Курсові роботи з кримінального процесу

Типологія кримінального процесу

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження типології кримінального процесу ... 5
1.1. Історичні типи кримінального процесу в радянській процесуальній науці ... 5
1.2. Типологія кримінального процесу ... 14
Розділ 2. Поняття та ознаки змагального процесу ... 17
2.1. Види змагального процесу ... 22
2.1.1. Обвинувальний процес ... 23
2.1.2. Акціонарні процеси ... 25
Розділ 3. Поняття та ознаки інквізиційного процесу ... 35
Розділ 4. Поняття і ознаки змішаного процесу ... 38
Висновки ... 40
Література ... 42

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Типологія кримінального процесу"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Типологія кримінального процесу"

Файл з курсовою "Типологія кримінального процесу" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  4656 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Типологія кримінального процесу виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Карно-процесуальним законом передбачений особливий порядок порушення кримінальної справи відносно осіб, що володіють службовим імунітетом, по запитах іноземних держав про кримінальне переслідування. Проте порушення кримінальних справ хан приватного і приватнопублічного звинувачення володіє не меншими особливостями. У справах публічного звинувачення обвинувачем виступає держава в особі органів кримінального переслідування. У справах приватного звинувачення обвинувачем виступає потерпілий, оскільки суспільна небезпека дебет таких злочинів залежить від його суб'єктивного сприйняття діяння і його наслідків. В результаті виникає приватно-позовний процес, в якому потерпілий сам розпоряджається позовом - звинуваченням: подає заяву до суду для порушення лорд справи, відмовляється від кримінального переслідування у зв'язку з примиренням з обвинуваченим. Така світова угода, поміщена до видалення суду в дорадчу кімнату, обов'язково вабить припинення справи. Справи приватнопублічного звинувачення займають проміжне віра місце між справами публічного і приватного звинувачення. Волевиявлення потерпілого обов'язкове для їх збудження, проте його примирення з обвинуваченим не зобов'язує посадових осіб припинити кримінальну справу (іноді це право у них схил є відповідно до ст. 25 КПК). Справи приватнопублічного звинувачення - це поділа про злочини, передбачені РФ УК: згвалтування (ч. 1 ст. 131), насильницькі дії сексуального характеру (ч. 1 ст. 132); нота порушення рівноправ'я громадян (ч. 1 ст. 136), порушення недоторканності приватного життя (ч. 1 ст. 137), порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень (ч. 1 ст. 138), порушення авізо недоторканності житла (ч. 1 ст. 139), необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, що має дітей у віці до 3 років (ст. 145), порушення цензор авторських і суміжних прав (ч. 1 ст. 146), порушення винахідницьких і патентних прав (ч. 1 ст. 147).
Кожна вагома структурна частина курсової Типологія кримінального процесу (зміст, вступ, розділи, висновки, агора, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи колон надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), тендер - з абзацного відступу.
Цивільним відповідачем в кримінальному процесі горище може бути привернута фізична або юридична особа, яка відповідно до ГК несе майнову (матеріальну) відповідальність за шкоду, заподіяну злочином. Про залучення особи як цивільного відповідача дізнавач, слідчий, прокурор або суддя клієнт виносять ухвалу, а суд - визначення (ст. 54 КПК). Якщо цивільний позов пред'явлений до обвинуваченому, то він спеціально не притягується до участі в справі як цивільний відповідач. Як цивільний відповідач посол можуть бути привернуті батьки, усиновители, опікуни, опікуни або інші особи, коли обвинувачений не володіє цивільною дієздатністю, а також організації, підприємства і установи, які через закон несуть матеріальну відповідальність за шкоду, фортеця заподіяну злочинними діями обвинуваченого. Наприклад, шкоду, що заподіяну злочинними діями неповнолітнього обвинуваченого у віці від 14 до 18 років, не має доходів або іншого майна, достатнього для відшкодування шкоди, зобов'язані дефіцит відшкодувати у відповідній частині його батьки, усиновители або опікуни, які притягуються до участі в справі як цивільний відповідач. Громадяни і організації, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою для тих, що коледж оточують (транспортні організації, промислові підприємства, власники транспортних засобів і т.п.), зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Організації, підприємства зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну з вини їх працівників при виконання ними охорона службових обов'язків (ст. ст. 1064, 1073, 1074, 1079 ГК).
У вступі курсової Типологія кримінального процесу обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, робочі, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
КПК РФ дає перелік процесуальних витрат. Розглянемо їх докладніше. Грошові суми, що виплачуються потерпілому, свідкові, їх законним представникам, єврочеки експертові, фахівцеві (зокрема педагогові і психологові), перекладачеві, понятим на покриття витрат, пов'язаних з їх явкою по виклику в органи розслідування або суд і мешканням (п. 1 ч. 2 ст. 131). батрак Відшкодуванню підлягає вартість проїзду до місця явки і назад до місця проживання на підставі проїзних документів, але не зверху вартості проїзду в купейному вагоні швидкого фірмового поїзда, в каюті II безпека класу, на транспорті суспільного користування (окрім таксі), а також квитка на літак звичайного (туристичного, економічного) класу. По відповідних документах (квитанціям) відшкодовуються страхові платежі по страхуванню пасажирів, вартість попереднього продажу квитків, грузнув витрати на користування постільним приладдям. Відшкодовуються витрати по проїзду автотранспортом (окрім таксі) до залізничної станції, пристани, аеропорту, якщо вони знаходяться за межею населеного пункту. Якщо витратні документи по явці відсутні, тантьема то може бути відшкодована мінімальна вартість проїзду між місцем проживання або перебування і місцем явки. По правилах відшкодування витрат на відрядження відшкодовуються витрати по найму житлового приміщення, добові за дні завдаток виклику, час в дорозі, включаючи вихідні і неробочі святкові дні, а також час вимушеної зупинки в дорозі. При виклику свідка або експерта з іншої держави
Список літератури курсової Типологія кримінального процесу - більше 20 джерел, здоров'я. Бібліографічні описи посилань, оферент у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
При розгляді справи, по якій проходять декілька підсудних, може виникнути ситуація, коли одні з них знаходяться під впливом інших. З сюрвейєр метою усунення такого негативного впливу допит одного підсудного може бути проведений у відсутність іншого підсудного. Такий порядок допиту допускається по клопотанню однієї із сторін або за ініціативою суду. У кожному правота конкретному випадку слід переконатися в необхідності такого порядку допиту, оскільки дослідження доказів у справі належного проводитися у присутності всіх підсудних і видалення одного або декількох з них із залу суду монастир якоюсь мірою порушує їх право на захист. Суд в обов'язковому порядку повинен обговорити це питання і винести відповідне визначення або ухвалу. У теж час закон гарантує дотримання права на захист делегації видаленому підсудному тим, що після повернення в зал судового засідання, а це повинно бути зроблено відразу ж після окремого допиту підсудного, головуючого повідомляє йому зміст свідчень, даних в його відсутність, лтд, ltd і надає йому можливість поставити питання підсудному, допитаному в його відсутність. Якщо при постановці питань буде встановлено, що відсутній при допиті підсудний прагне чинити психологічний тиск на допитаного в його хранитель відсутність підсудного, головуючого має право відвести поставлені питання.
Посилання в тексті роботи Типологія кримінального процесу - в квадратних дужках, парковка- відповідно до чинних вимог ВАК.
По буквальному сенсу ч. 2 ст. 6 кримінальне переслідування і призначення винним справедливого покарання, а також відмова від кримінального переслідування конфлікт невинних, звільнення від відповідальності і реабілітація не є цілями кримінального судочинства як такого. Вони лише відповідають загальній правозахисній меті судочинства, тобто відповідають їй, працюють на неї, будучи особливими цілями сторони менеджер звинувачення, сторони захисту або суду. Так, метою сторони звинувачення (кримінального переслідування) є встановлення події злочину, викривання особи або осіб, винних в скоєнні злочину (ч. 2 ст. 21). Мета сторони захисту еквайрінг полягає в доведенні невинності підозрюваного або звинуваченого і необхідності його реабілітації або звільнення від кримінальної відповідальності і покарання, або застосування до підзахисного мінімальної міри покарання. Мета суду - призначення винним остракізм справедливого покарання або реабілітація невинних; у випадках, передбачених законом, - звільнення обвинувачених від відповідальності і покарання, а також захист конституційних прав і свобод учасників кримінального судочинства. Сполучені воєдино в рамках волостель процесу ці цілі забезпечують досягнення названих вище загальних правозахисних цілей кримінального судочинства.
Курсова робота сім партід - Типологія кримінального процесу була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Послідовність виступів учасників дебатів сторін відставка встановлюється судом, проте розсуд суду в цьому питанні обмежений положенням, згідно якому першим у всіх випадках виступає обвинувач, а останніми - підсудний і його захисник; цивільний відповідач і його представник демерредж виступають в дебатах сторін після цивільного позивача і його представника (ч. 3 ст. 292). Дискреційні повноваження суду по встановленню послідовності виступів в дебатах практично стосуються лише тих випадків, коли в народність справі беруть участь декілька обвинувачів, захисників, підсудних і т.д. Тоді послідовність виступу декількох представників однієї сторони встановлює суд. У КПК РФ не передбачено, що суд встановлює послідовність виступів декількох обвинувачів, вальвація захисників і інших однойменних учасників судового розгляду, що мають право на виступ в дебатах, по їх пропозиції. Проте, враховуючи, що суд в змагальному процесі покликаний створювати сторонам необхідні умови для вождество здійснення наданих їм має (ч. 3 ст. 15) рацію, суду слід прислухатися до думки сторін і враховувати його при ухваленні рішення з цього питання. Предметом виступів сторін в судових дебатах вассалітет можуть бути:
Випадкові юридичні терміни - інформація, а також вираз - пропозиція.
Охорона прав учасників кримінального судочинства включає обов'язок захисту їх особистої і майнової безпеки посадовими особами, ведучими провадження у справі. За наявності достатніх даних про те, примушення що потерпілому, свідкові або іншим учасникам кримінального судочинства, а також їх близьким родичам або близьким особам загрожують вбивством, застосуванням насильства, знищенням або пошкодженням їх майна або іншими протиправними діяннями, суд, детерміація прокурор, слідчий, орган дізнання і дізнавач приймають в межах своєї компетенції відносно вказаних осіб заходу безпеки, передбачені РФ КПК. До їх числа відносяться використання псевдонімів; контроль і запис телефонних і система оон інших переговорів; проведення пізнання в умовах, що виключають візуальне спостереження того, що пізнає пізнаваним; проведення закритого судового засідання та інші. Вживання цих заходів може до певної міри обмежити можливості сторін наркоманія по ознайомленню з деякими доказами у справі, але це часткове обмеження допускається в цілях створення умов для безперешкодного розслідування і здійснення правосуддя, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства.
Перед придбанням роботи Типологія кримінального процесу Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також некомбатанти.
Обвинувачений - один з центральних суб'єктів кримінального актові книги процесу: з приводу поставлених йому діянь проводиться попереднє розслідування і судовий розгляд, ухвалюється вирок. Але обвинувачений -ето ще не винен. Винність особи в скоєнні злочину може бути встановлена тільки вироком мажорізация суду, що вступив в законну силу (ч. 1 ст. 49 Конституції РФ). Не кожен обвинувачений в майбутньому визнається винним. Тому не випадкове основне право, яке надається обвинуваченому законом і яке дистриб'ютор багато в чому визначає його процесуальне положення, - це право на захист від пред'явленого звинувачення Слід враховувати, що дії обвинуваченого із захисту засновані на праві, а не на обов'язку. Він гірське право може (але не зобов'язаний) спростовувати звинувачення. Незалежно від його дій (або бездіяльності) в процесі суд, прокурор, слідчий і дізнавач зобов'язані прийняти всі передбачені законом заходи для повного і об'єктивного дослідження аварійний бонд обставин справи, виявити обставини як викривальні, так і реабілітовуючі обвинувачений, а також обтяжливі і пом'якшувальні покарання.

Отримати курсову
Типологія кримінального процесу

Курсові роботи з кримінального процесу