Курсові роботи з кримінального процесу

Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві

Теоретичні засади дослідження принципів публічності та диспозитивності в українському кримінальному судочинстві. Поняття і головні характеристики принципів права. Поняття та система принципів кримінального процесу. Аналіз особливостей принципів публічності та диспозитивності в українському кримінальному судочинстві. Принцип публічності в кримінальному процесі. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі.

ЧАРТИНГ

(англ. charting) - составление чартов: графиков, диаграмм, предназначенных для анализа рынка, определения его состояния, прогнозирования цен.

Источник - legaldictionary.ru

Перша вимога - письмова фіксація ухваленого рішення у формі ухвали. У кримінальному процесі носієм фіксованої інформації про обставини довершеного злочину є документ. Останній може бути виготовлений на канцелярській, фото або іншому паперу, відео- і аудіо-пленке, так само як і на іншому носієві інформації. Але у всіх випадках мова йде про графічне або електронне віддзеркалення необхідної для справи інформації, що дозволяє говорити про них як про письмові документи.
До другої категорії відносилися накази із спеціальною підсудністю - наказ Великої казни, Пушкарський, Стрілецький, Рудокопний і т.д. У випадках нанесення "образи", виникнення цивільної суперечки приписані до наказу люди зверталися в "свій" наказ, наприклад купці - в наказ Великої казни, гармаші - в Пушкарський, стрільці -в Стрілецький, і шукали там судовий захист.

Курсові роботи з кримінального процесу