Курсові роботи з кримінального процесу

Тактико-комунікативна компетенція слідчого

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження тактико-комунікативної компетенції слідчого.....5
Розділ 2. Особливості здійснення тактико-комунікативної діяльності слідчого.....14
2.1. Тактико-комунікативна діяльність при допиті.....14
2.2. Тактико-комунікативна діяльність на очній ставці.....28
2.3. Тактико-комунікативна діяльність в інших слідчих діях.....31
Висновки.....43
Список використаних джерел.....45

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Тактико-комунікативна компетенція слідчого"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Тактико-комунікативна компетенція слідчого"

 

Файл з курсовою "Тактико-комунікативна компетенція слідчого" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4655 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Тактико-комунікативна компетенція слідчого виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

До першої групи відносяться питання, обумовлені недоліками вироку: а) про застосування акту хан амністії, якщо застосування його є обов'язковим, а суд не входив в обговорення даного питання; б) про відміну запобіжного заходу у випадках, коли при виправданні підсудного або засудженні його із звільненням тара від покарання у вироку суду не вказано на відміну запобіжного заходу; у) про відміну заходів забезпечення цивільного позову або конфіскації майна, якщо при виголошенні виправдувального вироку або про відмову в злом позові або незастосуванні конфіскації вироком ці заходи не відмінені; г) про залік терміну попереднього ув'язнення в строк відбування покарання, якщо такий залік не проведений вироком суду або допущена неточність при багаж його численні; д) про залік відбутого терміну покарання при призначенні покарання по сукупності декількох вироків, якщо такий залік не був вироблений у вироку суду або залік цього терміну проведений неточно; бланк е) про долю речових доказів, якщо доля цих доказів не вирішена судом у вироку; ж) про визначення розміру і розподіл карно-процесуальних витрат, якщо ці питання не отримали дозволу у вироку пеня суду; з) про долю неповнолітніх дітей засудженого, що залишилися без нагляду, і передачі їх на піклування родичів або інших осіб або установ у випадках, коли суд помилково не вирішив ці тріба питання при виголошенні вироку; і) про звільнення майна від арешту у випадках, коли арешт накладений на майно, на яке згідно із законом не допускається звернення стягнення; до) про уточнення посади камбіо або виду діяльності, якщо у вироку суду при призначенні міри покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю не точно визначені посада або вид діяльності; л) булла про усунення помилок, допущених у вироку при написанні прізвища, імені, по батькові або інших біографічних даних засудженого, а також описок або арифметичних помилок, якщо вони очевидні і необхідність їх виправлення сенат не може викликати сумнів.
Кожна вагома структурна частина курсової Тактико-комунікативна компетенція слідчого (зміст, вступ, розділи, висновки, захист, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи філія надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), барон - з абзацного відступу.
Наступною процесуальною дією підготовчої частини судового засідання є встановлення особи підсудного і своєчасності вручення йому копії обвинувального висновку або звинувачувального акту. Встановлення особи підсудного - один з найважливіших моментів підготовчої анкета частини. Суд повинен бути абсолютно упевнений в тому, що підсудний - це саме та особа, відносно якої ведеться кримінальне переслідування. Крім того, з'ясування даних про особу підсудного має значення для трасат індивідуалізації відповідальності у разі визнання його винним; для вирішення питання про збереження або зміну йому запобіжний і т.д. заходи Головуючий встановлює особу підсудного, з'ясовувавши його прізвище, ім'я, по батькові, рік, гудвілл місяць, день і місце народження, з'ясовує, чи володіє він мовою, на якій ведеться кримінальне судочинство, місце його проживання і місце роботи, рід занять, освіта, сімейний стан. Можуть з'ясовуватися і інші меджліс дані про особу підсудного: про наявність у нього судимості (при цьому з'ясовується, погашена вона або не погашена), державних нагород, неповнолітніх дітей і інших утриманців, інвалідності, хронічних і тяжких захворювань; чи відгул полягає він на обліку в психоневрологічному або наркологічному диспансері і т.д. Втім, суд не повинен обмежуватися з'ясуванням названих обставин лише в підготовчій частині судового засідання, оскільки вони відносяться до обставин, рантьє підметом доведенню у кримінальній справі (п. 3 ч. 1 ст. 73), а забезпечувати їх повне встановлення також в ході судового слідства за допомогою доказів.
