Курсові роботи з кримінального процесу

Примирювальна форма вирішення кримінальних справ

Теоретичні засади дослідження примирювальної форми вирішення кримінальних справ. Поняття кримінально-процесуальної форми. Поняття кримінального провадження на підставі угод. Аналіз особливостей примирювальної форми вирішення кримінальних справ. Особливості укладення угоди про примирення (ініціювання, зміст, наслідки). Порядок судового провадження на підставі угоди.

ЛИЗИНГ

Долгосрочная аренда оборудования (обычно от 6 месяцев до нескольких лет). Может применяться совместно с торговлей лицензиями.

Источник - legaldictionary.ru

Наочна (родовий) ознака підсудності визначається характером довершеного злочину і знаходить віддзеркалення в його кваліфікації. У зв'язку з цим при рішенні питання про підсудність конкретної кримінальної справи за наочною ознакою найважливіше значення має перевірка правильності застосування кримінального закону відповідно до ознак, що характеризують довершений злочин (ст. 31 УПК). Наочна ознака служить для розмежування підсудності між районними судами, верховними судами республік, краєвими, обласними судами, судами міст федерального значення, судом автономної області і судами автономних округів.
Як виняток з принципу рівності громадян перед законом можна розглядати правила про недоторканність Президента України, кандидатів в Президенти, депутатів, кандидатів в депутати, суддів. Таке виключення необхідне для забезпечення належного виконання вказаними особами їх функцій незалежно від незаконних впливів.

Курсові роботи з кримінального процесу