Курсові роботи з кримінального процесу

Органи, які уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність в Україні

Поняття оперативно-розшукової діяльності та її види. Система органів, уповноважених на здійснення ОРД. Компетенція органів, уповноважених на здійснення ОРД, та порядок їх функціонування.

АВАНС

(от фр. avance) - денежная сумма или другая имущественная ценность, выдаваемая вперед в счет условленных платежей или предстоящих расходов. А. выплачивается работнику в счет заработной платы, в связи с переводом на работу в другую местность, при поездке в служебную командировку, на хозяйственные расходы и другие цели, а также подрядчику в счет оплаты работы по договору подряда. А., как и задаток, служит доказательством заключения договора, но не обеспечивает его реального исполнения, поскольку при неисполнении обязательства он подлежит возврату, и не более того. Поэтому всякий предварительный платеж считается А., если в письменном соглашении сторон договора прямо не указано, что это задаток.

Источник - legaldictionary.ru

Врахувати, що можливі випадки, коли батько злісно ухиляється від сплати аліментів "а зміст двох дітей, що проживають на території два різних союзних респуилик, або цей же батько длительнее час ухиляється від змісту однієї дитини, яка проживала у свій час на території однієї союзної республіки, а потім переїхав на територію іншої республіки, про що було відомо цьому батьку. Місцем скоєння злочину в цих випадках є, окрім тих союзних республік, де знаходився винен, також територія республік, де проживають діти. Проте, оскільки здійснений один єдиний злочин, що хоч і триває, повинен бути застосований кримінальний закон тільки однієї союзної республіки. Слідує, як ми вважаємо, застосувати кримінальний закон тієї союзної республіки, щ території якої розглядається кримінальна справа; якщо ж злочин розглядається судом третьої республіки, де злочин не був здійснений навіть частково, то слід застосовувати кримінальний закон тієї союзної республіки, де злочин був закінчений або присічений, тобто припинено по залежних або не залежних від волі винного обставинам.
Крім того, дані злочини розрізняються по характеру суспільній небезпеці (який багато в чому обумовлений об'єктом посягання), а не типовим ступенем небезпеки, як це повинно бути при диференціації кримінальної відповідальності.

Курсові роботи з кримінального процесу