Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальна правоздатність і дієздатність суб'єктів кримінального процесу

Поняття і класифікація суб'єктів кримінального процесу. Характеристика суб'єктів кримінального процесу. Суд. Сторона обвинувачення: прокурор. Сторона захисту. Потерпілий і його представник. Інші учасники кримінального провадження. Процесуальна правоздатність і дієздатність суб'єктів кримінального процесу.

ПРИКАЗЫ

- органы центрального управления в России XVI - начала XVIII вв. Находились в непосредственном ведении царя и Боярской думы. Реформа аппарата управления и введение коллегий привели к ликвидации приказной системы. Лишь немногие из них продолжали функционировать и позднее (до 1763 г. сохранился, напр., Сибирский П.).

Источник - legaldictionary.ru

У подальші роки посилюються організаторська робота і контроль з боку Гулага за станом культурно-виховної роботи з ув'язненими: проводиться кущова нарада начальників культурно-виховних відділів північних таборів, заслуховує ряд начальників КВО, аналізуються звіти з місць. За оцінкою Гулага, у ряді виправно-трудових таборів і колоній значно покращала постановка культурно-виховної роботи. Позитивно оцінювалася робота культурно-виховного відділу УИТЛК Хабаровського краю, де в 15 підрозділах працювали 44 кружки художньої самодіяльності, силами ув'язнених було поставлено 420 спектаклів і концертів. В той же час наголошувалося, що зневага політико-виховною і культурно-масовою роботою у ряді інших таборів спричинила зростання бандитизму.
У компетенцію Генеральної прокуратури РФ входить здійснення нагляду за дотриманням Конституції РФ і виконання законів федеральними міністерствами, державними комітетами, службами, іншими федеральними органами виконавчої влади, органами контролю, їх посадовими особами.

Курсові роботи з кримінального процесу