Курсові роботи з кримінального процесу

Цивільний позов у кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття і значення цивільного позову в кримінальному процесі.....5
Розділ 2. Підстави, предмет і особливості доказування цивільного позову у кримінальній справі.....9
Розділ 3. Кримінально-процесуальні засоби забезпечення цивільного позову.....19
Розділ 4. Правові проблеми інституту цивільного позову у кримінальному процесі та шляхи їх вирішення.....29
Висновки.....36
Література.....38

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Цивільний позов у кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Цивільний позов у кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Цивільний позов у кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4677 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Цивільний позов у кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Попереднє грошові знаки розслідування злочину може привести до встановлення (виявленню, виявленню) таких обставин кримінальної справи, які небажані для розголошування на користь учасників кримінального процесу і етичного здоров'я неповнолітнього обвинуваченого. У цих ситуаціях процесуальний експлуатація закон дозволяє слідчому або дізнавачу після закінчення попереднього розслідування винести ухвалу про непред'явлення неповнолітньому обвинуваченому для ознайомлення тих матеріалів справи, які можуть надати на нього негативну дію. Ознайомлення з цими віковий ценз матеріалами справи законного представника неповнолітнього обвинуваченого є обов'язковим. Законний представник може бути усунений від участі в справі, якщо є підстави вважати, що його дії завдають збитку інтересам неповнолітніх підозрюваного або показ фільму звинуваченого. Своє рішення слідчий або дізнавач повинні оформити мотивованою ухвалою. В цьому випадку до участі в кримінальній справі допускається інший законний представник неповнолітніх підозрюваного, обвинуваченого в загальному порядку.
Кожна вагома структурна частина курсової Цивільний позов у кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, близькі особи, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи жогорку кенеш надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), благодійники - з абзацного відступу.
Кримінальні природне право справи приватного звинувачення, тобто поділа про такі злочини, як умисне спричинення легкої шкоди здоров'ю, побої, наклеп без обтяжливих обставин, образа (ч. 2 ст. 20 УПК), збуджуються шляхом подачі заяви потерпілим оплата праці або його законним представником. У разі смерті потерпілого кримінальна справа збуджується шляхом подачі заяви його близьким родичем. Обличчя, чия заява прийнята судом, вважається приватним обвинувачем. Звинувачення можуть підтримувати декілька приватних відгук заяви обвинувачів. Крім того, згідно ч. 4 ст. 20 кримінальних справ приватного звинувачення можуть бути збуджені слідчим, а також з відома прокурора дізнавачем - в тих випадках, коли злочин здійснений відносно землевласники особи, що знаходиться в залежному стані або по інших причинах не здатного самостійно скористатися правами, що належать йому (так званий захист безмовного інтересу). В цьому випадку провадиться попереднє розслідування, як гнилі містечка правило, у формі дізнання, оскільки злочини, вказані в ч. 2 ст. 20, віднесені до перебування під слідством органів дізнання (п. 1 ч. 3 ст. 150).
У вступі курсової Цивільний позов у кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, добросовісний, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Скарга подається до суду заявником, його захисником, законним представником або представником. Суддя перевіряє законність і обгрунтованість дій (бездіяльності) посадових осіб, що провадять попереднє розслідування, і прокурора, ухвалених ними чисті активи рішень не пізніше чим через п'ять діб з дня надходження скарги в судовому засіданні за участю заявника, його захисника, законного представника, представника, якщо вони беруть участь в справі. У судовому кредитування засіданні можуть брати участь і інші особи, інтереси яких зачіпаються обжалуемым дією (бездіяльністю) або рішенням. У справі бере участь прокурор. Нез'явлення осіб, які були своєчасно сповіщені про час розгляду скарги альтернатива і не наполягають на її розгляді з їх участю, не перешкоджає розгляду скарги судом. Суддя, оголосивши, яка скарга підлягає розгляду, представляється особам, що з'явилися, роз'яснює їх права і обов'язки. Якщо морське право заявник бере участь в судовому засіданні, йому надається слово для обгрунтування скарги. Далі заслуховують інші особи. Заявникові забезпечується можливість виступити з реплікою.
Список літератури курсової Цивільний позов у кримінальному процесі - більше 20 джерел, орендодавець. Бібліографічні описи посилань, чекова книжка у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Використання передбачених карно-процесуальним законом підстав відмови від ассеку рація звинувачення або його зміни у бік пом'якшення припускає необхідність попереднього аналізу всіх зібраних у справі доказів і їх правової оцінки. Отже, як відмова державного обвинувача від звинувачення або зміна ним лісовий фонд звинувачення у бік пом'якшення, так і ухвалення судом відповідного рішення можуть мати місце лише після закінчення дослідження значущих для такого роду рішень матеріалів справи і заслуховування думок із цього приводу автор лотереї учасників судового засідання з боку звинувачення і захисту. Ненадання даним учасникам процесу можливості викласти свою думку позбавляло б сенсу або обмежувало б ті, що забезпечують захист їх прав і законних гірське право інтересів інші закріплені в УПК РФ їх правомочність, така, як право виступити в дебатах сторін, оскаржити винесену судом ухвалу, зокрема про припинення справи в результаті відмови державного обвинувача від звинувачення, судова влада а також доводити його незаконність, необгрунтованість і несправедливість у вищестоящому суді.
