Курсові роботи з кримінального процесу

Судове слідство в українському кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття судового слідства в українському кримінальному процесі ... 5
Розділ 2. Аналіз особливостей здійснення судового слідства ... 9
2.1. Початковий етап судового слідства ... 9
2.2. Процесуальний порядок дослідження доказів ... 11
2.3. Дії суду при встановленні в судовому засіданні неосудності обвинуваченого ... 32
2.4. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами ... 34
Висновки ... 36
Література ... 38

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Судове слідство в українському кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Судове слідство в українському кримінальному процесі"

Файл з курсовою "Судове слідство в українському кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  5503 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Судове слідство в українському кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Карно-процесуальний кодекс Російської Федерації (УПК РФ), що діє, прийнятий Державною Думою 22 листопада 2001 р., схвалений Радою Федерації 5 грудня 2001 р., підписаний Президентом Росії 18 власник паїв грудня 2001 р. (№ 174-ФЗ). Структурно УПК РФ істотно відрізняється від аналогічних законів минулого (УПК РРФСР 1923 р., УПК РРФСР 1960 р.). Полягає він з 473 статей, які містяться акції іменниє в 55 розділах, розміщених в 18 розділах, які згруповані в 5 частинах. Частина перша - загальні положення - складається з шести розділів (I-VI), 18 розділів, 139 статей. Частина друга - природна квота досудове провадження - містить 2 розділи (VII-VIII), 14 розділів (гл. 19-32), 87 статей (ст. 140-226). Частина третя, присвячена судочинству, складається з семи розділів (IX-XV), 17 розділів (гл. 33-49), 193 статей ядерне паливо (ст. 227-419). Четверта частина УПК РФ - особливий порядок судочинства - складається з двох розділів (XVI-XVII), трьох розділів (гл. 50-52), 33 статей (ст. 420-5452). П'ята частина - про міжнародну співпрацю білль-брокер у сфері кримінального судопроизводства- включає один розділ (XVIII), три розділи (гл. 53-55), 21 статтю (ст. 453-473).
Кожна вагома структурна частина курсової Судове слідство в українському кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, бюджетний рік, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи губні грамоти надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), марочний знак - з абзацного відступу.
Типовою для такого процесу була система так званих формальних доказів, яка виявлялася перш за все в строгій регламентації дій за модус вівенді оцінкою доказів. Численні доказові правила абстрактно зумовлювали, наприклад, що визнання обвинуваченим своєї провини - "цариця доказів", що жінці потрібно вірити менше, ніж чоловікові, багатому, - більше, ніж бідному, що якісь житлова будова конкретні факти або обставини повинні встановлюватися за допомогою певного числа свідчень свідків (не менше двох, три і т.д.). Тортури не вважалися неприпустимим методом отримання доказів. Їх провадження відкрито вирішувалося і окружні суди навіть заохочувалося в законодавчому порядку, оскільки вважалося важливим способом отримання "цариці доказів". У деяких країнах закони вимагали, щоб судді виявляли істину, але під нею розумілася не відповідність фактів (обставин) об'єктивній права людини дійсності, а виводи судді, зроблені з дотриманням розпоряджень законів, що передвстановлювали апріорі юридичну силу конкретних видів доказів (див. також § 1 гл. 6 підручника).
У вступі курсової Судове слідство в українському кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, раневий канал, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Забезпечення порядку в залі суду покладене на суддю (головуючого) і на судового пристава, який ділова етика зобов'язаний виконувати розпорядження судді. Відповідно до закону судовий пристав при непокорі вимогам судді або його вимогам має право застосовувати заходи примушення. При порушенні порядку в залі суду, непокорі розпорядженням судді патерфаміліас або судового пристава особі виноситься попередження або воно віддаляється із залу судового засідання, на нього може бути накладене грошове стягнення в порядку ст.ст.117 і 118 УПК. У разі такої поведінки міські судді з боку обвинувача або захисника суд має право відкласти справу слуханням, якщо неможливо без збитку для справи замінити цих осіб, і одночасно про це повідомляється вищестоящому прокуророві або в адвокатську авторитаризм палату. Якщо підсудний не підкоряється розпорядженням головуючого, він може бути видалений із залу суду до закінчення дебатів сторін, але йому надається можливість виступити з останнім словом; в цьому випадку вирок ціновий ризик проголошується в його присутності або оголошується йому під розписку негайно після проголошення.
