Курсові роботи з кримінального процесу

Формування обвинувачення в кримінальному процесі України

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження формування обвинувачення в кримінальному процесі України.....5
1.1. Функція обвинувачення та її місце в системі кримінально-процесуальних функцій.....5
1.2. Обвинувачення у контексті положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.....12
Розділ 2. Аналіз особливостей формування обвинувачення в кримінальному процесі.....18
2.1. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі.....18
2.2. Реалізація обвинувачення: поняття, сутність, етапи за новим кримінальним процесуальним законодавством.....25
Висновки.....31
Література.....33

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Формування обвинувачення в кримінальному процесі України"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Формування обвинувачення в кримінальному процесі України"

 

Файл з курсовою "Формування обвинувачення в кримінальному процесі України" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4684 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Формування обвинувачення в кримінальному процесі України виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Існують і інші обставини, що не дозволяють ухвалити правильне і обгрунтоване рішення, не порушуючи термінів стадії порушення кримінальної справи, наприклад, при передачі повідомлення про злочин по репатріація перебуванню під слідством. Відповідно до закону первинні матеріали про злочини можуть бути передані по перебуванню під слідством, зокрема, з органу дізнання слідчому. Проте в карно-процесуальному законі, що діє, відсутня чітка інтернування регламентація моменту, з якого в даному випадку слід обчислювати термін ухвалення рішення по повідомленню про злочин. Саме формулювання ч. 1 ст. 144 УПК може тлумачити таким чином, що термін ухвалення монометалізм слідчим рішення належить обчислювати з дня отримання ним повідомлення від органу дізнання. У деяких органах практика йде саме по такому шляху. Посилаючись на різних відомчі акты1, отримані матеріали повторно реєструються уряд меншини і терміни їх розгляду обчислюються з даного моменту без урахування вже витраченого часу. В результаті відбувається перевищення термінів, передбачених законом для ухвалення рішень на стадії порушення кримінальної справи.
Кожна вагома структурна частина курсової Формування обвинувачення в кримінальному процесі України (зміст, вступ, розділи, висновки, верховенство, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи палацові землі надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), лорд-канцлер - з абзацного відступу.
Стосовно встановленого ст. 407 віковий ценз УПК РФ порядку розгляду кримінальної справи судом наглядової інстанції слід зазначити, що під вказаним в її першій частині попереднім рішенням розуміється ухвала названого в ст. 406 УПК РФ посадової особи прямий намір про збудження наглядового провадження і передачу наглядової скарги і уявлення на розгляд суду наглядової інстанції. Вважаємо, що в цьому випадку є обов'язковим уявлення до суду наглядової інстанції також витребуваної кримінальної документація справи. Інакше встановлені в ч. 1 ст. 407 УПК РФ терміни розгляду наглядової скарги і уявлення не дотримуватимуться зважаючи на необхідність витребування самим судом наглядової інстанції кримінальних справ, що для вексель терції Верховного Суду РФ ускладнено територіальною віддаленістю від нього багатьох регіонів (розгляд же в судовому засіданні наглядової скарги або уявлення без кримінального діла неможливий); необхідністю надання судді-доповідачеві в суді наглядової інстанції баланс-нетто достатнього часу для повного і всестороннього вивчення матеріалів кримінальної справи, що поступила до суду.
У вступі курсової Формування обвинувачення в кримінальному процесі України обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, мета злочину, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
По предмету дослідження експертиза може бути однорідною (що проводиться по земські збори одній спеціальності) або комплексною (що проводиться по різних спеціальностях). Процесуальний закон визнає комплексною експертизою ту, в якій бере участь декілька експертів різних спеціальностей (ст. 201 УПК). Тим самим вона прирівнюється орендодавець до різновиду експертизи комиссионной. В той же час головна особливість комплексної експертизи полягає в тому, що ступінчасто виконуються дослідження по окремих предметах і робляться проміжні виводи, на основі яких проводяться головний суд подальші дослідження по інших предметах і формулюються подальші відповіді на поставлені питання. Один і той же експерт може одночасно володіти спеціальними пізнаннями в різних областях науки, техніки, ремесла або мистецтва. абсолютні права Тому реально можливе проведення комплексної експертизи, яка одночасно є единоличной, а не комиссионной. Порядок призначення і провадження комплексної експертизи детально регулюється ст. 23 Закони "Про державну судово-експертну діяльність в Російській демаркація меж Федерації".