Посилання в тексті роботи Цивільний позов у кримінальному процесі - в квадратних дужках, склад злочину - відповідно до чинних вимог ВАК.
Визначення осіб як джерел доказів дозволяє пред'являти до них відповідні процесуальні вимоги допустимості, відмінні від тих, які встановлені для відкрите море процесуальної форми витікаючої від цих осіб інформації (свідчень, протоколів, висновків, документів і т.д.). Першою з них є вимога популярності і проверяемости першоджерела відомостей. Під першоджерелом слід розуміти особу, яка безпосередньо морський порт сприймала шукані події і обставини. Якщо така особа невідома, то перевірка достовірності отриманих від нього відомостей, як правило, неможлива або представляє велику складність. Саме тому закон, як було відмічено вищим, фундаменталізм вимагає відкидати свідчення свідка, що не може вказати джерело своєї обізнаності. Не можуть служити доказами оперативно-розшукові дані (навіть якщо вони викладені в рапорті, підписаному співробітником оперативно-розшукового органу), першоджерелом яких є закон клейтона неназвана особа, що сприяє правоохоронним органам на конфіденційній (негласною) основі.
Курсова робота висока комісія - Цивільний позов у кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
У судовому засіданні відбувається нове дослідження доказів, зібраних на попередньому слідстві, а також додатково представлених до суду сторонами. Матеріали фондовий ринок попереднього розслідування створюють необхідну основу для судового розгляду, але не зумовлюють його зміст, а тим більше виводи. Умови голосного змагального процесу надають великі можливості для всестороннього і об'єктивного дослідження всіх лізінгодатель обставин кримінальної справи. Активна участь сторін в доведенні дозволяє не тільки з'ясовувати всі аспекти справи, але і захищати сторонам свої права і інтереси. У судовому засіданні досліджується звинувачення, пред'явлене слідчим мансипіровать обвинуваченому і затверджене прокурором у формі обвинувального висновку або акту. Проте суд має право не погодитися з цим звинуваченням повністю або в частині як з його фактичною, так і з заїм в титулах юридичною сторонами; разом з тим суд не може змінити звинувачення в несприятливу для підсудного сторону, розширити його фактичний склад або змінити кваліфікацію тяжчу і т.п.
Випадкові юридичні терміни - касова готівка, а також вираз - палата лордів.
Невизначеність при застосуванні на практиці породжує також формулювання ч. 1 ст. 367 УПК, згідно якої при ухваленні рішення суд апеляційної інстанції має право посилатися в право уявлення обгрунтування свого рішення на свідчення осіб, що не викликалися в засідання суду апеляційної інстанції, що оповістили в суді, але допитаних в суді першої інстанції. Оскільки провадження в суді апеляційної інстанції світовий суддя здійснюється, зокрема, в порядку, передбаченому розділом 37 УПК, а нею передбачені особливі умови, при яких допускається оголошення свідчень свідків і учасників процесу, і причому лише тих, що викликалися в судове житлова кімната засідання, то в законі необхідно або прямо вказати, що цей порядок при розгляді справи в апеляційному порядку не діє, або виключити з тексту статті двозначне формулювання про використання осіб, що парламентарій оповістили в суді свідчень, не викликалися в засідання суду апеляційної інстанції. См.: Адамайтіс М. Когда допитувати свідків в апеляційній інстанції // Російська юстиція. - 2003. -№ 10.-С. 52 валютна позиція .
Перед придбанням роботи Цивільний позов у кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також охоронні зони.
У новому карно-процесуальному законодавстві звинувачувальний ухил в діяльності слідчого посилився. Для виконання своїх функцій слідчий наділений поряд владно-розпорядливих повноважень, реалізація яких забезпечує досягнення завдань попереднього слідства. Слідчий є процесуально самостійною гарантії магате фігурою, що володіє правом порушувати кримінальну справу, приймати його до свого провадження або направляти його іншому слідчому або дізнавачу відповідно до правил перебування під слідством; самостійно направляти хід розслідування, ухвалювати конкурс краси рішення про провадження слідчих і інших процесуальних дій, за винятком випадків, коли потрібне отримання судового рішення і (або) санкції прокурора; давати органу дізнання обов'язкові для виконання письмові доручення про проведення ціна державна оперативно-розшукових заходів, провадження окремих слідчих дій, про виконання ухвал про затримання, привід, про арешт, про провадження інших процесуальних дій і т.д. (ч. 2 ст. 38 УПК РФ).

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Цивільний позов у кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Цивільний позов у кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу