Курсові роботи з кримінального процесу

Судові прецеденти у кримінальному судочинстві

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Характеристика судового прецеденту як джерела кримінально-процесуального права ... 5
1.1. Види джерел кримінально-процесуального права ... 5
1.2. Поняття та ознаки судового прецеденту ... 11
1.3. Види судового прецеденту ... 15
Розділ 2. Місце судових прецедентів у кримінальному судочинстві України ... 19
2.1. Судові прецеденти та акти органів судової системи України з питань кримінального процесу ... 19
2.2. Застосування судової практики як різновиду судового прецеденту ... 23
Висновки ... 31
Список використаних джерел ... 33

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Судові прецеденти у кримінальному судочинстві"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Судові прецеденти у кримінальному судочинстві"

Файл з курсовою "Судові прецеденти у кримінальному судочинстві" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  5504 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Судові прецеденти у кримінальному судочинстві виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Речові докази не мають заздалегідь встановленої сили. Перш ніж їх використовувати для проміжних і кінцевих виводів у кримінальній справі, вони ратифікація повинні бути перевірені і оцінені (ст. 87 і 88 УПК). Спочатку аналізуються обставини і умови, при яких предмет став носієм властивостей і станів, пов'язаних із злочином. При перевірці допустимості речового користування доказу особлива увага звертається на дотримання порядку провадження і оформлення слідчих дій, в рамках яких був виявлений предмет, виділені його властивості і стани, що мають значення для справи. Допущені при влада народу цьому порушення, неточності, що привели, наприклад, до пропусків, суперечностей в протоколах виявлення і огляду предмету, невідповідності зафіксованих в них відомостей про властивості і стани предмету самому предмету, можуть спричинити неприпустимість ліцензування визнання предмету як речовий доказ. В ході перевірки зміст речового доказу обов'язково зіставляється з іншими зібраними і збираними у справі доказами, пов'язаними з ним через факти, що відображаються.
Кожна вагома структурна частина курсової Судові прецеденти у кримінальному судочинстві (зміст, вступ, розділи, висновки, уряд меншини, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи чиста різниця надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), пільгові дні - з абзацного відступу.
Законодавець гранично широко формулює підстави наявний товар визнання доказів неприпустимими, встановлюючи, що такими є порушення вимог УПК при їх отриманні (ч. 3 ст. 7; ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК). Як підстави для визнання докази судові доказів неприпустимими слід розглядати будь-яке порушення передбачених законом умов і порядку проведення слідчої або судової дії, а саме: отримання доказів до порушення кримінальної справи (окрім випадків, передбачених законом), збирання доказів хабеас корпус шляхом провадження слідчих і судових дій, не передбачених законом; отримання доказів в результаті провадження слідчих і судових дій неналежними суб'єктами; здійснення слідчих або судових дій за відсутності законних підстав для біржа валютна їх провадження, відсутність судового рішення, необхідного для проведення слідчої дії; отримання доказу з джерела, не передбаченого законом; порушення встановленого законом порядку провадження і оформлення слідчої або судової дії (ч. 2 валюта місцева ст. 74 УПК).
У вступі курсової Судові прецеденти у кримінальному судочинстві обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, митний агент, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Участь підсудного в судовому розгляді є введені бояри і його правом, і його обов'язком. Воно необхідне для забезпечення права на захист, виголошення справедливого вироку. Тому при нез'явленні підсудного розгляд справи повинен бути відкладений. Про розгляд справи у відсутність контрреклама підсудного суд виносить спеціальне рішення. Клопотання підсудного відповідно до ч. 4 ст. 247 УПК про розгляд справи в його відсутність повинно бути зафіксовано в матеріалах справи. Воно може бути подане марнотратники у письмовій формі або заноситься в протокол. Із змісту клопотання повинно бути ясно, що підсудний ставить питання про розгляд справи в його відсутність за власною ініціативою, що це відповідає його азартні ігри бажанню і не є вимушеним. Не може прирівнюватися до такого клопотання повідомлення підсудного про те, що він позбавлений можливості з'явитися в судове засідання по хворобі, із-за відрядження або по інших свобода слова поважних причинах. У такій ситуації розгляд справи у відсутність підсудного буде істотним порушенням карно-процесуального закону, що обмежує право на захист.
Список літератури курсової Судові прецеденти у кримінальному судочинстві - більше 20 джерел, докази прямі. Бібліографічні описи посилань, договір міни у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Залежно від характеристики джерела доказової інформації в кримінальному процесі розрізняють первинні і похідні докази. Первинні - докази, що містяться в джерелі інформації, яке безпосередньо, без інкорпорація проміжних ланок сприймав шукані обставини (докази з "перших рук"). Такими доказами найчастіше бувають відомості, які повідомляють слідчого свідок-очевидець, підозрюваний або звинувачений, потерпілий. Похідні докази - докази, що містяться в джерелі устаткування інформації, яке не сприймало безпосередньо відповідні обставини, а отримало інформацію про них з іншого джерела (докази з "других рук"). До похідних доказів відносяться завжди свідчення свідків, які повідомляють відомості, отримані світові ціни ними із слів очевидців, копії різних документів або виписки з них і т.п. Практичне значення цієї класифікації доказів полягає в тому, що вона орієнтує практичних працівників на отримання доказів перш корпоративний за все з першоджерел.
Посилання в тексті роботи Судові прецеденти у кримінальному судочинстві - в квадратних дужках, майновий ценз - відповідно до чинних вимог ВАК.
У діяльності, пов'язаній з провадженням валютні угоди у кримінальній справі, можуть брати участь також обвинувачені (підозрювані, підсудні), їх захисники, потерпілі, цивільні позивачі, цивільні відповідачі, їх представники, перекладачі, свідки, експерти і ін. Згідно із законом і вони є обвинувачений учасниками кримінального процесу. Ним для забезпечення реальної можливості здійснення конкретних процесуальних дій, як буде детально показано в подальших розділах підручника (див. гл. 4 і ін.), надаються відповідні права і обов'язки. лісовий квиток Наприклад, адвокат, виступаючий в ролі захисника, зобов'язаний використовувати всі вказані в законі засоби і способи захисту в цілях з'ясування обставин, реабілітовуючих обвинувачений або пом'якшувальних його відповідальність, і надавати йому необхідну групова квота юридичну допомогу. В той же час адвокатові-захисникові дано право мати побачення обвинуваченим, якого він захищає, знайомитися зі всіма матеріалами ще до розгляду справи в суді і виписувати з них необхідні ефект симпатії відомості, заявляти клопотання, представляти докази і т.д.
Курсова робота іммобілізация - Судові прецеденти у кримінальному судочинстві була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Під місцем професійної діяльності слідчого мається на увазі територія фізична шкода (район, місто, міжрайонна територіальна освіта і ін.), в межах якої він зазвичай здійснює попереднє слідство. При виникненні необхідності провадження слідчих або розшукових дій у іншому місці слідчий має право направити секулярізация відповідному слідчому або органу дізнання письмове доручення про їх проведення, зазвичай іменоване "окремим дорученням". У дорученні слідчий стисло висловлює обставини справи і формулює завдання по провадженню слідчих або розшукових дій. протекціонізм Доручення в необхідних випадках супроводжуються додатками, включаючи узгоджені з прокурором ухвали слідчого про збудження перед судом клопотань про провадження слідчих дій і ухвали судді про дозвіл їх проведення, а також імпорт послуг копії процесуальних документів, різні довідки у кримінальній справі. Слідчий або орган дізнання, що отримав окреме доручення, зобов'язаний виконати його в строк не пізніше 10 діб (ч. 1 ст. 152) церковний брак .
Випадкові юридичні терміни - кокаїновий кущ, а також вираз - ковзаючі ціни.
Вперше інститут світових суддів був установлений в Росії в критична маса ході судової реформи 1864 р. Судова система того періоду умовно була розділена на дві галузь: суди світові і суди загальні. Проте з ряду причин інститут світових суддів не отримав повсюдного розпорядження застосування на всій території Росії, більш того, в 1889 р. він був істотно скорочений і продовжував діяти лише в Санкт-Петербурзі, Москві і деяких інших крупних містах. Певне відродження інституту світових обдарованість суддів в Росії спостерігається в 1912 р. з ухваленням Закону "Про перетворення місцевого суду", завдяки якому відновлюються світові суди в повітах. Проте в 1917 р., після жовтневих подій, Декретом № касова премія 1 "Про суд" світові судді як частина судової системи колишнього режиму були скасовані повністю. Чергове відродження інституту світових суддів в Росії було покладене Федеральним конституційним законом від 31 грудня 1996 свобода особи р. № 1-ФКЗ "Про судову систему Російської Федерации"1 (п. 2 ст. 4), де сказано, що разом з федеральними суддями в єдину судову систему
Перед придбанням роботи Судові прецеденти у кримінальному судочинстві Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також товарний склад.
Основною особливістю проведення попереднього суд присяжних слухання є процедура розгляду клопотання сторони про виключення доказу, визнання його неприпустимим і ухвалення рішення про його виключення із справи. За наявності такого клопотання суддя з'ясовує у іншої сторони, чи статутний фонд є у неї заперечення проти даного клопотання. За відсутності заперечень суддя задовольняє клопотання і ухвалює рішення про призначення судового засідання, якщо відсутні інші підстави для проведення попереднього слухання. При розгляді грошова реформа клопотання сторони про виключення доказу і визнання його неприпустимим суддя перевіряє процесуальний порядок отримання або закріплення такого доказу. З цією метою суддя має право допитати свідка, оповістити і залучити до люкова записка кримінальної справи документ, вказаний стороною в клопотанні. Проте, у разі заперечення однієї із сторін проти виключення доказу, суддя може оповістити протоколи слідчих дій і інші документи, як наявні в справі, захист грошей так і представлені сторонами.

Отримати курсову
Судові прецеденти у кримінальному судочинстві

Курсові роботи з кримінального процесу