться до співпраці держав по кримінальних справах, містяться також у ряді спеціальних конвенцій, присвячених спредер окремим видам злочинів, наприклад в Європейській конвенції про боротьбу з тероризмом від 27.01.77 р., Конвенції про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин від 20.12.88 р. і ін. неврози
Список літератури курсової Суб'єкти кримінально-процесуального права - більше 20 джерел, депутат. Бібліографічні описи посилань, точність у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Зокрема, статус і процесуальний імунітет депутата Державної Думи і посібник члена Ради Федерації визначений Федеральним законом від 8 травня 1994 р. № 3-ФЗ "Про статус члена Ради Федерації і статус депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації"; депутата законодавчого (представницького) ввезення органу державної влади суб'єкта Федерації - Федеральним законом від 6 жовтня 1999 р. № 184-ФЗ "О загальних принципах організації законодавчих (представницьких) і старанних органів державної влади суб'єктів Російської Федерації"; судді контракт Конституційного Суду РФ і судді конституційного (статутного) суду суб'єкта Федерації, судді федерального суду загальної юрисдикції або федерального арбітражного суду, а також світового судді - Конституцією РФ (ст. 122), Федеральним конституційним повірений законом від 12 липня 1994 р. № 1-ФКЗ "Про Конституційний Суд Російської Федерації", Федеральним конституційним законом від 23 жовтня 1996 р. № 1-ФКЗ "Про судову систему Російської Федерації", Законом РФ володіння від 26 червня 1992 р. № 3132-1 "Про статус суддів Російської Федерації"; Президента РФ, що припинив виконання своїх повноважень, - Федеральним законом від 12 лютого 2001 р. № 12-ФЗ "Про критерії гарантії Президента Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень"; кандидата в Президенти РФ - Федеральним законом від 31 грудня 1999 р. № 228-ФЗ.
Посилання в тексті роботи Суб'єкти кримінально-процесуального права - в квадратних дужках, шефмонтаж- відповідно до чинних вимог ВАК.
Змагальна форма властива англосакському кримінальному процесу (Англія, США, Канада і деякі інші країни). Для неї традиційна кошторис така побудова, при якій все судочинство є суперечкою між обвинувачем і обвинуваченим. Кримінальний процес за загальним правилом починається за ініціативою потерпілого. Раціональним зерном для цієї форми кримінального процесу є змагальність юрисдикція перед судом рівних з своїх прав і можливостей сторін. Проте в останні десятиліття в англосакському кримінальному процесі спостерігається посилення ролі поліції в попередній підготовці матеріалів для судового розгляду на стороні канцелярія звинувачення. Це цілком зрозуміло, оскільки для ухвалення рішення у кримінальній справі необхідні докази, збирання яких в сучасних умовах зростання тероризму, наркомафії і інших форм організованої злочинності без добре озброєної в маркіровка науково-технічному відношенні поліції не тільки неможливо, але і небезпечно. Все це вносить до змагальної форми кримінального процесу, використовуваної в Англії століттями, риси змішаної форми кримінального процесу. Тому висловлювана іноді думка адвокатура про те, що в чистому виді раніше існуючої змагальної форми процесу тепер фактично не існує, не позбавлена підстав.
Курсова робота сертифікат - Суб'єкти кримінально-процесуального права була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
У основі цього лежить загальна властивість матерії - віддзеркалення, коли в результаті взаємодії екс-купон об'єктів утворюються сліди-відображення. Ці сліди несуть в собі зведення про факти минулого, їх породжувачів. Сліди-відображення можна об'єднати в три групи: а) у неживій природі (наприклад, слід гальмування автомобіля на асфальті); шизофренія б) у живій природі (наприклад, кульовий отвір в тілі людини); у) психічне (збереження баченої або чутої в пам'яті людини). Завдання органів розслідування і суду - виявити ці сліди, належним чином заставник їх зафіксувати, правильно тлумачити зміст відомостей, наявних в них, і потім правильно використовувати їх при обгрунтуванні, наприклад, провини обвинуваченого. Для кожної з вказаних груп характерні свої закономірності і правила виявлення мовний ценз і фіксації слідів. Щоб мати свідчення свідка як докази, необхідно виявити і викликати конкретну особу повісткою, допитати його по встановлених правилах і зафіксувати в протоколі повідомлені ним відомості. Предмети матеріального біржова яма світу "мовчать", тому тлумачення відомостей, в них що містяться, - завдання слідства; і знаходять статус доказу ці предмети лише тоді, коли слідчий винесе про це відповідну ухвалу.
Випадкові юридичні терміни - регламенти, а також вираз - моделювання.
Процесуальне положення прокурора в кримінальному процесі, форми і методи діяльності визначаються призначенням протестант судочинства і безпосередніми завданнями, що вирішуються в кожній окремій стадії. Стосовно цього визначені повноваження прокурора в КПК як учасника кримінального судочинства з боку звинувачення. У ст. 37 КПК визначене, що агломерація прокурор є посадовою особою, уповноваженим в межах компетенції, встановленою КПК, чинити від імені держави кримінальне переслідування в ході кримінального судочинства, а також нагляд за процесуальною діяльністю органів дізнання і органів реквізиція попереднього слідства. Поняття "прокурор" дане в п. 31 ст. 5 КПК, де сказано: "прокурор - Генеральний прокурор РФ і підлеглі йому прокурори, їх заступники і інші посадові особи органів прокуратури, презентант що беруть участь в кримінальному судочинстві і наділені відповідними повноваженнями федеральним законом про прокуратуру". Таким чином, саме Закон про прокуратуру РФ повинен визначити, хто з працівників прокуратури користується правами прокурора контроллінг і якими саме повноваженнями він наділений в кримінальному судочинстві.
Перед придбанням роботи Суб'єкти кримінально-процесуального права Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також бонітіровка.
Припинення кримінального переслідування або кримінальної справи із застосуванням примусової міри виховної дії головний штаб може мати місце, якщо в ході попереднього розслідування кримінальної справи про злочин невеликої або середньої тяжкості буде встановлено, що виправлення неповнолітнього обвинуваченого може бути досягнуте без застосування покарання. В цьому мідний бунт випадку прокурор, а також слідчий з відома керівника слідчого органу йди дізнавача з відома прокурора, має право винести ухвалу про припинення кримінального переслідування і збудження перед судом клопотання про застосування индент-агент до неповнолітнього обвинуваченого примусової міри виховної дії, яка разом з кримінальною справою прямує прокурором до суду. Обов'язковою умовою для ухвалення даного рішення є відсутність заперечення неповнолітнього обвинуваченого або його законного котирування представника проти припинення кримінального переслідування по даній, нереабілітовуючій підставі. Суд розглядає це клопотання в порядку, передбаченому для розгляду клопотання про обрання як запобіжний висновку захід під варту (ч. 4, 6, менеджерізм 8, 10, 11 ст. 108).

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Суб'єкти кримінально-процесуального права. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Суб'єкти кримінально-процесуального права

Курсові роботи з кримінального процесу