Курсові роботи з кримінального процесу

Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття й значення цивільного позову у кримінальному процесі.....5
Розділ 2. Підстави, предмет і особливості доказування цивільного позову у кримінальній справі.....9
Розділ 3. Кримінально-процесуальні засоби забезпечення цивільного позову.....23
Висновки.....32
Література.....34

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості"

 

Файл з курсовою "Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4610 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Згідно Положенню про Міністерство внутрішніх справ РФ (див. подп. 2 п. 2, шах подп. 4 п. 8 і подп. 6 п. 12), затвердженому Указом Президента РФ від 19 липня 2004 р. N 927, це Міністерство і його керівник теж має право видавати нормативні дії акти по широкому спектру питань. Зокрема, подп. 4 п. 8 Положень передбачає, що МВС Росії "самостійно приймає нормативні правові акти по питаннях, що відносяться до встановленої сфери діяльності", в яку ерли включена, разом з багатьма іншими повноваженнями, і організація "попередження, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів" (подп. 4 п. 2 Положення). До актів такого роду цілком можна віднести, наприклад, Інструкцію про ієна організацію і тактику розшукової роботи органів внутрішніх справ від 5 травня 1993 р., де регламентується порядок провадження розшуку осіб, що ховаються від слідства. Будь-який слідчий добре знає, що оголошення розшуку улеми осіб, звинувачених в скоюванні злочинів, можливо, коли дотримуються розпорядження нормативних актів такого роду. А потреба в розшуку, як буде показано нижче (див. § 4 гл. 13 підручника), на практиці виникає світч по багатьом кримінальним справам. Істотне значення для оцінки законності приводів для порушення кримінальних справ (див. § 3 гл. 9 підручника) мають правила реєстрації в органах внутрішніх справ повідомлень про завершені нота або здійснювані злочини. В наші дні такі правила встановлені Інструкцією про порядок прийому, реєстрації і дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації повідомлень про злочини і іншу інформацію про правопорушення, кубло затверджену наказом МВС РФ від 13 березня 2003 р. N 158 (89). Ряд істотних для кримінального судочинства положень встановлений в Інструкції про порядок здійснення приводу, затвердженою наказом МВС РФ від джізья 21 червня 2003 р. N 438 (90).
Кожна вагома структурна частина курсової Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості (зміст, вступ, розділи, висновки, котіф, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи емісія надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), акорд - з абзацного відступу.
У вказаному міжнародно-правовому документі наголошується, що правосуддя по кримінальних справах відносно неповнолітніх є дженк складовою частиною процесу національного розвитку кожної країни в рамках всестороннього забезпечення соціальної справедливості для всіх неповнолітніх, одночасно сприяючи, таким чином, захисту молоді і підтримці мирного порядку в суспільстві. При цьому берглері в Пекінських правилах обумовлено, що вони сформульовані так, щоб могли застосовуватися в рамках різних правових систем і в той же час встановлювати деякі мінімальні стандарти в обігу з неповнолітніми правопорушниками. кредит У Пекінських правилах підкреслюється, що нижня межа віку кримінальної відповідальності не повинна бути на дуже низькому рівні. Як цілі правосуддя у справах відносно неповнолітніх передбачені: забезпечення благополуччя неповнолітнього, досягнення сумірності вотчина заходів дії з особливостями їх особи і обставинами правопорушення; обмеження використання каральних санкцій до неповнолітніх. Згідно Пекінським правилам особи, ведучі провадження по кримінальних справах відносно неповнолітніх, повинні володіти відповідною кваліфікацією. самураї Бажане створення спеціалізованих судів у справах відносно неповнолітніх. Судовий розгляд повинен відповідати інтересам неповнолітнього і вестися швидко, без непотрібних затримок. Неповнолітній повинен мати право вільно висловлювати свої свідчення, беручи участь еврокард в судовому розгляді. Відповідно до Пекінських правил в ході провадження у кримінальній справі відносно неповнолітнього слід забезпечувати конфіденційність. Не винна без
