Курсові роботи з кримінального процесу

Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Захисник у кримінально-процесуальному доказуванні.....5
1.1. Поняття, предмет та елементи кримінально-процесуального доказування.....5
1.2. Місце захисника в системі суб'єктів кримінально-процесуального доказування.....8
Розділ 2. Процесуальні питання участі захисника у доказовій діяльності в окремих стадіях кримінального процесу.....16
2.1. Особливості участі захисника в процесі доказування на досудових стадіях розслідування.....16
2.2. Особливості участі захисника в процесі доказування у судових стадіях.....28
Висновки.....38
Література.....40

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі"

 

Файл з курсовою "Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4657 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Фізичні і інтелектуально-вольові особливості адато враховуються не тільки карно-процесуальним, але і кримінальним законом Росії. УК РФ містить спеціальний розділ, що передбачає особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Так, кримінальний закон встановлює вікові межі кримінальної відповідальності. За загальним вік правилом вона наступає за здійснення злочин особами, що досягли 16-річного віку. Лише за деякі види злочинів, що мають підвищену суспільну небезпеку, відповідальність може наступати з 14 років. До таких злочинів лев відносяться, наприклад, вбивство, умисне спричинення тяжкої шкоди здоров'ю, викрадання людини, згвалтування, насильницькі дії сексуального характеру, крадіжка, грабіж, розбій, здирство, умисне знищення або пошкодження майна за наявності кваліфікуючих ознак, тероризм, захоплення сорт заручника, свідомо помилкове повідомлення про акт тероризму, хуліганство за наявності кваліфікуючих ознак, вандалізм, розкрадання або здирство зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв і деякі інші (ч. 2 ст. 20 кади УК РФ). Передбачається, що неповнолітні, такі, що досягли 14 років, здатні усвідомлювати суспільну небезпеку цих дій. Кримінальним законом передбачено, що покарання у вигляді позбавлення свободи не може бути призначене неповнолітньому земля засудженому, такому, що скоїв у віці до 16 років злочин невеликої або середньої тяжкості вперше, а також рештою засудженого, такого, що скоїло злочин невеликої тяжкості вперше. Неповнолітнім засудженим, таким, що губа скоїв злочин у віці до 16 років, покарання у вигляді позбавлення свободи може бути призначене на термін не понад 6 років. Цій же категорії неповнолітніх, що скоїв особливо тяжкі злочини, війна а також остальним неповнолітнім засудженим покарання призначається на термін не понад 10 років. При призначенні неповнолітньому засудженому покарання у вигляді позбавлення свободи за здійснення тяжкого або особливо тяжкого злочину нижча мантія межа покарання, передбачена відповідною
Кожна вагома структурна частина курсової Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі (зміст, вступ, розділи, висновки, сунна, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи медіо надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), амоция - з абзацного відступу.
КПК РФ. У даній частині перерахований ряд конкретних складів, а також міститься додаткова вказівка на кримінальні справи, передані до даних шоуїнг судів по підсудності, і на кримінальні справи, в матеріалах яких містяться відомості, складові державну таємницю. Верховному Суду РФ відповідно до ч. 4 ст. 31 КПК РФ підсудні кримінальні справи відносно допит осіб, вказаних в ст. 452 КПК РФ. У ній закріплена можливість розгляду кримінальної справи відносно члена Ради Федерації, депутата Державної Думи, а також судді федерального суду Верховним Судом РФ як грабіж суд першої інстанції незалежно від того, який злочин ставиться їм в провину. Вищезгадані особи повинні заявити про це клопотання до початку судового розгляду. Підсудність кримінальних справ військовим судам закріплена в баланс ч. 4-9 ст. 31 КПК РФ. При з'єднанні кримінальних справ у разі звинувачення однієї особи або групи осіб в скоюванні декількох злочинів, кримінальні справи про яких підсудні судам різних рівнів, оферта кримінальна справа про всі злочини відповідно до ст. 33 КПК РФ розглядається вищестоящим судом. Крім того, в ст. 34, 35 КПК РФ закріплені процедурні питання передачі кримінальної справи по підсудності, помилка а також зміни територіальній підсудності кримінальної справи. Також судді при напрямі кримінальної справи слід мати на увазі, що спори про підсудність згідно ст. 36 КПК РФ недопустимі. Будь-яка кримінальна справа, екуеле передана з одного суду в іншій, в обов'язковому порядку повинна бути прийнята до провадження тим судом, в який воно було направлене.
У вступі курсової Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, тортури, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Детально регламентуючи процесуальний порядок кожної судової дії, закон встановлює також загальні правила, виходячи з яких визначається порядок дослідження доказів (ст. 274 КПК). Ці правила пов'язані з істотою змагального процесу, застава в якому функції рівноправних сторін - звинувачення і захисту, - відокремлені від функції суду по дозволу справи. Тому: а) суд не визначає порядок дослідження доказів; би) кожна сторона представляє доказу комерція суду в тій черговості, яка, на її думку, найбільш сприятлива для її інтересів, тобто сама визначає цю черговість; у) першою представляє докази сторона звинувачення, оскільки вона зобов'язана довести винність особи амністія - через презумпцію невинності обвинувачений вважається невинним, поки його провина не буде підтверджена вироком суду; г) за дослідженням представлених звинуваченням доказів завжди слідує уявлення і дослідження доказів сторони захисту, що значення створює їй сприятливі умови для того, щоб продемонструвати суду недостатність або сумнівність доказів звинувачення або спростувати його. Здійснення судом функції правосуддя в публічному по своєму характеру кримінальному процесі припускає наділ вестінг його правом перевіряти і оцінювати з погляду відношуваної, допустимості і достовірності представлені сторонами звинувачення і захисту доказу шляхом встановлення їх джерел і зіставлення з іншими доказами, наявними в справі або медікер сторонами, що представляються, в судовому засіданні або отриманими за ініціативою суду.
Список літератури курсової Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі - більше 20 джерел, кампанії. Бібліографічні описи посилань, плагіат у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Затримання підозрюваного носить невідкладний, екстрений характер і застосовується до особи, яка ще не є звинуваченою. Тому термін його строго обмежений - академія він не може перевищувати 48 годин (203). Цілі застосування даної міри процесуального примушення багато в чому співпадають з цілями застосування запобіжних заходів: вони полягають в намірі органів і посадових осіб, прайвеси ведучих провадження у кримінальній справі, присікти можливість підозрюваному сховатися, скоїти новий злочин, перешкодити розслідуванню і т.п. Разом з тим затримання підозрюваного має і свої, самостійні цілі. Призначення даної міри полягає займання в тому, щоб при строгому дотриманні конституційного права кожного на свободу і особисту недоторканність і неодмінному обліку того, що затриманим за підозрою в скоєнні злочину по волі випадку може опинитися корупція і невинний, дозволити органам розслідування і прокуророві в екстрених випадках вирішити питання про застосування до затриманого в законному порядку необхідного заходу припинення або про його звільнення і зняття з нього крадіжка підозри. На все це відводиться органам розслідування і прокуророві 48 годин - короткий термін, який у випадках застосування до підозрюваного запобіжних заходів, що не вимагають судового рішення, як правило, ніхто адаптація продовжити не має права.
Посилання в тексті роботи Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі - в квадратних дужках, каліцтво- відповідно до чинних вимог ВАК.
Позитивна відповідь у вердикті колегії засідателів присяг на питання про те, населення чи заслуговує визнаний винним підсудний поблажливість, обов'язковий для головуючого. В цьому випадку можливі два варіанти. Перший - якщо є виняткові обставини, вказані в ст. 64 УК РФ, тобто пов'язані з лендлорд цілями і мотивами злочину, роллю винного, його поведінкою в час або після скоєння злочину, і інші обставини, що істотно зменшують ступінь суспільної небезпеки злочину, або активне сприяння учасника групового злочину витіснення розкриттю цього злочину. Тоді суддя може призначити підсудному м'якше покарання, ніж передбачено кримінальним законом за даний злочин (ст. 64 УК РФ). Втім, по розсуду головуючого призначення покарання нижче нижчої межі концепція можливо і у тому випадку, коли колегією присяжних підсудний не був визнаний заслуговуючим поблажливості. Друга можливість заснована на кримінально-правовій нормі, передбаченою ч. 1 ст. 65 УК РФ, - якщо підстави самозахист для призначення підсудному м'якшого покарання відсутні, суддя, проте, зобов'язаний врахувати визнання винної заслуговуючим поблажливості і призначити йому термін або розмір покарання, що не перевищують 2/3 максимального терміну або субвенція розміру найбільш строгого виду покарання, передбаченого за завершений злочин.
Курсова робота угода агт - Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Опосередковане плотське пізнання має місце при проведенні таких слідчих і судових дій по збиранню доказів, як допит свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачені, витребування документів. Наприклад, слідчий (суддя), сприймаючи агентство в ході допиту відомості про факти, що мають значення для справи, на їх основі відтворює в своїй свідомості образи і уявлення про них. При цьому схема процесу формування знання виглядатиме подарунок так: подія злочину (факт, що є його складовою частиною і що існує на момент сприйняття) - плотське сприйняття обличчям даного факту - формування в свідомості цього обличчя уявного уявлення про права сприйнятий факт -сообщение в ході допиту слідчому або судді особою, викликаною як свідок, відомості про даний факт, що зберігаються в його свідомості, -чувственное сприйняття цих відомостей слідчим або суддею - муніципали формування в свідомості слідчого, судді на основі цих відомостей уявних уявлень (образів) про факт, що був предметом безпосереднього сприйняття свідка. І в такій ситуації основою опосередкованого плотського пізнання слідчого і капітуляції суддів є безпосереднє плотське сприйняття обличчям фактів і обставин, що мають значення
Випадкові юридичні терміни - аграрне право, а також вираз - відведення.
Із закріпленої в п. 55 ст. 5 КПК РФ норми витікає, що змістом кримінального переслідування є діяльність учасників кримінального ремітування судочинства з боку звинувачення, направлена на викривання особи в скоєнні злочину. Кримінальне переслідування чиниться шляхом провадження слідчих і інших процесуальних дій, а також ухвалення процесуальних рішень. Що стосується слідчих дій, консалтинг то не можна заздалегідь можна лише припускати, які докази - звинувачувальні або виправдувальні - будуть отримані в результаті його проведення. Процесуальні ж рішення визначеніші. Якщо особа поставлена в положення підозрюваного, метод хера привернуто як обвинуваченого, то дані рішення однозначно є актами кримінального переслідування. У зміст даної діяльності також входить винесення слідчим обвинувального висновку (дізнавачем - звинувачувального акту) і затвердження його прокурором. З умови праці моменту затвердження даного документа прокурор набуває статусу державного обвинувача. Кримінальне переслідування в судовому розгляді виражається в тому, що державний або приватний обвинувач реалізує свої повноваження по підтримці звинувачення. Відповідно до маніфестація ч. 5 ст. 246
Перед придбанням роботи Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також верифікація.
Залежно від відношення до предмету доведення доказу в кримінальному процесі діляться на прямих бонітіровка і непрямих. Прямі - докази, безпосередньо, без проміжних ланок вказуючі на обставини, що входять в предмет доведення у кримінальній справі (ст. 73 КПК). Хрестоматійним прикладом прямого доказу є свідчення свідка-очевидця. земський суд Непрямі - докази, вказуючі на обставини предмету доведення у кримінальній справі опосередкований (або опосередковано), через проміжні ланки - доказові факти. Непрямим доказом винності є, зокрема, наявність відбитків пальців раніше судимої захід, закят особи на пляшці, виявленій на місці вбивства. Практичне значення цієї класифікації обумовлене тим, що прямі докази допускають тільки одне пояснення досліджуваної події або окремої його обставини, а непрямі - декілька. контрафакція Тому посадові особи, що здійснюють кримінальний процес, повинні прагнути до збирання прямих доказів. Якщо ж звинувачення обгрунтовується непрямими доказами, то їх сукупність повинна бути такою системою, з якої виходив би державне мито єдиний вивід про винність конкретної особи.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Участь захисника в доказуванні у кримінальній справі

Курсові роботи з кримінального процесу