Курсові роботи з кримінального процесу

Участь захисника у досудовому слідстві

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей участі захисника у досудовому слідстві.....5
1.1. Поняття, значення і завдання досудового слідства.....5
1.2. Місце захисника в системі суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності.....10
Розділ 2. Аналіз особливостей участі захисника у досудовому слідстві.....16
2.1. Прийняття захисником доручення на участь у справі.....16
2.2. Вступ захисника до кримінальної справи.....18
2.3. Вироблення захисником правової позиції у справі.....23
2.4. Робота захисника протягом досудового слідства.....27
2.5. Діяльність захисника під час закінчення досудового слідства.....33
Висновки.....40
Література.....42

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Участь захисника у досудовому слідстві"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Участь захисника у досудовому слідстві"

 

Файл з курсовою "Участь захисника у досудовому слідстві" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4672 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Участь захисника у досудовому слідстві виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Виконання запиту ряд про видачу особи, що знаходиться на території Росії. Рішення про видачу іноземного громадянина або особи без громадянства, що знаходяться на території Росії, обвинувачених в скоєнні злочину або засуджених судом іноземної раса держави, приймається Генеральним прокурором РФ або його заступником. Про ухвалене рішення Генеральний прокурор РФ або його заступник письмово повідомляють особу, відносно якої воно прийняте, і роз'яснюють йому право на оскарження лаг даного рішення до суду відповідно до ст. 463 КПК (ч. ч. 4 - 7 ст. 462 КПК). Рішення Генерального прокурора РФ або його заступника про видачу може бути оскаржено до ліра верховного суду республіки, краєвий або обласний суд, суд міста федерального значення, суд автономної області або суд автономного округу по місцю знаходження особи, відносно якої ухвалено це рішення самим цією особою, халіф або його захисником протягом 10 діб з моменту отримання повідомлення. Якщо особа, відносно якої ухвалено рішення про видачу, знаходиться під вартою, то адміністрація місця утримання під вартою після отримання адресованої ажіо суду скарги негайно направляє її до відповідного суду і повідомляє про це прокурора. Прокурор протягом 10 діб направляє до суду матеріали, підтверджуючу законність і обгрунтованість рішення про видачу особи. Перевірка демарш законності і обгрунтованості рішення про видачу особи проводиться протягом одного місяця з дня отримання скарги судом, що складається з трьох суддів, у відкритому судовому засіданні за участю прокурора, особи, відносно особа якої ухвалено рішення про видачу, і його захисника, якщо він бере участь в кримінальній справі. На початку засідання головуючий оголошує, яка скарга підлягає розгляду, роз'яснює присутнім їх права, обов'язки і активи відповідальність. Потім заявник і (або) його захисник обгрунтовують скаргу, після чого слово надається прокуророві. В ході судового розгляду суд не обговорює питання винності особи, що принесла скаргу, обмежуючись перевіркою відповідності манат рішення про видачу даної особи законодавству і міжнародним договорам Російської Федерації. В результаті перевірки суд виносить одне з наступних визначень:
Кожна вагома структурна частина курсової Участь захисника у досудовому слідстві (зміст, вступ, розділи, висновки, збірки, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи кулаж надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), плоди - з абзацного відступу.
Речових доказів оглядається по клопотанню сторін. Суд повинен розглянути клопотання сторони і задовольнити його або винести визначення або ухвалу про відмову в задоволенні клопотання. Представляється, що суд атака не має права відмовити стороні в задоволенні клопотання про огляд речових доказів, якщо вони мають відношення до даної справи. Разом з тим по сенсу ч. 1 ст. 86 КПК суд виграш має право збирати докази, тому, якщо речовий доказ має істотне значення для справи (наприклад, при звинуваченні в незаконному зберіганні або збуті наркотичної речовини), а сторони не заявляють клопотання про його релігія огляд, суд може зробити це за власною ініціативою. В цьому випадку суд оглядає ці предмети, після чого вирішує питання про визнання (або невизнанні) їх речовими доказами. Огляд речових доказів може девіація проводитися судом і по місцю їх знаходження. Місцевості і приміщення оглядається судом на підставі визначення або ухвали з дотриманням більшості правил слідчого огляду. У судовому огляді, проте, не беруть участь паїцза поняті, та зате присутні сторони, а також можуть бути присутніми інші учасники даного судового розгляду (свідки, експерти і фахівці). Таким чином, огляд місцевості або приміщення є виїзним продовженням судового засідання. касько Хід і результати судового огляду фіксуються в протоколі судового засідання. Особливістю судового огляду є те, що він поєднує риси власне огляду і допиту підсудного, потерпілого, свідків, експерта і фахівця, яким збитки можуть бути поставлені питання у зв'язку з оглядом.
У вступі курсової Участь захисника у досудовому слідстві обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, кайзер, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Справедливість вироку також названа в ст. 297 КПК в числі вимог, що пред'являються до вироку. У карно-процесуальній теорії коронер існує вузьке і широке розуміння справедливості вироку. У вузькому сенсі справедливість вироку зводиться до справедливості призначеного судом покарання, тобто до відповідності вибраної міри покарання тяжкості злочину і особи його здійснювача колегія (ст. 60 УК). При ширшому розумінні справедливість вироку грунтується на його законності і обгрунтованості і означає правильний дозвіл справи як по суті, так і формою. Крім того, воно повинне відповідати лізгольд не тільки правовим, але і соціально-етичним принципам відношення до людини і здійсненого ним діяння. Справедливість вироку не може бути зведена до його законності і обгрунтованості. Вона виступає як їх етична колонія оцінка в очах суспільства, повинна бути віддзеркаленням соціальної справедливості. Законний і обгрунтований вирок може не бути справедливим, якщо кримінальний закон, що діє і застосований, вже не відповідає соціальним потребам. Закон виписка може не відображати етично-правові переконання суспільства, що змінилися. Вирок, що відповідає вимозі справедливості, винен це враховувати. Завдання забезпечити разом з обгрунтованістю вироку також і його справедливість в широкому її розумінні відомча є одним з істотних аргументів на користь суду присяжних, де етично-правова свідомість народу може виступати як мірило справедливості по відношенню до закону або його придатності для оцінки конкретного випадку аграрії.
Список літератури курсової Участь захисника у досудовому слідстві - більше 20 джерел, іпотека. Бібліографічні описи посилань, магістрат у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Крім цього, ряд процесуальних дій і рішень мають свій специфічний (локальний) предмет доведення. Зокрема, підлягають доведенню: підстави для аккламация затримання підозрюваного (ч. 1 ст. 91), для обрання запобіжних заходів (ч. 1 ст. 97); невиконання учасниками кримінального судочинства їх процесуальних обов'язків як підстава для накладення на них грошового стягнення (ст. листівка 117); підстави для обшуку (ст. 182), виїмки (ст. 183), накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення, їх огляду і виїмки (ст. 185), контролю і запису переговорів (ст. 186), очної ставки (ст. 192); конвенція підстави для припинення і відновлення попереднього слідства (ст. 208, 211); підстави для проведення закритого судового розгляду (ч. 2 ст. 241); наявність згоди обвинуваченого з пред'явленим йому звинуваченням і ухвалою вироку справник без проведення судового розгляду (ст. 314); підстави для вирішення питань, що підлягають розгляду судом при виконання вироку (ст. 397, 398); факт порушення карно-процесуального закону (ст. 381), факт встановлення Європейським Судом віремент з прав людини порушень Конвенції про захист прав людини і основних свобод при розгляді судом Російської Федерації кримінальної справи як підстава для відновлення провадження у справі зважаючи на нові обставини дефлятор (п. 2 ч. 4 ст. 413) і ін.
Посилання в тексті роботи Участь захисника у досудовому слідстві - в квадратних дужках, емітувати- відповідно до чинних вимог ВАК.
Участь потерпілого в кримінальному переслідуванні громадянин обвинуваченого не обмежується справами приватне і приватнопублічне звинувачення, які збуджуються не інакше як за скаргою потерпілого, воно можливе у будь-якій кримінальній справі. Здійснення потерпілим, його представником і законними представниками кримінального найманство переслідування реалізується в рамках карно-процесуальних відносин і в межах повноважень, наданих для цього даним учасникам процесу. Права і обов'язки потерпілого і його представників регламентовані ст. ст. 42 і 45 КПК кореляція РФ. Найбільшого об'єму повноважень потерпілий набуває у справах приватного звинувачення. У справах про злочини, передбачених УК РФ ст. ст. 115 (умисне спричинення легкої шкоди здоров'ю), 116 (побої), 129 частиною першої вага нетто (наклеп без обтяжливих обставин) і 130 (образа) потерпілий висуває і підтримує звинувачення в порядку, передбаченому карно-процесуальним законом. Подаючи заяву до суду у кримінальній справі приватного звинувачення в порядку, встановленому ст. пассинг-оф 318 КПК РФ, і підтримуюче звинувачення в суді, потерпілий (його представник, законний представник) стає приватним обвинувачем і у зв'язку з придбанням цього процесуального статусу наділяється додатковими правами, передбаченими ч. 4,5 ліцензіар і 6 ст. 246 КПК РФ.
Курсова робота гончі пси - Участь захисника у досудовому слідстві була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
У виняткових випадках, коли огляд житла (за відсутності згоди осіб, що проживають в нім), обшуку і виїмки в житлі, особистого обшуку не терпить зволікання, згідно ч. 5 ст. 165 доручення КПК вони можуть бути проведені на підставі ухвали слідчого без отримання судового рішення. В цьому випадку слідчий протягом 24 годин з моменту початку провадження слідчої дії повідомляє суддю і прокурора кооператив про провадження слідчої дії. До повідомлення додаються копії ухвали про провадження слідчої дії і протоколу слідчої дії. Отримавши вказане повідомлення, суддя в строк не більше 24 годин перевіряє законність проведеної митний пост слідчої дії і виносить ухвалу про його законність або незаконність. Визнання слідчої дії незаконним вабить неприпустимість всіх отриманих в його ході доказів (ч. 5 ст. 165 КПК). Представляється, що прокурор, газоочистка отримавши повідомлення слідчого про провадження слідчої дії, у разі його незаконності або необгрунтованості також зобов'язаний відреагувати за допомогою участі в судовому засіданні і відстоювання відповідної позиції. Проте в цьому випадку халатність прокурор не має права самостійно визнати результати слідчої дії юридично нікчемними.
Випадкові юридичні терміни - чек покупця, а також вираз - шестікніжіє.
Генеральний прокурор Російської Федерації видає обов'язкові для працівників органів прокуратури накази, демократія вказівки, розпорядження, положення і інструкції, регулюючі питання організації діяльності системи прокуратури Російської Федерації, зокрема що відносяться до провадження попереднього слідства слідчими прокуратури, підтримці прокурорами державного звинувачення в судах і т.д. королівство Природно, що у ряді цих документів містяться обов'язкові для прокурорських працівників роз'яснення і з приводу змісту і застосування норм права, не в останню чергу - карно-процесуального. Таким чином, тлумачення правових волюнтаризм норм, що міститься в цих актах, може розглядатися як різновид легального, оскільки воно через закон обов'язково для прокурорських працівників. Проте фактично значення його набагато ширше. Оскільки саме прокурори здійснюють нагляд накопичення за розслідуванням кримінальних справ і має право давати обов'язкові вказівки слідчим і органам дізнання (ч. 2 ст. 37 КПК), тлумачення правових норм Генеральною прокуратурою на практиці сприймається органами попереднього розслідування, інвалідність незалежно від їх відомчої приналежності, як обов'язкове.
Перед придбанням роботи Участь захисника у досудовому слідстві Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також криптографія.
Свідчення свідків - найбільш поширене законопроект джерело відомостей про обставини, що підлягають доведенню у кримінальній справі. Свідком є фізична особа, якій можуть бути відомі які-небудь обставини, що мають значення для розслідування і дозволу кримінальної справи, і глaba уряди викликане для надання свідчень. Як свідок викликаються не тільки очевидці події злочину. Підстави для виклику і допиту особи як свідок сформульовані так широко, що не дають права особі, викликаній для аспірантура допиту, відхилитися від явки, вважаючи, що йому не відомі які-небудь обставини завершеного злочину. По-перше, воно може бути допитане по питаннях і про інші обставини, що мають значення для розслідування; по-друге, діти-біженці особа деколи навіть не підозрює, що деякі обставини, які йому відомі, мають відношення до справи. Не можуть служити доказами фактичні дані, що повідомляються свідком, якщо він не може вказати джерело прекарий своєї обізнаності. Як свідок може бути допитаний і малолітній. Допит такої особи проводиться з обов'язковою участю педагога.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Участь захисника у досудовому слідстві. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Участь захисника у досудовому слідстві

Курсові роботи з кримінального процесу