У вступі курсової Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, кенгуру, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Як і Конвенція СНД (ст. ст. 61 - 62), Європейська конвенція про видачу також передбачає, що у випадку, що не терпить зволікання, компетентні органи запрошуючої пленум держави можуть поводитися з проханням про тимчасове затримання розшукуваної особи до отримання запрошуваною державою запиту про видачу. Компетентні органи запрошуваної держави ухвалюють рішення з даного питання відповідно до його закону. плакат Прохання про тимчасове затримання прямує компетентним органам запрошуваної держави по дипломатичних каналах, або безпосередньо поштою або телеграфу, або через посредство Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол), або за допомогою будь-яких інших бригада засобів, що забезпечують письмове підтвердження або прийнятних для запрошуваної держави. Запрошуючий орган негайно інформується про зроблені дії з його прохання. Тимчасове затримання може бути відмінене, якщо протягом 18 днів після неврози затримання запрошувана держава не отримала прохання про видачу і документів, що додавалися до неї. У будь-якому випадку цей період не може перевищувати 40 днів з дати такого затримання. Можливість тимчасового підліток звільнення у будь-який час не виключається, проте запрошувана держава приймає будь-які заходи, які воно вважає необхідними, для запобігання втечі розшукуваної особи. Звільнення не перешкоджає повторному затриманню і видачі, якщо згодом конфлікт отримано прохання про видачу (ст. 16 Європейській конвенції про видачу).
Список літератури курсової Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості - більше 20 джерел, атестат. Бібліографічні описи посилань, легисти у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Згідно ч. 2 ст. 189 КПК слідчий вільний у виборі тактики допиту, за винятком заборони ставити навідні питання. Положення КПК РСФСР 1960 р. конкурс наказували слідчому спочатку вислухати вільну розповідь допитуваного і лише потім ставити питання. Таким чином, допит ділився як би на дві частини: 1) вільний виклад обвинуваченим своїх свідчень і 2) питання в'язниця слідчого і відповіді обвинуваченого. Це положення мало не тільки криміналістське, тактичне значення, але, перш за все, значення процесуальне, правове. Обвинуваченому забезпечувалася можливість безперешкодного представлення пояснень по суті пред'явленого звинувачення, по контомат всіх фактах і обставинах того діяння, яке йому ставиться в провину. Тільки якщо обвинувачений починав говорити не по суті, слідчий мав право йому на це вказати і запропонувати надавати свідчення верстання по суті звинувачення. Але будь-які питання, які слідчий задавав обвинуваченому, щоб отримати його свідчення по тому або іншому факту і перевірити ці свідчення - все це слідчий робив в другій документ частині допиту. Представляється, що таке правило повинне дотримуватися і тепер, після ухвалення нового законодавства. Обвинувачений має право надавати свідчення по пред'явленому йому звинуваченню (п. 3 ч. 4 ст. 47 КПК), девіація і слідчий не має права перешкоджати цьому, перебиваючи його питаннями.
Посилання в тексті роботи Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості - в квадратних дужках, квитанція- відповідно до чинних вимог ВАК.
Ефективну протидію організованій злочинній діяльності припускає необхідність захисту учасників кримінального концесія процесу від протиправних дій. Державний захист учасників кримінального процесу здійснюється в рамках декількох правових галузей: кримінального, карно-процесуального, кримінально-старанного, адміністративного, цивільного права. Федеральний закон від 20.08.2004 № 119-ФЗ "Про державний захист диверсія потерпілих, свідків і інших учасників кримінального судочинства" встановлює систему заходів державного захисту потерпілих, свідків і інших учасників кримінального судочинства, що включає: 1) заходи безпеки, направлені на захист їх життя, здоров'я, псування майна, і 2) заходи соціального захисту, вживані у зв'язку із загибеллю вказаних осіб або пошкодженням їх здоров'я. Стаття 6 названого Закону указує наступні заходи безпеки: охорону, видачу засобів індивідуального захисту, провінція забезпечення конфіденційності відомостей про особу, що захищається, переселення його в інше місце проживання, заміну документів, зміну зовнішності, місця роботи і ін. В рамках державного захисту учасників кримінального процесу можна виділити жандармерія заходи, передбачені карно-процесуальним правом. Саме вони є загальною умовою попереднього розслідування.
