Курсові роботи з кримінального процесу

Судові прецеденти у кримінальному судочинстві

Характеристика судового прецеденту як джерела кримінально-процесуального права. Види джерел кримінально-процесуального права. Поняття та ознаки судового прецеденту. Види судового прецеденту. Місце судових прецедентів у кримінальному судочинстві України. Судові прецеденти та акти органів судової системи України з питань кримінального процесу. Застосування судової практики як різновиду судового прецеденту.

УРЯДНИК

- 1) нижний чин уездной полиции в России в 1878-1917 гг., ближайший помощник станового пристава; 2) унтер-офицерское звание в казачьих войсках; существовали звания старше-. го и младшего У.

Источник - legaldictionary.ru

У країнах континентального права межі імунітету свідка і коло осіб, ним що володіє, мають чітку регламентацію в кримінальному законодавстві. До числа цих осіб завжди входять чоловік, родичі особи по прямій лінії, його брати і сестри. Імунітет розповсюджується не тільки відносно відмови від дачі свідчень свідків, але також недонесення і приховування злочинця "в цілях позбавлення від розшуку і арешту" (§§ 434-1, 434-6, 434-11 УК Франції).
Об'єктивна сторона наклепу характеризується діями, що полягають в розповсюдженні свідомо помилкових відомостей, честь, що порочать, і гідність іншої людини або що підривають його репутацію, тобто що сформувалося у тих, що оточують позитивну думку про достоїнства цієї людини. Під розповсюдженням відомостей слід розуміти повідомлення їх хоч би одній особі про нібито фактах, що мали місце, або подіях.

Курсові роботи з кримінального процесу