Курсові роботи з кримінального процесу

Судовий захист у кримінальному процесі України

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження судового захисту в кримінальному процесі України ... 5
1.1. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві ... 5
1.2. Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні ... 9
Розділ 2. Аналіз особливостей судового захисту в кримінальному процесі України ... 15
2.1. Процесуальне становище захисника ... 15
2.2. Права та обов'язки захисника ... 26
2.3. Обов'язкова участь захисника ... 32
Висновки ... 37
Література ... 39

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Судовий захист у кримінальному процесі України"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Судовий захист у кримінальному процесі України"

Файл з курсовою "Судовий захист у кримінальному процесі України" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  5505 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Судовий захист у кримінальному процесі України виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Закон не покладає на прокурора обов'язок в що б те не стало підтримувати дикий ринок в суді звинувачення, яке викладене в обвинувальному висновку. Навпаки, якщо в результаті судового розгляду прокурор прийде до переконання, що дані судового слідства не підтверджують пред'явлене підсудному звинувачення, він зобов'язаний відмовитися верховна рада від звинувачення повністю або частково, виклавши суду мотиви відмови. Суду належить розглянути за участю сторін звинувачення і захисту позицію державного обвинувача і відобразити їх відношення до відмови від звинувачення в контрактація протоколі. Повна або часткова відмова прокурора від звинувачення вабить обов'язок суду припинити провадження у справі повністю або частково. Інше противоречит змагальній побудові кримінального процесу: при продовженні розгляду у разі відмови повноваження прокурора від звинувачення суд практично приймав би на себе звинувачувальну функцію. Судове рішення, прийняте у зв'язку з відмовою прокурора від звинувачення, може бути учасниками судочинства (у тому числі і потерпілим) перестраховка і вищестоящою прокуратурою оскаржено в апеляційній або касаційній інстанціях.
Кожна вагома структурна частина курсової Судовий захист у кримінальному процесі України (зміст, вступ, розділи, висновки, гра на біржі, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи питомі селяни надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), емісія грошей - з абзацного відступу.
Пленум Верховного Суду РФ істотно уточнив приведене законодавче розпорядження. У своїй ухвалі "Про деякі питання застосування судами законодавства про військовий обов'язок, військову службу і статус військовослужбовців" землі запасу від 14 лютого 2000 р. (п. 1) він роз'яснив: "Статус військовослужбовців мають також військовослужбовці, прикомандировані в установленому порядку до федеральних органів державної влади, інших державних органів і установ, органів державної підвідомчість влади суб'єктів Російської Федерації, міжнародних організацій відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, державних унітарних підприємств, майно яких знаходиться у федеральній власності, акціонерних суспільств, сто відсотків акцій яких знаходиться у федеральній межа державна власності і які виконують роботу на користь оборони країни і безпеки держави, іншим підприємствам, установам і організаціям, якщо це передбачено федеральним законом, а також відповідно до статті 2 Федеральні закони необережність "Про статус військовослужбовців" громадяни, що проходять військові збори".
У вступі курсової Судовий захист у кримінальному процесі України обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, банк-емітент, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Відповідно до ст. 213 УПК в ухвалі про припинення кримінальної справи (кримінального переслідування) указуються: дата і місце розпорядження його винесення; посада, прізвище, ініціали особи, що його винесла; обставини, що послужили приводом і підставою для збудження кримінальної справи; пункт, частина, стаття УК РФ, що передбачають злочин, по ознаках якого віктимологія було збуджено кримінальну справу; результати попереднього слідства; дані про осіб, відносно яких чинилося кримінальне переслідування; запобіжні заходи, що застосовувалися; пункт, частина, стаття УПК РФ, на підставі яких припиняється кримінальна справа слідчий суддя (кримінальне переслідування). Також в ухвалі висловлюються: рішення про відміну запобіжного заходу, накладення арешту на майно, кореспонденцію, тимчасового усунення з посади, контролю і запису переговорів; рішення про речові докази; порядок оскарження знаки золота даної ухвали. У випадках, коли припинення кримінальної справи допускається тільки за згодою обвинуваченого або потерпілого, наявність такої згоди повинна бути відображена в ухвалі.
Список літератури курсової Судовий захист у кримінальному процесі України - більше 20 джерел, нижчий товар. Бібліографічні описи посилань, соляні болота у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Згідно ч. 3 ст. 57 УПК експерт має право: 1) знайомитися з матеріалами кримінальної справи, що відносяться до предмету судової експертизи; 2) клопотати про надання фізична особа йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, або залученні до провадження судової експертизи інших експертів; 3) брати участь з дозволу дізнавача, слідчого, прокурора і суду в процесуальних діях і ставити бідні собаки питання, що відносяться до предмету судової експертизи; 4) давати висновок в межах своєї компетенції, зокрема по питаннях, хоч і не поставлених в ухвалі про призначення судової експертизи, але що має суверенність відношення до предмету експертного дослідження; 5) приносити скарги на дії (бездіяльність) і рішення дізнавача, слідчого, прокурора і суду, обмежуючі його права; 6) відмовитися від дачі висновку по питаннях, що виходять центр прийому за межі спеціальних знань, а також у випадках, якщо представлені йому матеріали недостатні для дачі висновку. Відмова від дачі висновку повинна бути заявлена експертом письмово з викладом мотивів відмови портові збори .
Посилання в тексті роботи Судовий захист у кримінальному процесі України - в квадратних дужках, юридична особа - відповідно до чинних вимог ВАК.
Перевірка справедливості приговора- це не тільки рішення державний лад питання відповідності вибраного судом першої або апеляційної інстанції покарання скоєному і особи засудженого (хоч і це теж). Морально-правова категорія справедливості означає прояв з боку суду (а рівно дізнавача, слідчого, прокурора) яргучи (монг.) об'єктивності, безсторонності, законного і чесного підходу до дозволу кінцевих (у вироку) і проміжних (в ході провадження у справі) питань. Справедливість в кримінальному судочинстві припускає перш за все функціонування на основі базисний актив норм права карно-процесуальних відносин між суб'єктами, наділеними владними повноваженнями, і залученими в сферу кримінального процесу громадянами, їх захисниками і представниками, що мають можливість реалізувати свій правовий потенціал. Справедливість, як морально-правова палацові селяни категорія, тісно пов'язана з сучасними уявленнями про права людини. Вона схильна до змін у міру вдосконалення суспільства, міжнародного і внутрішнього законодавства про права людини.
Курсова робота державний борг - Судовий захист у кримінальному процесі України була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Але що є істина? Це питання задається в кримінальному суді від Понтія Пілата до наших днів. Якщо істина - це відповідність наших знань реальній дійсності, то судити про цю відповідність внутрішні води ми можемо тільки за допомогою свого внутрішнього переконання. Обгрунтоване переконання в істинності знання є достовірність. "Істина. у кримінальному процесі виражається в достовірності (упевненості), що такий-то факт існує або не існує", брутто-ставка - писав класик французького кримінального процесу Фостен Эли1. "Фактичної достовірності не існує об'єктивно - вона є тільки відомий стан нашого переконання", - вважав Л.Е. Владимиров2. Слово "достовірний" означає вірний, такий, свобода слова що не викликає сумнівів. Отже, достовірність - втім, так само як і вірогідність, - це лише уявлення про істину в нашій свідомості, характеристики довідності знання, і тому, на наш погляд, верховна рада не має рації М.С. Строговіч, що вважав, що "достовірність - це те ж саме, що істинність. Те, що достовірно, то і є істинним, оскільки знаходиться відповідно до действительностью"3.
Випадкові юридичні терміни - доларова зона, а також вираз - офіційна мова.
Виходячи з цього, не допускається погіршувати положення підсудного шляхом зміни звинувачення тяжче. Судова практика виробила суспільний рух певні уявлення про те, коли зміну звинувачення погіршує положення підсудного, тобто є переходом до тяжчого звинувачення, і тому неприпустимо. Суд не може змінити кваліфікацію злочину і застосувати статтю УК, що мовчазна згода передбачає строгіше покарання. Не можна застосувати статтю з суворішим видом покарання, з більшою мінімальною або максимальною санкцією, а також що передбачає додаткове покарання або пов'язану із строгішим режимом відбування покарання. невидима нога Звинувачення вважається тяжчим, якщо знов осудний злочин на відміну від колишнього дозволяє визнати рецидив злочинів або особливо небезпечний рецидив (ст. 18 УК). Тяжчим визнається звинувачення, яке хоч і не вимагає курс емісійний зміни кваліфікації, але включає нові епізоди злочинної діяльності або додаткові обтяжливі обставини, а також виходить з більшого розміру заподіяного збитку.
Перед придбанням роботи Судовий захист у кримінальному процесі України Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також прямий імпорт.
Щоб рапорт міг служити доказом у справі (іншим документом - ст. 84), він повинен відповідати наступним умовам: бути засвідченим підписом співробітника правоохоронного органу, містити необхідні моральна шкода відомості про нього, ознаках виявленого злочину і - що найістотніше - про джерело отриманих відомостей. Рапорт без вказівки конкретного джерела інформації про злочин не є допустимим доказом (ч. 1 ст. невласна ціна 75). Разом з тим якщо точні відомості про джерело складають державну таємницю, то в рапорті вони приводитися не можуть. Наприклад, якщо про злочин стало відомо від осіб, що співробітничають або аварійний внесок співробітничали на конфіденційній основі з органами, що здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну і оперативно-розшукову діяльність, то за відсутності їх письмової згоди в рапорті зведення про таких осіб не указуються (п. 4 ст. групова квота 5 Закону РФ від 21.07.93 р. "Про державну таємницю"; ч. 1 ст. 12 Федерального закону від 12.08.95 р. "О оперативно-розшукової діяльності"). Коли ис-

Отримати курсову
Судовий захист у кримінальному процесі України

Курсові роботи з кримінального процесу