Курсова робота компрадор - Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Передача предметів і пересилка документів, що є інкотермс доказами у справі. Вручення документів і провадження слідчих дій. У Конвенції СНД передбачений обов'язок держав-учасників на прохання передавати один одному предмети, які були використані при скоєнні злочину, що вабить видачу інтеграція особи, зокрема знаряддя злочину; предмети, які були придбані в результаті злочину або як винагорода за нього, або ж предмети, які злочинець отримав замість предметів, придбаних таким чином. Інші предмети, які дипломатія можуть мати значення доказів у кримінальній справі, передаються і в тому випадку, якщо видача особи, підмета притяганню до кримінальної відповідальності, не може бути здійснена із-за його смерті, втечі або по лесбіянка інших обставинах. Якщо вказані предмети необхідні запрошуваній державі для використання як докази у кримінальній справі, що знаходиться у провадженні у його компетентних органів, їх передача може бути відстрочена до закінчення гауптвахта провадження у справі (п. 1 і п. 2 ст. 78). Конвенція гарантує збереження прав третіх осіб на передані предмети, які після закінчення провадження у справі повинні бути безоплатно повернені тій індекс псд державі, яка їх передало (п. 3 ст. 78).
Випадкові юридичні терміни - девальвація, а також вираз - дебет-нота.
Розшуковий (інквізиційний) процес відрізняє висунення на перший план публічного початку кримінального переслідування, при якому встановлення винного в здійсненні злочину доміциліат і доведення його провини перестало бути приватною справою окремої особи і було покладено на державу в особі його компетентних органів. Поява інквізиційного процесу була обумовлена значним посиленням державної влади і члени сім'ї її широким тиском над всіма сферами суспільного буття. Інквізиційний процес найбільш характерний для феодального суспільства і, особливо, періоду абсолютизму. Для розшукового процесу характерне поєднання в одній особі функцій суду, обвинувача узгодження і захисника, відсутність змагального початку, розгляд обвинуваченого як об'єкт кримінального судочинство, а не його учасника і, як наслідок цього, - позбавлення його прав, у тому числі і таких найважливіших, як ассоцианізм право знати, в чому його звинувачують, права на захист і т.д. Для інквізиційного процесу характерне розділення процесу на досудову (розшук і слідство) і судову (судовий розгляд) стадії. провадження в цих єврооблігації стадіях велося, як правило, таємно, в закритому порядку.
Перед придбанням роботи Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також заміна судна.
Судовий контроль здійснюється в кримінальному судочинстві в житлове право різних формах, які регулюються карно-процесуальним законом. Зрозуміло, основною формою судового контролю у стадії попереднього розслідування є порядок, передбачений ст. 165 КПК. При необхідності провадження слідчих і інших процесуальних дій, передбачених комунальний п. 4 - 9 і 11 ч. 2 ст. 29 КПК і що допускаються по судовому рішенню, слідчий з відома керівника слідчого органу, а дізнавач з відома прокурора порушують перед завлекалочка судом відповідне клопотання. Клопотання про провадження слідчої дії оформляється у вигляді відповідної ухвали. Вказане клопотання підлягає розгляду единолично суддею районного суду або гарнізонного військового суду по місцю провадження слідства, дізнання уїтенагемот або проведення слідчої дії не пізніше 24 годин з моменту надходження вказаного клопотання. У судовому засіданні має право брати участь прокурор, слідчий і дізнавач. Розглянувши вказане клопотання, суддя виносить ухвалу рецепціоніст про дозвіл провадження слідчої дії або про відмову в його провадженні з вказівкою мотивів ухвалення рішення.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Цивільний позов у кримінальному процесі та його особливості

Курсові роботи з кримінального процесу