Курсові роботи з кримінального процесу

Судово-психологічна експертиза

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження судово-психологічної експертизи.....5
1.1. Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України.....5
1.2. Теоретичні аспекти використання спеціальних психологічних знань у кримінальному проваджені.....12
Розділ 2. Аналіз особливостей призначення та проведення судово-психологічної експертизи.....20
2.1. Поняття і компетенція судово-психологічної експертизи.....20
2.2. Методи судово-психологічної експертизи.....26
2.3. Призначення судово-психологічної експертизи та організація її провадження.....28
2.4. Особливості проведення комплексних судово-психологічних експертиз.....34
Висновки.....40
Література.....42

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Судово-психологічна експертиза"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Судово-психологічна експертиза"

 

Файл з курсовою "Судово-психологічна експертиза" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  5506 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Судово-психологічна експертиза виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Судове тоталітаризм слідство не є повторенням попереднього слідства. Це самостійне дослідження всіх фактичних обставин справи, здійснюване незалежно від заздалегідь зібраних в ході розслідування матеріалів. Судове слідство проводиться іншими суб'єктами процесуальної діяльності - клептоманія перш за все сторонами, а також іншими учасниками процесу, причому забезпечується одночасний аналіз перед судом і за участю суду всіх доказів з різних позицій, тобто в змагальній процедурі. Судове слідство юридичний акт проводиться в особливій процесуальній формі голосного, усного, безпосереднього дослідження доказів, що дозволяє найдостовірніше відтворити картину того, що відбувся. Нарешті, суд не зв'язаний виводами слідчого і прокурора і отриманими ними доказами. митний тариф В ході доведення в судовому слідстві перевіряються всі можливі версії події; суд не слідує тій з них, яка сформульована в обвинувальному висновку, і зобов'язаний ухвалити рішення, засноване на доказах, досліджених ліцензінторг в судовому засіданні, включаючи додатково представлені суду дані.
Кожна вагома структурна частина курсової Судово-психологічна експертиза (зміст, вступ, розділи, висновки, контррахунок, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи вотум довіри надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), проськріпциі - з абзацного відступу.
Докази - джерела відомостей діляться на речі (предмети) і особи. Під доведенням розуміється діяльність суду, що полягає в збиранні, дослідженні і оцінці доказів. Прийнято розрізняти державний лад два етапи доведення: 1) вільне, здійснюване органами дізнання; 2) строге, здійснюване судом. Мета доведення в німецькому кримінальному процессе-установление істини. Прийнято вважати, що предмет доведення - головний факт, докази, допоміжні факти кабальні люди і досвідчені положення. Тягар доведення цілком і повністю лежить на суді. У стадії попереднього розслідування обов'язок доведення покладений на прокуратуру, що є органом дізнання. Формально поліція не орган дізнання, але хрізогедонізм вона, відповідно до §163 УПК, повинна розслідувати обставини злочину і прийняти заходи до того, щоб не допустити протидії з'ясуванню цих обставин. На підставі §161 УПК влади і чиновники бікамералізм поліції зобов'язані виконувати вимоги або доручення прокуратури. Якщо прокурор вважає за необхідне провадження судових слідчих дій, то він клопоче про це перед дільничним суддею.
У вступі курсової Судово-психологічна експертиза обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, митний огляд, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
При цьому враховуються завдання, принципи організації, умови і специфіка кадії (монг.) діяльності кожного з органів слідства, оскільки правильне визначення можливостей органу в розслідуванні тієї або іншої категорії справ служить гарантією швидшого розкриття, всестороннього і об'єктивного розслідування злочину. З урахуванням цього до аргументарій перебування під слідством слідчих прокуратури, де забезпечується ефективніший прокурорський нагляд, а також є великий досвід розслідування складних злочинів, віднесені справи про злочини, що вимагають копіткої аналітичної роботи з фінансовими і законодавство іншими документами, а також поділа про найбільш небезпечні і тяжкі злочини (вбивства, доведення до самогубства, умисне спричинення тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело смерть, викрадання людини, тероризм, бандитизм і ін.), передбачені касова книга пп. "а" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК. Крім того, до перебування під слідством слідчих прокуратури віднесені справи про злочини вищих посадових осіб, а також посадових осіб правоохоронних і вуличний хід інших органів влади і управління (пп. "б" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК).
Список літератури курсової Судово-психологічна експертиза - більше 20 джерел, метод дондта. Бібліографічні описи посилань, просочування у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
провадження по кримінальних справах про злочини, здійснені іноземними громадянами або гарячі гроші особами без громадянства на території РФ, ведеться по правилах УПК РФ (ст. 3 УПК РФ). У разі скоєння злочину на території РФ іноземним громадянином, що згодом опинився за її межами, кваліфікація і неможливості провадження процесуальних дій з його участю на території РФ всі матеріали збудженої кримінальної справи, що розслідується, передаються в Генеральну прокуратуру РФ, яка вирішує питання про їх напрям в контрафакція компетентні органи іноземної держави для чинення кримінального переслідування (ст. 458 УПК РФ). Процесуальні дії відносно осіб, що володіють дипломатичною недоторканністю, проводяться лише на прохання вказаних осіб або з їх згоди, берг-привілей яка проситься через Міністерство закордонних справ РФ. Конкретні умови провадження слідчих дій відносно осіб, що володіють дипломатичним імунітетом і привілеями, а також в приміщеннях і на території приватних і дипломатичних юридична особа резиденцій регулюються міжнародними договорами.
Посилання в тексті роботи Судово-психологічна експертиза - в квадратних дужках, носій податку - відповідно до чинних вимог ВАК.
Крім того, важливо враховувати і розпорядження згаданій вище (див. § 12 гл. 2 підручники) міжвідомчій Інструкції про порядок представлення результатів оперативно-розшукової діяльності позовна заява органу дізнання, слідчому, прокуророві або до суду від 13 травня 1998 р. У ній сказано, зокрема, що "результати оперативно-розшукової діяльності, представлені для використання в доведенні по кримінальних справах, винні: містити трудові спори відомості, що мають значення для встановлення обставин, що підлягають доведенню у кримінальній справі, вказівки на джерело отримання передбачуваного доказу або предмету, який може стати доказом, а також дані, докази, що смуга осілості дозволяють перевірити в умовах судочинства, сформовані на їх основі" (п. 7). У цій же Інструкції передбачено, що отримані в ході оперативно-розшукових заходів документи спеціально уповноважені посадові особи представляють органу дізнання, плебеї, плебс слідчому, прокуророві або до суду разом з довідкою або рапортом, що пояснює, за яких обставин і ким вони виявлені (190).
Курсова робота біржова фірма - Судово-психологічна експертиза була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
При подвійна ціна призначенні судової експертизи головуючий пропонує сторонам представити письмово питання експертові. Далі він оповістив всі представлені питання, після чого учасники судового розгляду висловлюють свою думку по ним. Суд розглядає ці питання, індекси акції усуваючи ті з них, які не відносяться до справи або компетенції експерта, а також формулює додаткові питання. Експертові не можуть бути поставлені правові, а також інші питання, що виходять за характеристика межі його спеціальних пізнань. Остаточний перелік питань відповідно до ст. 283 УПК суд формулює у визначенні (ухвалі), що виноситься в дорадчій кімнаті. У цьому документі указується також, які питання і загальні суди по яких мотивах судом відхилені. Питання експертові повинні бути сформульовані у визначенні (ухвалі) суду як в тих випадках, коли в судове засідання викликаний експерт, що раніше не брав участь в речові докази проведенні експертизи, так і тоді, коли експерт вже проводив експертизу на попередньому слідстві, якщо раніше такі питання йому не ставилися.
Випадкові юридичні терміни - трудове право, а також вираз - земські собори.
Застава полягає у внесенні підозрюваним або партікулярізм звинуваченим або іншою фізичною або юридичною особою на депозитний рахунок органу, що вибрав даний запобіжний захід, грошей, цінних паперів або цінностей в цілях забезпечення явки до слідчого, прокурора або до курс облігації суду підозрюваного, обвинувачений і попередження здійснення ним нових злочинів. Вигляд і розмір застави визначаються органом або особою, що вибрала даний запобіжний захід, з урахуванням характеру завершеного злочину, даних про особу головнічество підозрюваного, звинуваченого і майнового положення заставника. Застава як запобіжний захід може бути вибрана судом, прокурором, а також слідчим, дізнавачем з відома прокурора у будь-який момент провадження у кримінальній справі. Якщо адміністратор внесення застави застосовується замість раніше вибраних запобіжних заходів у вигляді висновку під варту або домашнього арешту, то підозрюваний, обвинувачений залишається під вартою або домашнім арештом до внесення на депозитний рахунок гербова марка суду застави, яка була визначена органом або особою, що вибрала цей захід припинення.
Перед придбанням роботи Судово-психологічна експертиза Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також штормова хвиля.
При провадженні судової експертизи в експертній ціна ліцензії установі слідчий направляє керівникові відповідної експертної установи ухвалу про призначення судової експертизи і матеріали, необхідні для її провадження. Керівник експертної установи після отримання ухвали доручає провадження судової експертизи конкретному експертові патентні мита або декільком експертам з числа підлеглих співробітників і повідомляє про це слідчого. В цьому випадку права, обов'язки і відповідальність експерта роз'яснюються особі керівником експертної установи. права, обов'язки і відповідальність експертові, освітній ценз що працює в державній судово-експертній установі (судово-експертні установи Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я і т.д.), роз'яснюються при прийомі на роботу і згідно ст. 199 УПК їх не цивільне право потрібно роз'яснювати перед кожним конкретним випадком провадження экспертизы1. Представляється, що такий підхід противоречит ряду статей УПК (164, 204 і ін.), у зв'язку з чим пра-

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Судово-психологічна експертиза. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Судово-психологічна експертиза

Курсові роботи з кримінального процесу