Список літератури курсової Формування обвинувачення в кримінальному процесі України - більше 20 джерел, чорні кодекси. Бібліографічні описи посилань, метод дельфі у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Компенсація моральної шкоди в грошовій формі здійснюється в порядку цивільного судочинства (ч. 2 ст. 136 УПК, ст. 151, верховна рада 1100,1101 ГК РФ). Конкретний розмір компенсації визначається судом залежно від характеру заподіяних обличчю фізичних і етичних страждань, враховуючи вимоги розумності і справедливості; фактичні обставини, при яких була причинна моральна шкода, авторський лист і індивідуальні особливості потерпілого (ч. 2, 3 ст. 1101 ГК РФ). При цьому в п. 3 ухвали Пленуму Верховного Суду РФ від 20 грудня 1994 р. "Деякі питання застосування законодавства водяні знаки про компенсацію моральної шкоди" вказано, що однією з обов'язкових умов настання відповідальності за спричинення моральної шкоди є провина причинителя. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законом, наприклад, коли шкода причинна громадянинові президент рф в результаті його незаконних засудження, застосування як запобіжний висновку захід під варту або підписки про невиїзд, накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт (ч. 1 ст. 1070 ГК правознавство РФ).
Посилання в тексті роботи Формування обвинувачення в кримінальному процесі України - в квадратних дужках, валютні ринки - відповідно до чинних вимог ВАК.
У Російській Федерації при здійсненні іноземним громадянином злочину поза її межами кримінальна відповідальність відповідно до російського кримінального законодавства для нього може наступити, якщо завершене діяння направлене державне мито проти інтересів Російської Федерації або передбачається міжнародним договором РФ (ч. 3 ст. 12 УК РФ). Слідуючи універсальному принципу дії кримінального закону в просторі, Росія включила в кримінальне законодавство норми про абсолютне вето відповідальність за злочини, вказані в міжнародних актах (наприклад, ст. 211 "Угін судна повітряного або водного транспорту або залізничного рухомого складу", 227 "Піратство" УК РФ). Якщо ж скоєне іноземним громадянином, що ідентифікація опинився на території третьої країни, кваліфікується не як злочин міжнародного характеру, а національне законодавство цієї держави містить тільки норми, аналогічні приведеним вище статтям Кримінального кодексу РФ, то для притягання такої фіктивний брак особи до кримінальної відповідальності необхідно буде удатися до інституту видачі.
Курсова робота східна держава - Формування обвинувачення в кримінальному процесі України була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Свідчення потерпілого - це світові судді відомості, повідомлені їм на допиті, проведеному в ході досудового провадження у кримінальній справі або в суді (ст. 78). Предмет свідчень потерпілого багато в чому схожий з предметом свідчень свідка, у відгук позики зв'язку з чим процедура їх допиту майже співпадає (ст. 187-191, 277). Разом з тим свідчення потерпілого є не тільки засобом встановлення істини у справі, але і засобом відстоювання потерпілим своїх верховна рада інтересів в кримінальній справі. Тому, на відміну від свідка, надання свідчень - не тільки обов'язок, але і право потерпілого. Крім того, особливе значення в свідченнях потерпілого можуть мати відомості про цивільне право суб'єктивне сприйняття ним деяких обставин події злочину, наприклад реальності загрози з боку особи, що скоювала злочини; про характер і розмір шкоди, заподіяної злочином (особливо при визначенні розміру шкоди). Слід мати церковне право на увазі, що потерпілий може заявити цивільний позов в кримінальному судочинстві для відшкодування йому не тільки майнової, але і моральної шкоди (ч. 1
Випадкові юридичні терміни - капіталізація, а також вираз - парламентарій.
Доведення в кримінальному процесі є різновидом пізнання людиною реально існуючої об'єктивної дійсності. Причому доведення в кримінальному судочинстві - не тільки опосередковане пізнання. Возмбжно і комплексність безпосереднє сприйняття правоприменителем значущих для кримінальної справи обставин. Наприклад, слідчий може безпосередньо сприймати наслідки скоєння злочину, знаряддя і засоби скоєння злочину і деякі інші обставини. Проте отримана слідчим інформація лише арешт рахунку тоді придатна для обгрунтування процесуальних дій і рішень, коли вона належним чином залучена в кримінальний процес, перевірена і оцінена. Таким чином, зміст процесу доведення - це його елементи. Всі елементи фоновий створ процесу доведення взаємозв'язані і здійснюються в єдності, характеризуючи різні сторони єдиного процесу доведення. Проте на окремих стадіях і етапах провадження у кримінальній справі той або інший елемент процесу доведення виявляється особисті права більшою чи меншою мірою.
Перед придбанням роботи Формування обвинувачення в кримінальному процесі України Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також делінквентность.
Як і свобода зборів при апеляційному провадженні, не можуть бути оскаржені в касаційному порядку судові рішення: а) про порядок дослідження доказів; би) про задоволення або відхилення клопотань учасників судового розгляду; у) про заходи забезпечення губна реформа порядку в залі судового засідання, за винятком визначень або ухвал про накладення грошового стягнення; г) вирок, постановлений судом в особливому порядку ухвалення судового рішення за згодою обвинуваченого з пред'явленим йому рекламодавець звинуваченням по такій підставі, як невідповідність виводів суду, викладених у вироку, фактичним обставинам кримінальної справи (ст. 317, п. 1 ч. 1 ст. 379). Проте крім цього, об'єктом касаційного оскарження не якість товару можуть бути ухвали головуючого судді, винесені в суді за участю засідателів присяг про розпуск колегії засідателів присяг і напрямі кримінальної справи на новий судовий розгляд (ч. 5 ст. 348), а валютна біржа рівно про припинення кримінальної справи у зв'язку зі встановленою неосудністю підсудного (ст. 352).

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Формування обвинувачення в кримінальному процесі України. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Формування обвинувачення в кримінальному процесі України

Курсові роботи з кримінального процесу