Курсові роботи з кримінального процесу

Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка

Теоретичні засади дослідження особливостей допиту неповнолітнього свідка. Поняття та види допиту. Захист прав неповнолітніх у кримінальному процесі. Аналіз особливостей тактики допиту неповнолітніх свідків. Процесуальні особливості допиту неповнолітніх осіб. Особливості психології неповнолітніх, які необхідно враховувати під час допиту. Тактика та тривалість допиту неповнолітніх.

ЗАКЛАДНАЯ

- документ о залоге должником недвижимости (см. Ипотека). Дает кредитору право продажи заложенного имущества с торгов в случае неуплаты долга в срок. Составляется обязательно в нотариальной конторе. Если сумма долга против заложенного имущества не может быть увеличена, 3. называется закрытой; в противном случае - открытой.

Источник - legaldictionary.ru

Якщо експертиза проводиться в державній або недержавній експертній установі, слідчий направляє туди свою ухвалу і матеріали, необхідні для виробництва експертизи (ч. 1 ст. 199). Керівник експертної установи доручає виробництво експертизи одному з експертів або декільком експертам, повідомляючи про це слідчого. Керівник недержавної експертної установи роз'яснює експертові права і відповідальність за дачу свідомо помилкового висновку і розголошування даних попереднього розслідування, попереджає його про відповідальність, відбираючи про це підписку. Як вже наголошувалося в державній експертній установі, де працюють професіонали, знайомі з своїм правами і відповідальністю, така процедура є зайвою.
Новий карно-процесуальний закон вступає в силу через 10 днів після його публікації в "Відомостях Верховної Ради України" або в газеті "Голос України", якщо інший термін не вказаний в самому законі або в ухвалі Верховної Ради про порядок введення його в дію.

Курсові роботи з кримінального процесу