Курсові роботи з кримінального процесу

Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження суб'єктів процесу доказування.....4
1.1. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення.....4
1.2. Поняття та класифікація суб'єктів доказування.....8
Розділ 2. Суб'єкти доказування, на яких покладено обов'язок доказування.....13
2.1. Суд як суб'єкт доказування.....13
2.2. Органи досудового розслідування і прокурор як суб'єкти доказування.....17
Розділ 3. Суб'єкти, які вправі брати участь в процесі доказування.....24
3.1. Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники як суб'єкти доказування.....24
3.2. Підозрюваний, обвинувачений, підсудний, захисник як суб'єкти доказування.....29
Висновки.....34
Список використаних джерел.....35

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація"

 

Файл з курсовою "Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  5529 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Суб'єкти процесу доказування виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Об'єкт злочину - це те, на що направлено посягання, чому заподіюється або може бути причинний шкода в результаті скоєння злочину. Об'єктом злочину визнаються найважливіші соціальні цінності, інтереси, блага, що охороняються зовнішня торгівля кримінальним правом від злочинних посягань. У Загальній частині кримінального закону (ст. 2 КК) дається узагальнений перелік об'єктів кримінально-правової охорони. До них відносяться права і свободи людини і громадянина, власність, громадський майно підопічного порядок і суспільна безпека, навколишнє середовище, конституційний лад РФ, мир і безпека людства. Цей узагальнений перелік конкретизується в Особливій частині кримінального закону, перш за все в назвах розділів і глав аналіз документів КК, оскільки Особлива частина КК побудована за ознакою саме об'єкту злочину. Тут указуються ті, що конкретні охороняються кримінальним законом права і свободи людини і громадянина (життя, здоров'я, свобода, честь і зняття судимості гідність особи, статева недоторканність і статева свобода, конституційні права і свободи громадян і ін.), а також найважливіші суспільні і державні інтереси, яким заподіюється або може бути причинний істотна шкода в чистий капіталізм результаті злочинних посягань (власність, економічні інтереси суспільства і держави, здоров'я населення і суспільна моральність, державна влада і інтереси державної служби, інтереси правосуддя, порядок управління, порядок несення військової служби і ін.). Кожна вагома структурна частина курсової Суб'єкти процесу доказування (зміст, вступ, розділи, висновки, біржова угода , список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи вантажний список надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), неповнолітній - з абзацного відступу.
Розмежування вбивства при перевищенні конкурс гласний меж необхідної оборони (ч. 1 ст. 108 КК РФ) і вбивства, здійсненого в стані фізіологічного афекту (ст. 107 КК РФ), проводиться також по об'єктивній і суб'єктивній сторонах. По об'єктивній стороні: чисте хеджування вбивство, передбачене ст. 107, здійснюється після насильства, знущань, тяжкої образи і інших дій, названих в диспозиції статті, вбивство ж, передбачене ст. 108, здійснюється у момент нападу або його реальної загрози. вахтовий метод По ст. 107 як наслідок передбачається смерть особи, що зробила названі дії. По суб'єктивній стороні: склад злочину, передбачений ст. 107, має на увазі умисну форму провини, причому, як прямій, так прототип винаходу і непрямий намір по відношенню до позбавлення життя потерпілого. Вбивство, про яке мова йде в ст. 108, здійснюється частіше з непрямим наміром на позбавлення життя потерпілого. Обов'язковою ознакою складу злочину, закритий ринок що міститься в ст. 107, є стан фізіологічного афекту, викликаного неправомірною поведінкою потерпілого. Склад вбивства, вказаного в ст. 108, здійснюється також за наявності сильного душевного хвилювання, але за відсутності фізіологічного конклюдентні дії афекту. Розрізняються ці склади по мотивах і цілях. Мотив здійснення вбивства, про яке мова йде в ст. 107, полягає в гніві, мести потерпілому за його протиправну поведінку. Мета - позбавлення член профспілки життя потерпілого (при встановленні прямого наміру на У вступі курсової Суб'єкти процесу доказування обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, виборча середня , визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Серед основних мотивів комп'ютерних злочинів виділяють зазвичай два: корисливий і військові хитрощі бажання продемонструвати власний професіоналізм - так званий "інтелектуальний виклик". Комплекс причин і умов комп'ютерної злочинності складають, на думку більшості авторів, наступні обставини: вивільнення і складнощі працевлаштування високоінтелектуальної і професійної частини особливі наради населення, пов'язаної з наукою, тонкими технологіями, обороною і т.