Курсові роботи з кримінального процесу

Прокурор у кримінальному провадженні

Теоретичні засади дослідження діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Прокурор як суб'єкт кримінального провадження. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Діяльність прокурора під час проведення досудового розслідування. Повноваження прокурора в суді.

НОТАБЛИ

(фр. notables, от лат. notabilis - значительный, выдающийся) - во Франции XIV-XVIII вв. члены особого собрания Н., созывавшегося королем для обсуждения финансовых и административных вопросов. В отличие от депутатов Генеральных штатов, Н. не избирались сословиями, а назначались королем из числа наиболее видных представителей дворянства, высшего духовенства. В число Н. входили также профессора богословия, юристы. Собрания Н. созывались нерегулярно и носили совещательный характер

Источник - legaldictionary.ru

Підлягають обов'язковому обліку при обранні того або іншого запобіжного заходу і її застосуванні вік, підлога і стан здоров'я обвинуваченого. В той же час не можна погодитися з висловленою в літературі беззастережною пропозицією не піддавати арешту, незалежно від інших обставин діда. облич. якщо вони старезного віку, важко хворі, а також вагітних дружин-шин з терміном вагітності не менше п'яти місяців і жінок, що мають дітей у віці до двох років . Вказані обставини .должни враховуватися не самі по собі, а в сукупності з іншими обставинами справи, включаючи тяжкість здійсненого обвинуваченим (обвинуваченій) злочину, наявністю підстав вважати, що залишення на волі не приведе до втечі або скоювання нових злочинів, до ухилення від виконання вироку.
Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 УК, характеризується прямим або непрямим наміром. По складу виключається мета неповернення кредиту, якщо вона виникла до його отримання. В цьому випадку дії винного кваліфікуються по ст. 159 УК, як шахрайство.

Курсові роботи з кримінального процесу