У вступі курсової Тактико-комунікативна компетенція слідчого обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, платіж, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Судова експертиза призначається у висилка випадках, коли для встановлення обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання. Спеціальними є знання, що виходять за рамки загальноосвітньої підготовки, життєвого досвіду і що вимагають особливої підготовки, професійних посесія навиків. Спеціальні пізнання можуть відноситися до будь-якої сфери людської діяльності: науці, техніці, мистецтву, ремеслу (ст. 2 Федеральні закони від 31 травня 2001 р. "Про державну судово-експертну діяльність в Російській Федерації"). асьенто Виняток становлять правові пізнання, якими повинні в достатній мірі володіти самі слідчі і судді. Тому вирішення правових питань (наприклад, про винність або невинність, про кваліфікацію злочину) утворює виняткову компетенцію органів провина попереднього розслідування і суду. Експерт не має права вдаватися до вирішення питань правового характеру (наприклад, мало місце вбивство або самогубство, чи є недостача результатом розкрадання або халатності і т.п.), навіть акціонер якщо вони перед ним поставлені, а якщо він їх все-таки вирішував, то його відповіді не можуть мати якого-небудь доказового значення. Експерт має право вирішувати лише питання спеціального характеру, наприклад, заподіяно колекція дане поранення власною або сторонньою рукою, чи з'явилося воно причиною смерті і т.п., а питання, чи мало місце вбивство або самогубство, на основі висновків експерта і сукупності інших зібраних у патронаж справі доказів вирішують органи розслідування і суд.
Список літератури курсової Тактико-комунікативна компетенція слідчого - більше 20 джерел, синграфа. Бібліографічні описи посилань, менеджер у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Клопотання, що стосуються доказів, повинні містити необхідні обгрунтування, але аннуїтет не всі клопотання вимагають мотивування. Представлені докази фіксуються відповідними протоколами і залучаються до справи по загальних правилах. Само клопотання не є підставою для збору доказів або додаткових, повторних дій з евтаназія їх збору, воно лише процесуальна форма виявлення доказу. Карно-процесуальне законодавство наділило правом збору доказів дізнавача, слідчого, прокурора і суд шляхом провадження слідчих і інших процесуальних дій. Підозрюваний, обвинувачений, його захисник, гільйотина потерпілий, його законний представник і представник, приватний обвинувач, експерт, а також цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники теж наділені правом збирати і представляти письмові документи і предмети як доказ. Захисник, біометрія крім того, має право збирати доказу шляхом отримання предметів, документів і інших відомостей, опиту осіб з їх згоди, витребування довідок, характеристик і інших документів і т.д. (ч. 3 ст. 86 операції КПК). При цьому єдиною формою закріплення доказів з боку вказаних осіб служить заява клопотань перед слідством про необхідність закріплення тих або інших фактичних даних і представлення слідчому або суду для інстинкт залучення до матеріалів кримінальної справи тих або інших документів.
Посилання в тексті роботи Тактико-комунікативна компетенція слідчого - в квадратних дужках, актуріат- відповідно до чинних вимог ВАК.
Для фізично-примусових запобіжних заходів встановлений спеціальний термін застосування, на відміну від часу дії психолого-примусових заходів. Цей спеціальний евтаназія термін максимально обмежує позбавлення волі людини, що вважається невинним. Карно-процесуальний закон прямо регламентує лише термін утримання під вартою, проте, як вже було відмічено раніше, в аналогічному регулюванні має потребу і відкриття термін змісту під домашнім арештом. Загальне правило визначення терміну попереднього ув'язнення спирається на презумпцію невинності. Запобіжний захід не може бути строгішим, ніж що загрожує обвинуваченому кримінальне покарання. Покарання визначає суд, проконсул і лише від нього залежить, за який злочин і в якому розмірі воно буде призначено. Отже, тлумачивши сумніви на користь підсудного, до винесення судом вироку треба виходити з того, що остракізм теоретично йому може бути визначене мінімальне покарання з числа тих, що передбачені кримінальним законом. Це означає, що природною тимчасовою межею утримання під вартою як запобіжного заходу, який призначає суд, повинна комп'ютер бути нижня межа санкцій кримінального закону, що передбачають позбавлення волі. По російському кримінальному праву найменший термін позбавлення волі складає два місяці (ч. 2 ст. 56 УК РФ).
Курсова робота закон суду - Тактико-комунікативна компетенція слідчого була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
З моменту винесення ухвали в кримінальній справі з'являється центральна фігура - обвинувачений, наділений широким комплексом докторант права. В процесі збирання доказів у справі слідчий у результаті приходить до висновку про те, що лише одна версія є вірною, а зібрані і перевірені докази розкривають механізм скоєння злочину підписчик і визначають особу, що скоїла злочин, тобто, в усякому разі, достатньо повно і точно розкривають і підтверджують склад конкретного злочину у всіх його елементах. Оскільки процес доведення не завершується пред'явленням інструкція звинувачення, до цього моменту не вимагається вичерпного знання про всі обставини, що підлягають доведенню у справі. При цьому не має значення, що є дані про те, що обвинуваченим здійснений ще авансування ряд злочинів - звинувачення можна пред'явити по одному з епізодів злочинної діяльності особи, а інші епізоди можуть знайти своє підтвердження в процесі подальшого розслідування. Пред'явлене звинувачення не є остаточним, воно губернатор може бути змінене, якщо в ході подальшого розслідування буде встановлено, що обвинуваченим здійснені і інші злочини або пред'явлене звинувачення необгрунтовано у якійсь своїй частині.
Випадкові юридичні терміни - дворянство, а також вираз - цивілістика.
Наявність в компетенція кримінальному процесі особливого порядку збудження і припинення справ приватного звинувачення свідчить про обмеження дії принципу публічності по таких справах, але це не означає, що даний принцип при цьому взагалі не цессионарії знаходить застосування. Дія принципу публічності виявляється, зокрема, в тому, що в певних умовах прокурор за відсутності скарги потерпілого має право порушити справу про злочин, що зазвичай переслідується в порядку приватного екстрадиція звинувачення, і призначити по ньому розслідування. Виявляється дія публічного початку і у тому випадку, коли закон покладає на світового суддю обов'язку по перевірці відповідності заяви потерпілого вимогам закону, а також необираність покладає на світового суддю повноваження по сприянню сторонам в збиранні доказів (ч. 2 ст. 319 КПК). Дія принципу публічності спостерігається і тоді, коли законодавець встановлює рубіж, до якого можливе примирення пролонгація сторін, - до видалення світового судді в дорадчу кімнату для ухвали вироку (ч. 2 ст. 20). На стадії судового розгляду принцип публічності отримує свій вираз в активній діяльності суду по авторитаризм витребуванню і дослідженню доказів.
Перед придбанням роботи Тактико-комунікативна компетенція слідчого Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також квазісудовий.
Суд має право єврооблігація видалити неповнолітнього підсудного із залу судового засідання на час дослідження обставин, що можуть надати на нього негативну дію, як по клопотанню сторони, так і за власною ініціативою на будь-якому етапі віце-брокер судового розгляду. Проте у всіх випадках видалення повинні бути забезпечені права і законні інтереси неповнолітнього: 1) рішення про його видалення ухвалюється судом в дорадчій кімнаті або в залі судового засідання; реабілітація 2) видалення допускається тільки на час дослідження обставин, які дійсно можуть надати на нього негативну дію; 3) після повернення неповнолітнього в зал судового засідання головуючий повідомляє його в необхідному об'ємі нарахування і формі зміст судового розгляду, проведеного в його відсутність; 4) суд зобов'язаний надати підсудному можливість поставити питання особам, допитаним в його відсутність; 5) на час видалення неповнолітнього підсудного із залу агрохімікати судового засідання суд зобов'язаний забезпечити його ізоляцію від свідків і інших учасників процесу, викликаних до суду, а також від впливу сторонніх осіб.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Тактико-комунікативна компетенція слідчого. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Тактико-комунікативна компетенція слідчого

Курсові роботи з кримінального процесу