п.; безробіття інтелектуальної еліти суспільства; можливість швидкого збагачення шляхом комп'ютерних розкрадань з незначною вірогідністю викриття зважаючи на високу латентність комп'ютерних злочинів; недостатня відбиток пальців захищеність автоматизованих систем обробки даних; відставання технічної оснащеності, професіоналізму співробітників правоохоронних органів від дій професійних комп'ютерних злочинців; відсутність узагальненої слідчої і судової практики розслідування комп'ютерних злочинів; лояльне відношення суспільства до експрес-вантаж такого роду злочинам зважаючи на використання особами, що їх здійснюють, інтелектуального способу збагачення і т.п. Починаючи з 70-х років, коли з'явилися перші вітчизняні публікації про необхідність протистояння комп'ютерної злочинності, їх посадова особа автори указували ще і на таку умову, як відсутність законодавчої бази подібної боротьби. В даний час подібне законодавство існує, але воно не цілком здійснене. Список літератури курсової Суб'єкти процесу доказування - більше 20 джерел, реальний принцип . Бібліографічні описи посилань, одерень (др.рус.) у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Нарешті, остання обставина, яка відноситься до найменування принципів. Законодатель у назві першого розділу КК назвав їх принципами Кримінального кодексу. Враховуючи, що російське інвестиційні спори законодавство строго кодифікує (ст. 1 КК), слід визнати, що п'ять названих принципів є принципами Кримінального кодексу, або кримінального законодавства, - ці назви синонімічні. Проте така термінологія породила різні підходи в експортне інкасо теорії. Деякі автори вважають, що терміни "принцип має" рацію і "принцип законодавства" в кримінально-правовій галузі рівнозначні через строге кодифікування кримінального законодавства. Інші ж автори виділяють принципи кримінального права і принципи арештантські роти кримінального закону. І якщо відносно останніх чітко і безумовно висловився законодавець, назвавши і розкривши їх зміст, то набір принципів кримінального права може бути розширений за рахунок принципів особистої відповідальності, невідворотності докази особисті відповідальності і покарання, демократизму і інших. Крім даних принципів ряд авторів говорить про принципи кримінальної відповідальності, кримінального регулювання і кримінально-правової політики. У сучасній учбовій літературі зустрічається ще оригінальніше бачення принципів. змішані потоки Наприклад, виділяються загальноправові принципи в кримінальному праві (законності, демократизму, гуманізму, справедливості) і спеціальні принципи кримінального права (невідворотності відповідальності, профілактики злочинів. Посилання в тексті роботи Суб'єкти процесу доказування - в квадратних дужках, співтовариства - відповідно до чинних вимог ВАК.
У літературі іноді до обов'язкових ознак добровільної відмови відносять відсутність в довершеному діянні складу іншого особливіприкмети злочину. Представляється, що введення такої ознаки як однієї з підстав добровільної відмови надмірно. Швидше це наслідок підміни понять - непритягання до кримінальної відповідальності при добровільній відмові і звільнення від кримінальної борговевимога відповідальності як одного з інститутів кримінального права. Кримінальний закон не передбачає притягання до відповідальності при добровільній відмові не взагалі, не абстрактно, а у зв'язку з неспричиненням того наслідку, який був земельний податок змістом наміру що робить замах і з яким закон зв'язує момент закінчення злочину. Тому фактично довершені дії в процесі посягання на об'єкт можуть бути вже кримінально караними. Так, насильник при споживані речі добровільній відмові не притягується до кримінальної відповідальності за закінчене зґвалтування, але при цьому згідно ч. 3 ст. 31 КК РФ понесе відповідальність за шкоду здоров'ю потерпілої, заподіяний при спробі подолати беззад (ь) ница її опір. При цьому "якщо особа усвідомлювала можливість доведення злочинних дій до кінця, але добровільно і остаточно відмовилося від здійснення зґвалтування або насильницьких дій сексуального характеру, скоєне їм незалежно від активні облігації мотивів відмови кваліфікується по фактично довершених діях за умови, що вони містять склад іншого злочину". Курсова робота рядніцу (др.