Список літератури курсової Судове слідство в українському кримінальному процесі - більше 20 джерел, дезавуювання. Бібліографічні описи посилань, валютний курс у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Апеляційне провадження - стадія, в ході якої здійснюється перегляд тих, що не вступили в законну силу вироку і інших рішень світового судді, що розглядав кримінальну справу як суд першої інстанції. натуралізація Апеляційною інстанцією є суддя районного суду, що діє единолично. При апеляційному провадженні може бути проведене нове дослідження доказів в тому ж порядку, що і в суді першої інстанції, але з валютний ризик поряд особливостей (зокрема, сторони можуть домовитися про те, що які-небудь докази повторного дослідження не потребують). В результаті перегляду вироку або іншого судового рішення може бути прийнято одне з наступних рішень: душоприказник 1) про залишення вироку суду першої інстанції без зміни, а апеляційної скарги або уявлення без задоволення; 2) про відміну звинувачувального вироку суду першої інстанції і виправдання підсудного або про припинення еротичний твір кримінальної справи; 3) про відміну виправдувального вироку суду першої інстанції і про виголошення звинувачувального вироку; 4) про зміну вироку суду першої інстанції.
Посилання в тексті роботи Судове слідство в українському кримінальному процесі - в квадратних дужках, біомаса запасу - відповідно до чинних вимог ВАК.
Слід зазначити практику винесення Конституційним судом РФ визначень з "позитивним" змістом, в яких розвивається раніше висловлена правова позиція суду, що стала поширеною. Так, наприклад, у дискримінація визначенні Конституційного суду РФ від 14.01.1999 р. № 4-0 роз'яснено, що громадяни, що не були учасниками конституційного судочинства, але чиї справи були дозволені на підставі актів, визнаних неконституційними, не позбавлені бонд бодмереї можливості використовувати інші процедури судового захисту. На них розповсюджується положення ч.Із ст.79 ФКЗ "Про Конституційний суд РФ", відповідно до якого рішення судів і інших органів, засновані на актах, визнаних неконституційними, мильний міхур не підлягають виконання і повинні бути переглянуті у встановлених федеральним законом випадках. Суди загальної юрисдикції в своїх рішеннях прямо посилаються на ухвали Конституційного суду РФ. Так, Президія Верховного суду РФ сільський схід в Ухвалі № 609П05ПР у справі З, обгрунтовувавши свої виводи, прямо послався на Ухвалу Конституційного суду РФ від 11.05.05 р. № 5-П.
Курсова робота добрі послуги - Судове слідство в українському кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Може модус вівенді мати місце постановка присяжним питань, що дозволяють встановити винність підсудного в скоєнні менш тяжкого злочину. При цьому необхідно враховувати, що відповідно до ч. 2 ст. 338 суддя не має права судовий наказ відмовити підсудному або його захисникові в постановці такого роду питань. Проте ці питання допускаються лише за тієї обов'язкової умови, якщо при відповіді на них об'єктивно не порушується право підсудного на маржа прибули захист. Як відомо, право на захист може бути порушене, якщо нове, нехай навіть менш важке, звинувачення істотно відрізняється по фактичних обставинах від звинувачення, пред'явленого на попередньому слідстві (про неприпустимість повороту маркет-мєїкер звинувачення до гіршому див. § 1 гл. 21 підручника). Тобто питання про обставини здійснення підсудним менш тяжкого злочину можуть бути поставлені тільки тоді, коли фактично ці обставини вже були пред'явлені партійний ценз даній особі в ході попереднього слідства при притягненні як обвинуваченого його, хоч і при юридичній кваліфікації по тяжчому злочину.
Випадкові юридичні терміни - залежний попит, а також вираз - боргова кабала.
Інтернаціоналізація і посилення організованої злочинності, зростання експорту капіталу з метою легалізації (відмивання) злочинних доходів і інші подібні явища примусили країни - члени Ради Європи переглянути своє грошова вуаль первинне вельми обережне відношення до можливості видачі за скоювання фінансових злочинів. Стаття 5 Європейській конвенції (у редакції Другого додаткового протоколу до неї від 17 березня 1978 р.) встановлює положення, згідно компрометація якому за злочини у зв'язку з податками, зборами, митами і валютними операціями видача злочинців здійснюється між країнами-учасницями, якщо такий злочин, згідно законодавству запрошуваної сторони, відповідає злочину того ж характеру. При релігійні суди цьому у видачі не може бути відмовлено на тій підставі, що законодавство запрошуваної сторони не передбачає таких же по характеру податків або зборів або не містить таких же по характеру золота обмовка положень, що стосуються податків, зборів, мит і валютних операцій, як і законодавство запрошуючої сторони.
Перед придбанням роботи Судове слідство в українському кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також делімітація меж.
У випадку, якщо протягом 10 діб позовна заява з моменту фактичного затримання особи йому не буде пред'явлено звинувачення, то запобіжний захід відміняється - це загальне правило. Але з будь-якого правила може бути виключення. В даному випадку виключенням є водний кодекс обставина, при якій особа, відносно якої вибраний запобіжний захід, підозрюється в здійсненні одного з наступних злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу РФ: 205 -терроризм; 205.1 - залучення до здійснення пре-ступленийтеррористического характеру базисний склад або сприяння їх здійсненню; 206 - захоплення заручника; 208 - організація незаконного озброєного формування або участь в нім; 209 - бандитизм; 277 - посягання на життя державного або суспільного діяча; гірське право 278 - насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади; 279 - озброєний заколот; 281 - диверсія; 360 - напад на осіб або установи, які користуються міжнародним захистом. У цих випадках казенні селяни пред'явлення звинувачення повинне бути здійснене не пізніше 30 діб з моменту примене-

Отримати курсову
Судове слідство в українському кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу