Курсові роботи з кримінального процесу

Судові прецеденти у кримінальному судочинстві

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Характеристика судового прецеденту як джерела кримінально-процесуального права.....5
1.1. Види джерел кримінально-процесуального права.....5
1.2. Поняття та ознаки судового прецеденту.....11
1.3. Види судового прецеденту.....15
Розділ 2. Місце судових прецедентів у кримінальному судочинстві України.....19
2.1. Судові прецеденти та акти органів судової системи України з питань кримінального процесу.....19
2.2. Застосування судової практики як різновиду судового прецеденту.....23
Висновки.....31
Список використаних джерел.....33

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Судові прецеденти у кримінальному судочинстві"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Судові прецеденти у кримінальному судочинстві"

 

Файл з курсовою "Судові прецеденти у кримінальному судочинстві" знаходиться в RAR-архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 50 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  5504 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2-3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали та відділення ПриватБанку). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     Можна просто купити картку поповнення рахунку Київстар на 50 грн. і повідомити код поповнення - у відповідь я повідомлю Вам пароль.
     3. Оплата по WebMoney. Докладніше...
     4. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47 / 77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! Не хочете телефонувати за власний рахунок - повідомте номер свого мобільного (наприклад, по e-mail), і я зателефоную Вам сам.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

 

Курсова робота Судові прецеденти у кримінальному судочинстві виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Речові докази не мають заздалегідь встановленої сили. Перш ніж їх використовувати для проміжних і кінцевих виводів у кримінальній справі, вони ратифікація повинні бути перевірені і оцінені (ст. 87 і 88 УПК). Спочатку аналізуються обставини і умови, при яких предмет став носієм властивостей і станів, пов'язаних із злочином. При перевірці допустимості речового користування доказу особлива увага звертається на дотримання порядку провадження і оформлення слідчих дій, в рамках яких був виявлений предмет, виділені його властивості і стани, що мають значення для справи. Допущені при влада народу цьому порушення, неточності, що привели, наприклад, до пропусків, суперечностей в протоколах виявлення і огляду предмету, невідповідності зафіксованих в них відомостей про властивості і стани предмету самому предмету, можуть спричинити неприпустимість ліцензування визнання предмету як речовий доказ. В ході перевірки зміст речового доказу обов'язково зіставляється з іншими зібраними і збираними у справі доказами, пов'язаними з ним через факти, що відображаються.
Кожна вагома структурна частина курсової Судові прецеденти у кримінальному судочинстві (зміст, вступ, розділи, висновки, уряд меншини, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи чиста різниця надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), пільгові дні - з абзацного відступу.
Законодавець гранично широко формулює підстави наявний товар визнання доказів неприпустимими, встановлюючи, що такими є порушення вимог УПК при їх отриманні (ч. 3 ст. 7; ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК). Як підстави для визнання докази судові доказів неприпустимими слід розглядати будь-яке порушення передбачених законом умов і порядку проведення слідчої або судової дії, а саме: отримання доказів до порушення кримінальної справи (окрім випадків, передбачених законом), збирання доказів хабеас корпус шляхом провадження слідчих і судових дій, не передбачених законом; отримання доказів в результаті провадження слідчих і судових дій неналежними суб'єктами; здійснення слідчих або судових дій за відсутності законних підстав для біржа валютна їх провадження, відсутність судового рішення, необхідного для проведення слідчої дії; отримання доказу з джерела, не передбаченого законом; порушення встановленого законом порядку провадження і оформлення слідчої або судової дії (ч. 2 валюта місцева ст. 74 УПК).
У вступі курсової Судові прецеденти у кримінальному судочинстві обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, митний агент, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Участь підсудного в судовому розгляді є введені бояри і його правом, і його обов'язком. Воно необхідне для забезпечення права на захист, виголошення справедливого вироку. Тому при нез'явленні підсудного розгляд справи повинен бути відкладений. Про розгляд справи у відсутність контрреклама підсудного суд виносить спеціальне рішення. Клопотання підсудного відповідно до ч. 4 ст. 247 УПК про розгляд справи в його відсутність повинно бути зафіксовано в матеріалах справи. Воно може бути подане марнотратники у письмовій формі або заноситься в протокол. Із змісту клопотання повинно бути ясно, що підсудний ставить питання про розгляд справи в його відсутність за власною ініціативою, що це відповідає його азартні ігри бажанню і не є вимушеним. Не може прирівнюватися до такого клопотання повідомлення підсудного про те, що він позбавлений можливості з'явитися в судове засідання по хворобі, із-за відрядження або по інших свобода слова поважних причинах. У такій ситуації розгляд справи у відсутність підсудного буде істотним порушенням карно-процесуального закону, що обмежує право на захист.
Список літератури курсової Судові прецеденти у кримінальному судочинстві - більше 20 джерел, докази прямі. Бібліографічні описи посилань, договір міни у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Залежно від характеристики джерела доказової інформації в кримінальному процесі розрізняють первинні і похідні докази. Первинні - докази, що містяться в джерелі інформації, яке безпосередньо, без інкорпорація проміжних ланок сприймав шукані обставини (докази з "перших рук"). Такими доказами найчастіше бувають відомості, які повідомляють слідчого свідок-очевидець, підозрюваний або звинувачений, потерпілий. Похідні докази - докази, що містяться в джерелі устаткування інформації, яке не сприймало безпосередньо відповідні обставини, а отримало інформацію про них з іншого джерела (докази з "других рук"). До похідних доказів відносяться завжди свідчення свідків, які повідомляють відомості, отримані світові ціни ними із слів очевидців, копії різних документів або виписки з них і т.п. Практичне значення цієї класифікації доказів полягає в тому, що вона орієнтує практичних працівників на отримання доказів перш корпоративний за все з першоджерел.
Посилання в тексті роботи Судові прецеденти у кримінальному судочинстві - в квадратних дужках, майновий ценз - відповідно до чинних вимог ВАК.
У діяльності, пов'язаній з провадженням валютні угоди у кримінальній справі, можуть брати участь також обвинувачені (підозрювані, підсудні), їх захисники, потерпілі, цивільні позивачі, цивільні відповідачі, їх представники, перекладачі, свідки, експерти і ін. Згідно із законом і вони є обвинувачений учасниками кримінального процесу. Ним для забезпечення реальної можливості здійснення конкретних процесуальних дій, як буде детально показано в подальших розділах підручника (див. гл. 4 і ін.), надаються відповідні права і обов'язки. лісовий квиток Наприклад, адвокат, виступаючий в ролі захисника, зобов'язаний використовувати всі вказані в законі засоби і способи захисту в цілях з'ясування обставин, реабілітовуючих обвинувачений або пом'якшувальних його відповідальність, і надавати йому необхідну групова квота юридичну допомогу. В той же час адвокатові-захисникові дано право мати побачення обвинуваченим, якого він захищає, знайомитися зі всіма матеріалами ще до розгляду справи в суді і виписувати з них необхідні ефект симпатії відомості, заявляти клопотання, представляти докази і т.д.
Курсова робота іммобілізация - Судові прецеденти у кримінальному судочинстві була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Під місцем професійної діяльності слідчого мається на увазі територія фізична шкода (район, місто, міжрайонна територіальна освіта і ін.), в межах якої він зазвичай здійснює попереднє слідство. При виникненні необхідності провадження слідчих або розшукових дій у іншому місці слідчий має право направити секулярізация відповідному слідчому або органу дізнання письмове доручення про їх проведення, зазвичай іменоване "окремим дорученням". У дорученні слідчий стисло висловлює обставини справи і формулює завдання по провадженню слідчих або розшукових дій. протекціонізм Доручення в необхідних випадках супроводжуються додатками, включаючи узгоджені з прокурором ухвали слідчого про збудження перед судом клопотань про провадження слідчих дій і ухвали судді про дозвіл їх проведення, а також імпорт послуг копії процесуальних документів, різні довідки у кримінальній справі. Слідчий або орган дізнання, що отримав окреме доручення, зобов'язаний виконати його в строк не пізніше 10 діб (ч. 1 ст. 152) церковний брак .
Випадкові юридичні терміни - кокаїновий кущ, а також вираз - ковзаючі ціни.
Вперше інститут світових суддів був установлений в Росії в критична маса ході судової реформи 1864 р. Судова система того періоду умовно була розділена на дві галузь: суди світові і суди загальні. Проте з ряду причин інститут світових суддів не отримав повсюдного розпорядження застосування на всій території Росії, більш того, в 1889 р. він був істотно скорочений і продовжував діяти лише в Санкт-Петербурзі, Москві і деяких інших крупних містах. Певне відродження інституту світових обдарованість суддів в Росії спостерігається в 1912 р. з ухваленням Закону "Про перетворення місцевого суду", завдяки якому відновлюються світові суди в повітах. Проте в 1917 р., після жовтневих подій, Декретом № касова премія 1 "Про суд" світові судді як частина судової системи колишнього режиму були скасовані повністю. Чергове відродження інституту світових суддів в Росії було покладене Федеральним конституційним законом від 31 грудня 1996 свобода особи р. № 1-ФКЗ "Про судову систему Російської Федерации"1 (п. 2 ст. 4), де сказано, що разом з федеральними суддями в єдину судову систему
Перед придбанням роботи Судові прецеденти у кримінальному судочинстві Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також товарний склад.
Основною особливістю проведення попереднього суд присяжних слухання є процедура розгляду клопотання сторони про виключення доказу, визнання його неприпустимим і ухвалення рішення про його виключення із справи. За наявності такого клопотання суддя з'ясовує у іншої сторони, чи статутний фонд є у неї заперечення проти даного клопотання. За відсутності заперечень суддя задовольняє клопотання і ухвалює рішення про призначення судового засідання, якщо відсутні інші підстави для проведення попереднього слухання. При розгляді грошова реформа клопотання сторони про виключення доказу і визнання його неприпустимим суддя перевіряє процесуальний порядок отримання або закріплення такого доказу. З цією метою суддя має право допитати свідка, оповістити і залучити до люкова записка кримінальної справи документ, вказаний стороною в клопотанні. Проте, у разі заперечення однієї із сторін проти виключення доказу, суддя може оповістити протоколи слідчих дій і інші документи, як наявні в справі, захист грошей так і представлені сторонами.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Судові прецеденти у кримінальному судочинстві. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. При перегляді цієї сторінки через браузер Opera можливе некоректне відображення розміщених нижче зображень, при якому текст на зображеннях важко читається, тому відкривайте цю сторінку через Internet Explorer, Firefox, Google Chrome і т.д. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - натисніть клавішу F5.

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Судові прецеденти у кримінальному судочинстві

Курсові роботи з кримінального процесу