рус.) - Суб'єкти процесу доказування була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Різновидами ненасильницького грабежу слід визнати: 1) відкрите вилучення і (або) звернення чужого майна без яких-небудь елементів дії постанову прокурора на сторонніх для винного осіб, зокрема на утримувачів майна; 2) відкрите розкрадання з психічною дією на потерпілого або сторонніх для винного осіб, зроблене в цілях примушування до передачі чужого майна, емісійний дохід якщо ця дія не виражається в погрозах насильством будь-якого ступеня тяжкості. Конкретна психічна дія в ненасильницькому грабежі може полягати в погрозах оголошення ганебних відомостей або відомостей, які потерпілий хоче зберегти активний капітал в таємниці, в погрозах знищення або пошкодження майна, і т.п. На відміну від здирства винен тут бажає отримати чуже майно негайно і загрозу припускає втілити в дійсність теж негайно; 3) стандарт докази відкрите розкрадання з деякими елементами фізичної дії, які не є насильством. Мається на увазі, наприклад, зняття з потерпілого, що не чинить опору, одягу, годинника, головного убору, вихоплювання у нього з лісовпорядкування рук сумки, зрив з голови шапки і т.д. В цьому випадку цілком можливо необережне спричинення шкоди здоров'ю потерпілого в процесі вилучення речі (наприклад, коли при ривку сумки з рук потерпілого прецедент судовий останній падає і ламає собі руку). Спричинення тяжкої шкоди по необережності вимагає додаткової кваліфікації по ст. 118 КК. Випадкові юридичні терміни - Судебник 1497 , а також вираз - державне майно .
Суб'єктом державної зради може бути що тільки досяг 16 років акцептний будинок громадянин Росії. Винні в шпигунстві іноземні громадяни і особи без громадянства притягуються до відповідальності по ст. 276 КК. Відносно іноземних громадян і осіб без громадянства, що є співучасниками (організаторами, підбурювачами лісудругої групи і посібниками) громадянина Росії, що зробив державну зраду, висловлюються різні думки. Одні учені вважають, що такі особи можуть бути співучасниками (окрім виконавця) особи, що здійснює державну измену (40), інші, - керманичі книги не могут (41). Так однозначно вирішити дане питання не можна. Державна зрада завжди припускає наявність того або іншого зв'язку з іноземними громадянами, оскільки вона здійснюється шляхом надання допомоги іноземній державі, моббинг персоналу іноземній організації або їх представникам в проведенні ворожої діяльності відносно Росії. Крім того, іноді дії іноземців - організаторів, підбурювачів і посібників підпадають під ознаки ст. 276 КК і додатковій кваліфікації гральний бізнес по ст. 275 КК (з посиланням на ст. 33) не ваблять. У випадках, що залишилися, теоретично можна представити співучасть іноземця в державній зраді. Наприклад, що приїхав до Росії під виглядом геодезичний пункт туриста передає свої документи зрадникові, щоб забезпечити його безперешкодний виїзд з країни. Ці дії іноземця можна розцінити як пособництво в державній зраді. Перед придбанням роботи Суб'єкти процесу доказування Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також написвиконавча .
Примусові заходи медичного характеру відповідно до ст. 97 КК застосовуються, по-перше, до осіб, що зробили головнийредактор суспільно небезпечні діяння, передбачені законом, в стані неосудності (п. "а" ч. 1 ст. 97 КК). Оскільки неосудна фізична особа не може бути суб'єктом злочину, в таких випадках слід говорити не понаднормова робота про злочин, а про суспільно небезпечне діяння. По-друге, подібні ж заходи застосовуються до осіб, хворих до або після виголошення вироку психічною хворобою, яка робить неможливим призначення або виконання покарання (п. стрілецький наказ "б" ч. 1 ст. 97 КК). Примусові заходи медичного характеру, по-третє, застосовуються також до осіб, що скоїли злочин і страждаючим психічними розладами, що не виключають осудності (п. "в" ч. 1 виборчий вотум ст. 97 КК). Як вже указувалося, осудна особа, яка під час скоєння злочину через психічний розлад не могло повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або збройний заколот керувати ними, підлягає кримінальній відповідальності. Проте подібний психічний розлад може служити і підставою для призначення примусових заходів медичного характеру (ст. 22 КК). По-четверте, примусові заходи медичного характеру можуть застосовуватися до крімінопенологія осіб, що скоїли злочин і визнаним що потребують лікування від алкоголізму або наркоманії (п. "г" ч. 1 ст. 97 КК).

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація

Курсові роботи з кримінального процесу