Курсові роботи з кримінального процесу

Проблема переслідування, здійснюваного прокурором у суді

Теоретичні засади дослідження переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Прокурор як суб'єкт кримінального переслідування. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.

ЧАРТИЗМ

-1) метод технического анализа рыночной конъюнктуры на основе т.н. чартов - подробных графиков и представления о повторяемости “рисунка” движения цен; 2) метод инвестиционного анализа и прогнозирования оборота ценных бумаг и товаров.

Источник - legaldictionary.ru

По-третє, у справах, вирішуваним коронними суддями - одними або за участю станових представників - по роз'ясненнях Сенату (рішення 68/937, Федорова; 69/661, Журіна; 70/34, Гудкова) Правітельствующего, суд не мав того несвідомого права пом'якшення покарання, яке надане засідателям присяг, а повинен був вказати у вироку, які саме обставини прийняті ним в міркування при визначенні міри покарання; причому ці обставини повинні були належати до більш менш загальним всім пологам злочинів і бути вказані в статтях 134 і 135. Втім, в рішенні у справі Федорова Сенат визнав, що суд може понад підстави, вказані в ст.134, посилатися і на інші обставини, що викликають поблажливість до винного, а в деяких рішеннях (68/756, Колосова; 69/1008, Балашева; 70/34, Гудкова і ін.) Сенат навіть висловив, що хоча голослівна вказівка суду на готівку зменшуючих обставин, без посилання на певні пункти ст.134, і представляється неправильним, але проте воно само по собі не може служити підставою для відміни вироку (2405).
Забруднення атмосфери (ст. 251 УК РФ). Дана норма, частково відтворюючи попередній закон, увібрала в себе істотні новації, що охоплюють розширення як переліку діянь, створюючих цей склад злочину, так і перелік злочинних наслідків.

Курсові роботи з кримінального процесу